Dostosuj wizerunek internetowy swojej firmy do wymagań rynku niemieckiego

Przewodnik po marketingu i lokalizacji – Niemcy

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do Twoich niemieckich klientów. Dopasowany do wymogów niemieckiej kultury wizerunek internetowy Twojej firmy sprawi, że klienci będą do niej pozytywnie nastawieni i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Niemczech mówi się i pisze głównie w języku niemieckim.

Według raportu na temat znajomości języka angielskiego EF English Proficiency Index z 2018 roku Niemcy zajmują 10 miejsce wśród 88 krajów.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do niemieckich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

W Niemczech na temat większości produktów i usług pisze się w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, przyjmij bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

W przeprowadzonej w 2019 roku przez Bank Światowy ankiecie „Ease of Doing Business” Niemcy zajęły 24 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,)
  • np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni kropka (.)
  • np. 1.524 osoby.
Numery telefonu
 • Numery telefonu zawierają zwykle kod kraju i kod miasta: (+49) 30 12345678.

 • Bez kodu kraju numer wyglądałby następująco: 030 12345678.

 • Numery telefonów komórkowych zaczynają się od 0151

  • np. 0151 1234567
 • Numery telefonów komórkowych z kodem kraju mają następujący format:

  • np. +49 151 1234567
 • Numery bezpłatne mają zwykle następujący format: 0800 2 123456.

5 Format waluty

W Niemczech handel odbywa się w euro. Walutę tę oznacza się symbolem . Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500€, 200€,100€, 50€, 20€, 10€, 5€.
Nominały monet: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c i 1c.

Wszystkie umowy muszą zawierać kwoty zapisane w następującym formacie: 200 EUR, np. „należność wynosi 200 EUR”.

6 Format daty

Format daty w Niemczech to DD/MM/RRRR. Liczby często oddziela się kropkami, np. 24.03.2017.

7 Formaty godzin

W Niemczech używa się w mowie i w piśmie 24-godzinnego formatu czasu.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Niemcy pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać w Niemczech

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Niemcy uważają, że złożenie komuś życzeń „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin” przed dniem, w którym przypadają urodziny danej osoby, przynosi pecha.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl strony do potrzeb niemieckiego rynku:

 1. Zwróć uwagę na różnice w pisowni, interpunkcji, formatach cen i dat, miarach i terminologii.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach niemieckich. Dotyczy to na przykład lokalnego slangu.

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd niemieckich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla odbiorcy.

 4. Zapewnij tłumaczowi jak najszerszy kontekst. Przedstaw mu cel przekazu i docelowych odbiorców. Dostarcz tłumaczowi treści wizualne, z których się dowie, gdzie tekst zostanie umieszczony. Daj tekst do sprawdzenia osobie, dla której niemiecki jest językiem ojczystym.

 5. Twoje teksty nie będą brzmieć jak przekład, jeśli unikniesz zbyt dosłownego lub formalnego tłumaczenia.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju