Cesta k novému růstu prostřednictvím lokalizace

Proč by mohla vhodná strategie lokalizace pomoci vaší firmě najít nová publika a vést k růstu tržeb

Dopady pandemie jsou po celém světě stále ještě patrné, tak jsme se zeptali globálních partnerů Googlu z oblasti řešení pro lokalizaci, jak společnosti reagují a jaké zavádějí provozní a koncepční změny. Ve světě po pandemii COVID-19, kdy mohou interakce uživatelů se značkou probíhat výhradně online, je čím dál důležitější zajistit pozitivní uživatelský dojem ve všech jazycích.1 V takových časech mohou být spotřebitelé náročnější, a proto firmy, které dokážou naplňovat jejich potřeby nebo je dokonce překonávat pomocí správné strategie a obsahu, budou schopny podporovat věrnost zákazníků a zvyšovat jejich celkovou hodnotu.2

Podívejme se nejprve na některé důležité informace a zjištění vyplývající z posledních měsíců.

 • Rostoucí poptávka po lokalizaci – Přechod k modelům elektronického obchodování s sebou nese potřebu lokalizace, protože firmy potřebují po zavření kamenných obchodů získat zpět ztracená území.3
 • Překlady týkající se zdravotnictví na vzestupu – Poptávka po překladech výzkumných a dalších informací souvisejících s onemocněním COVID-19 byla obrovská, protože zdravotníci potřebovali šířit kolegům v jiných zemích informace rychle a přesně.4
 • Růst poptávky po jazykových službách – Například tlumočení na dálku nahradilo osobní přítomnost tlumočníka v nemocnicích, školách i soudních síních, stejně jako všude tam, kde musely organizace ze soukromého sektoru dodržovat pravidla sociálního distancování.5

Jak podniky na krizi reagovaly?

 • Využití lokalizace k zachování tržeb – Když se během karanténních opatření přestaly konat sportovní akce, potřebovala mezinárodní vysílací společnost nový obsah, který by mohla publiku nabídnout. Firma si všimla, že se stále hraje běloruská národní fotbalová liga. Rychle proto začala překládat a tlumočit přenosy těchto zápasů, díky čemuž se dříve okrajová soutěž dostala do centra pozornosti. Výsledkem byly i potřebné tržby.6
 • Naladění na potřeby a emoce zákazníků – Například reklamy, textové či jiné materiály zobrazující nebo odkazující na velké skupiny lidí na jednom místě byly přepracovány, aby odpovídaly aktuálním pokynům na různých trzích.7
 • Individuální přizpůsobení podmínkám jednotlivých trhů – Místo toho, aby jednoduše překládaly jeden zdrojový text všem příjemcům, vytvářejí firmy speciální obsah pro každý trh. Ukazují tím, že rozumí svému publiku a jeho aktuálnímu rozpoložení.8 V některých případech byly například využity kreativy v lehčím duchu, protože kupující byli ve své nelehké situaci vděční za humor a odreagování.9
 • Pravidelné přezkoumávání – Globální firmy obsah kontrolují a upravují častěji. Snaží se tak zajistit, aby i v době nastávajícího oživení rezonoval s publikem.10

Jak můžete přepracovat proces lokalizace?

Uvažujte nad novými tržními kanály

Přechod na digitální technologie, zavádění nových forem výcviku ve firmě (elektronické metody vs. učebna), případně expanze na nové trhy jsou oblasti, kde úspěch závisí mimo jiné na lokalizaci obsahu.11

Přezkoumání procesu lokalizace

Je zásadně důležité, aby firma rozuměla místním zákaznickým trendům a dokázala na ně rychle reagovat. Je nutné vybrat dodavatele, kteří pokrývají široké spektrum jazykových služeb, překlad, tlumočení i různé varianty těchto služeb. Tímto postupem získá vaše firma možnost pružně reagovat na spotřebitelské trendy, z nichž některé v tuto chvíli ani nelze předvídat.12

Plánujte již nyní strategii identity a marketingu

Pandemie změnila svět v mnoha ohledech. Co od vás vaši spotřebitelné nyní očekávají? Jaké nové hodnoty a jaká nová očekávání jsou spojena s vaší firmou? Jak by se to mělo projevit na vašich sloganech, výzvách k akci a nabídkách? Ke správnému zodpovězení těchto otázek je klíčem lokalizace. Je naprosto zásadní, aby na to marketingové týmy pamatovaly a vyhnuly se trapným chybám.13

Služby lokalizace nakupujte centrálně

Bude pro vás výhodné, budete-li všechny jazykové služby pořizovat od jediného dodavatele. Mezi přínosy tohoto přístupu patří jednodušší správa ochranných známek nebo kontinuita firemního sdělení v různých regionech. Marketingové a prodejní týmy také získají možnost efektivnějšího řízení strategií přeshraniční komunikace.14

Jak postupovat při vytváření nové koncepce fungování firmy

Staňte se globální firmou

Mezinárodním firmám se daří lépe odolávat hospodářským dopadům pandemie COVID-19, protože mohou svou pozornost přesunout na trhy, které měly relativně kratší období karanténních opatření a/nebo zažívají rychlejší oživení. Naopak firmy závislé na jednom konkrétním trhu musely překonávat příslušné překážky a čekat, až budou karanténní opatření odvolána. Firmy by měly zkoumat příležitosti k diverzifikaci trhu a zajistit, aby byl jejich marketingový a reklamní obsah lokalizován v souladu s chováním a normami spotřebitelů.15

Kontrolujte a přezkoumávejte své lokalizace

Jakmile se důvěra spotřebitelů začne vracet a trhy se znovu otevřou, bude nejspíš konkurence mezi firmami ještě ostřejší než dříve. Jednoznačnou výhodu budou mít firmy, které jsou připraveny obsadit tato místa řádně lokalizovanými službami a produkty. Firmy by proto měly kontrolovat a přezkoumávat procesy lokalizace a ujistit se, že jsou připraveny dosahovat maximální návratnosti investic.16

Určení priority oblastí k lokalizaci k zajištění dlouhodobých úspěchů

Díky globalizovaným platformám elektronického obchodu mají mnohé firmy zastoupení na nových trzích, aniž by si toho byly vědomy. Pokud dosahuje vaše firma například mírné úrovně prodeje v západní Africe a prodáváte či obchodujete v angličtině, může se stát, že po lokalizaci do francouzštiny, jorubštiny nebo arabštiny zaznamenáte s relativně malým úsilím dramatický růst tržeb.17

Optimalizace digitální prezentace

Během pandemie některé firmy vytvářely své digitální prezentace vůbec poprvé. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat18, především pokud jde o transakce B2B. Pokud uvažujete o této cestě, je třeba vyhodnotit firemní operace a určit a následně řešit jakékoli nedostatky na příslušném digitálním trhu. Například může jít o upřednostnění okamžitých potřeb jako virtuálních akcí a sociálního prodeje před dlouhodobými požadavky, jaké představují dodávky produktů či podpora.19

Přijměte nové technologie

Sektorem, jenž byl pandemií postižen více než ostatní, je turistický ruch. Některé společnosti však dokázaly útlum využít k plánování budoucnosti. Jedna cestovní kancelář například vypracovala nový systém, který jí umožňuje překládat marketingové materiály buď za pomoci překladatele, nebo strojového překladu. Využívání strojového překladu pro texty menšího významu pomáhá snižovat náklady. Technologie jako taková pak pomáhá zajistit, že bude firma připravena cílit na zákazníky, jakmile opět začnou rezervovat dovolené a vrátí se k cestování.20

Zaměřte se na pracovní postupy

Vytvoříte-li co nejlépe fungující a nejsrozumitelnější pracovní postupy, pomůžete snadnějšímu přechodu na nové trhy a ze svých pracovníků sejmete část zátěže. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. Automatizací pracovních postupů nebo pomocí platformových konektorů. Oba tyto přístupy mohou být ve vztahu k lokalizaci velmi užitečné.21

Další informace a pokyny pro firmy týkající se podpory najdete v operations best practices guide a v dalších užitečných zdrojích v sekci [Localisation section] portálu Market Finder (https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en/topic/localisation/)+.


 1. SDL 

 2. Locaria 

 3. Thebigword 

 4. Thebigword 

 5. Thebigword 

 6. Thebigword 

 7. SDL 

 8. Locaria 

 9. SDL 

 10. SDL 

 11. Thebigword 

 12. Thebigword 

 13. Thebigword 

 14. Thebigword 

 15. Thebigword 

 16. Thebigword 

 17. Thebigword 

 18. Thebigword 

 19. SDL 

 20. Thebigword 

 21. Thebigword