Rozwój firmy dzięki lokalizacji

Dlaczego właściwa strategia lokalizacji może pomóc Twojej firmie w znajdowaniu nowych odbiorców i zwiększaniu sprzedaży

Ponieważ skutki pandemii są nadal odczuwalne na całym świecie, przeprowadziliśmy ankiety wśród różnych partnerów Google zajmujących się lokalizacją globalnych rozwiązań biznesowych, by uzyskać nowe informacje o tym, jak firmy reagują na zmiany, przeorganizowują działalność i zmieniają wizerunek. W świecie po wybuchu pandemii COVID19, w którym interakcje klientów z marką mogą odbywać się całkowicie online, zapewnienie użytkownikom dobrych wrażeń we wszystkich językach będzie coraz ważniejsze1. W takich czasach konsumenci mogą być mniej wyrozumiali, więc firmy, które spełniają i przewyższają ich potrzeby dzięki odpowiedniej strategii i treściom, będą zdobywać lojalność i zwiększać długoterminową wartość klientów2.

Zacznijmy od przyjrzenia się niektórym kluczowym trendom i danym, które pojawiły się w ostatnich miesiącach.

 • Rosnące zapotrzebowanie na lokalizację – Firmy przechodzą na modele e-commerce, więc potrzeba lokalizacji wzrosła, ponieważ sprzedawcy próbują odzyskać utraconą pozycję po zamknięciu sklepów stacjonarnych3.
 • Rośnie liczba tłumaczeń w branży opieki zdrowotnej – Zapotrzebowanie na tłumaczenie badań naukowych i innych informacji związanych z COVID-19 wzrosło, ponieważ pracownicy służby zdrowia starają się szybko i dokładnie rozpowszechniać wiedzę wśród współpracowników w innych krajach4.
 • Rośnie popyt na zdalne usługi językowe – Na przykład zdalne tłumaczenie ustne zastąpiło tłumaczenia bezpośrednie w szpitalach, szkołach i salach sądowych oraz w innych organizacjach sektora prywatnego, które muszą dostosować się do nowych zasad zachowania dystansu5.

Jak firmy zareagowały na kryzys?

 • Używanie lokalizacji do utrzymania przychodów – W związku z zawieszeniem aktywności sportowych na czas kwarantanny pewien międzynarodowy nadawca potrzebował nowych treści do zaoferowania odbiorcom. Gdy zauważył, że białoruska liga piłkarska nadal gra, szybko zaczął tłumaczyć transmisje z meczów, by zwrócić uwagę widzów na wcześniej niszową ligę i utrzymać przychody6.
 • Dostosowywanie do potrzeb i emocji klientów – Reklamy, teksty lub inne materiały pokazujące duże grupy ludzi zostały dostosowane zgodnie z bieżącymi wytycznymi na każdym rynku7.
 • Traktowanie każdego rynku indywidualnie – Zamiast po prostu tłumaczyć z tekstu źródłowego na zasadzie „jeden tekst dla wszystkich”, marki tworzą określone treści dla każdego rynku osobno, upewniając się, że rozumieją odbiorców i ich obecne nastawienie8. W niektórych przypadkach kreacje mogą przyjmować bardziej swobodny ton, bo kupujący szukają ucieczki od codzienności w humorze, który podniesie ich na duchu9.
 • Przeprowadzanie regularnych analiz – Firmy na całym świecie częściej weryfikują swoje treści, by mieć pewność, że będą one nadal oddziaływać na odbiorców, gdy rynek się ożywi10.

Jak możesz zmienić swój proces lokalizacji?

Rozważ nowe kanały rynkowe

Na przykład technologie cyfrowe, szkolenia firmowe (e-learning zamiast zajęć w klasie) lub ekspansja na nowe rynki to obszary, w których lokalizacja treści może zadecydować o odniesieniu sukcesu11.

Zobacz swój proces lokalizacji

Ważne jest, by Twoja firma znała lokalne trendy wśród klientów i mogła szybko na nie reagować. Pamiętaj, by wybrać dostawców, którzy mogą zaoferować szeroką gamę usług językowych, od tłumaczeń pisemnych po ustne, oraz różne warianty każdej z tych usług. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła dostosować się do trendów konsumenckich – niektórych z nich nie da się obecnie przewidzieć12.

Opracuj wizerunek firmy i zaplanuj swoją strategię marketingową już teraz

Pandemia zmieniła świat na wiele sposobów. Czego teraz oczekują od Ciebie Twoi klienci? Jakie są nowe wartości Twojej marki i oczekiwania wobec niej – i jak powinno to wpłynąć na Twoje slogany, wezwania do działania i propozycje? Lokalizacja jest kluczem do sukcesu na tym polu. Zespoły marketingowe powinny to uwzględnić, by uniknąć niezręczności13.

Realizuj zadania lokalizacyjne centralnie

Zlecenie wszystkich usług językowych jednemu dostawcy może przynieść ogromne korzyści, w tym bardziej usprawnione zarządzanie znakami towarowymi i ciągłość komunikatów marki w różnych regionach. Ułatwi to również zespołom marketingu i sprzedaży skuteczniejsze zarządzanie międzynarodowymi strategiami przekazu14.

Kroki, które możesz podjąć, by zmienić wizerunek swojej firmy

Rozwiń działalność na cały świat

Międzynarodowe firmy są zwykle mniej podatne na ekonomiczne skutki COVID-19, ponieważ mogą skoncentrować się na rynkach o stosunkowo krótkich okresach kwarantanny lub szybszym wznawianiu działalności. Natomiast firmy opierające się na jednym rynku musiały działać w ramach ograniczeń tego środowiska i czekać na zniesienie blokady. W związku z tym marki powinny zbadać możliwości dywersyfikacji odbiorców i zadbać o to, by treści marketingowe i reklamowe były dostosowane do zachowań i norm konsumentów15.

Zweryfikuj swoje lokalizacje

Wraz z powrotem zaufania konsumentów i ponownym otwarciem rynków konkurencja między markami prawdopodobnie stanie się bardziej zaciekła niż wcześniej. Marki, które są gotowe wypełnić luki swoimi odpowiednio zlokalizowanymi usługami i produktami, będą miały wyraźną przewagę. W związku z tym firmy powinny ponownie przeanalizować i zweryfikować swoje procesy lokalizacji oraz zadbać o to, by były gotowe do zapewnienia sobie maksymalnego zwrotu z inwestycji16.

Priorytetyzuj obszary do lokalizacji z myślą o długoterminowym zysku

Dzięki zglobalizowanym platformom e-commerce wiele firm jest obecnych na „nowych” rynkach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład jeśli Twoja firma odnotowuje już niewielką sprzedaż w Afryce Zachodniej i działalność handlową prowadzisz w języku angielskim, może się okazać, że lokalizacja treści na francuski, joruba lub arabski znacznie zwiększy przychody ze sprzedaży przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy17.

Optymalizacja technologii cyfrowej

Pandemia spowodowała, że wiele firm po raz pierwszy przeszło na technologię cyfrową i ten trend prawdopodobnie się utrzyma18 – zwłaszcza w przypadku zakupów B2B. Jeśli rozważasz to podejście, pamiętaj, by zweryfikować swoje działania i zidentyfikować oraz wyeliminować wszelkie luki w cyfrowym wprowadzeniu firmy na rynek. Może to być na przykład nadanie wyższego priorytetu pilnym potrzebom, takim jak wirtualne wydarzenia i sprzedaż w mediach społecznościowych, a niższego długoterminowym wymaganiom, takim jak dostawa produktów i wsparcie19.

Wykorzystuj nową technologię

Branżą, która szczególnie mocno ucierpiała w wyniku pandemii, jest turystyka. Jednak niektóre firmy wykorzystują czas przestoju na planowanie przyszłości. Na przykład pewne biuro podróży opracowało nowy system, który umożliwia tłumaczenie materiałów marketingowych wykonywane przez człowieka lub komputer. Wykorzystanie komputerów do tłumaczeń tych treści, które nie mają znaczenia krytycznego, pomoże obniżyć koszty, a technologia jako całość sprawi, że firma będzie gotowa do kierowania reklam na klientów, gdy zaczną rezerwować wakacje i planować podróże20.

Skoncentruj się na przepływach pracy

Przepływy pracy powinny być tak płynne i łatwe do zrozumienia, jak to tylko możliwe. Ułatwi to wejście na nowe rynki i zmniejszy presję wywieraną na personel. Można to osiągnąć na dwa sposoby, wykorzystując automatyzację przepływu pracy i rozwiązania integrujące system firmy z platformami tłumaczeniowymi, z których oba mogą okazać się bardzo przydatne, jeśli chodzi o lokalizację21.

Aby uzyskać dodatkową pomoc i więcej wskazówek dla firm, zajrzyj do naszego przewodnika po sprawdzonych metodach dotyczących prowadzenia działalności i zapoznaj się z innymi przydatnymi materiałami w sekcji o lokalizacji w usłudze Market Finder.


 1. SDL 

 2. Locaria 

 3. Thebigword 

 4. Thebigword 

 5. Thebigword 

 6. Thebigword 

 7. SDL 

 8. Locaria 

 9. SDL 

 10. SDL 

 11. Thebigword 

 12. Thebigword 

 13. Thebigword 

 14. Thebigword 

 15. Thebigword 

 16. Thebigword 

 17. Thebigword 

 18. Thebigword 

 19. SDL 

 20. Thebigword 

 21. Thebigword