Dostosuj wizerunek swojej firmy w internecie do wymogów kultury fińskiej

Przewodnik po lokalizacji – Finlandia

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów w Finlandii. Wizerunek internetowy zgodny z fińską kulturą sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Finlandii mówi się i pisze głównie w języku fińskim. W tym języku mówi 89% mieszkańców kraju. Po szwedzku mówi 6% mieszkańców kraju, a po lapońsku – mniej niż 1%.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

O produktach i usługach możesz pisać zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Wszystko zależy od kontekstu. W Finlandii oba style wypowiedzi są akceptowane. Usługi, o których pisze się mniej formalnie, a nawet żartobliwie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, przyjmij bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia firmy w Finlandii

w udostępnionym w 2019 roku raporcie Banku Światowego „Ease of Doing Business” Finlandia zajmuje 17 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni spacja ( )

  • np. 1 524 osoby.
Numery telefonów
 • Kod kraju to +358. Numery telefonu mają zwykle następujący format: +358 (0) 12 3456789.
 • Numery bezpłatne mają prefiks 116 lub 0800.

5 Format waluty

W Finlandii handel odbywa się w euro. Walutę tę oznacza się symbolem €. Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500€, 200€, 100€, 50€, 20€, 10€, 5€.
Nominały monet: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c i 1c.

We wszystkich umowach i dokumentach prawnych wszelkie kwoty musi poprzedzać kod EUR, np. „należność EUR 200­”.

6 Format daty

W Finlandii stosuje się następujący format daty: DD.MM.RR lub DD.MM.RRRR. Dzień, miesiąc i rok są oddzielone kropką, np. 24.03.17 lub 24.03.2019.

Mieszkańcy kraju posługujący się językiem szwedzkim często zapisują datę z ukośnikiem oraz ze spacją między miesiącem i rokiem, np. 31/5 2002.

7 Formaty godzin

W codziennej mowie preferowany jest 12-godzinny format czasu. Godziny w tym formacie należy zapisywać następująco: 9.35 p.m., z kropką jako separatorem godzin i minut.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Finowie pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać na rynku fińskim

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Finowie uważają, że liczba 13 przynosi pecha.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto siedem najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb lokalnego rynku:

 1. Pamiętaj o dostosowaniu wszelkich miar, walut oraz formatów liczb, cen i dat do lokalnego rynku.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach fińskich. Dotyczy to na przykład lokalnego slangu.

 3. Unikaj tłumaczenia maszynowego – łatwo w nim o utratę kontekstu i charakteru lokalnego.

 4. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd fińskich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla odbiorcy.

 5. Tekst marketingowy stworzony dla osób Twojej narodowości może nie sprawdzić się tak dobrze w przypadku fińskich odbiorców. Postaraj się o pomoc osoby, której językiem ojczystym jest fiński – poproś ją o sprawdzenie, czy po dostosowaniu tekstu pod kątem fińskiego odbiorcy udało Ci się zachować pierwotny zamysł i ton.

 6. Zachowaj pierwotną długość zdań. Nie skracaj ich, by mieściły się w określonym miejscu – w przeciwnym razie sens wypowiedzi może zostać utracony.

 7. Tłumaczenia powinny przygotowywać i sprawdzać osoby, dla których fiński jest językiem ojczystym.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju