Jak pojmout vstup na zahraniční trhy

Úplný průvodce lokalizační strategií pro světové trhy

1 Přehled

Výzva

Zhruba 75 % zákazníků spíše nakoupí na webu psaném jejich jazykem.1 Pokud tedy chcete proniknout do světa, bez komunikace v jazyce cílového trhu úspěšní nebudete.

Cíl

Vytvořit webové stránky tak, aby vypadaly jako od rodilých mluvčích, a přitom měly stejný branding a prodejní účinnost jako váš původní web. A díky tomu dosáhnout co nejvyššího aktivního zájmu uživatelů.

Jak na to

Vytvořte tým, který vaší lokalizační strategii sestaví. Pro začátek si položte tyto otázky:

 • Jakými jazyky mluví zákazníci, na které cílíte? Nezapomeňte na případy, kdy je více možností. Například Švýcarsko, Kanada, Jižní Afrika a další země jsou vícejazyčné. A v některých jazycích, například čínštině, arabštině a španělštině, existuje několik dialektů.

 • Podporuje váš systém správy obsahu (CMS) více jazyků?

 • Kdo se postará o to, aby obsah vašeho webu (obrázky, symboly, barvy, texty atd.) byl pro příslušný trh vhodný?

 • Používá váš web responzivní design přizpůsobený pro mobily?

Tip

Lidé žijící dlouhodobě mimo svou rodnou zemi mohou dávat přednost obsahu ve vlastním jazyce s cenami v místní měně. Pamatujte na to, pokud cílíte právě na tuto často početnou společenskou skupinu.

2 Navrhněte uživatelské rozhraní tak, aby jej bylo snadné lokalizovat

Prodiskutujte se svým designérským týmem možnost vytvořit uživatelské rozhraní, které se umí přizpůsobit všem cílovým jazykům. Potom se totiž překladatelé budou moci soustředit na přesnost překladu. Pro uživatelské rozhraní jsou důležité tyto aspekty:

Vyhovění rozdílným potřebám:

 • Délka — například německý text bývá delší než anglický a arabština potřebuje více prostoru ve svislém směru.
 • Hustota — například znaky tradiční čínštiny jsou velmi podrobné, takže pro ně použijte font s alespoň 12 body.
 • Jazyky psané zprava doleva — například arabština, hebrejština, perština.

Podpora:

Tip

Přepis je zápis slov nebo znaků pomocí nejblíže odpovídajících znaků jiné abecedy. Například azbukou psané jméno Россия se většinou do latinky přepisuje jako Rossiya (a překládá jako Rusko).

3 Připravte svůj web na požadavky internacionalizace

Internacionalizace je proces přípravy na lokalizaci. Zajišťuje, aby bylo produkty a služby možno snadno přeložit do jiných jazyků a kultur. Často se zkracuje na i18n.

Snažte se zajistit, aby byl váš web pohodlný pro všechny: pro zákazníky i překladatele. Za prvé zajistěte, aby vývojáři už při programování webových stránek mysleli na různé jazyky a druhy obsahu. Pak sepište lokalizační příručku. Mezi doporučené postupy, kterých je radno se při programování a vývoji držet, patří:

 • Pracovní postup a nástroje – Dbejte na to, aby příkazy, tlačítka a formuláře byly pro všechny kultury snadno pochopitelné. – Použijte Univerzální selektor jazyka (ULS), aby si uživatelé mohli nastavit jazykové předvolby. – Prohlédněte si jazykové profily uživatelů a podívejte se, jakými jazyky nejčastěji mluví uživatelé, kteří jich ovládají více.

 • Práce se znaky a textovými řetězci – Nezobrazujte uživatelům dosud nepřeložené texty uživatelského rozhraní. – Všechna data ukládejte ve formátu nezávislém na jazyku a zemi (například textové řetězce ve formátu Unicode).

 • Knihovny – K formátování dat, časů, časových pásem, čísel a měny pro různé jazyky používejte standardní oborové knihovny (např. Unicode Common Locale Data Repository [CLDR]). – Podle potřeby vytvořte knihovnu mezinárodních identifikátorů, které budou náležitě zastupovat všechny jazyky a oblasti.

4 Jak Google prochází, indexuje a zobrazuje webové stránky

Hledat na webu je, pokud to značně zjednodušíme, jako podívat se do tlusté knihy s obrovským rejstříkem, v němž je o všem uvedeno, kde to najdete. Když tedy potenciální zákazník vyhledává na Googlu, nahlédnou naše programy do našeho rejstříku neboli indexu, najdou tam výsledky vyhledávání, které se k jeho dotazu nejlépe hodí, a ty mu pak zobrazí. Základem jsou tři kroky:

Procházení

Procházení je činnost, při které jsou do indexu Google přidávány nové a změněné stránky. K načítání (procházení) miliard webových stránek používáme obrovské množství počítačů. Program, který procházení provádí, se nazývá Googlebot (také se mu říká robot nebo prohledávač). Googlebot pomocí algoritmů určuje, které weby a jak často je třeba procházet a kolik stránek z každého z nich má načíst. Není možné si u společnosti Google zaplatit častější procházení nějakého webu. Naše aktivity týkající se vyhledávání jsou odděleny od služby Google Ads.

Indexování

Každou procházenou stránku Googlebot zpracovává a sestavuje obrovský rejstřík všech slov, která najde, a jejich umístění na příslušné stránce. Kromě toho zpracováváme informace obsažené v hlavních značkách a atributech obsahu, jako jsou značky Title a atributy Alt. Googlebot dokáže zpracovat mnoho typů obsahu, nikoli však všechny. Nejsme například schopni zpracovat obsah některých multimediálních souborů či dynamických stránek.

Zobrazování výsledků

Když uživatel odešle vyhledávací dotaz, hledají naše stroje odpovídající stránky a zpět pošlou výsledky, které dotazu nejpřesněji odpovídají. Relevanci výsledků přitom určuje přes 200 faktorů, z nichž jen jedním je hodnocení PageRank, tedy měřítko významu stránky podle počtu odkazů, které na ni vedou z jiných stránek. Každý odkaz, který na stránku vašeho webu vede z jiného webu, zvyšuje hodnocení PageRank vašeho webu. Ne všechny odkazy jsou si ale rovny: Google vynakládá značné úsilí, aby rozpoznal spamové odkazy a další metody, které negativně ovlivňují výsledky vyhledávání. Velkou váhu mají odkazy založené na kvalitě vašeho obsahu.

Aby váš web dosáhl dobrého hodnocení na stránce s výsledky vyhledávání, je důležité, aby jej Google mohl správně procházet a indexovat. Doporučené postupy, které vám pomohou zlepšit hodnocení webových stránek, naleznete v našich pokynech pro webmastery.

Funkce Měli jste na mysliAutomatické doplňování na Googlu mají uživatelům šetřit čas tím, že zobrazují související pojmy, časté chyby v pravopisu a oblíbené dotazy. Klíčová slova, která tyto funkce používají, jsou automaticky generována našimi prohledávači a vyhledávacími algoritmy. Tyto předpokládané dotazy zobrazujeme pouze v případě, kdy se domníváme, že mohou uživateli ušetřit čas. Pokud má stránka ve vztahu ke klíčovému slovu vyšší hodnocení, je to proto, že naše algoritmy její obsah posoudily jako relevantnější vzhledem k dotazu uživatele.

5 Postarejte se, aby šly všechny jazykové verze snadno najít

Jeden jazyk, jedna stránka

Pokud váš web existuje v několika jazycích, používejte pro obsah i navigaci na jedné stránce vždy stejný jazyk a vyvarujte se zobrazování překladu vedle originálu.

Uveďte jazyk v adrese URL

Pro obsah v jednotlivých jazycích používejte samostatné adresy URL a jazyk uveďte přímo v adrese. Například z adresy www.mysite.com/de/ uživatel hned pozná, že jde o stránky v němčině.

Cílový jazyk

Sdělte Googlu, na jaký jazyk cílíte. Slouží k tomu metaznačka hreflang, přičemž jazyků můžete uvést i víc. (Zkratka „href“ v HTML znamená hypertextový odkaz a vytvářejí se pomocí ní v tomto jazyce všechny odkazy. „Lang“ je zkratkou anglického slova jazyk.)

Křížové odkazy

V pravém horním rohu všech stránek zobrazte tlačítko, pomocí nějž si zákazníci budou moci vybrat region nebo jazyk bez ohledu na to, na kterou z vašich stránek se původně dostali.

Dynamický obsah

Ačkoli Google doporučuje používat pro obsah v každém z jazyků samostatnou adresu URL, přizpůsobili jsme se i dynamickému a personalizovanému obsahu a jsme schopni ho zpracovat. Takové stránky rozpoznají, kde se nachází uživatelova IP adresa, a automaticky mu zobrazí relevantní obsah ve vhodném jazyce. Pokud tedy vaše stránky používají dynamickou strukturu, není třeba je přepisovat. V internetových vyhledáváních se dynamický obsah objevuje a jeho poskytovatelé nejsou znevýhodňováni.

Čemu se vyhnout:

Překlad jen často se opakujícího textu

Nepřekládejte jen ty texty, které se na vašem webu často opakují, přičemž zbytek obsahu byste ponechali v jednom jazyce (často tomu tak bývá na stránkách s uživateli vytvářeným obsahem, například na fórech). Na uživatele může působit negativně, pokud se ve výsledcích vyhledávání objevuje několikrát stejný obsah, který se liší jen částí psanou v různých jazycích.

Automatický překlad

Automatické překlady nemusí vždy dávat smysl a mohly by poškodit dojem zákazníků z vašeho webu. Pomocí souboru robots.txt zabraňte vyhledávačům, aby procházely automaticky přeložené stránky.

Použití souborů cookie

Přeložené verze stránky nezobrazujte pomocí skriptů nebo souborů cookie. Google dynamický obsah tohoto typu není schopen procházet a správně jej indexovat, navíc by se nemusel zobrazit ani uživatelům.

6 Zjistěte, jaké jsou záměry vašich uživatelů

V jádru každého vyhledávání na Googlu je uživatel se záměrem týkajícím se nákupu, ať už jde konkrétně o cokoli. Možná hledá recenze, produkty ke koupi, cenová srovnání – možností je nespočet.

Jedním z nejlepších způsobů, jak se o záměrech svých uživatelů dozvědět víc, je udělat si vlastní analýzu trhu. Pomocí Plánovače klíčových slov služby Google Ads můžete zjistit, která klíčová slova (a nezapomínejte ani na hodnotná longtailová klíčová slova) pomohla uživatelům najít váš web. Jejich analýzou můžete lépe porozumět tomu, co publikum vašeho webu vlastně hledá, a pak vytvořit takovou obsahovou strategii, která mu to poskytne.

Longtailová klíčová slova jsou konkrétnější tří- až pětislovné fráze, které lidé do vyhledávání zadávají, pokud už jsou blíže k uskutečnění nákupu. Řekněme například, že někdo začne hledat pojem „jídelní židle“. Poté, co navštíví různé webové stránky, prohlédne si dostupné styly a porovná nabídku, zúží svůj výběr a nadále ho zajímá už jen „moderní jídelní židle z dubového dřeva“.

Obsah, který je vytvořen a přizpůsoben tomu, aby na takový dotaz dokázal zareagovat, dotyčného uživatele okamžitě osloví. Tímto způsobem lze zvětšit návštěvnost, počet prokliků, potenciálních zákazníků, uskutečněných prodejů i konverzí.

7 SEO na stránkách a mimo ně

Když Google posuzuje váš web ve srovnání s jinými, díváme se, za co přesně jste své hodnocení získali (tzv. on-page, tedy na stránce), a jak dobré je vaše hodnocení ve výsledcích vyhledávání (off-page, mimo stránku).

Vaším cílem je umožnit Googlu zjistit, o čem váš web je, snadno jeho stránky indexovat a bez problémů se pohybovat jeho strukturou a obsahem. Jedině tak můžeme přesně stanovit jeho hodnocení. Samozřejmě se snažíte, aby toto hodnocení bylo co nejvyšší, zejména pokud ve světě online obsahu soupeříte s konkurencí na národní i mezinárodní úrovni.

SEO na stránce

V kontextu mezinárodního SEO na stránce je vaším cílem optimalizovat své stránky tak, aby Google snáze zjistil jejich zeměpisnou polohu a určil jejich relevanci. Uspořádejte tedy adresy URL svých světových stránek racionálním a opakovatelným způsobem tak, aby bylo na lokalizovaný obsah možno geograficky cílit podle podadresáře, subdomény nebo domény.

Zcela zásadní význam má lokalizovat web pro každou cílovou zemi a přitom po celém světě prezentovat konzistentní obraz značky. Pokud design stránek lokalizujete, omezíte riziko duplicitního obsahu a zvýšíte aktivní zájem uživatelů.

Aby bylo SEO na stránce účinné, je nezbytné lokalizovat:

 • adresy URL,
 • značky Title, přičemž použijete lokalizovaná cílená klíčová slova,
 • nadpisy (H1),
 • obsah hlavní části stránky (Body),
 • atributy Alt včetně názvů obrázkových souborů,
 • meta nadpisy a popisy,
 • označení navigačních prvků,
 • informace o adrese,
 • rychlé načítání,
 • optimalizace pro mobily,
 • vnitřní odkazy, například odkazy na blog, který je součástí webu.

SEO mimo stránku

Tato část optimalizace pro vyhledávače se soustředí na pověst vašeho webu. Cílem je zajistit, aby na něj odkazovaly jiné stránky, a v podstatě optimalizovat vše, co se děje mimo něj. Čím více odkazů totiž na váš web vede, tím vyšší má hodnocení ve Vyhledávání Google. Počet odkazů můžete zvyšovat například těmito způsoby:

 • vytvoření zajímavého, relevantního, přitažlivého a lokalizovaného obsahu webových stránek,

 • marketing v sociálních médiích — podpora sdílení obsahu,

 • originální recenze na nezávislých webech,

 • sdílení článků — publikování zajímavých a kvalitních článků s odkazy na váš web v uznávaných integrátorech PR článků,

 • publikování obrázků a videa — posílání obsahu s názvy, popisy, odkazy a značkami na weby s obrázky a videem,

 • sdílení dokumentů — umisťování jedinečného a hodnotného obsahu ve formátech PDF nebo PPT na weby pro sdílení dokumentů.

8 Jak zjišťujeme cílovou zemi webových stránek

Národní domény nejvyšší úrovně (ccTLD)

Použitím samostatných webových stránek pro každý cílový region a jazyk (například .de pro Německo a .cn pro Čínu) dáváte uživatelům i vyhledávačům jasně najevo, že je příslušná vaše stránka určena pro danou zemi. V některých zemích platí omezení určující, kdo může jejich národní doménu používat. Předem si to ověřte.

Tip

K některým zajímavě znějícím národním doménám nejvyšší úrovně (například .tv a .me) přistupujeme jako k doménám generickým (gTLD). Zjistili jsme totiž, že je webmasteři často považují spíše za generické než za národní. Podívejte se na úplný seznam domén, které Google považuje za generické.

Nastavení geografického cílení

Pokud vytváříte jeden web pro více regionů nebo jazyků, umístěte ho do generické domény (gTLD). Výhodou použití jediné domény je to, že vám bude stačit jediná kampaň SEO. Budete tedy mít jednu generickou doménu (gTLD) a v ní jednotlivé jazyky oddělené do samostatných složek. Například mujskvelyweb.com/cz/, mujskvelyweb.com/en/ a mujskvelyweb.com/es/. To, jak bude dobrou pověst získávat váš hlavní český web, pak bude kladně ovlivňovat i jeho ostatní jazykové mutace.

Pokud je nějaký obsah určen výhradně pro jednu zemi, dozví se Google pomocí geografického cílení, že jsou pro uživatele relevantní určité stránky. Nachází-li se váš web v generické doméně – například .com, .org nebo .net – můžete pomocí nástroje pro cílení na země ve službě Search Console Googlu sdělit, že web cílí na určitou zemi. Pokud však stránky cílí na více zemí, tento nástroj nepoužívejte.

Tip

Domény nejvyšší úrovně některých oblastí, například .eu nebo .asia, nejsou zaměřeny na určitou zemi, a proto je Google považuje za generické domény nejvyšší úrovně.

Umístění serveru

Server je často fyzicky umístěn nedaleko uživatelů, což může být signálem o zamýšleném publiku webu. Poloha serveru se určuje podle jeho IP adresy. Některé weby však využívají sítě CDN nebo jsou hostovány v jiné zemi s lepší infrastrukturou pro servery, takže tato informace nemusí být směrodatná.

Jiné signály

Dalšími vodítky pro určení zamýšleného publika webových stránek mohou být místní adresy a telefonní čísla na nich uvedené, používání místního jazyka a měny, odkazy z jiných místních webů či využívání služby Moje firma na Googlu (tam, kde je k dispozici). Ke geografickému cílení Google nevyužívá metaznačky o poloze (například geo.position nebo distribution) ani atributy HTML.

9 Struktury adres URL

Geografické cílení je obtížné provádět pro jednotlivé stránky. Je tedy vhodné použít takovou strukturu adres URL, která umožní geograficky cílit celé části webu. Níže uvádíme výhody a nevýhody jednotlivých možností:

Struktura URL Příklad Výhody Nevýhody
Národní example.cz Jasné geografické cílení

Nezáleží na umístění serveru

Snadné oddělení webů
Nákladné (dostupnost může být omezená)

Vyžaduje rozsáhlejší infrastrukturu

Národní domény někdy mají striktní požadavky
Subdomény v generických TLD cz.example.com Snadné vytvoření

Lze geograficky cílit pomocí služby Search Console

Umožňuje různé umístění serveru

Snadné oddělení webů
Uživatelé nemusí rozpoznat geografické cílení jen podle adresy URL (je „cz“ jazyk, nebo země?)
Podadresáře v generických TLD example.com/cz/ Snadné vytvoření

Lze geograficky cílit pomocí služby Search Console

Nízké náklady na údržbu (stejný hostitel)
Uživatelé nemusí rozpoznat geografické cílení jen podle adresy URL

Server na jednom místě

Náročnější oddělení webů
Parametry adresy URL site.com?loc=cz Nedoporučujeme. Náročná segmentace podle URL

Uživatelé nemusí rozpoznat geografické cílení jen podle adresy URL

Nelze geograficky cílit pomocí služby Search Console

Ať se rozhodnete pro jakoukoli strukturu, uspořádejte hierarchii ve složkách všech jazyků svého webu stejně a tak, aby byla intuitivní a bylo ji možno procházet.

10 Duplicitní obsah a mezinárodní stránky

Pokud poskytujete stejný obsah přeložený do různých jazyků, ale umístěný na různých adresách URL, mohu nastat problémy s duplicitním obsahem. Zpravidla to není problém, pokud jde o obsah určený pro různé uživatele v různých zemích. Ačkoli důrazně doporučujeme poskytovat unikátní obsah a vyvarovat se změn významu obsahu mezi jednotlivými jazyky, víme, že to není vždy možné.

Chcete-li odlišit různé jazykové mutace stránky a zobrazovat vyhledávajícím uživatelům adresu URL určenou pro správný jazyk nebo oblast, postupujte podle pokynů pro použití parametru rel-alternate-hreflang. Nepoužijete-li tento parametr, může klesnout hodnota vašeho obsahu a bude hůře získávat návštěvnost.

Pokud pomocí souboru [robots.txt] (https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?visit_id=1-636360829664384030-1898818418&rd=1)+ nebo [metaznačky ‘noindex’ pro roboty] (https://support.google.com/webmasters/answer/79812)+ zakážete procházení, není důvod duplicitní obsah skrývat. Jestliže ale stejný obsah poskytujete stejným uživatelům na různých adresách URL (například když na adresách example.de/ i example.com/de/ zobrazujete německojazyčný obsah uživatelům v Německu), měli byste vybrat jednu z nich, které dáváte přednost, a použít přesměrování (nebo odkaz s parametrem rel=canonical).

11 Vytváříme světový web

Přistupujte ke všem stejně

Uvažujte o sobě jako o mezinárodní společnosti s místními zákazníky, nikoli místní firmě se zahraničními zákazníky. A k zákazníkům na všech trzích se chovejte stejně. Snažte se, aby design, funkce i obsah vašeho webu poskytovaly stejný uživatelský dojem, ať se uživatel nachází kdekoli.

Jeden společný web nebo samostatné lokalizované stránky?

Společné vícejazyčné webové stránky nabízejí obsah ve více jazycích, třeba v případě kanadské firmy s anglickou a francouzskou mutací webu nebo blogu o latinskoamerickém fotbalu psaném ve španělštině a portugalštině. Společný vícejazyčný web s jedinou doménou, například .com, má mnoho výhod:

 • Dává najevo, že jste světovou společností.
 • Jeho registrace je rychlejší, jednodušší a levnější.
 • Uživatelé jej intuitivněji najdou. Stále však musíte uspokojovat potřeby každého z lokálních trhů, pro který stránky lokalizujete.

Samostatné lokalizované weby pro více regionů výslovně cílí na uživatele v různých zemích. Každý víceregionální web se nachází v doméně nejvyšší úrovně příslušné země (ccTLD), například .ie, .de nebo .cz:

 • Tímto způsobem zdůrazňujete svůj blízký vztah k zákazníkům v příslušných zemích. Dáváte tím příznivý signál uživatelům, kteří hledají produkty a služby ve svém jazyce a chtějí používat jim známé platební metody.
 • Koupit a zaregistrovat doménu nejvyšší úrovně pro každý exportní trh ovšem může být časově i finančně náročné.

Některé weby jsou víceregionální i vícejazyčné zároveň. Webové stránky například mohou mít různé verze pro USA a Kanadu, přičemž druhá z nich má obsah v anglické a francouzské verzi.

Vyberte název své domény

Doména nejvyšší úrovně představuje příponu adresy (např. .com, .org, .net). Mnoho stránek elektronického obchodu volí .com, protože právě tuto doménu uživatelé zkoušejí jako první, když se firmu snaží najít bez použití vyhledávače. Ačkoli Google k určování jazyka stránky používá její obsah, představuje adresa URL pro uživatele užitečné jazykové vodítko. Níže uvedené kanadské adresy například používají .fr jako subdoménu nebo podadresář, čímž jasně dávají najevo, že jsou psané francouzsky:

 • http://example.ca/fr/vélo-de-montagne.html
 • http://fr.example.ca/vélo-de-montagne.html.

Uvedení jazyka v adrese URL vám také může pomoci odhalit problémy s vícejazyčným obsahem webových stránek. Slova v adrese URL můžete také přeložit, případně použít internacionalizovaný název domény (IDN).

Geografické přesměrování

Pokud mezinárodní stránky správně optimalizujete pro vyhledávače (SEO), mělo by Vyhledávání Google přivést uživatele na jejich správnou jazykovou verzi. Například pokud navštívíte web Google.com, budete automaticky přesměrováni na stránky Vyhledávání Google pro vaši zemi. Co ale uživatel, který se připojuje ze španělské IP adresy, ale hledá anglický obsah? Nuceným přesměrováním na španělskou verzi webu byste zmenšili jeho zájem. Jaké tedy máte možnosti?

Nepoužít geografické přesměrování, takže uživatel bude moci zůstat na anglické verzi vašeho webu, ačkoli je připojen ze španělské IP adresy.

Nepoužít geografické přesměrování, dokud nedojde k platbě. V takovém případě si uživatel může sám vybírat cestu, dokud se nedostane k tlačítku Koupit. Pak je automaticky přesměrován.

Automaticky geograficky přesměrovat, takže uživatel nemá na výběr a automaticky se mu zobrazí váš španělský obsah.

Zobrazit vyskakovací banner s nabídkou geografického přesměrování, například „Chcete přejít na náš španělský web, nebo zůstat na anglickém?“ Uživatel se tedy může sám rozhodnout.

Rychlost nahrávání

Nepředpokládejte, že budou mít uživatelé přístup ke 4G sítím. Většina světa dosud používá 3G nebo ještě pomalejší připojení. Navrhněte tedy svůj web tak, aby se načítal rychle a lidé čekání nevzdali dřív, než se jim vůbec zobrazí. Několik nápadů, jak rychlost nahrávání zvětšit:

 • Poutavými médii sice podpoříte zapojení uživatelů, jenže pokud jich bude příliš mnoho, web se bude načítat pomalu. Uživatelé pak odejdou, než jim vůbec stačíte sdělit to nejdůležitější. Všechny použité obrázky komprimujte.
 • Omezte počet navigačních odkazů.
 • Nepoužívejte vyskakovací okna ani jiné funkce, které by mohly narušovat navigaci.

Lokalizace

Lokalizovaný web má stejný obsah jako váš domovský web, ovšem kulturně vhodným způsobem přeložený do jazyka příslušné exportní země. (Pokud není možný přímý překlad, například u anglických rčení, je potřeba sáhnout po transkreaci. Jejím cílem je předat v cílovém jazyce jinými slovy stejný význam a dojem a podnítit stejnou reakci.) Na každém novém trhu musíte:

 • mluvit jazykem zákazníků,
 • vytvořit lokalizovanou verzi webu,
 • podporovat svou značku,
 • dosáhnout co největší vyhledatelnosti,
 • zvážit výběr měny a platebních metod,
 • udržovat zákazníky spokojené,
 • zajistit dodržování legislativy,
 • dbát na detaily.

Tvorba webu

Oborovým standardem je kódování Unicode. Umožňuje a podporuje konzistentní reprezentaci textu bez ohledu na použité písmo. Lze v něm zapsat jakýkoli psaný jazyk od řečtiny přes azbuku, čínštinu, arabštinu až po hebrejštinu, ať se píše zleva doprava nebo naopak. Unicode podporuje více než 100 písem a jeho repertoár čítá více než sto tisíc znaků. Jeho nejpoužívanější verzí je UTF-8.

12 Doporučené postupy pro web platné na všech trzích

Důležité informace umístěte na začátek stránky

Zařiďte, aby byly vidět okamžitě bez nutnosti posouvat zobrazení.

Uvažujte v malém

Vaši zákazníci po velkou část dne používají mobilní telefony a tablety s malými obrazovkami. Vytvořte stránky, které se automaticky přizpůsobí uživatelovu zařízení. Lidé tak snadno najdou to, co hledají, ať má jejich obrazovka libovolný rozměr.

Text stránek

Používejte jasné a přitažlivé nadpisy

Díky jasnému úvodnímu nadpisu zákazníci hned uvidí, že jsou na správném webu, a nejspíš zůstanou déle.

Řekněte to barvami

I barvy jsou součástí jazyka, takže než zveřejníte web na novém trhu, zjistěte si, jaké tam mají různé barvy souvislosti. V různých zemích barvy symbolizují různé věci. Například bílá se v západních zemích nosí na svatbách, zatímco v Číně na pohřbech. Červená je v Indii velmi prestižní barva, zatímco ve Spojeném království má obdobné postavení purpurová a v Číně žlutá.

Zřetelně uveďte výhody

Dejte uživatelům hned najevo, proč je dobrý nápad u vás zůstat. Dbejte na to, aby výhody vašeho produktu nebo služby byly rychle patrné. Vhodným způsobem je například odrážkový seznam.

Nabídněte odkazy, které uživatele rychle nasměrují na podrobnější informace

Například výrazný odkaz Další informace.

Uveďte zřetelnou výzvu k akci

Dejte lidem jasně najevo, co byste chtěli, aby na vašem webu udělali. Je pak mnohem pravděpodobnější, že to skutečně udělají a přinesou vám kýžený byznys.

Rozvíjejte vztahy se zákazníky
 • Usnadněte zákazníkům komunikaci s vámi, bude to posilovat jejich důvěru ve vás.

 • Žádáte-li zákazníky o osobní údaje, vysvětlete jim, k čemu tyto údaje potřebujete a jak s nimi budete nakládat.

 • Umístěte na stránky dobrozdání zákazníků nebo ověření z nezávislého zdroje.

 • Pokud zobrazujete reklamy nebo sponzorované odkazy, dbejte na jejich odlišení od zbývajícího obsahu stránek.

13 Návrh aplikace

Přizpůsobte design místní kultuře

Všechny části aplikace musí na místní publikum dobře působit. Při lokalizaci pamatujte na grafiku aplikace, použité obrázky, barvy, styl, tón komunikace, funkčnost a platební metody. U her se zamyslete, zda nebude potřeba pozměnit herní postavy. Zvláštní pozor si dejte, aby něco v cílové kultuře nevyznělo urážlivě nebo nevhodně.

Rozvržení

Podle cílových zemí do aplikace zabudujte podporu textu psaného zleva doprava nebo zprava doleva. Použijte správné formáty data, času, čísel a měny. Zahrňte úplnou sadu výchozích prostředků.

Aplikaci optimalizujte

Některé cílové trhy mohou přinášet specifické komplikace, například:

 • pomalé, nespolehlivé nebo drahé připojení k internetu,
 • zařízení s menšími obrazovkami, méně paměti a pomalejšími procesory,
 • omezené možnosti nabíjení baterií během dne.

Sepsali jsme knihu plnou rad, které vaší aplikaci pomohou na těchto trzích uspět. Přečtěte si, jak tvořit aplikace pro miliardy..