Průvodce kvalitní lokalizací

Jak zajistit a udržovat kvalitu lokalizovaného obsahu

1 Přehled

Výzva

Prezentovat firmu a její nabídku v jednotném duchu na všech trzích. Používaný jazyk by neměl mít na tuto skutečnost nijak zásadní vliv. Jakmile pro překladatelské služby najdete vhodné externí dodavatele nebo vyčleníte vlastní kapacity, bude nutné stanovit způsob měření, zlepšování a udržování kvality v celém lokalizačním procesu.

Cíl

Správně hodnotit, zlepšovat a udržovat kvalitu překladů, aby přispívaly k jistotě zákazníků a jednotné prezentaci značky v zahraničí.

Jak na to

Podle těchto pokynů můžete systematicky zajišťovat kvalitu v celém procesu lokalizace.

Nejprve si promyslete rozsah lokalizace. Zvažte tyto otázky:

  • Jaké zdroje a nástroje pro překlad máme?
  • Jak budeme hledat zkušené překladatele a korektory?
  • Kdo bude řídit kvalitu lokalizace?

2 Výběr týmu a kategorizace obsahu

Podle těchto pokynů si ze základních požadavků na kvalitu vytvoříte propracovanější a komplexnější systém.

Krok 1: Vybudujte si překladatelský tým

Ať už máte interní překladatele nebo externí dodavatele, zvažte níže uvedené návrhy, jejichž cílem jsou kvalitní překlady:

Využívejte rodilé mluvčí

Pro každý jazyk, do kterého překládáte, si najděte jazykově vzdělané rodilé mluvčí. Zajistíte si tím správné a kvalitní překlady.

V případě potřeby využijte specializované překladatele

Pokud máte specializované texty, např. obchodní, technické nebo jinak odborné, hledejte překladatele se zkušenostmi v oboru.

Poskytněte překladatelům potřebné zdroje

Zajistěte překladatelům glosáře a pravidla úpravy a stylu dokumentů týkající se vašich produktů a konkrétních cílových regionů.

Krok 2: Definujte si typy obsahu a prioritu jejich lokalizace

Pravděpodobně nebudete schopni kompletně zkontrolovat kvalitu všech překladů. Proto určete typy lokalizovaného obsahu a priority jejich revize.

Typ obsahu Definice Příklady Priorita při revizích
Branding/marketing Obsah, který podporuje komunikaci se zákazníky a prodej. Webové stránky, propagační materiály, marketingové kampaně, popisy a slogany, výzvy k akci Vysoká

Tyto texty jsou obvykle nejvíce vidět. Cílí také na potenciální a nové zákazníky, kteří k vaší značce ještě nemají pevný vztah.
Právní texty Obsah, který zákazníky informuje o právních požadavcích. Může se také jednat o smlouvy či dohody nebo o informace k dodržování předpisů. Dohody o ochraně soukromí, smlouvy, formuláře a jiné právní informace Vysoká

Nesprávný překlad může firmě způsobit právní problémy.

Tip: Vhodná revize překladatelem s právním povědomím a kontrola právním oddělením.
Uživatelské rozhraní / mobilní aplikace Uživatelské rozhraní (UI) nebo aplikace, které vyvíjíte pro zákazníky Váš řídicí panel nebo jiné uživatelské rozhraní, samostatná mobilní aplikace Různá

Podívejte se na metriky návštěvnosti a používání. Čím viditelnější obsah je, tím spíše by měl projít revizí.
Podpora Obsah, s jehož pomocí zákazníci sami řeší problémy Návody, uživatelské příručky, centra nápovědy Různá

Priorita revize podle toho, jaké procento zákazníků tento obsah v daných jazycích využívá.

3 Řízení kvality

Krok 3: Proces kontroly kvality obsahu

Proces kontroly kvality má dvě důležité fáze:

a. Jazyková kontrola

Překlad musí dodržet nejdůležitější sdělení originálu. Terminologie musí odpovídat glosáři a být konzistentní, text musí mít správné písmo podle pravidel úpravy a stylu dokumentů atd.

Nastavení procesu bude záležet na rozsahu lokalizačních projektů. Příklady:

Jednorázová zakázka

Překlad zreviduje rodilý mluvčí, nejlépe v softwaru pro počítačem podporovaný překlad (CAT), aby jeho práci mohli využít i případní další korektoři.

Menší až střední projekty

Dodavatel zajistí překlad i finální kontrolu obsahu. Překlady i revize se provádějí v softwaru CAT. Další lingvisté se tak budou moct ze všech projektů poučit a u stejného obsahu použít dřívější překlady.

Dlouhodobá spolupráce

Dodavatel koordinuje lokalizaci pomocí nástroje CAT a z dokončených projektů vytváří historii neboli překladovou paměť. Každý projekt posuzují specializovaní korektoři. Výsledky se sledují kvůli systematickému zlepšování a hodnocení překladatelů. Čas od času pozvěte lingvisty do firmy. Lépe tak porozumí jejímu fungování a obsahu textů.

b. Technická validace

Zkontrolujte si v prohlížeči, jestli se lokalizovaná verze webu nebo aplikace správně zobrazuje. Podívejte se, jak obsah vypadá na obrazovce počítače a v mobilu. Cílem je odstranit chyby v lokalizovaném webu nebo aplikaci dřív, než je uvidí zákazníci.

Krok 4: Hodnocení kvality pomocí KPI

Fungování lokalizace můžete měřit a sledovat. Pro začátek využijte níže uvedené KPI a postupně monitorujte zlepšování.

Pokud máte například od návštěvníků velmi málo konverzí, nechte překlad pro daný region pečlivě zkontrolovat rodilým mluvčím.

Jazykové KPIs • Srozumitelnost a styl
• Dodržení požadavků
• Význam
• Gramatika
• Interpunkce/pravopis
• Terminologie
KPI pro efekt na uživatele • Nově získaní zákazníci na daném trhu
• Návštěvnost webu (v dané zemi a jazyce)
• Procento konverzí od návštěvníků
• Procentuální podíl na trhu
• Procentuální návratnost investic do překladu

Když podle uvedených rad zvládnete řízení kvality, potřebujete vybrat pracovníky, kteří vícejazyčný obsah uvedou do praxe.