Dostosuj swoją obecność w internecie do wymagań rynku niemieckiego

Przewodnik po marketingu i lokalizacji – Niemcy

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci zbliżyć się do Twoich niemieckich klientów. Obecność w internecie zgodna z niemiecką kulturą sprawi, że Twoi klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Dopracuj szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Niemczech mówi się i pisze głównie w języku niemieckim.

Zgodnie z przeprowadzonym w 2012 roku przez Komisję Europejską badaniem 56% Niemców twierdzi, że mówi i czyta po angielsku.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do niemieckich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

W Niemczech na temat większości produktów i usług pisze się w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj bardziej oficjalny ton i styl.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych

Jego funkcję pełni przecinek (,)
– np. 1,5 godziny.

Tysiące i części dziesiętne

W przypadku dużych liczb funkcję separatora tysięcy pełni kropka (.)
– np. 1.524 osoby

Numery telefonu

Numery telefonu zawierają zwykle kod kraju i kod miasta:
(+49) 30 12345678.

Numer telefonu bez kodu kraju:
030 12345678

Numery komórkowe rozpoczynają się od cyfr 0151:
0151 1234567

Numery komórkowe z kodem kraju mają następujący format:
+49 151 1234567

Numery bezpłatne mają zwykle następujący format:
0800 2 123456

5 Format waluty

W Niemczech handel odbywa się w euro. Walutę tę oznacza się symbolem . Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500€, 200€,100€, 50€, 20€, 10€, 5€.
Nominały monet: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c i 1c.

Wszystkie umowy muszą zawierać kwoty zapisane w następującym formacie: 200 EUR, np. „należność wynosi 200 EUR”.

6 Daty i godziny

Formaty daty i godziny

W Niemczech obowiązuje następujący format daty: DD/MM/RRRR. Liczby często oddziela się kropkami, np. 24.03.2017.

7 Formaty godzin

W Niemczech używa się w mowie i w piśmie 24-godzinnego formatu czasu.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. W urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem – np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Niemcy pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać w Niemczech

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, które są zawsze warte odnotowania, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Niemcy uważają, że złożenie komuś życzeń „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin” przed dniem, w którym przypadają urodziny danej osoby, przynosi pecha.

10 Ważne zasady

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl do potrzeb lokalnego rynku:

  1. Zwróć uwagę na różnice w pisowni, interpunkcji, formatach cen i dat, miarach i terminologii.

  2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach niemieckich. Przykładem może być lokalny slang.

  3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd niemieckich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla odbiorcy.

  4. Zapewnij tłumaczowi jak najszerszy kontekst. Przedstaw mu cel przekazu i jego docelowych odbiorców. Dostarcz tłumaczowi treści wizualne, z których się dowie, gdzie zostanie umieszczony tekst. Daj tekst do sprawdzenia osobie, dla której niemiecki jest językiem ojczystym.

  5. Twoje teksty nie będą brzmieć jak przekład, jeśli unikniesz zbyt dosłownego lub formalnego tłumaczenia.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.