Dostosowanie obecności firmy w internecie do wymogów rynku polskiego

Przewodnik po marketingu i lokalizacji – Polska

1 W skrócie

Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci dotrzeć do klientów w Polsce. Dopasowany do polskiej kultury wizerunek internetowy Twojej firmy sprawi, że klienci będą do niej pozytywnie nastawieni i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Polsce mówi się i pisze głównie w języku polskim.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do polskich klientów należy zwracać się w sposób formalny czy swobodny?

Polacy coraz częściej używają swobodnej formy „Ty”. Jest ona najczęściej stosowana w komunikacji internetowej. Warto jednak pamiętać, że tak swobodna forma może nie odpowiadać oczekiwaniom niektórych klientów.

W komunikacji bezpośredniej stosuje się oficjalne formy, takie jak „Państwo”, „Pan” lub „Pani”. W ten sposób należy zwracać się do użytkownika, nawiązując do wysłanego wcześniej e-maila lub w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej. Później można przejść na swobodniejszą formę.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, przyjmij bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

w opublikowanym w 2019 roku raporcie Banku Światowego „Ease of Doing Business” Polska zajęła 33 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

W Polsce zwyczajowo liczby do 10 zapisuje się słownie, a większe liczby – cyframi, np. jeden, trzy, dziewięć, 17, 79, 200.

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,) – np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • w przypadku liczb złożonych z więcej niż czterech cyfr funkcję separatora tysięcy pełni spacja – np. 9000, 10 000.

 • Większe liczby są często zapisywane za pomocą kombinacji cyfr i słów – np. 10 000 może zostać zapisane jako 10 tysięcy, a 10 000 000 jako 10 milionów.

Numery telefonów
 • Numer kierunkowy kraju to +48. Typowy zapis numeru telefonu to +48 123 456 789. Polskie numery telefonów składają się z dziewięciu cyfr.

 • Format numerów stacjonarnych w Polsce to „12 345 67 89”, a poza krajem „+48 12 345 67 89”.

5 Format waluty

Walutą w Polsce jest złoty polski, oznaczany skrótem „zł”. Trzyliterowy kod waluty to PLN. Złoty dzieli się na „grosze” oznaczane symbolem „gr”.

Banknoty występują w następujących nominałach: 500 zł, 200 zł,100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł.

Nominały monet to: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

6 Format daty

W Polsce stosuje się następujący format daty: DD.MM.RRRR, np. 24.06.2017.

7 Formaty godzin

W Polsce używa się formatu 24-godzinnego.

24-godzinnego formatu czasu używa się głównie w piśmie, rozkładach jazdy i oficjalnych dokumentach. Jako separatora godzin i minut używa się dwukropka, np. 18:10.

8 Dni robocze

Standardowo Polacy pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać na rynku polskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Polacy uważają, że liczba 13 przynosi pecha, a szczególnie pechowy jest piątek przypadający 13 dnia miesiąca, ale nie podchodzą do tego zbyt poważnie.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto sześć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl do potrzeb lokalnego rynku:

 1. Unikaj dosłownych tłumaczeń i zgadywania. Tłumaczenie powinno być płynne i pasować znaczeniowo do kontekstu.

 2. Nie stosuj zbyt oficjalnego tonu.

 3. Podczas tłumaczenia na język polski staraj się nie używać angielskiej składni ani struktury zdań i fraz. Unikaj używania w tekście słów angielskich, jeśli można zastąpić je polskimi odpowiednikami.

 4. Zapewnij tłumaczowi jak najwięcej kontekstu – przekaż materiały pomocnicze i informacje o tym, do kogo skierowany jest tekst i jakiemu celowi ma służyć.

 5. Nie przyjmuj założeń naturalnych dla Twojego języka. Pozwól na maksymalną swobodę tłumaczenia. Nie używaj na przykład zmiennych, które narzucają nienaturalny szyk i strukturę zdania.

 6. Sprawdź ostateczną wersję tekstu w kontekście. Dzięki temu możesz wprowadzić niezbędne poprawki przed opublikowaniem tłumaczenia.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju