Planowanie usług logistycznych pod kątem Indii

Materiał przygotowany przez Ingram Micro Commerce and Lifecycle Services

1 W skrócie

Wyzwanie

Indie należą do najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Coraz bardziej otwierają się na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, stwarzając ogromne możliwości rozwoju dla firm. Choć sektory handlu detalicznego i e-commerce w Indiach są cały czas na etapie rozwoju, dostępna technologia poszerza możliwości dotarcia do osób kupujących online. Nawet jeśli nie planujesz na razie rozszerzenia działalności na Indie, warto je uwzględnić jako kluczowego globalnego eksportera, importera i producenta towarów.

Cel

Z tego przewodnika dowiesz się, jakie możliwości dają Indie i jak najlepiej je wykorzystać. Zdobędziesz też ogólną wiedzę o pozycji tego kraju w globalnym układzie sił gospodarczych oraz o tym, jak wpływa ona na działalność firm.

Mapa Indii

2 Rozwijanie działalności w Indiach

Indie są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Jest ona napędzana między innymi przez wzrost infrastruktury, rozwijający się sektor przemysłowy, handel eksportowy i importowy, handel detaliczny oraz działalność związaną z rolnictwem. Ze względu na boom gospodarczy indyjski rynek logistyczny rośnie wykładniczo na przestrzeni lat, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) ma się zwiększyć o ponad 12% w okresie od 2015 do 2020 roku1.

Oceniając logistykę e-commerce w Indiach, warto uwzględnić następujące czynniki: konsolidację, sortowanie, transport liniowy i dostawę na ostatnim etapie. Transport, a w szczególności dostawa na ostatnim etapie, ma znaczny wpływ na koszty2. W Indiach około 57% towarów przewozi się drogami, co jest najdroższą metodą transportu. Chociaż Indie mają drugą co do wielkości sieć dróg na świecie, ich jakość jest bardzo słaba. Obecnie kraj ten realizuje duży projekt w zakresie infrastruktury transportowej mający na celu rozwój połączeń drogowych i kolejowych, portów morskich, lotnisk i sieci energetycznej3.

Choć sektory handlu detalicznego i e-commerce w Indiach wciąż się rozwijają, technologia zapewnia coraz więcej możliwości, niższe ceny i większą wygodę dla kupujących online. Amazon i Flipkart to dwie wiodące firmy e-commerce w Indiach, które razem wygenerowały ponad dwie trzecie wartości handlowej brutto online w 2016 roku, a indyjski rynek e-commerce rośnie średnio o 70% rocznie (tylko w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o ponad 500%). Warto więc rozważyć e-commerce jako bardzo skuteczną opcję docierania do klientów w Indiach w nadchodzących latach4.


 1. Research and Markets 

 2. Multi-Channel Merchant 

 3. Reuters 

 4. Research and Markets; Internet and Mobile Association of India 

3 Podstawowe fakty i zalety prowadzenia działalności w Indiach

 • Sprzedaż e-commerce w Indiach ma wzrosnąć z ponad 20 miliardów dolarów w 2017 roku do 52 miliardów dolarów w 2022 roku1.

 • W ostatnich latach kluczowe sektory gospodarki Indii zostały otwarte na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Zgodnie z przepisami dopuszczalny udział kapitału zagranicznego w inwestycjach na rynku indyjskim wynosi teraz 51%. Stopniowe otwieranie rynku inwestycji zagranicznych w handlu detalicznym, lotnictwie, handlu elektronicznym i sektorze obrony powinno przyczynić się do rozwoju i ulepszenia łańcuchów dostaw w Indiach2.

 • Indyjska wersja Cyberponiedziałku to Wielki Festiwal Zakupów Online, który rozpoczął się w 2012 roku dzięki współpracy między firmami Google India, Flipkart, HomeShop18, Snapdeal, Indiatimes shopping i Makemytrip3.

 • Około 74% użytkowników internetu w Indiach to osoby w wieku poniżej 35 lat – ta grupa stanowi większość kupujących w Indiach4.

(a) Omówienie i (b) podział indyjskiego sektora logistyki w detalicznym handlu elektronicznym, 2016–2020

(a) Omówienie rynku i przewidywany wzrost
Rozmiar rynku w 2016 r. 0,46 mld
Rozmiar rynku w 2020 r. 2,20 mld
CAGR* 2016–2020 48%
Logistyka jako procent sektora detalicznego handlu elektronicznego 7%
(b) Podział sektora (2016 vs 2020)
Sektor 2016 2020
Odzież 38% 36%
Elektronika 29% 31%
Wyposażenie wnętrz 15% 23%
Produkty dla dzieci 9% 6%
Książki 7% 3%
Uroda i higiena osobista 1% nd.
Inne 1% 1%

* CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) to średni roczny wzrost inwestycji w badanym okresie nie krótszym niż rok (Investopedia).


 1. Statista 

 2. Bank Światowy 

 3. CNet 

 4. BCG, Google 

4 Trendy konsumenckie

Rozważając wejście na nowe rynki, trzeba wziąć pod uwagę zachowania klientów. Jak klient docelowy zazwyczaj kupuje produkty? Jaki sposób dostawy preferuje? Te czynniki pomogą Ci zorientować się, jak trendy klienckie wpłyną na działalność Twojej firmy w Indiach.

 • Dominującą formą transportu w Indiach jest transport drogowy, a osoby kupujące online są przyzwyczajone do czekania co najmniej dziesięć dni na otrzymanie zakupów. Krótszy czas dostawy niekoniecznie wpływa na decyzję o zakupie.

 • Obecnie 80% kupujących online w Indiach stanowią mężczyźni, jednak do 2020 roku ma nastąpić zmiana: odsetek mężczyzn kupujących online ma wynieść 58%, a kobiet – 42%1.

 • Preferowaną formą płatności online w Indiach jest gotówka przy odbiorze2.

 • 60% zakupów online ma miejsce w godzinach pracy (od 9:00 do 17:00)3.


 1. A.T. Kearney, Google 

 2. Business Insider 

 3. Institute of Electronics and Telecommunications Engineers 

5 Modele realizacji zamówień

Dostawy transgraniczne do Indii

W przypadku wysyłki zagranicznej do Indii możesz napotkać wiele wyzwań, w tym wysokie koszty wysyłki, cła importowe i trudności związane ze zwrotami i wymianami.

Realizacja zamówień w Indiach

Od momentu wprowadzenia podatku od towarów i usług decyzje dotyczące miejsc składowania w mniejszym stopniu koncentrują się na cłach i podatkach, a bardziej na tym, gdzie znajdują się klienci. W związku z tą zmianą korzystanie z jednego magazynu może się bardziej opłacać niż posiadanie wielu magazynów, ponieważ zapewnia efektywniejszą kontrolę asortymentu i większe oszczędności podatkowe.

Oceniając lokalizacje magazynów w Indiach, należy wziąć pod uwagę osiem ośrodków: Delhi, Kalkuta, Hajdarabad, Ćennaj, Bengaluru, Pune, Mumbaj i Ahmadabad. Te osiem miast generuje ponad 40% łącznego PKB kraju. Przechowując produkty w tych lokalizacjach i realizując z nich zamówienia, możesz w ciągu 12 godzin dotrzeć do około 60% klientów generujących popyt1.

Poniższa tabela przedstawia ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca przechowywania produktu. Wygodny dostęp do portów lotniczych i portu morskiego sprawia, że popularnym wyborem jest Mumbaj – port w Mumbaju obsługuje 70% handlu morskiego w Indiach i ponad połowę krajowego ruchu lotniczego (w Indiach znajduje się ponad 20 międzynarodowych lotnisk)2.

Delhi NCR Kalkuta Hajdarabad Ćennaj Bengaluru Pune Mumbaj Ahmadabad
Konsumpcja Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Port morski Nie Tak Nie Tak Nie Nie Tak Nie
Facylitatorzy procesu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

 1. Business World, BCG 

 2. India Brand Equity Foundation 

6 Jak zacząć prowadzić działalność w Indiach

Rozważając wejście na rynek indyjski, zastanów się, jaki model realizacji zamówień i struktury firmy najlepiej pasuje do Twojej działalności. Jaki jest najskuteczniejszy sposób docierania do klientów i realizacji zamówień? Jaka struktura firmy najlepiej nadaje się do eksportu produktów oferowanych przez Twoją firmę? Zapoznaj się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi handlu elektronicznego i inwestycji zagranicznych w Indiach. Dowiedz się, jakie koszty możesz ponieść w związku z podatkiem od towarów i usług oraz czy musisz zarejestrować jakieś znaki towarowe dla swoich produktów. Znajdź też centrum realizacji zamówień i przewoźników, którzy dostarczają towary do miejsc, w których chcesz prowadzić działalność.

W usłudze Market Finder znajdziesz opracowany przez Bank Światowy wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dowiesz się, jak w tym rankingu wypadają Indie. Wskaźnik ten korzysta z wartości od 1 do 190, by pokazać, w jakim stopniu skomplikowane jest uruchomienie i prowadzenie firmy w każdym z państw. Składa się na niego ocena dziesięciu aspektów, w tym łatwości podłączenia lokalu do sieci elektrycznej, uzyskania kredytu, a także możliwości prowadzenia handlu transgranicznego.

Jeśli zamierzasz wejść na nowy rynek, dobrze jest poznać wyzwania związane z administracją, przepisami i logistyką, jakie możesz napotkać w danym kraju. Spełnienie wymagań prawnych i opracowanie rozwiązań logistycznych jest znacznie łatwiejsze dzięki usłudze Market Finder, w której znajdziesz wiele narzędzi i materiałów, takich jak szczegółowe poradniki i statystyki.

Logo Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services oferuje rozwiązania logistyczne, by pomóc firmom w wykorzystaniu możliwości związanych z popytem i podażą.

Uwaga

Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Aby uzyskać porady finansowe, podatkowe lub prawne, skonsultuj się ze specjalistą.