Přizpůsobte svou online prezentaci španělskému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky ve Španělsku

1 Přehled

Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se přiblížit španělským zákazníkům. Když se na webu budete prezentovat způsobem, který je v souladu se španělskou kulturou, zákazníky si nakloníte a rádi u vás nakoupí. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu už od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem je španělština.

Kromě ní se ve Španělsku mluví dalšími třemi jazyky:

 • katalánsky,
 • galicijsky,
 • baskicky.

Podle nedávných údajů společnosti Whirlybird je téměř 75 % online vyhledávacích dotazů ve španělštině a 15 % dotazů je psáno anglicky. Asi 28 % Španělů ovládá jako druhý jazyk angličtinu, přičemž míra její znalosti se různí.

3 Formálnost

Měli byste se zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

Většina komunikace je ve Španělsku neformální. U většiny způsobů komunikace je vhodné oslovovat zákazníky neformálním přátelským způsobem.

Španělé používají neformální oslovení „tú“.

Pokud nabízíte finanční produkt nebo právní služby, případně píšete o financích, používejte vždy formálnější styl i tón.

Jak snadno se ve Španělsku podniká

Ve zprávě Světové banky o kvalitě podmínek pro podnikání v roce 2020 se Španělsko umístilo ze 190 zemí na 30. místě.

4 Čísla a jejich formáty

Zápis čísel

Oddělovač desetinných míst
 • Používá se čárka (,)
  • např. 1,5 hodiny.
Oddělování tisíců
 • Jako oddělovač tisíců se používá tečka (.)
  • Příklad: 1.524 osob.
Telefonní čísla
 • Telefonní předvolba Španělska je +34. Telefonní čísla jsou obvykle složená z předvolby země, kódu města a unikátního sedmiciferného čísla, například (+34) 12 345 67 89.

 • Čísla bezplatná při volání z pevných linek mají předčíslí 800 nebo 900.

5 Formát měny

Španělé obchodují v eurech. Jako symbol se používá € a v obchodní komunikaci třípísmenný kód EUR. Znak € se umísťuje za číselnou hodnotu. Nominální hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje znakem c.

Bankovky mají hodnotu 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 10 €. Mince mají hodnotu 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c a 1 c.

6 Formát data

Ve Španělsku se používá datum ve formátu DD/MM/RR, např. 24/03/17.

7 Formát času

V běžném mluveném projevu používají Španělé 12hodinový formát. Ten se používá i v literatuře a denním tisku.

Psaný a oficiální čas je vždy ve 24hodinovém formátu. Hodiny a minuty se oddělují dvojtečkou, například 14:24.

Španělština nemá vlastní zkratky pro dopoledne a odpoledne. Je-li uveden čas mezi 1 a 11 hodinou, předpokládá se, že jde o odpoledne.

Po půlnoci je čas do 5 hodin označován „de la noche“ („v noci“). Pak se až do svítání používá „de la madrugada“ („časně ráno“) a ve zbytku dopoledne „de la mañana“ („ráno“).

Je-li výslovně označen odpolední čas, používá se do západu slunce „de la tarde“ („odpoledne“) a poté „de la noche“ („v noci“).

8 Pracovní dny

Pracovními dny ve Španělsku jsou zpravidla pondělí až pátek.

9 Čemu se na španělském trhu vyhnout

V každé kultuře najdeme jiné pověry a tradice a při vstupu na nový trh se obchodníkům vyplatí je znát.

Španělé považují číslo 13 za nešťastné.

10 Důležité tipy k lokalizaci obsahu

Podívejme se na nejvýznamnější tipy pro překlad, díky kterým budete brzy znít jako místní:

 1. Překladatelé by se měli při práci rozhodovat podle svého nejlepšího úsudku a brát v úvahu kontext. Může tak dojít i k vynechání slov nacházejících se v překládaném textu a jejich nahrazení vhodnějšími výrazy nebo frázemi.

 2. Přizpůsobte tón textu účelu příslušné komunikace a cílovému publiku. Zatímco pro některé publikum lze určitý pojem ponechat v angličtině, pro jiné ho musíte přeložit do španělštiny.

 3. Chybná gramatika ve zdrojovém textu může vést k nesprávnému překladu.

 4. Využívejte služeb rodilých mluvčích a vyhýbejte se automatickému překladu. Vaše sdělení tak budou v místním prostředí působit přirozeněji.

 5. Poskytněte překladatelům co nejpodrobnější kontext. Kdo je cílové publikum, jaký je účel komunikace, jaké grafické prvky použijete atd.

11 Další pravidla

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak zajistit, aby celkový styl i jazyk vašeho webu působil pro místní přirozeně.