Nabídka aplikací ve více měnách

Průvodce nastavením plateb za aplikace ve více měnách

1 Přehled

Situace

Nabízíte-li aplikaci na více zahraničních trzích a tedy ve více měnách, je obtížné vyřešit platby za aplikaci?

Cíl

Zobrazovat a účtovat zákazníkům cenu za aplikaci v místní měně, ale platbu inkasovat ve vlastní měně.

Jak postupovat

Pokud působíte v lokalitě, jež podporuje registraci obchodníků, je jednoduché nabízet aplikace v obchodě Google Play ve více měnách.

Funguje to takto. Zákazník Google Play najde nabízenou aplikaci a bude mu naúčtována cena v jeho místní měně. Platba ale proběhne v měně, kterou nastavíte v Play Console.

2 Nastavení ceny aplikace: bezplatná, nebo placená

Na platformě Play Console můžete aplikaci nastavit jako bezplatnou, nebo placenou. Dále můžete vybrat dostupnost aplikace pro jednotlivé země a přihlásit se k distribuci aplikace do dalších zařízení se systémem Android a programů.

Nastavení aplikace jako placené, nebo bezplatné

 1. Přejděte do Play Console
 2. Vyberte aplikaci
 3. Vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce.
 4. Dále u položky Tato aplikace je, vyberte možnost Bezplatná, nebo Placená

Tip

Cenu aplikace můžete změnit z varianty Placená na Bezplatná. Pokud jste však již jednou aplikaci nabízeli jako bezplatnou, ale chcete za ni začít natrvalo účtovat cenu, je třeba vytvořit novou aplikaci s novým názvem balíčku a stanovit jí cenu.

Pokud máte zájem o dočasné nabízení aplikace za sníženou cenu, zvažte následující možnosti:

Zadejte cenu

Když nabízíte aplikace a produkty v aplikaci na Google Play, obdržíte 70 % plateb za aplikaci. Poplatek za transakci činí 30 %.

Placené aplikace

Stanovení ceny za aplikaci:

 1. Vytvořte si platební profil. Pomocí Play Console určete daňové sazby

 2. Projděte si náš seznam povolených měn a cenových rozsahů podle zemí

 3. Na stránce Cena a distribuce v Play Console zadejte cenu

Tuto cenu použijeme jako základ pro výpočet cen pro konkrétní trhy. Cenu převedeme na místní měnu, připočítáme daň (v zemích, kde je to třeba) a použijeme místní relevantní postupy cenotvorby a směnné kurzy platné ke dni určení ceny vaší aplikace. Cenu můžete ručně obnovit, čímž dosáhnete souladu místní ceny s nejnovějším směnným kurzem.

Zadaná cena se bude používat ve všech zemích, které nepodporují použití místní měny.

Položky v aplikaci

Chcete-li nastavit ceny položek v aplikaci, nastudujte si, jak spravovat fakturaci v aplikaci.

Zobrazení nebo aktualizace místních cen

Využití výchozích místních cen

 1. Na stránce Cena a distribuce vyberte jednotlivé země nebo zaškrtněte políčko vedle možnosti Vybrat všechny země

 2. Ve sloupci Cena zkontrolujte místní ceny pro jednotlivé země

Místní ceny využívají dnešní směnný kurz a postupy cenotvorby specifické pro konkrétní zemi. Pokud v určité zemi místní měna podporována není, bude použita vámi zadaná cena ve výchozí měně.

Aktualizace výchozích místních cen

Postup při aktualizaci místních cen, když si přejete, aby byl použit aktuální směnný kurz a postupy cenotvorby specifické pro konkrétní zemi:

 1. Zaškrtněte políčko či políčka vedle země či zemí, u nichž chcete aktualizovat cenu

 2. Zvolte možnost Obnovit směnné kurzy

Postup nastavení vlastní místní ceny:

 1. Vedle požadované země klikněte na Upravit

 2. Zadejte cenu, kterou chcete nabídnout

 3. Klikněte na Použít

Další informace najdete v článku nabídka aplikací ve více měnách.

3 Nastavení cen: stejné ceny za více položek

Pomocí šablon cen můžete nastavit stejnou sadu cen pro několik placených aplikací nebo produktů v aplikaci. Pokud aktualizujete šablonu cen, ceny všech položek propojených s šablonou budou aktualizovány, aby odpovídaly nejnovějším cenám uvedeným v šabloně.

Tip

Ujistěte se, že máte oprávnění upravovat záznam v obchodu, cenu a distribuci pro každou aplikaci, kterou chcete začlenit do šablony cen. Pokud ztratíte přístup k šabloně, kterou jste vytvořili, zkontrolujte, zda někdo aplikaci nepřidal k šabloně, k níž nemáte oprávnění.

Přiřazení položek k šabloně cen

 1. Přejděte do Play Console
 2. Vyberte Nastavení > Šablona cen > Nová šablona cen
 3. Zadejte název šablony
 4. Zadejte cenu. Tuto cenu budeme využívat jako základ k výpočtu cen pro jiné trhy. Cenu převedeme na místní měnu, připočítáme daň (v zemích, kde je to třeba) a použijeme místní relevantní postupy cenotvorby a směnné kurzy platné ke dni určení ceny vaší aplikace. Cenu můžete ručně obnovit, čímž dosáhnete souladu místní ceny s nejnovějším směnným kurzem. Zadaná cena se bude používat ve všech zemích, které nepodporují použití místní měny.

 5. Určete, zda má být k zadané ceně připočtena daň. Pokud například činí výchozí cena 9,99 libry a chcete, aby všechny ceny na trhu ve Spojeném království činily 9,99 libry (bez ohledu na daně specifické pro danou zemi), vyberte možnost Cena zahrnuje příslušnou daň. Pokud tuto možnost nevyberete, bude ve výchozím nastavení daň k ceně přičtena. To znamená, že vezmeme výchozí cenu 9,99 libry a příslušnou daň podle země k této ceně přičteme.

 6. Zkontrolujte místní ceny
 7. Klikněte na Vytvořit šablonu
 8. Přejděte na kartu Propojené položky
 9. V částech Propojit produkty v aplikaciPropojit placené aplikace vyberte název aplikace. Pokud propojujete produkty v aplikaci, vybírejte ze seznamu produktů pro danou aplikaci

 10. Zvolte Propojit. Když položku úspěšně propojíte, zobrazí se v části Propojené položky

Obnovení směnných kurzů v rámci šablony cen

Po vytvoření šablony cen můžete aktualizovat místní ceny, aby vycházely ze směnného kurzu příslušného dne a z postupů cenotvorby specifických pro danou zemi.

 1. Přejděte do Play Console
 2. Vyberte Nastavení > Šablona cen
 3. Vyberte šablonu cen
 4. Ve sloupci Země zaškrtněte políčko či políčka vedle zemí, které chcete obnovit
 5. Nahoře v části Místní ceny vyberte Obnovit směnné kurzy. Je-li tlačítko Obnovit směnné kurzy neaktivní, ujistěte se, že máte vybranou nejméně jednu zemi

 6. Klikněte na Uložit

Odstranění položek z šablony cen

 1. Přejděte do Play Console
 2. Vyberte Nastavení > Šablona cen
 3. Vyberte šablonu a poté kartu Propojené položky
 4. Vedle položky, kterou chcete odstranit, vyberte odkaz Odpojit

Poznámka: Není možné odpojit položky, které jsou ve slevě. Je třeba zastavit slevovou akci nebo vyčkat do jejího dokončení. Teprve poté bude možné provést změny šablony.

4 Výběr nastavení distribuce

Pokud vaše aplikace obsahují funkce pro další zařízení se systémem Android nebo je mohou využít další programy, můžete povolit distribuci takových aplikací pro tato zařízení a/nebo programy.

Na stránce Cena a distribuce najdete téměř nahoře aktivní ikony pro zařízení a programy, pro něž svou aplikaci distribuujete. Chcete-li zobrazit, jak aplikaci pro zařízení nebo program distribuujete, klikněte na ikonu.

U některých zařízení nebo programů můžete zaznamenat následující stavové ikony:

kontrola Probíhá kontrola vaší aplikace
zamítnuto S aplikací je problém nebo byla zamítnuta

Konkrétní zařízení a programy

Android Wear

Pokud aplikace obsahuje funkce Android Wear, můžete projevit souhlas s potenciálním zařazením do kolekce Android Wear na Google Play.

Než vyjádříte souhlas, je třeba nahrát snímek obrazovky Wear. Poté co vyjádříte souhlas a publikujete aplikaci, naše týmy aplikaci zkontrolují, zda splňuje kvalitativní pokyny týkající se aplikací Wear.

Další informace o tom, jak distribuovat aplikaci na platformě Android Wear.

Android TV

Máte-li zájem distribuovat aplikaci pro Android TV, je třeba, abyste do aplikace přidali záměr spouštění v rozhraní Leanbacknahráli obrázek TV banneru a snímky obrazovky.

Naše týmy prověří, zda jsou aplikace použitelné s ovladači DPAD (aplikace) a Gamepad (pouze hry) a zda vyhovují dalším pokynům týkajícím se kvality.

Android Auto

Než budete moci distribuovat aplikaci v programu Android Auto, musíte přijmout smluvní podmínky programu Android Auto, jež jsou k dispozici na stránce Cena a distribuce. Po přijetí smluvních podmínek můžete nahrát aplikace pro platformu Android Auto.

U aplikace zkontrolujeme, zda vyhovuje pokynům ohledně rušení řidiče. Dokud nebude schválena, nebude aplikace nebo její aktualizace publikována v Obchodě Play.

Chcete-li odstranit aplikaci z distribuce Android Auto, odstraňte ze sady APK záznam Auto z manifestu a odešlete aktualizaci aplikace.

Daydream

Pokud jste vytvořili samostatnou aplikaci využívající virtuální realitu, můžete vyjádřit souhlas s potenciálním zařazením do programu Daydream. Bude-li vaše aplikace zařazena do programu Daydream, uživatelé platformy Daydream ji budou moci na Google Play snáze objevit a bude se moci zobrazovat v sekci Obchodu Play s obsahem pro virtuální realitu.

Požadavky a způsobilost

Než budete moci vyjádřit souhlas se zařazením do programu, musíte:

Vyjádření souhlasu

 1. Přihlaste se do Play Console
 2. Vyberte aplikaci
 3. V nabídce vlevo vyberte Přítomnost v Obchodě > Záznam v obchodu
 4. V části Grafické podklady přejděte na kartu Telefon
 5. Klikněte na Přidat 360° stereoskopický obrázek a nahrajte obrázek
 6. Po nahrání obrázku přejděte na stránku Cena a distribuce
 7. Vyberte možnost Distribuovat aplikaci na platformě Daydream
 8. Vyberte intenzitu pohybu. Další informace najdete na webu Google VR
 9. Uložte změny. Po odeslání informací bude u aplikace zkontrolována způsobilost k účasti v programu Daydream.

Odhlášení

 1. Přihlaste se do Play Console
 2. Vyberte aplikaci
 3. V nabídce vlevo vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce
 4. Zrušte zaškrtnutí položky Distribuovat aplikaci na platformě Daydream

Pokyny pro publikum na základě věku

Zaměření především na děti

Musíte deklarovat, zda je vaše aplikace zaměřena především na děti ve věku do 13 let, jak se definuje v zákoně COPPA

Postup provedení deklarace obsahu určeného především dětem:

 1. Přihlaste se do Play Console
 2. Vyberte aplikaci
 3. V nabídce vlevo vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce
 4. Přejděte dolů do části Určeno především dětem a proveďte příslušný výběr
 5. Uložte změny

Poznámka: Pro všechny aplikace určené především dětem musí být vyjádřen souhlas se zařazením do programu Pro celou rodinu

Pro celou rodinu

Aplikace, které jsou určené především dětem, se musí účastnit programu Pro celou rodinu.

Pokud není aplikace určena především dětem, ale je navržena pro děti a rodiny, můžete také vyjádřit souhlas se zařazením do programu Pro celou rodinu. Tým služby Google Play si vyhrazuje právo vyřadit obsah, který se z jakéhokoli důvodu zdá být pro rodiny nevhodný.

Požadavky a způsobilost

Než vyjádříte souhlas, musí vaše aplikace:

 1. Splňovat požadavky programu Pro celou rodinu
 2. Mít vyplněný dotazník týkající se hodnocení obsahu, včetně hodnocení ESRB Everyone nebo Everyone 10+
 3. Zásady ochrany soukromí na stránce záznamu v obchodu vaší aplikace

Inzerce

Pokud vaše aplikace obsahuje reklamy, musí vyhovovat zásadám a pokynům týkajícím se kvality uvedeným v centru zásad pro vývojáře

Rodinná mediatéka

Rodinná mediatéka umožňuje, aby nákup na Google Play sdílelo až šest členů rodiny.

Vyjádření souhlasu se zařazením předchozích nákupů do programu Rodinná mediatéka

Ve výchozím nastavení jsou k zařazení do Rodinné mediatéky způsobilé všechny placené aplikace zakoupené po 2. červenci 20161.

V zájmu co nejlepšího dojmu pro uživatele doporučujeme, abyste uživatelům dovolili sdílet i aplikace zakoupené před tímto datem.

Povolení přidání dříve zakoupených placených aplikací:

 1. Přihlaste se do Play Console
 2. Vyberte placenou aplikaci
 3. Vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce.
 4. Zaškrtněte Rodinná mediatéka.

Na stránce vašeho záznamu v obchodě se uživatelům zobrazí, zda lze do Rodinné mediatéky zařadit i předchozí nákupy vaší aplikace.

Požadavky na aplikaci a způsobilost

Když zpřístupníte předchozí nákupy pro program Rodinná mediatéka a odešlete aktualizaci aplikace na Play Console, není možné již souhlas vzít zpět. Váš výběr je trvalý.

Aby mohla být aplikace začleněna do programu Rodinná mediatéka, nemusí být součástí programu Pro celou rodinu.

Spravovaný obchod Google Play

Pokud jste vývojář v USA nebo Kanadě a chcete distribuovat placené aplikace v spravovaném obchodě Google Play, můžete zpřístupnit aplikaci pro hromadný nákup a distribuci na zařízení, jež spravovaný obchod Google Play využívají.

Chcete-li vyjádřit souhlas s touto možností distribuce, prostudujte si smluvní podmínky a přijměte je. Poté bude možné aplikaci distribuovat prostřednictvím spravovaného obchodu Google Play.

Tip

Pokud máte bezplatné aplikace, není třeba vyjadřovat souhlas. Bezplatné aplikace jsou pro zařízení se spravovaným obchodem Google Play dostupné automaticky.

Google Play for Education

Pokud máte aplikaci pro školství a chcete oslovit více učitelů a studentů, můžete vyjádřit souhlas se zařazením do sekce Pedagog doporučuje v obchodě Google Play for Education.

Další informace o obchodě Google Play for Education.

Podpora reklam

Na stránce Cena a distribuce byste měli uvést, zda aplikace obsahuje reklamy, nebo nikoli (například reklamy zobrazované prostřednictvím reklamních sítí třetích stran, obsahové reklamy, nativní reklamy a/nebo bannerové reklamy). U aplikací, které obsahují reklamy, se bude na stránce záznamu v obchodu nacházet štítek Obsahuje reklamy.

Tip

Štítek Obsahuje reklamy nemá označovat aplikace, které obsahují jiné druhy komerčního obsahu, například placené zobrazení produktu nebo nabídky nákupů v aplikaci či upgradování. Pokud vaše aplikace obsahuje placené zobrazení produktu, je ale třeba dbát na vyhovění místním právním předpisům.

Distribuce aplikací mimo Google Play

Distribuce aplikací prostřednictvím obchodu Google Play je nevýhradní. Můžete distribuovat aplikace i jinými kanály. Verze vydaná v obchodě musí splňovat všechny zásady služby Google Play.

Užitečné odkazy


 1. Když nabyla účinnosti aktualizace distribuční smlouvy pro vývojáře 

5 Platba

Platba bude odeslána na váš bankovní účet v měně, kterou jste nastavili v profilu plateb. Měnu plateb si nemůžete vybrat a platby nemůžete dostávat v měně, která neodpovídá měně vašeho účtu Google nebo vašeho bankovního účtu.

Na stránce s objednávkami v účtu, se zobrazí měna, v níž kupující zaplatil. Pokud tato měna neodpovídá měně v profilu plateb, Google hodnotu převede na vaši měnu. Platba za objednávky vystavené v místních měnách se bude řídit běžným plánem plateb.

Směnné kurzy

Google využívá směnný kurz platný ke dni zadání objednávky. Směnný kurz bude uveden na potvrzení objednávky každé aplikace.

Vrácení platby

V případě vrácení platby se vrací prostředky ve stejné měně, jaká je uvedena u objednávky. Změny směnného kurzu nemají vliv na vracenou částku. Platby stržené z vašeho profilu plateb za účelem vrácení platby se vypočítají podle směnného kurzu platného v okamžiku zadání objednávky.

Další informace najdete v části vracení peněz a stornování.

Podpora místní měny

Když Google přidá podporu nové měny kupujících v zemi, kde aplikaci již distribuujete, vygenerujeme automaticky cenu za vaši aplikaci na základě výchozí ceny aplikace, směnného kurzu a relevantních místních postupů cenotvorby.

Ceny aplikace si můžete prohlédnout na stránce Cena a distribuce.