Jak przygotować markę do lokalizacji

Zbierz zespół tłumaczy, którym powierzysz opracowanie glosariusza i wskazówek redakcyjnych.

Glosariusz

Powinien zawierać instrukcje dotyczące tłumaczenia najważniejszych słów i wyrażeń pojawiających się w Twojej witrynie, takich jak nazwa marki, nazwy produktów i najważniejsze funkcje.

Termin źródłowy Kategoria Tłumaczenie Język
Google Nazwa marki Google polski
Google Nazwa marki Google niemiecki
Calendar Nazwa usługi Kalendarz polski
Calendar Nazwa usługi Google Kalender niemiecki
computer Termin ogólny komputer polski
computer Termin ogólny Computer niemiecki
Poziom podstawowy Sporządź prosty glosariusz

Określ 10‒50 terminów najczęściej pojawiających się w Twojej witrynie.

Utwórz arkusz kalkulacyjny, w którym każdy wiersz będzie zawierał jeden termin.

Dodaj kolumnę dla każdego języka, na jaki lokalizujesz witrynę, i przygotuj tłumaczenia.
Poziom średnio zaawansowany Rozszerz glosariusz

Zainwestuj w usługi profesjonalnych tłumaczy i redaktorów. Zatrudnij specjalistów językowych ze swojego nowego rynku do przetłumaczenia najważniejszych terminów.

Zweryfikuj i zaktualizuj posiadany glosariusz. Jeśli ton wypowiedzi na temat nowego produktu jest inny niż w przypadku istniejących produktów, utwórz dla niego nowy glosariusz.

Wybierz system do zarządzania terminologią. Użyj wysokiej jakości narzędzia, by zarządzać tłumaczeniami produktów i usług.
Pełny program Zarządzaj glosariuszem

Zautomatyzuj proces, dodając terminy do glosariusza podczas tłumaczenia.

Zwiększ zakres. Sporządź glosariusze dla poszczególnych produktów.

Opracuj przepływ pracy:

1. Zaleć swoim zespołom, by zwracały uwagę na nowe terminy.

2. Zastępuj nieaktualne terminy.

3. Gromadź dane dotyczące najważniejszych wyszukiwanych słów, by móc tworzyć treści zoptymalizowane pod kątem SEO.

Wskazówki redakcyjne

Wskazówki redakcyjne pomagają zachować spójność podczas pisania oraz formatowania zawartości stron i aplikacji. Powinny one zawierać te informacje:

  • Kim są odbiorcy?

  • Jaki jest styl marki? (Humorystyczny, potoczny, profesjonalny itp.).

  • Jakich form czasownika używać? (Zawsze w pierwszej osobie, zawsze w trzeciej osobie itp.).

  • Jaki ma być ton wypowiedzi? (Formalny/nieformalny).

  • Jak dostosować treści do określonej kultury? (Na przykład wskazówki redakcyjne dla języka arabskiego mogą wymagać zmiany słowa „pizza” na „falafel”).

  • Wskazówki dotyczące interpunkcji (spacje, cudzysłowy).

  • Elementy marki (unikalne dla danego kraju/języka).

  • Instrukcje dotyczące formatowania (wyróżnianie słów, czcionki, znaki towarowe).

  • Instrukcje dotyczące dostosowania treści (jak tłumaczyć waluty, adresy, numery telefonu).

  • Inne (wszelkie inne unikalne elementy, których spójność trzeba zachować).

Poziom podstawowy Sporządź podstawowe wskazówki redakcyjne

Zbierz istniejące materiały pisemne i zasoby projektowe w jednym dokumencie.

Ustal, których zasad należy przestrzegać (na przykład Przewodnika redakcyjnego Urzędu Publikacji Unii Europejskiej).

Wybierz 2‒3 sporządzone niedawno materiały pisemne i określ swój „naturalny” styl. Zastanów się, jakich słów, wyrażeń i elementów zdań używasz najczęściej.

Na podstawie swojego naturalnego stylu utwórz standardy dla poszczególnych typów treści (np. strona internetowa, blog czy materiały marketingowe).
Poziom średnio zaawansowany Oceń swoje wskazówki redakcyjne

Przejrzyj wskazówki. Poproś o komentarz pracowników działu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta itp.

Uwzględnij potrzeby poszczególnych zespołów. W ten sposób będziesz mieć pewność, że wskazówki redakcyjne sprawdzą się we wszystkich zastosowaniach (np. w treściach dotyczących kwestii prawnych, marketingowych, sprzedaży, obsługi klienta czy technicznych).

W razie potrzeby dostosowuj je na bieżąco. Aby mieć pewność, że wskazówki są użyteczne, regularnie je przeglądaj i aktualizuj.
Pełny program Zoptymalizuj wskazówki redakcyjne

Poszerz zakres produktów i usług ujętych we wskazówkach. Sporządź wskazówki redakcyjne opracowane pod kątem konkretnych języków (i produktów).

Opublikuj wskazówki redakcyjne. Udostępnij je na platformie, do której mają dostęp wszystkie zainteresowane osoby.

Wdrażaj nowych użytkowników. Zadbaj o to, by nowi członkowie zespołu zajmującego się tworzeniem treści zapoznali się ze wskazówkami redakcyjnymi.