Plánování logistiky pro Mexiko

Tyto rady vám přináší společnost Ingram Micro Commercial and Lifecycle Services

1 Přehled

Příležitost

Mexiko se velmi snaží co nejvíce otevřít zahraničním investicím a rozšířit možnosti obchodování. V kombinaci s úspěšně probíhající reformou hospodářství nabízí tento stát firmám obrovské příležitosti růstu. Chcete-li investovat do důležité rozvíjející se ekonomiky a spojit se s širokou spotřebitelskou základnou, expanzi do Mexika rozhodně zvažte.

Váš cíl

Tato příručka vysvětluje příležitosti, které Mexiko nabízí, a obsahuje tipy, jak možnosti na maximum využít. Dozvíte se také, jaké místo země obecně zaujímá ve světové rovnováze sil a jak tento faktor firmy ovlivňuje.

2 Expanze do Mexika

Při plánování expanze do zahraničí je důležité vzít v potaz aktuální situaci na trhu, na který se chystáte vstoupit.

Mexiko se profiluje jako atraktivní místo pro růst online obchodu. Očekává se zde rozmach elektronického obchodu a trh by měl v příštích pěti letech výrazně růst. Země už nyní překonala Španělsko, Chile a Brazílii.1 Od 90. let 20. století se Mexiko prostřednictvím dohod o volném obchodu (FTA) stále významněji zapojuje do obchodních vztahů. Také má jednu z nejotevřenějších obchodních politik na celém světě.

V posledních letech zde byly zrealizovány ambiciózní projekty v oblasti infrastruktury: vybudovalo a zmodernizovalo se 133 000 kilometrů dálniční sítě, 76 letišť (z toho 64 mezinárodních), 27 000 kilometrů železnic a 117 námořních přístavů (68 kontejnerových). Nová infrastruktura umožnila lepší propojení s okolními zeměmi, zejména prostřednictvím dálniční sítě.2

Mexiko je nadále odhodláno do infrastruktury investovat, má systém na podporu volného obchodu a úspěšně prochází hospodářskou reformou. Díky tomu všemu je atraktivní pro rozvoj vašeho podnikání.

alt text


 1. A.T. Kearney, 2015 Global Retail E-Commerce Index (Index globálního elektronického maloobchodu za rok 2015 od společnosti A.T. Kearney) 

 2. PwC 

3 Několik stručných faktů o podnikání v Mexiku a jeho výhodách

 • Elektronický prodej výrobků i služeb koncovým spotřebitelům (B2C) v roce 2014 dosáhl v zemi 13,1 miliardy amerických dolarů a očekává se jeho další růst o 26 % ročně. Do roku 2019 by tak přesáhl částku 40 miliard dolarů1

 • Mexiko je účastníkem více než 10 zásadních dohod o volném obchodu, které mu umožňují přístup do 45 zemí po celém světě a vznik základny čítající více než 1,2 miliardy spotřebitelů2

 • Je také na 50. místě podle indexu logistické výkonnosti Světové banky za rok 2014, což je žebříček 160 zemí seřazených z pohledu efektivity logistiky


 1. eMarketer, A.T. Kearney 

 2. Congressional Research Service (Výzkumná služba amerického Kongresu) 

4 Zákaznické trendy

Při expanzi na nové trhy je zásadní uvažovat o chování zákazníků. Jak váš cílový zákazník obvykle nakupuje výrobky? Jakému způsobu dodání dává přednost? Na základě níže uvedených faktorů můžete promyslet, jak trendy v chování zákazníků ovlivní váš způsob obchodování v zemi.

 • Online nákupy představují pouze 2 % z 200 miliard dolarů utracených ročně v maloobchodním prodeji. Příležitost pro firmy však představuje předpokládané roční tempo růstu převyšující 16 %1

 • Online platby jsou v Mexiku méně využívané než místní metody plateb. Více než 40 % nákupů se provádí prostřednictvím kreditních a debetních karet, následuje hotovost a dobírka představující 32 % a bankovní převody s 15 %2

 • Běžné a přijatelné je standardní doručení

 • Rozšíření mobilních služeb neustále roste; celková hodnota dosahuje 49 %3

 • V roce 2016 používalo 75 % online zákazníků k nákupům počítač4

 • V současnosti je v zemi 38 milionů online zákazníků, z nich většina ve věkové kategorii 16–44 let5


 1. Wall Street Journal 

 2. The PayPers 

 3. Statista Digital Market Outlook 

 4. A.T. Kearney, Google's Consumer Barometer (Spotřebitelský barometr společnosti Google) 

 5. A.T. Kearney 

5 Distribuční modely

Doprava do Mexika – výchozí body v USA

Oblíbenými výchozími body pro vývoz výrobků do Mexika jsou San Diego, Laredo a Miami. Z těchto měst je možné dovézt produkty do hlavního města Mexiko do jednoho dne.

San Diego, Kalifornie

 • Jeden ze 30 nejdůležitějších kontejnerových přístavů v USA; ročně přes něj projde téměř tři miliony tun importovaného zboží
 • Dvě námořní překladiště
 • Tranzit do hlavního města Mexika: do jednoho dne
 • Celní odbavení: až dvě hodiny1

Laredo, Texas

 • Největší vnitrozemský přístav v USA
 • Tranzit do hlavního města Mexika: do tří dnů
 • Celní odbavení: až šest hodin2

Miami, Florida

 • Největší přístav světa pro osobní přepravu
 • 15. nejdůležitější exportní přístav v USA a 18. nejdůležitější importní
 • Hlavní brána do Latinské Ameriky3

Hlavní uzly pro import do Mexika jsou tyto:

Mezinárodní letiště v hlavním městě Mexiko

 • Tranzit do hlavního města Mexika: do jednoho dne

Manzanillo, Mexiko

 • Zaoceánský import z Asie

Veracruz, Mexiko

 • Zaoceánský import z Evropy

Distribuce v mexickém vnitrozemí

V závislosti na lokalitě a poptávce na trhu je preferovanou oblastí pro umístění distribučních center hlavní město. Velkoměsto Mexiko s přibližně 20 miliony obyvatel v metropolitní části je největší městskou zónou v zemi a jedním z nejlidnatějších měst světa. Vedou okolo něj dva silniční okruhy. Několik dálnic a zpoplatněných silnic jej pak spojuje s dalšími hlavními centry obchodu. Distribuce z metropolitní oblasti umožňuje přepravcům uspokojit poptávku obyvatel velkoměsta a zároveň slouží jako centrální distribuční bod pro zbývající části země.


 1. California Department of Transportation (Ministerstvo dopravy státu Kalifornie) 

 2. Laredo Development Foundation (Rozvojová nadace Laredo) 

 3. Journal of Commerce 

6 Doprava

Doprava balíků a přímo koncovým spotřebitelům

 • DHL Parcel
 • UPS
 • FedEx
 • Estafeta

Doprava kompletních a dílčích nákladů (FTL a LTL)

 • LTL: Estafeta, Castores
 • FTL: Transportes TUM, PITIC

7 Jak začít podnikat v Mexiku

Zvažujete-li vstup na mexický trh, zhodnoťte výhody a nevýhody založení nové společnosti a také strukturu společnosti, která by vám mohla vyhovovat. Informujte se, jestli na své výrobky potřebujete dovozní celní prohlášení a zda se na ně vztahují daně a cla. Nakonec si najděte distribuční centrum a přepravce pokrývající vaše cílové oblasti.

Market Finder obsahuje podrobné informace z Indexu snadnosti podnikání (Ease of Doing Business Index) od Světové banky. Dozvíte se z něj, jak snadno či obtížně se v Mexiku podniká. Index na stupnici 1–190 hodnotí, jak snadné je pro firmu v různých ekonomikách světa založit a provozovat další, místní firmu. Umístění v indexu se stanoví podle 10 kritérií. Jedná se například o možnost připojení k elektrické energii, získání úvěru a příležitosti přeshraničního obchodu.

Při obchodování na novém trhu je dobré vědět o administrativních, právních a logistických obtížích, které mohou nastat. Díky nástroji Market Finder je orientace v právních požadavcích a plánování logistiky mnohem snazší – podívejte se na naše další nástroje a pomocníky včetně podrobných průvodců i statistik.

alt text

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services poskytuje logistická řešení, která firmám pomáhají propojit nabídku a poptávku.

!!! Tip „Poznámka“

Materiály na webu slouží pouze pro informační účely. Pokud potřebujete finanční, daňové nebo právní poradenství, obraťte se na odborníka.