Jak pojmout mezinárodní kampaň v Google Ads

Průvodce úspěšným používáním Google Ads na zámořských trzích

1 Přehled

Výzva

Globální expanze před vás téměř určitě postaví nutnost spouštět kampaně Google Ads na zámořských trzích, kde není prvním jazykem angličtina.

Cíl

Dosáhnout na nových zahraničních trzích co největšího online pokrytí, optimalizovat prodej a motivovat zákazníky, aby se k vám vraceli.

Jak na to

Díky Google Ads oslovíte potenciální zákazníky v zámoří ve chvíli, kdy jsou nakloněni nákupům. Dozvíte se, kolika lidem se vaše reklamy zobrazily, kolik jich navštívilo váš web nebo vám zavolalo. Dokonce můžete zacílit na konkrétní podskupiny lidí.

Až zjistíte, co funguje a co ne, můžete si reklamy vyladit a vyzkoušet, zda změny skutečně výkon zlepšily.

A platit budete pouze za výsledky. Pokud tedy zákazník na vaši reklamu neklikne ani pomocí ní neprovede žádnou akci, nezaplatíte ani korunu. Registrace do Google Ads je zdarma. Rozpočet si určujete sami, takže náklady budou záviset na tom, čeho chcete při inzerci dosáhnout.

2 Objevte příležitosti v zahraničí

Jestliže jste pomocí služby Market Finder našli potenciální zámořské trhy, je čas určit a přilákat cílová publika. Díky jejich znalosti budete moci přizpůsobit své kampaně Google Ads ve světě tak, aby fungovaly ve Vyhledávací síti, Obsahové síti i ve videích a ve správný čas oslovily vhodné publikum.

Statistiky z vašich webových stránek a účtů:

Snažíte-li se zjistit, jak nejlépe navázat vztah se zákazníky, mohou vám pomoci údaje o vaší dosavadní činnosti.

Berte v úvahu kulturní rozdíly a lokalizujte klíčová slova, reklamy a vstupní stránky.

Investujte do profesionálních překladatelských služeb, aby vaše kampaň působila jako místní. Překlad do jiného jazyka ale nestačí. Cesty zákazníků na různých trzích se liší a reklamy je třeba tomu přizpůsobit. Dbejte na to, aby byly použité strategie v souladu se způsobem, jakým vaši potenciální zákazníci vyhledávají. Na jejich chování záleží, jakým způsobem přijdou s vaší značkou do kontaktu. Abyste toho dokázali využít, potřebujete mít vhodný obsah.

Dávejte pozor na kulturní nuance

Může být potřeba upravit na webu například symboly, barvy a obrázky. Pamatujte také na výzvy k akci. Například v zemích, kde si lidé hodně považují slušnosti, je třeba vystupovat uctivěji a méně agresivně. Trh může mít vliv dokonce i na to, jaké médium ke kontaktu se zákazníky použijete. Zatímco někde může skvěle fungovat video, jinde raději použijete grafickou reklamu. Na způsob vykreslování vašich vstupních stránek může mít vliv to, jakému webovému prohlížeči dávají lidé na příslušném trhu přednost. Pamatujte na dostupné rychlosti širokopásmového připojení a vytvořte svůj web tak, aby se lidem rychle načítal, ať jsou kdekoli.

Pomoci mohou nástroje a příručky ve službě Market Finder

Všeobecné tržní trendy: Zjistěte, jak se lidé na různých trzích chovají na internetu, jak to zapadá do vašich záměrů a čeho můžete reálně dosáhnout. Market Finder vám pomůže zjistit, jak lidé v různých částech světa využívají internet, a vytvořit přizpůsobené analýzy přístupu k internetu a používaných zařízení v zemích, které vás zajímají. Můžete podrobně prostudovat například takové metriky, jako je chování při online nákupech, rozdělení nákupů podle produktů, nakupování pomocí chytrých telefonů a mnohé další.

Srovnávací ukazatele: Zajímá vás, jak si vaše obsahové kampaně vedou v porovnání se zbytkem oboru? Nebo byste si rádi prohlédli srovnání různých formátů a velikostí reklamy? V tomto nástroji lze vytvářet aktuální srovnání v rámci oboru, takže budete moci lépe plánovat a hodnotit úspěch svých obsahových kampaní.

Průvodci ve službě Market Finder

3 Vytvoření a spuštění kampaně v Google Ads

Stanovte cíle mezinárodní reklamní kampaně

Čeho chcete dosáhnout?

  • Prodat více zboží a služeb?
  • Posílit věrnost zákazníků?
  • Podpořit zapojení zákazníků?
  • Zvětšit povědomí o značce?

Vyhledávací, nebo Obsahová síť?

Služba Google Ads zahrnuje dvě hlavní sítě: Vyhledávací a Obsahovou. Ve Vyhledávací síti můžete uživatele oslovit, když hledají konkrétní služby nebo zboží, které si chtějí koupit. Obsahová síť pomáhá přilákat pozornost lidí nacházejících se teprve na začátku nákupního cyklu. Využívá k tomu různé formáty reklam po celém digitálním světě. Tato síť pokrývá přes dva miliony webových stránek a zasahuje více než 90 % uživatelů internetu. Jejím cílem je pomoct vám najít nejvhodnější publikum napříč miliony webů z celého světa.

Určete strukturu účtu a držte se jí

Jestliže se rozhodnete oslovit nové zákazníky, složitost vašeho účtu vzroste. Pomocí jeho vhodné struktury to však lze zvládnout. Ať se rozhodnete jakkoli, držte se toho. Konzistentní přístup totiž výrazně usnadňuje kontrolu a specializaci. Navíc ulehčuje tvorbu přehledů, automatizaci a správu účtu a rozpočtů, ať máte v účtu správce jakýkoli počet kampaní.

Neexistuje jediná správná struktura účtu. Nejčastěji se však setkáváme se třemi přístupy:

  • Jedno číslo zákazníka (CID) pro každou zemi a jazyk. Kampaně zahrnují různé produkty.
  • Jedno CID pro každou zemi a produkt. Kampaně zahrnují různé jazyky.
  • Jedno CID pro každý jazyk. Kampaně zahrnují různé produkty a země.

Každý přístup má své výhody i nevýhody. Samostatná CID pro jednotlivé jazyky lze snáze spravovat, zároveň si ale můžete ztížit správu rozpočtů na úrovni produktových řad. Máte-li samostatné CID pro každou zemi a produkt, můžete upřednostňovat klíčové trhy a optimalizovat je, zároveň je to však mnohem náročnější na správu.

Při výběru nejvhodnějšího přístupu si nejprve udělejte jasno ohledně svých omezení a preferencí v oblasti správy. Zamyslete se třeba nad vnitřní strukturou své firmy a nad tím, jak bude s kampaněmi ladit. Jak je váš tým organizován a jak to ve službě Google Ads nejlépe zohlednit? Jak máte uspořádány rozpočty – napříč týmy, produkty nebo zeměmi?

4 Rozšiřte a vylepšete způsob, jakým vaše kampaň reaguje

Analytika

Jakmile sestavíte širší mezinárodní strategii, musíte ji promítnout do Google Ads. Začněte tím, co už funguje. Žádné dva trhy nejsou stejné. Pokud však použijete strukturu a taktiku ze své domácí kampaně, budete moci snáze porovnat, jak na ni nové trhy reagují. Při určování výkonových cílů nicméně berte v úvahu případné rozdíly v hodnotě uživatelů, intenzitě konkurence a nákladech na prodané zboží. Pravidelně výkon testujte, abyste byli připraveni podle situace změnit směr (viz Automatizace níže). A pamatujte, že je sice dobré mít stabilní cíle, ale zároveň je v pořádku je upravovat podle skutečných výsledků.

Konvence pojmenování

Při expanzi do jedné či dvou zemí se pojmenovávání může znát snadné, s jejím narůstajícím rozsahem se to ale může změnit. Proto u různých kampaní, reklamních sestav a označení používejte jednotný způsob pojmenování. Vytvořte si pravidla pro to, co všechno mají názvy obsahovat, a stanovte standardní zkratky. Označení by pokud možno měla zahrnovat zemi, jazyk a metodu cílení.

Automatizace

Čím více budete expandovat, tím více toho budete se svým týmem muset spravovat. Automatizované nástroje od Googlu vám mohou pomoci. I jejich využívání bude snazší, pokud budete mít účet jednotně uspořádán. Jakmile totiž vytvoříte základní rámec, nebudete se muset starat o celou řadu každodenních optimalizací.

Například:

  • Automatické nabízení cen vám zajistí lepší a lépe informované nabídky a ještě ušetří čas.
  • Nástroje na přizpůsobení reklam přizpůsobují textové reklamy tomu, co právě někdo hledá, na jakém zařízení a kde. Je možné brát v úvahu dokonce i datum, denní dobu nebo den v týdnu. Mohou do reklamy vložit cenovku, údaj o čase do ukončení výprodeje nebo jakýkoli jiný vámi definovaný text.

Automatizace vám může pomoci s testováním nových trhů. Získáte tak klíčové informace o tom, co na novém trhu nejlépe funguje. I v tomto případě se hodí automatické nástroje od Googlu.

Tip

Pomocí sdílené knihovny můžete vytvářet seznamy vylučujících klíčových slov, rozšíření a reklamy a pak je sdílet mezi kampaněmi.

Tip

Prohlédněte si naši komunitu vývozců. Dozvíte se mnoho informací o tom, jak s Googlem expandovat na světové trhy.

Chcete se zdokonalit v používání Google Ads a dostávat rady a novinky přímo do schránky? Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje Doporučené postupy.