Hangolja össze online jelenlétet a brit piac igényeivel

Lokalizációs útmutató a brit piachoz

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettünk, hogy segítsünk közelebb kerülni brit ügyfeleihez. Ha online jelenléte összhangban van a brit kultúrával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozáshoz, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, már a kezdetektől előnyös pozícióból indulhat az új piacon.

2 A fő nyelv

Nagy-Britanniában a leggyakrabban használt nyelv a brit angol. Bár kulturális szempontból sokszínű országról van szó, a legtöbb ügyfél elvárja, hogy a kommunikáció nyelve a brit angol legyen.

A brit angol helyesírása eltér az amerikai angolétól. Számos olyan szó van például, amelyben a brit angol helyesírása szerint szerepel az „u” betű, az amerikai angol írásmódja szerint pedig nem.

Íme néhány példa:

UK USA
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

A brit angolban sok szó végződése s betűvel írandó, míg az amerikai angolban z betűvel:

UK USA
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

3 Formai követelmények

Formális vagy informális megszólítás ajánlott a brit ügyfelekhez?

Nagy-Britanniában a legtöbb termék leírása informális stílusú. Időnként ez a játékosság határát súrolhatja. Az ilyen informális stílus jellemző az olyan termékekre, mint a YouTube, a Gmail és a Google Play.

Ha pénzügyi terméket, jogi szolgáltatást vagy pénzügyi tartalmat kínálsz, érdemes formálisabb hangvételt és stílust használni. !!!Tipp „Ease of doing business” jelentés, Egyesült Királyság

A Világbank 2019-es „Ease of doing business” jelentése a 9. helyen rangsorolja az Egyesült Királyságot 190 ország közül.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Számok

Tizedesjel
 • A tizedesjel egy pont (.)
  • pl. 1.5 óra.
Ezres helyiértéket elválasztó jel
 • Az ezres helyiértéket elválasztó jel egy vessző (,)
  • pl. 1,524 ember.
Telefonszámok
 • A telefonszámok általában a következő formátumot követik: (+44) 123 4567 8910. Az ingyenesen hívható számok általában a következőképpen néznek ki: 0800 123 4567.

Jó tudni

A britek általában 1–9-ig betűvel írják a számokat (one, five, nine), a kétjegyű számokat pedig számmal, pl. 12, 24 stb. A számtartományokat nagykötőjellel választják el (–) pl. 11–19 ember.

5 Pénznemformátum

Az Egyesült Királyság pénzneme a brit font sterling. Jelölésére a font szimbólumot használják: £. Háromjegyű valutakódja a GBP.

A font címletei a következők: £50, £20, £10, £5, £2, £1. A penny címletei: 50p, 20p, 10p, 5p, 2p, 1p.

6 Dátumformátum

 • A Nagy-Britanniában használt dátumformátum a NN/HH/ÉÉ, pl. 24/03/17.

 • Vagy ha teljesen kiírják a dátumot, akkor a következő formátumot használják: „24 March 2019” – vessző és sorszámjelölés (th, nd, st) nélkül.

 • Amikor azonban a hét napjával együtt írják ki a dátumot, vesszőt tesznek a nap után, pl. „Monday, 27 March 2017”.

 • A dátumtartomány tagolására nagykötőjelet (–) használnak, pl. „24–27 March”.

 • Amikor a két dátum különböző hónapokra esik, mindkét hónap nevét kiírják. Ilyenkor a nagykötőjel (–) elé és után szóköz kerül, pl. „28 March – 4 April”.

 • Ez az írásmód akár akkor is használható, ha a dátumtartomány egy hónapon belül van, pl. „27 March – 29 March”.

7 Időformátum

Az Egyesült Királyságban mind a 24, mind a 12 órás formátumot használják.

A mindennapos beszédben a 12 órás formátumot részesítik előnyben. Az időpontok írásmódja 9.35 p.m. vagy 6.21 a.m. (vagyis az órát és a percet pont választja el egymástól, és a p.m. és az a.m. rövidítéseket is mindig ponttal írják).

A digitális eszközökön, például asztali számítógépen, telefonon, táblagépen stb. a 24 órás formátumot részesítik előnyben, és az Android rendszeren is ez az alapértelmezett formátum, ahol kettőspont választja el az órát a perctől, pl. 14:24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

Ne feledd, hogy a brit angolban a „hétfőtől péntekig” kifejezést úgy mondják, hogy „Monday to Friday” (nem pedig „Monday through Friday”).

9 Mit érdemes elkerülni a brit piacon?

Minden kultúrának megvannak a saját babonái és hagyományai, amelyeket fontos figyelembe venni, különösen, amikor új piacra lépünk be. A britek szerencsétlennek tartják a 13-as számot. A péntek 13-a szintén szerencsétlennek számít, különösen utazáskor.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme, az öt legfontosabb fordítási tipp, amelynek révén a helyiek nyelvén szólhat ügyfeleihez:

 1. Ügyeljen a brit és az amerikai angol közti különbségekre a helyesírás, a központozás, az árképzés, a dátumformátumok, a mértékegységek, a terminológia stb. terén.

 2. Kerülje az anyanyelveére jellemző szófordulatokat és kifejezéseket, mivel azok nem feltétlenül ültethetők át fordítással a brit piacra. Például: „nagyon el van telve magával”.

 3. Ügyeljen a kulturális különbségekre, hogy ne zavarja össze vagy sértse meg brit közönségét. Például ne említse a húsvéti locsolást promócióiban, és ne feltételezze, hogy ismerik ezt a hagyományt az Egyesült Királyságban.

 4. A magyar közönségnek tervezett marketingszöveg nem biztos, hogy ideális lesz a brit közönség számára. Ilyen esetekben használjon kreatív fordítókat, akik úgynevezett transzkreáció révén megőrzik az eredeti üzenetet és hangvételt, miközben a brit közönség igényeihez igazítják a szöveget.

 5. Az amerikai angolul írott marketingszövegekben gyakori a szókezdő nagybetű használata, ezzel szemben a brit angolul írók még a címekben és a lapfülekben is alig használják, mert „kiabálósnak” tartják.

11 További irányelvek

A lokalizációs útmutatónkból megtudhatod, hogyan biztosíthatod, hogy a webhely hangvétele és nyelve összhangban legyen a helyi piaccal.