Partnerství

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

SP logo

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice, a díky tomu zastupuje firmy vůči státu a odborům. Jeho služby využívá 33 svazů a asociací a přes 150 individuálních členských firem. Celkově Svaz průmyslu a dopravy reprezentuje 11 tisíc podniků, které zaměstnávají více než milion lidí. Školí firmy, seznamuje je s legislativními novinkami a pořádá podnikatelské mise do zahraničí, kterých už se uskutečnilo přes 200. Najdete ho ve všech krajích Česka i v centru Evropské unie, Bruselu. Pro vládu je hlavním partnerem při vyjednávání o legislativě týkající se například trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí a dalších oblastí. Každý́ rok Svaz připomínkuje více než 140 zákonů a vyhlášek. Pomáhá v desítkách ministerských či resortních pracovních týmů. Všechny členské asociace a podniky Svazu ovlivňují způsob, jakým se vyvíjí legislativa. Svaz průmyslu a dopravy se stará, aby firmy i stát uměly zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji.

Pro více informací navštivte https://www.spcr.cz/ a sekci pro podporu exportu.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

AMSP CR logo

Asociace byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání.

Hlavní aktivity směřuje asociace do devíti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikání, začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé a podnikatelé na venkově, podnikatelé 55+. Každá tato skupina je vlastním projektem asociace s vlastní webovou stránkou, sociálními sítěmi, aktivitami, partnery, rozpočtem, cílovou skupinou a projektovým manažerem. Asociace je členem řady klíčových vládních či resortních poradních orgánů. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

Asociace každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019 a Rok malého podnikání 2020). Hlavním projektem roku 2021 je projekt: Rok nových příležitostí 2021.

Asociace poskytuje informační servis cílený na exportéry s nabídkami spolupráce, akcí, B2B setkání, výstav a veletrhů.