Postup přípravy značky na lokalizaci

Vytvořte tým překladatelů, který zpracuje překladový terminologický slovník a stylistický manuál.

Překladový terminologický slovník

Měl by obsahovat pokyny k překladu nejdůležitějších výrazů a frází na vašem webu, například vaší značky, názvů produktů a základních charakteristik.

Zdrojový výraz Kategorie Překlad Jazyk
Google Název značky Google francouzština
Google Název značky Google němčina
Calendar Název produktu Agenda francouzština
Calendar Název produktu Google Kalender němčina
computer Všeobecný výraz ordinateur francouzština
computer Všeobecný výraz Computer němčina
Základní Vytvořte jednoduchý terminologický slovník

Určete 10–50 nejčastěji používaných výrazů na svém webu.

Vyrobte si tabulku, kde na každém řádku bude jeden výraz.

Pro každý jazyk, do něhož web lokalizujete, přidejte sloupec a zjistěte překlady příslušných výrazů.
Pro pokročilé Nechte si zpracovat profesionální terminologický slovník

Investujte do profesionálních překladatelů a korektorů. Najměte si na novém trhu jazykové specialisty a pověřte je překladem základních termínů.

Svůj současný terminologický slovník zkontrolujte a aktualizujte. Pokud nový produkt vyžaduje jiný tón či styl než stávající produkty, vytvořte speciální terminologický slovník pro nový produkt.

Vyberte si systém pro správu terminologie. Ke správě překladů produktů a služeb využívejte kvalitní editační nástroje.
Celý program Spravujte svůj terminologický slovník

Automatizujte proces přidávání položek do terminologického slovníku během procesu překládání.

Zesilte efekt. Vytvořte produktové terminologické slovníky.

Vypracujte schéma procesu:

1. Podněcujte týmy, aby přicházely s dalšími termíny.

2. Zastaralé termíny nahrazujte.

3. Shromažďujte metriky týkající se klíčových vyhledávacích dotazů a zpracujte obsah tak, aby byl optimalizován pro vyhledávače.

Stylistický manuál

Stylistický manuál zajišťuje, aby obsah vašeho webu a aplikace byl napsán a formátován konzistentně. Stylistický manuál by měl obsahovat následující klíčové pokyny pro překladatele:

  • Jaká je cílová skupina?

  • Jaký má vaše značka styl? (vtipný, neformální, odborný apod.) (vtipný, neformální, odborný apod.)

  • V jaké slovesné osobě mají být texty napsány? (vždy v první osobě, vždy ve třetí osobě apod.)

  • Jakým tónem má text znít? (formálně/neformálně)

  • Jak by měl být obsah přizpůsoben konkrétní kultuře? (např. stylistický manuál pro arabštinu může požadovat nahrazení slova „pizza“ výrazem „falafel“)

  • Pokyny ohledně interpunkce (mezery, uvozovky)

  • Elementy značky (jedinečné pro zemi/jazyk)

  • Pokyny pro formátování (zvýrazňování, písma, ochranné známky)

  • Pokyny pro přizpůsobení (jak řešit otázku měn, adres, telefonních čísel)

  • Různé (jakékoli další jedinečné prvky, u nichž má firma zájem na zajištění konzistence)

Základní Vytvořte si základní stylistický manuál

Shromážděte své současné materiály týkající se psaní textů a grafické podoby do jednoho dokumentu.

Určete, která pravidla se mají dodržovat (například: Stylistický manuál The Economist).

Vyberte 2–3 ukázky obsahu z poslední doby a posuďte, do jaké míry je styl přirozený. Uvažujte o nejčastěji používaných slovech, frázích a větných konstrukcích.

Vytvořte na základě přirozeného stylu normy pro různé druhy obsahu (příklad: web, blog, marketingové materiály).
Pro pokročilé Projděte si stylistický manuál

Proveďte revizi svého manuálu. Získejte zpětnou vazbu od pracovníků marketingu, prodeje, služeb zákazníkům apod.

Upravte manuál podle potřeb svých týmů. Tímto způsobem zajistěte, aby stylistický manuál vyhovoval potřebám všech týmů (např. právníků, marketingového či prodejního oddělení, týmu podpory zákazníků, technického oddělení).

Stylistický manuál průběžně udržujte. Užitečnost manuálu zajistíte pravidelnými kontrolami a aktualizacemi.
Kompletní program Optimalizujte stylistický manuál

Rozšiřte svou základnu. Vytvořte speciální stylistické manuály pro různé jazyky (a produkty)

Manuál publikujte. Umístěte jej na platformu, k níž mají přístup všechny osoby, které to potřebují

Novým uživatelům poskytněte zaškolení. Zajistěte, aby se s manuálem seznámili noví pracovníci, kteří vyvíjejí obsah