Dostosowanie wizerunku firmy w internecie do wymogów rynku polskiego

Przewodnik po marketingu i lokalizacji – Polska

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci zbliżyć się do polskich klientów. Dopasowanie wizerunku marki do wymogów polskiej kultury sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i chętniej wejdą z nią w interakcję. Zadbaj o szczegóły, by Twoja firma od początku zdobyła dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Polsce mówi się i pisze głównie w języku polskim.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do polskich klientów należy zwracać się w sposób formalny czy swobodny?

Polacy coraz częściej używają swobodnej formy „Ty”. Jest ona najczęściej stosowana w komunikacji internetowej. Warto jednak pamiętać, że tak swobodna forma może nie odpowiadać oczekiwaniom niektórych klientów.

W komunikacji bezpośredniej stosuje się oficjalne formy, takie jak „Państwo”, „Pan” lub „Pani”. W ten sposób należy zwracać się do użytkownika, nawiązując do wysłanego wcześniej e-maila lub w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej. Później można przejść na swobodniejszą formę.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o sprawach związanych z finansami, używaj bardziej formalnego stylu.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

W Polsce zwyczajowo liczby do 10 zapisuje się słownie (jeden, dwa, trzy itd.), a większe liczby – cyframi,
np. jeden, trzy, dziewięć, 17, 79, 200.

Separator miejsc dziesiętnych

Jego funkcję pełni przecinek (,),
np. 1,5 godziny.

Separator tysięcy

W przypadku liczb złożonych z więcej niż czterech cyfr funkcję separatora tysięcy pełni spacja,
np. 9000, 10 000.

Większe liczby są często zapisywane za pomocą kombinacji cyfr i słów,
np. 10 000 może zostać zapisane jako 10 tysięcy, a 10 000 000 jako 10 milionów.

Numery telefonów

Numer kierunkowy kraju to +48. Typowy zapis numeru telefonu to +48 123 456 789. Polskie numery telefonów składają się z dziewięciu cyfr.

Format numerów stacjonarnych w Polsce to „12 345 67 89”, a poza krajem „+48 12 345 67 89”.

5 Format waluty

Złoty polski, oznaczany skrótem „zł”. Trzyliterowy kod waluty to PLN. Złoty dzieli się na „grosze” oznaczane symbolem „gr”.

Banknoty występują w następujących nominałach: 500 zł, 200 zł,100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł.

Nominały monet to: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

6 Data i godzina

Formaty daty i godziny

W Polsce stosuje się następujący format daty: DD.MM.RRRR,
np. 24.06.2017.

7 Formaty godzin

W Polsce używa się formatu 24-godzinnego.

Formatu 24-godzinnego używa się głównie w piśmie, w rozkładach jazdy i dokumentach urzędowych. Jako separatora godzin i minut używa się dwukropka,
np. 18:10.

8 Dni robocze

Standardowe dni robocze w Polsce to poniedziałek–piątek.

9 Czego należy unikać na rynku polskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Polacy uważają, że liczba 13 przynosi pecha, a szczególnie pechowy jest piątek przypadający 13 dnia miesiąca, ale nie podchodzą do tego zbyt poważnie.

10 Ważne zasady

Oto najważniejsze wskazówki, które pozwolą Ci szybko dopasować styl strony do potrzeb lokalnego rynku:

  1. Unikaj dosłownych tłumaczeń i zgadywania. Tłumaczenie powinno być płynne i pasować znaczeniowo do kontekstu.

  2. Nie stosuj zbyt oficjalnego tonu.

  3. Podczas tłumaczenia na język polski staraj się nie używać angielskiej składni ani struktury zdań i fraz. Unikaj stosowania słów w języku angielskim, jeśli można zastąpić je polskim słowem.

  4. Zapewnij tłumaczowi jak najwięcej kontekstu – przekaż materiały pomocnicze i informacje o tym, do kogo skierowany jest tekst i jakiemu celowi ma służyć.

  5. Nie przyjmuj założeń naturalnych dla Twojego języka. Pozwól na maksymalną swobodę tłumaczenia. Nie używaj na przykład zmiennych, które narzucają szyk i strukturę zdania.

  6. Przetestuj ostateczną wersję tekstu w kontekście. W ten sposób możesz wprowadzić potrzebne poprawki przed opublikowaniem tłumaczenia.

11 Dodatkowe wskazówki

Z naszego przewodnika dowiesz się, jak stworzyć stronę internetową w pełni zlokalizowaną pod kątem kultury i języka wybranego kraju