Dostosuj internetowy wizerunek swojej firmy do wymagań rynku francuskiego

Przewodnik po marketingu i lokalizacji – Francja

1 W skrócie

Przygotowaliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów we Francji. Stworzenie internetowego wizerunku firmy dopasowanego do kultury francuskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by miała dobrą pozycję na francuskim rynku.

2 Język

We Francji mówi się i pisze głównie w języku francuskim.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do francuskich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

We Francji większość komunikacji ma charakter formalny. W większości przypadków do francuskich klientów należy zwracać się w sposób formalny i przyjazny.

Francuzi używają formalnego „vous”, chyba że rozmawiają z nastolatkami lub dziećmi – wtedy używa się formy „tu”.

Największe kampanie marketingowe we Francji używają swobodnego i nieformalnego języka. Nie oznacza to jednak, że można się w ten sposób zwracać do francuskich klientów w komunikacji indywidualnej. Bezpieczniej będzie użyć tonu formalnego.

Zwroty pożegnalne w listach i e-mailach są zwykle formalne i powinny być co najmniej równoważne ze zwrotem „Z poważaniem”.

Jeśli zwracasz się do nastolatków lub osób między 20 a 40 rokiem życia, zwrot pożegnalny nie musi być formalny. Wystarczy „Merci”, czyli „Dziękuję”.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zawsze stosuj bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia firmy we Francji

w przeprowadzonej w 2019 roku przez Bank Światowy ankiecie „Ease of Doing Business” Francja zajęła 32 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,)
  • np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni spacja - np. 1 524 osoby
Numery telefonu
 • Kod kraju to +33. Numery telefonów mają zwykle taki format: (+33) 1 23 45 67 89. Numery krajowe zaczynają się od dwucyfrowego kodu (np. 04), przy czym 0 jest pomijane w przypadku połączeń z zagranicy.

 • Numery bez kodu kraju podaje się z dwucyfrowym kodem lokalnym - np. 04 00 11 22 33.

 • Wszystkie numery telefonów komórkowych składają się z 10 cyfr i mają prefiks 06 lub 07 - np. 06 00 11 22 33 lub 07 00 11 22 33 itp.

 • Numery telefonów komórkowych z kodem kraju mają taki format: - np. +33 6 00 11 22 33 lub +33 7 00 11 22 33 itp.

 • Numery bezpłatne zaczynają się od 0800 do 0805.

Warto wiedzieć

Francuzi zapisują cyfry od 1 do 9 słownie (jeden, pięć, dziewięć), a liczby dwucyfrowe zapisują cyframi (12, 24 itp.).

5 Format waluty

We Francji handel odbywa się w euro. Walutę tę oznacza się symbolem €. Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie, po dodaniu spacji. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 10 €.
Nominały monet: 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c, 1 c.

We wszystkich umowach i dokumentach prawnych po kwotach należy podać kod EUR, np. „wymagana kwota to 200 EUR­”.

6 Format daty

We Francji format daty to DD/MM/RR lub DD/MM/RRRR, np. 24/03/17 lub 24/03/2017.

Pełny zapis daty wyglądałby tak: „poniedziałek 5 czerwca 2017” („lundi 5 juin 2017”).

Nazwy dni i miesięcy pisze się małą literą. Nie używa się oznaczeń liczebników porządkowych. Wyjątek stanowi liczebnik „pierwszy”, po którym dodajemy „er”, np. „jeudi 1er juin 2017”.

7 Formaty godzin

W mowie i piśmie Francuzi posługują się zwykle 24-godzinnym formatem czasu. W codziennej, nieformalnej mowie używają czasem formatu 12-godzinnego.

We Francji nie używa się zapisu p.m. ani a.m. Właśnie dlatego Francuzi używają formatu 24-godzinnego w mowie i piśmie – zawsze wiadomo, o jaką godzinę chodzi (np. 10 rano czy 10 wieczorem).

W formacie 24-godzinnym używa się „h” jako separatora godzin („h” odnosi się do słowa „heure” – godzina), np. 16 h 05.

Mniej formalny sposób zapisu godziny to 16h05, czyli bez spacji.

Minuty zapisuje się zwykle z poprzedzającym zerem, ale nie jest to konieczne, np. 16 h 5.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem jako separatorem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Francuzi pracują standardowo od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele wszystkie biura są zamknięte.

Większość sklepów i wiele biur jest zamykanych na co najmniej jedną godzinę między 12.00 a 13.00, a wiele pozostaje zamkniętych do godziny 14.00. W dużych miastach takich jak Paryż czy Lyon ten zwyczaj jest jednak coraz rzadszy.

9 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto siedem najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb francuskiego rynku:

 1. Zwracaj uwagę na pisownię, interpunkcję, formaty cen i dat, miary, terminologię itp. Francuzi są bardzo wyczuleni na jakość języka. Jeśli będzie ona nieodpowiednia, Twoja usługa lub produkt będą postrzegane jako mało wiarygodne.

 2. Unikaj używania nieformalnego tonu podczas komunikacji z profesjonalistami. Taki ton jest zarezerwowany na potrzeby komunikacji z nastolatkami.

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd francuskich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla francuskiego odbiorcy.

 4. Słaba jakość tekstu źródłowego może być przyczyną błędnego tłumaczenia.

 5. Korzystaj z usług tłumaczy, dla których język docelowy jest językiem ojczystym, i unikaj tłumaczeń maszynowych. Dzięki temu Twoje treści będą brzmieć bardziej naturalnie dla lokalnych odbiorców.

 6. Zadbaj o wygodę klienta: powinno być dla niego jasne, co ma zrobić, a czynności prowadzące do wykonania konkretnego działania nie powinny zajmować za dużo czasu. Zbyt skomplikowany proces sprawi, że klient opuści stronę.

 7. Pamiętaj, by zlokalizować najczęstsze pytania i treści w dziale pomocy.

10 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju