Dostosuj internetowy wizerunek swojej firmy do wymagań rynku hiszpańskiego

Przewodnik po lokalizacji i marketingu – Hiszpania

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów w Hiszpanii. Internetowy wizerunek dopasowany do kultury hiszpańskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Hiszpanii mówi się i pisze głównie w języku hiszpańskim.

Oprócz hiszpańskiego używa się jeszcze trzech języków:

 • katalońskiego,
 • galicyjskiego,
 • baskijskiego.

Według najnowszych danych od Whirlybird prawie 75% wyszukiwań online jest w języku hiszpańskim, a 15% w języku angielskim. Około 28% Hiszpanów używa angielskiego jako drugiego języka, ale stopień biegłości w posługiwaniu się tym językiem różni się w zależności od osoby.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów z Hiszpanii należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

W Hiszpanii większość komunikacji ma charakter nieformalny. W większości przypadków do klientów należy zwracać się nieformalnie i przyjaźnie.

Hiszpanie używają nieformalnej formy „tu”.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii

w opublikowanym w 2019 roku przez Bank Światowy raporcie „Ease of Doing Business” Hiszpania zajęła 30 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,)
  • np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni kropka (.)
  • np. 1.524 osoby.
Numery telefonów
 • Kod kraju to +34. Numery telefonów mają zwykle następujący format: kod kraju, kod miasta, unikalny siedmiocyfrowy numer, np. (+34) 12 345 67 89.

 • Bezpłatne numery stacjonarne mają prefiks 800 lub 900.

5 Format waluty

W Hiszpanii handel odbywa się w euro. Walutę tę oznacza się symbolem €. Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie, po dodaniu spacji. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 10 €. Nominały monet: 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c, 1 c.

6 Format daty

Format daty w Hiszpanii to DD/MM/RR, np. 24/03/17.

7 Formaty godzin

W mowie Hiszpanie posługują się 12-godzinnym formatem czasu. Takiego formatu czasu używa się też w literaturze i prasie.

W piśmie i oficjalnym kontekście używa się zawsze formatu 24-godzinnego. Godziny i minuty rozdziela się dwukropkiem, np. 14:24.

W Hiszpanii nie używa się zapisu p.m. ani a.m. Przyjmuje się, że czas między godziną 13 a 23 to popołudnie (p.m.).

Po północy godzinę oznacza się jako de la noche („w nocy”) do godziny 5, od której godzina jest oznaczana jako de la madrugada („wcześnie rano”) przed wschodem słońca i de la mañana („rano”) po wschodzie słońca.

Godziny popołudniowe oznacza się jako de la tarde („po południu”) przed zachodem słońca i de la noche („wieczorem”) po zachodzie słońca.

8 Dni robocze

Hiszpanie pracują standardowo od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać na rynku hiszpańskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których zawsze warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Hiszpanie uważają, że liczba 13 przynosi pecha.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto najważniejsze wskazówki, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb lokalnego rynku:

 1. Tłumacz powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i podejmować indywidualne decyzje tłumaczeniowe, zależnie od kontekstu tłumaczenia. Może to się wiązać z pomijaniem określonych wyrazów występujących w tekście źródłowym i zastępowaniem ich wyrazami lub frazami, które są bardziej trafne.

 2. Dostosuj ton do celu komunikacji i odbiorców tekstu. Możliwe, że niektóre terminy w przypadku pewnych grup odbiorców będzie można pozostawić po angielsku, a dla innych trzeba je będzie przetłumaczyć na hiszpański.

 3. Słaba jakość tekstu źródłowego może być przyczyną błędnego tłumaczenia.

 4. Korzystaj z usług tłumaczy, dla których język docelowy jest językiem ojczystym, i unikaj tłumaczeń maszynowych. Dzięki temu Twoje treści będą brzmieć bardziej naturalnie dla lokalnych odbiorców.

 5. Zapewnij tłumaczowi jak najwięcej kontekstu. Poinformuj go, kto jest odbiorcą tekstu, jaki jest cel komunikacji, jakie treści graficzne zostaną użyte itp.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.