Přizpůsobte svou prezentaci na internetu švýcarskému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky ve Švýcarsku

1 Přehled

V tomto průvodci vám ukážeme, jak se přiblížit švýcarským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená švýcarské kultuře vás sblíží se zákazníky a přesvědčí je, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu už od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Co o Švýcarsku vypovídají čísla zveřejněná švýcarskou federální radou:

 • 63 % obyvatel hovoří německy
 • 22,7 % obyvatel hovoří francouzsky
 • 8,4 % obyvatel hovoří italsky
 • 0,6 % obyvatel hovoří rétorománsky

Země se dělí na tři různé oblasti, každá má svůj jazyk.

Německy hovořící města a počet jejich obyvatel Francouzsky hovořící města a počet jejich obyvatel Italsky hovořící města a počet jejich obyvatel
Curych 970 000 Ženeva 410 000 Lugano 40 000
Bern 290 000 Lausanne 240 000 Bellinzona 25 000
Basilej 240 000 Montreaux 50 000 Locarno 20 000

3 Formálnost

Měli byste švýcarské zákazníky oslovovat formálně, nebo neformálně?

Švýcarská společnost je spíše formální a dbá na soukromí lidí. Vždy uživatele oslovujte nejprve profesním titulem (např. Dr.) a teprve za ním příjmením. Křestní jméno používejte k oslovení pouze tehdy, když si to adresát sdělení přeje.

Způsob oslovení zákazníků se liší v závislosti na tom, jakým jazykem se hovoří v oblasti, ve které obchodujete.

Oslovení Německy hovořící oblast Francouzsky hovořící oblast Italsky hovořící oblast
Muž Herr Monsieur Signore
Žena Frau Madame Signora
Slečna Fraülein Mademoiselle Signorina

Při psaní o produktech můžete ve Švýcarsku využít neformální, někdy až hravý styl. Ke službám, které se vyznačují touto hravou neformálností, patří YouTube, Gmail a Google Play.

Pokud nabízíte finanční produkt, právní služby nebo se zabýváte financemi, je lepší dodržet formální styl i tón.

Jak snadno se ve Švýcarsku podniká?

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce 2020 je Švýcarsko na 36. místě ze 190 zemí.

4 Čísla a jejich formáty

Číslice

Oddělovač desetinných míst
 • Používá se tečka (.)
  • např. „1.5 hodiny
Telefonní čísla
 • Kód země je +41. Telefonní čísla jsou ve formátu (+41) 12 3456789. Bez kódu země mají telefonní čísla formát 030 12345678.

 • Mobilní telefonní čísla mají předčíslí 0151, např. 0151/1234567.

 • Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 0848.

5 Formát měny

Měnou Švýcarska je švýcarský frank. Označuje se písmeny Fr. V obchodním styku se používá třípísmenný kód CHF.

Bankovky mají hodnotu 1 000 fr, 200 fr, 100 fr, 50 fr, 20 fr, 10 fr. Mince mají hodnotu 1 fr, 2 fr, 5 fr.

6 Formát data

Ve Švýcarsku se používá datum ve formátu DD.MM.RRRR. Den, měsíc a rok jsou odděleny tečkami, např. 24.03.2017.

7 Formát času

Ve Švýcarsku se v každodenním mluveném i psaném projevu používá 24hodinový formát času. Německy mluvící obyvatelé používají v hovoru 12hodinový formát.

24hodinový formát se preferuje v digitálních zařízeních, jako jsou počítače, telefony, tablety apod. Je také standardním formátem v systému Android, kde se jako oddělovač používá dvojtečka, např. 14:24.

8 Důležité tipy k lokalizaci obsahu

Podívejme se na pět nejvýznamnějších tipů pro překlad, díky kterým budete hned znít jako místní:

 1. Pamatujte na rozdíly v pravopisu, interpunkci, způsobu zápisu cen, dat, měrných jednotek, terminologie apod.

 2. Poskytněte překladatelům maximální množství kontextových informací, například ohledně účelu komunikace nebo cílového publika.

 3. Poskytněte překladatelům na zpracování překladu dostatek času. Výsledkem bude přirozenější sdělení, které bude působit, jako by ho napsal někdo místní.

 4. Je třeba vědět, kdo je vaším publikem, a této skutečnosti přizpůsobit styl sdělení. Co lze použít u odborníků na IT, nemusí fungovat u mládeže. A naopak.

 5. Vytvořte přirozeně působící sdělení. Vyhýbejte se příliš doslovným překladům provedeným ve stylu „slovo od slova“.

9 Další tipy