Přizpůsobte svou online prezentaci australskému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky v Austrálii

1 Přehled

V tomto průvodci vám ukážeme, jak se přiblížit australským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená australským zvyklostem zákazníkům naznačí, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu hned od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem v Austrálii je angličtina. Ačkoli se jedná o kulturně rozmanitou zemi, většina zákazníků očekává komunikaci právě v angličtině.

Pravopis australské angličtiny je v zásadě podobný britské angličtině, liší se však od pravopisu americké angličtiny. Například: australská angličtina často obsahuje písmeno „u“ ve slovech, ve kterých v americké angličtině není.

Příklady:

Austrálie USA
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

Některá vlastní jména, například australská politická strana Labor party nebo místní název Victor Harbor, se však píšou bez tohoto „u“.

Australská angličtina často používá písmeno „s“ na místě, kde je v americké angličtině použito „z“.

Austrálie USA
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

Tip

Australská angličtina však používá některá slova v americké podobě. Příkladem může být „program“ (místo „programme“).

Některé výrazy v australské angličtině se shodují s britskou angličtinou, jiná s americkou angličtinou. Zde je několik příkladů:

Australská angličtina Britská angličtina Americká angličtina
Mobile Phone Mobile Phone Cell Phone
Public holiday Bank holiday Public holiday
Main street High street Main street
ATM Cash machine ATM
Toll-free Freephone Toll-free
Soccer Football Soccer
Taxi Taxi Cab
Autumn Autumn Fall

3 Formálnost

Měli byste se zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

Australané jsou ve svých písemných i ústních jazykových projevech převážně neformální. I politici využívají při rozhovorech v národních médiích barvitý jazyk.

Vaši australští zákazníci od vás budou očekávat přátelský a zdvořilý přístup. V případě pochybností buďte formálnější, ale příjemní.

Australané jsou zvyklí, že reklamy bývají často neformální a zábavné. Při popisu služeb se také většinou volí neformální, někdy až hravý styl. K takto neformálně působícím službám patří YouTube, Gmail a Google Play.

V případě finančních či právních služeb a peněžních záležitostí používejte spíš formální styl.

Jak snadno se v Austrálii podniká?

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce 2020 Austrálie zaujímá 14. místo ze 190 zemí.

4 Číselná soustava a formáty

Zápis čísel

Oddělovač desetinných míst
 • Používá se tečka (.) – např. „1.5 hours“.
Oddělovač tisíců
 • Pro čísla od 1000 do 9000 se oddělovač nepoužívá – např. „1524 people“.

 • Pro čísla 10000 a vyšší se používá jako oddělovač čárka (,): 10,000, 100,000, 1,000,000, – např. „19,524 people“.

Telefonní čísla
 • Telefonní čísla mají většinou formát místní předvolby, po níž následuje osmice číslic (+02) 1234 5678. Mobilní telefonní čísla obvykle začínají 04 a mají formát 0412 345 678.

 • Mezinárodní čísla mají na začátku předvolbu 61, za níž následuje 0, která se však před místní předvolbou vypouští, např. (61) 2 1234 5678.

 • Mobilní čísla mají podobu (61) 123 456 789.

 • Předvolba bezplatně vytáčených čísel je 1800.

Měli byste vědět

Australané čísla od 1 do 9 zpravidla píšou slovy (one, five, nine) a dvouciferná čísla číslovkami, takže 12, 24 atd. Jako oddělovací znaménko rozsahů čísel se používá krátká pomlčka (–), např. „11–19 people“.

5 Formát měny

Australané používají australské dolary a centy. Australský dolar se zapisuje znakem $. V obchodním styku se používá třípísmenný kód AUD.

Bankovky mají hodnoty 100 $, 50 $, 20 $, 10 $ a 5 $.

Nominální hodnota mincí je 1 $, 2 $, 50 ¢, 20 ¢, 10 ¢ a 5 ¢.

6 Formát data

V Austrálii se používá datum ve formátu DD/MM/RR, tedy 24/03/19.

V případě vypsání slovy by datum mělo vypadat takto: „24 March 2019“ (bez čárek a řadových označení th, nd nebo st).

Při vypsání dat v plné podobě včetně dne v týdnu patří za název dne čárka, např. „Monday, 27 March 2019“.

7 Formát času

V Austrálii se běžně používá 12hodinový formát.

V hovoru a většině kontextů se upřednostňuje 12hodinový formát, který se zapisuje „9.35 pm“ nebo „6.21 am“.

24hodinový formát se upřednostňuje na digitálních zařízeních, například na počítačích, telefonech nebo tabletech. Je standardní také na zařízeních se systémem Android, kde je jako oddělovač použita dvojtečka, např. „14:24“.

8 Pracovní dny

Standardní pracovní dny jsou od pondělí do pátku, od 9 do 17 hodin. Víkendy zahrnují sobotu a neděli.

9 Čemu se na australském trhu vyhnout

Každá kultura má své pověry a tradice, o kterých bychom měli při vstupu na nový trh určitě něco vědět. Australané považují číslo 13 za nešťastné, ale neberou to příliš vážně.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Podívejme se na pět nejdůležitějších tipů k překládání, díky kterým budete hned znít jako místní:

 1. Pamatujte na rozdíly týkající se pravopisu, interpunkce, cen, formátů data, měrných jednotek, terminologie atd.

 2. Vyhýbejte se hovorovým výrazům a obratům, které se používají ve vašem jazyce, protože v australském prostředí mohou být neznámé. Například: slangové výrazy. Příklad: slangové výrazy

 3. Vezměte v úvahu kulturní rozdíly, abyste australské publikum nezmátli nebo neurazili. Vyhněte se kulturním klišé jako „put a shrimp on the barbie“ nebo „G’day mate!“, protože většina Australanů tak ve skutečnosti nemluví.

 4. Aby byly vaše marketingové texty vhodné pro australské publikum, měl by je před zveřejněním přečíst někdo místní.

 5. Australané rádi všechno zkracují. Místo „barbeque“ tak říkají „barbie“, „this afternoon“ zkrátí na „this arvo“, „breakfast“ změní na „brekkie“ a „university“ na „uni“.

11 Další pravidla