Přizpůsobte svou online prezentaci belgickému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky v Belgii

1 Přehled

Připravili jsme průvodce, který vám pomůže přiblížit se belgickým zákazníkům. Když se na webu budete prezentovat způsobem, který je v souladu s belgickou kulturou, zákazníky si nakloníte a rádi u vás nakoupí. Pokud zvládnete i malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu hned od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

V Belgii jsou úředními jazyky nizozemština a francouzština. Přestože se v zemi mluví více jazyky, většina zákazníků očekává komunikaci v nizozemštině. Belgičané obvykle mluví anglicky, což je také očekávaný jazyk obchodní komunikace.

V Belgii souběžně existují tři odlišné kultury. Ve Vlámsku je většina populace ovlivněna nizozemskou kulturou, Valonsko má převážně frankofonní populaci a na severovýchodě země převládá německý vliv.

Proto je důležité přizpůsobit online prezentaci tak, abyste návštěvníky oslovovali v jejich preferovaném jazyce. Pokud jste na pochybách, použijte angličtinu.

V hlavním městě, Bruselu, jsou dva úřední jazyky – nizozemština a francouzština.

3 Formálnost

Měli byste se zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

Vlámština je jako jazyk přirozená a poměrně prostá, a lidé tak očekávají obdobně přímé vyjadřování.

S výjimkou profesorů a právníků nepoužívejte při oslovování tituly. Jsou považovány za příliš formální.

Při prvním obchodním kontaktu zákazníky neoslovujte křestním jménem. V Belgii se používá, až když mají lidé bližší vztah.

Jestliže komunikujete ve francouzštině, svým partnerům vykejte.

Příliš energický popis firmy nebo výrobků nebude s belgickou mentalitou ladit.

Pokud nabízíte finanční produkt nebo právní služby, případně píšete o financích, je lepší použít formálnější styl i tón.

Jak snadno se v Belgii podniká

Podle Indexu snadnosti podnikání pro rok 2020 (Ease of Doing Business Index) Světové banky se Belgie umístila ze 190 zemí na 46. místě.

4 Čísla a jejich formáty

Číslovky

Oddělení desetinných míst
 • K oddělení desetinných míst se používá čárka (,)
  • např. 1,5 hodiny.
Oddělení tisíců
 • K oddělení tisíců se používá tečka (.)
  • např. 1.524 lidí.
Telefonní čísla
 • Telefonní předvolba Belgie je 32.
 • Při mezinárodních hovorech se na začátek čísla vkládají dvě nuly (00).
 • Při domácích hovorech pak jedna nula (0).

Telefonní čísla nemají jednotný formát a mohou obsahovat devět nebo deset číslic. Předvolby různých oblastí Belgie se od hlavního čísla oddělují spojovníkem (-).

Co je dobré vědět

Belgičané píší číslice od jedné do dvaceti slovy a od dvacítky výš používají číslice,
např. dvě a šest, ale 22, 57.

5 Formát měny

Belgičané obchodují v eurech. Jako symbol se používá € a v obchodní komunikaci třípísmenný kód EUR. Znak € se umísťuje za číselnou hodnotu. Nominální hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje znakem c.

Bankovky mají hodnotu 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 €.
Mince mají hodnotu 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c a 1 c.

Ve smlouvách se finanční částky povinně zapisují v tomto formátu: 200 EUR, např. „zaplatit částku 200 EUR”.

6 Formát data

Formát data a času

V Belgii se používá datum ve formátu DD.MM.RRRR, např. 24/03/2017.

Pokud píšete kompletní datum, vložte ještě zkratku dne s tečkou. V angličtině kompletní datum vypadá takto: „Sat.9 Sep 2017“.

7 Formát času

Belgie má 24hodinový formát času.

Při psaní se hodiny a minuty oddělují dvojtečkou, např. 20:00 v belgické angličtině.

 • Belgická angličtina: 20:00
 • Belgická nizozemština: 20u00
 • Belgická francouzština: 20h00

24hodinovému formátu se dává přednost i v digitálních zařízeních (na počítačích, v telefonech, tabletech apod). Je to také standardní formát pro zařízení se systémem Android, kde se hodiny a minuty oddělují dvojtečkou, např. 14:24.

8 Pracovní dny

Pracovními dny v Belgii jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na belgickém trhu vyhnout

V každé kultuře najdeme jiné pověry a tradice a při vstupu na nový trh se obchodníkům vyplatí je znát.

Belgičané považují číslo 13 za nešťastné.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Toto je 10 důležitých pravidel pro překlady, která je dobré na novém trhu dodržovat. Projděte si je a brzy budete psát jako místní. Projděte si je a brzy budete psát jako místní.

 1. Při výběru slov a slovosledu se příliš nedržte původní anglické věty. Vedlo by to k doslovnému překladu, který nebude znít přirozeně.

 2. Buďte opatrní při používání staromódních výrazů, např. „koppeling“ místo „link“.

 3. Nenechávejte v textu mnoho anglických výrazů, pokud mají v nizozemštině vhodné překlady.

 4. Vyhýbejte se hovorovým slovům a výrazům, které se používají ve vašem jazyce, ale na belgickém trhu nemusí vyjadřovat totéž. Například: slova z místních dialektů.

 5. Vezměte v úvahu kulturní rozdíly, abyste belgické publikum nezmátli nebo neurazili. Například Štědrý den je v Belgii pracovním dnem a skutečným svátkem je až 25. prosinec.

 6. Tón komunikace volte opatrně. Zdrojové texty v angličtině mohou znít Belgičanům příliš nadšeně nebo přehnaně zdvořile. Nizozemština je více přímá a prostá.

11 Další pravidla