Dostosuj swoją obecność w internecie do wymagań rynku szwajcarskiego

Przewodnik po lokalizacji i marketingu – Szwajcaria

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci zbliżyć się do Twoich szwajcarskich klientów. Obecność w internecie zgodna ze szwajcarską kulturą sprawi, że Twoi klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Dopracuj szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

Zgodnie z danymi szwajcarskiej Rady Federalnej:

  • językiem niemieckim posługuje się 63% mieszkańców Szwajcarii;
  • językiem francuskim posługuje się 22,7% mieszkańców Szwajcarii;
  • językiem włoskim posługuje się 8,4% mieszkańców Szwajcarii;
  • językiem retoromańskim posługuje się 0,6% mieszkańców Szwajcarii.

Kraj dzieli się na trzy odrębne obszary. W każdym z nich mieszkańcy posługują się innym językiem.

Niemieckojęzyczne miasta i liczba ich mieszkańców Francuskojęzyczne miasta i liczba ich mieszkańców Włoskojęzyczne miasta i liczba ich mieszkańców
Zurych (970 000) Genewa (410 000) Lugano (40 000)
Berno (290 000) Lozanna (240 000) Bellinzona (25 000)
Bazylea (240 000) Motreaux (50 000) Locarno (20 000)

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do szwajcarskich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

Szwajcarskie społeczeństwo jest bardzo formalne i przywiązuje dużą wagę do kwestii prywatności. Gdy zwracasz się do kogoś, zawsze używaj najpierw tytułu zawodowego, takiego jak doktor, a następnie nazwiska – imienia używaj tylko wtedy, gdy dana osoba Cię o to poprosi.

Sposób zwracania się do klientów będzie się różnił w zależności od tego, jakim językiem posługują się mieszkańcy obszaru, na którym wykonujesz działalność.

Tytuł Obszar niemieckojęzyczny Obszar francuskojęzyczny Obszar włoskojęzyczny
Męski Herr Monsieur Signore
Żeński Frau Madame Signora
Nastoletnie dziewczęta Fraülein Mademoiselle Signorina

W Szwajcarii o produktach i usługach można pisać w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie lub nawet żartobliwie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj oficjalny ton i styl.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych

Jego funkcję pełni kropka (.) – np. 1.5 godziny.

Numery telefonu

Kod kraju to +41. Numery telefonu mają następujący format: (+41) 12 3456789. Numery bez kodu kraju mają następujący format: 030 12345678.

Numery telefonów komórkowych mają prefiks 0151
– np. 0151/1234567.

Numery bezpłatne mają zwykle prefiks 0848.

5 Format waluty

Frank szwajcarski. Oznacza się go skrótem Fr. Jego trzyliterowy kod handlowy to CHF.

Nominały banknotów: 1000 fr, 200 fr, 100 fr, 50 fr, 20 fr, 10 fr. Nominały monet: 5 fr, 2 fr, 1 fr.

6 Daty i godziny

Formaty daty i godziny

W Szwajcarii stosuje się następujący format daty: DD.MM.RRRR. Dzień, miesiąc i rok są oddzielone kropką
– np. 24.03.2017.

7 Formaty godzin

W Szwajcarii w mowie i w piśmie używa się na co dzień 24-godzinnego formatu czasu. Osoby niemieckojęzyczne posługują się w codziennej mowie formatem 12-godzinnym.

Format 24-godzinny jest najczęściej wykorzystywany w urządzeniach cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem
– np. 14:24.

8 Ważne zasady

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl do potrzeb lokalnego rynku:

  1. Zwróć uwagę na pisownię, interpunkcję, formaty cen i dat, miary, terminologię itp.

  2. Zapewnij tłumaczowi jak najwięcej informacji na temat celu i odbiorców tekstu.

  3. Daj tłumaczowi odpowiednio dużo czasu na wykonanie tłumaczenia. Dzięki temu wynik jego pracy będzie miał bardziej naturalne, lokalne brzmienie.

  4. Sprawdź, kim są odbiorcy. Na podstawie tej informacji określ styl i ton wypowiedzi. To, co sprawdzi się w przypadku zawodowych informatyków, nie sprawdzi się w przypadku nastolatków – i na odwrót.

  5. Zadbaj o naturalne brzmienie tekstu, unikając zbyt dosłownego tłumaczenia.

9 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.