Nástroj Market Finder

Rozviňte svou firmu expanzí na globální trhy

Dnes je po celém světě 4,6 miliardy lidí online.1 Technický poradce a dřívější výkonný předseda společnosti Google Eric Schmidt předpověděl, že do roku 2020 toto číslo vystoupá na 8 miliard.2 To pro vaši firmu znamená prakticky nekonečné příležitosti oslovovat a získávat potenciální zákazníky v zahraničí.

Dnešní spotřebitel nerespektuje hranice

Pokud jsou spotřebitelé spokojeni s produkty nebo službami, jež jim firma poskytuje, není pro ně důležité, kde taková firma sídlí. Například 96 % lidí nevědělo, že Booking.com je z Nizozemska. 90 % z nich uvedlo, že by to nemělo žádný vliv na pravděpodobnost, že u nich budou opět objednávat.3

Internetové podniky mají potenciál celosvětové expanze už od svého vzniku. Vstup na nové trhy a exponenciální růst jsou rychlejší a snazší než kdy dřív. Rozvoj v globální firmu už také netrvá roky.

Ať máte stálé provozovny, začínáte v garáži, nebo jste zavedení na internetu, se správnými nástroji a vhodnou mezinárodní marketingovou strategií jsou menší překážky v globální expanzi menší než kdykoli dřív.

Hledání nových trhů vám ještě víc usnadní praktický, dostupný a osvědčený nástroj Market Finder.

Prozkoumejte své cílové trhy

Nejprve je třeba seřadit země podle toho, kde budou vaše produkty či služby nejatraktivnější. Interaktivní postup v nástroji Market Finder vám může pomoci vybrat slibné cílové trhy pro vaši značku, na základě objemu místního vyhledávání za měsíc určit poptávku po vašem produktu nebo službě, zjistit trendy na trhu, disponibilní příjem na hlavu, množství uživatelů internetu nebo doporučenou nabídku.

Naplánujte svůj postup

Když vytvoříte vhodný seznam trhů, může vám nástroj Market Finder pomoci s operativním plánem pro konkrétní cílové trhy. Jde například o lokalizaci, platby, péči o zákazníky, daňové, právní, logistické aspekty nebo nábor personálu.

Marketingová strategie pro vaši firmu

Market Finder vám též může pomoci při vývoji vaší mezinárodní marketingové strategie. Pomůže vám vyhodnotit možnosti inzerce, nabídne důležité analytické a měřicí zdroje, případně poskytne pokyny pro vývojáře.

Internet bourá hranice v mezinárodním obchodě a přivádí vám potenciální zákazníky na dosah s menším rizikem a nižšími náklady. Market Finder to usnadňuje ještě více. Pokud tedy přemýšlíte, zda je pro vás globální digitální expanze vhodná a zda je něco takového pro vaše odvětví relevantní, Market Finder vám při vašem rozhodování pomůže.


  1. Internet World Stats, World Internet Users Statistics and 2019 World Population Stats. Hodnota představuje odhad k 31. prosinci 2019 

  2. Odhad: Eric Schmidt © 

  3. Spotřebitelské průzkumy Google ve Spojeném království, 2014 ©