Zagadnienia prawne związane z eksportem

Przepisy eksportowe w pigułce

Sprzedaż towarów za granicą jest o wiele łatwiejsza, gdy znasz przepisy eksportowe i kwestie administracyjne związane z handlem międzynarodowym. Znajomość podstawowych zasad dotyczących wymaganych opłat, dokumentacji i przepisów celnych obowiązujących na konkretnych rynkach pomoże Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji.

Zagadnienia prawne, które należy wziąć pod uwagę podczas eksportowania towarów

Jeśli dopiero zaczynasz działalność eksportową, na początek działaj na niewielką skalę i rozszerzaj ją w miarę zdobywania doświadczenia. Wchodząc na rynki zagraniczne, zawsze pamiętaj o trzech kluczowych kwestiach.

1. Czy musisz wnosić jakieś opłaty lub przejść procedury celne?

W wielu przypadkach kraj, do którego eksportujesz towary, będzie naliczać cło. Stawkę celną ustala się na podstawie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji lub kodu towarowego przypisanego do Twoich towarów.

Zharmonizowany System Klasyfikacji to międzynarodowy system nazw i numerów służący do klasyfikowania produktów będących przedmiotem handlu. Jest on stosowany w ponad 200 krajach.

Kody towarowe są używane podczas wypełniania dokumentów celnych i ułatwiają ten proces. Do eksportu poza UE lub w ramach UE stosuje się kody ośmiocyfrowe, a w przypadku importu poza UE – dziesięciocyfrowe.

Jeśli kraj, do którego importujesz produkty, ma umowę handlową z krajem, z którego prowadzisz sprzedaż, lub oba kraje są częścią wspólnej unii celnej, eksport i import mogą wymagać mniejszej liczby dokumentów i będą łatwiejsze w realizacji.

Na przykład jeśli eksportujesz produkty z Wielkiej Brytanii do Niemiec lub odwrotnie, Twoje towary nie będą zazwyczaj podlegały odprawie celnej. Może się to jednak zmienić po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

2. Czy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT w kraju, do którego eksportujesz towary?

Płacenie podatku od towarów i usług (VAT) zwiększa liczbę potrzebnych dokumentów i wymaga prowadzenia archiwizacji, dlatego firmy eksportujące na mniejszą skalę czasami przyjmują inną strategię. Jeśli eksportujesz na niewielką skalę, rozważ nawiązanie współpracy z dystrybutorem lub zatrudnienie specjalisty do obsługi rozliczeń VAT.

3. Czy w kraju, z którego eksportujesz, obowiązują jakieś wymagania związane z eksportem?

Niektóre towary wymagają licencji eksportowej z powodów związanych z polityką zagraniczną lub bezpieczeństwem narodowym. Mogą to być produkty komercyjne mające potencjalne zastosowanie wojskowe lub produkty umożliwiające szyfrowanie.

Licencja eksportowa wymaga uzyskania wstępnego zatwierdzenia urzędowego w kraju wywozu w celu wysłania towarów do określonego kraju docelowego, użytkownika końcowego lub miejsca przeznaczenia towaru. Niektóre kraje mogą nakładać cło eksportowe, chociaż zdarza się to bardzo rzadko.

Urzędy zajmujące się handlem udzielą Ci informacji i wskazówek dotyczących kwestii związanych z cłami, podatkami i zezwoleniami na wywóz, a także innymi zobowiązaniami, które mogą Cię dotyczyć.

Więcej informacji znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

Kwestie związane z płatnością

Eksportowanie towarów może również oznaczać problemy związane z procedurami i czasem realizacji płatności. W przypadku eksportu takie kwestie są bardziej złożone niż w przypadku działalności krajowej, dlatego powinny zostać uwzględnione w planach działu finansowego.

Odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Czy eksportowane towary są opłacane z góry, czy po doręczeniu?
  • Czy oferujesz nabywcy linię kredytową?
  • Czy Twoja firma jest w stanie finansować eksport z kapitału obrotowego?
  • Czy Twoja firma będzie musiała korzystać z finansowania zewnętrznego w celu pokrycia kosztów eksportu?

Zapakowanie, transport oraz odprawa celna eksportowanych towarów wymagają czasu. Eksport często wiąże się z większym ryzykiem potencjalnej szkody lub straty, co może mieć wpływ na czas płatności, a nawet spowodować, że nie otrzymasz zapłaty.

Aby zapobiec tego rodzaju problemom, możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanej organizacji, która oferuje ubezpieczenia lub kredyty, by ułatwić międzynarodową działalność handlową.

Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms) określają i uspójniają terminy stosowane w umowach między importerami a eksporterami. Zapoznanie się z zasadami Incoterms jest kluczowe i pozwala się zorientować w dodatkowych kosztach związanych z handlem transgranicznym oraz spodziewanych czasach dostawy. Takimi kosztami zazwyczaj obciąża się klienta.

Więcej na temat zasad Incoterms znajdziesz w przewodniku po dostawach międzynarodowych.

Zanim rozpoczniesz działalność eksportową, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi kwestii administracyjnych na rynku eksportowym. To pozwoli Ci opracować spójną strategię eksportową już od samego początku.