A lokalizációtámogatás fejlesztése

Útmutató a megfelelő szolgáltatók felkutatásához és kezeléséhez

1 Áttekintés

A kihívás

Miután elérte a közönséget, a következő lépés az, hogy az elképzelt módon kapcsolatba lépjen és elkötelezettséget alakítson ki velük. A kihívás abban rejlik, hogy azokat a fordítási szolgáltatásokat válassza ki, amelyek képesek pontosan átadni az exportpiacok nyelvének technikai és kulturális finomságait.

A cél

Meghatározni és kezelni azokat a szolgáltatókat, akik személyre szabott fordítási szolgáltatásokat fognak nyújtani a webhely számára. Ezáltal biztosíthatja, hogy az ügyfelek nyelvén fog kommunikálni, és hogy a márka világszerte összehangolt legyen.

Az alapok

Az alábbi útmutató szisztematikus megközelítést mutat be a fordítási szolgáltatások bevezetéséről és a kezelés folyamatáról.

Mielőtt kiválasztja a szolgáltatót a fordítási igényeinek megfelelően, az alábbi kérdésekkel érdeklődjön csapatánál az igényekről:

Nyelvek

Mik a célnyelvek? Várható, hogy a nyelvek listája bővülni fog?

Mennyiség

Mennyi a kiinduló szószám? Milyen gyakran fognak megjelenni új tartalmak?

Szolgáltatások

Milyen konkrét, a tartalom típusához illő szolgáltatás szükséges? Például:

 • Nem látható pl. keresőoptimalizálási metaadatok, amelyek kis mértékű utószerkesztést vagy kevésbé tapasztalt erőforrásokat igényelnek

 • Speciális pl. jogi, műszaki vagy orvosi, amely szakterületen való tapasztalattal rendelkező erőforrásokat igényel

 • Nagy láthatóságú kreatív, pl. kezdőlap képei, amelyek kreatív erőforrásokat, transzkreációt vagy offline adatkezelést igényelnek

 • Standard azaz standard erőforrásokat, és esetleges lektorálást igényel

Ütemezés

Milyen lesz az ütemezés a szükséges szolgáltatás és a tartalom mennyisége alapján?

Platform

Milyen rendszert fog használni a tartalom létrehozásához és tárolásához (pl. Wordpress)?

2 A megfelelő szolgáltatók meghatározása

A jelen útmutató lépésein végighaladva részletes képet kaphat arról, hogy milyen típusú szolgáltató lenne a legideálisabb az Ön számára. A lépések az alapszintű szolgáltatókereséstől a fejlettebb, teljes körű szolgáltatókezelési stratégiák felé haladnak.

1. lépés: Szolgáltatók felkutatása

A Google Keresés használatával fordítási szolgáltatásokat kereshet. Nézze át az egyes szolgáltatók webhelyeit, és fontolja meg az alábbiakat:

 • Milyen szolgáltatásokat kínálnak? Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket előrébb valóként neveznek meg a többinél?
 • Kik az ügyfeleik? Ezek többnyire nagyok, kisebbek, vagy mindkettő?
 • Milyen tapasztalataik vannak az Ön cégéhez hasonló cégekkel végzett munka területén?
 • Milyen nyelveken nyújt szolgáltatásokat a szolgáltató?
 • Hol van a cég központi irodája? Tudnak szolgáltatást nyújtani az Ön időzónájában?
 • Mikor alapították a céget?
 • Ki alapította a céget? Rendelkeznek valamely konkrét piacra vonatkozó szakértelemmel?
 • Osztanak meg információt az árképzésről?

2. lépés: A szolgáltatók szolgáltatásainak és a szolgáltatók típusainak azonosítása

Az általános fordításszolgáltatók fordítást, kiadványszerkesztést, minőségigazolást és projektmenedzselést kínálnak. Ezeknek a szolgáltatóknak két fő típusa van:

Egynyelvű szolgáltatók (single-language vendor, SLV-k)

Ezek a szolgáltatók a nyelvek kis részhalmazát kínálják, általában egy, esetleg néhány regionális nyelvet. Az SLV-k gyakran alacsonyabb áron elérhetők, mint a többnyelvű szolgáltatók, és jó választást jelenthetnek, ha csupán egy–három regionális nyelvre szeretné lokalizáltatni a tartalmat.

Többnyelvű szolgáltatók (multi-language vendor, MLV-k)

Ezek a szolgáltatók globális lefedettséget kínálnak, minden igényelhető náluk, ami a lokalizációhoz szükséges. Az MLV-k képesek több projektet kezelni különböző régiókban egyidejűleg. Általában SLV-ket, szabadúszókat és teljes munkaidőben dolgozó nyelvészeket alkalmaznak a szolgáltatásnyújtáshoz.

3. lépés: A szükséges szolgáltató(k) típusainak meghatározása

Az alábbiak szerint gondolja végig, hogy milyen típusú szolgáltatóra van szüksége. Ne feledje, hogy akár több SLV-re, vagy akár több MLV-re is szüksége lehet a lokalizáció minden részének elvégzéséhez.

Regionális ismeretek

Egy SLV nagyobb tapasztalattal rendelkezhet a fordításban bizonyos földrajzi területeken.

Szakterülettel kapcsolatos szolgáltatás

Egyes szolgáltatók nagyobb tapasztalattal rendelkezhetnek bizonyos szakterületeken, pl. kreatív marketing, transzkreáció, egészségügy, jog stb.

Kínált szolgáltatások

Egyes szolgáltatóknál kiemelt terület lehet a lektorálás, a tartalomkészítés, tesztelés stb.

Minőségellenőrzés

Ha minőségellenőrzést szeretne kérni a tartalomra, alkalmazhat egy második, „lektorálási szolgáltatót”. A minőségellenőrzés olyan, mint amikor a szerkesztő átnézi az író munkáját.

Skálázhatóság és kockázatcsökkentés

Nagy mennyiségű munkát szoros határidőn belül érdemes több szolgáltatónak kiadni.

4. lépés: Információkérés készítése (request for input, RFI)

 • Lényegre törően foglalja össze igényeit (tartalom, szolgáltatások, mennyiség és nyelvek) néhány szolgáltató számára.
 • Gyűjtsön be információt nyelvi képességeikről, például:
  • Szolgáltatások és nyelvek – a nyelvi szolgáltatások, belefoglalva a specializációt és a szakterületeket
  • Referenciák – két–három szakmai referencia, belefoglalva azok kapcsolatfelvételi adatait.
  • Költségbecslés – becsült költség nyelvenként és tartalmi típusonként. Az árazás általában szóalapú a fordítás esetén, és szó- vagy órabéralapú a lektorálás esetén

5. lépés: A szolgáltatók megszűrése

Határozza meg, hogy mely szolgáltatók felelnek meg legjobban lokalizációs igényeinek. Gondolja át, hogy azokat a szolgáltatásokat és nyelveket kínálják-e, amelyekre csapatának szüksége van. Gondolja végig azt is, hogy mennyire voltak érdeklődők a közös munka iránt, például mennyire voltak készségesek a kezdeti tájékozódás közben.

6. lépés: Ajánlatkérés készítése (request for proposal, RFP)

Készítsen ajánlatkérést (RFP), és küldje el a szűrés alapján megfelelő szolgáltatóknak. Az RPF:

 • Mutassa be a projektet – nyújtson áttekintést a cégről, a tartalomról és a közönségről
 • Ismertesse az igényeket – a szolgáltatásokat, a célnyelveket, a mennyiséget, a szükséges szaktudást, az ütemtervet stb.
 • Emelje ki a kért információt – pontosan miről szeretne információt kapni a megszűrt szolgáltatók válaszában?

A szolgáltatóktól szükséges információk:

Szolgáltató áttekintése

Magában foglalhatja következőket:

 • nyelvek;
 • mintaügyfelek;
 • szakterületek;
 • szolgáltató helye(i);
 • alkalmazottak száma.

Minőségellenőrzési eljárások

Magában foglalhatja a szolgáltató által használt módszert, és a hiba esetén alkalmazott javítási eljárást.

Ütemezés

Magában foglalhatja az átfutási idő szükségletet, és az ütemezés csúszása és a lekésett határidő esetén való eljárást.

Erőforrások

Magában foglalhatja a következőket:

 • nyelvészek általános háttere;
 • szolgáltató által alkalmazott vagy szerződtetett nyelvészek száma;
 • nyelvészek tartózkodási helye;
 • szolgáltató által biztosított oktatás;
 • teljesítménykezelés;
 • szolgáltatói költségek elosztásának módja.

Szervezési támogatás

Magában foglalhatja a kapcsolattartási pontokat, beleértve az erre a feladatra kijelölt projektmenedzsert, és hogy az milyen időzónában van.

Rendszerek

Magában foglalhatja a következőket:

 • használt platformok;
 • támogatott fájltípusok;
 • tudnak-e támogatást nyújtani az Ön platformjával való integrációhoz;
 • szükséges lesz-e az Ön részéről erőforrásokat biztosítani;
 • felszámolnak-e díjat az integrációért.

Költségbecslés

Megkérdezheti a következőket:

 • szavankénti/nyelvenkénti/tartalmi típusonkénti költség;
 • kedvezmény lehetősége fordítási memória szoftver használata esetén;
 • esetleges további költségek, pl. a projektmenedzsment, az utófeldolgozás, a lektorálás stb. területén.

Tipp

Kérjen mintát a szolgáltatótól. Küldjön mintát a tartalomból, és kérje, hogy a fordítói csapat kijelölt nyelvésze készítse el a minta fordítását. Ügyeljen rá, hogy csapatában legalább két fő tudja ellenőrizni az eredményeket.

7. lépés: Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI - Key Performance Indicator) meghatározása a kiválasztott szolgáltatókkal kötött szerződésekben

A munkára kiválasztott összes szolgáltatóval szükséges szerződést kötni. Ha a szerződés magában foglalja a szolgáltatásokat és a KPI-okat, akkor a lokalizációt végző csapat elszámoltatható a meghatározott normák szerint. Használja a következő KPI-okat kezdőpontként, és figyeljen a későbbi javulásra.

Nyelvi minőségre vonatkozó KPI-k

 • megfelelőség – a stílus útmutató és a projekttel kapcsolatos utasítások betartása;
 • nyelvtan – a célnyelvnek nyelvtanilag megfelelő használata;
 • központozás/helyesírás – a nyelvi normák és a stílus útmutató betartása;
 • jelentés – az eredeti tartalom jelentésének közvetítése;
 • terminológia – a kijelölt szószedet, stílus útmutató és fordítási memória használata a fordításhoz;
 • érthetőség – olyan tartalom létrehozása, amely könnyen érthető az anyanyelvűek számára;
 • normák – megegyezés a „hibaarány” kritériumáról. A normákat projektenként vagy szavanként kell meghatározni (például 1000 szavanként)

Megjegyzés: Alkalmazzon különböző szolgáltatókat a nyelvi minőség mérésére, ha Önnek vagy a fordításszolgáltatónak nem áll rendelkezésére olyan erőforrás, aki objektíven tudná értékelni.

Határidőkre vonatkozó KPI-ok

 • Normák: megegyezés az határidőkről. A normákat projektenként (ha csak egy projekt van), vagy szavanként (ha folyamatos munka lesz) kell meghatározni.

8. lépés: Hatékony kommunikáció kialakítása a szolgáltatói támogatás maximalizálásáért.

A lokalizációszolgáltatókkal való kommunikációnak illeszkednie kell a munka hatóköréhez. A következő útmutató segít kialakítani a kommunikációt a kezdetektől a projekt lezárása utáni fázisig.

A kezdetek

 • Kérje meg a szolgáltatót, hogy kövesse nyomon a projekttel kapcsolatos főbb adatokat (kezdés dátuma, a munka állapota, határidő stb.), és adjon tájékoztatást ezekről.

 • Szervezzen meg találkozót a munka megkezdése előtt. Használjon szinkronizálást a frissítések megosztására, valamint a problémák azonosítására és kezelésére.

 • Kezelje a minőségbeli elvárásokat. Beszélje meg igényeit és elvárásait a szolgáltatókkal. Szükség szerint módosítsa a meghatározott normákat.

 • Készítsen nyelvi referenciákat. Biztosítson részletes referenciákat a nyelvi preferenciák közvetítéséhez, pl. képernyőképeket stílus útmutatókat, szószedeteket stb.

Folyamat közben

 • Azonnal értesítse a szolgáltatót a minőségbeli problémákról. Fontos, hogy kiemelje a problémákat, tisztázza a minőségre vonatkozó normákat, és kövesse nyomon a megoldásokat.

 • Hívja fel a figyelmet a módosításokra. Emelje be őket a stílusútmutatóba, a szószedetbe, a minőségellenőrzési eljárásba stb.

 • Keresse a folyamatos fejlesztési lehetőségeket. Ossza meg a bevált módszereket. Ismertesse megfigyeléseit és javaslatait.

 • Időben válaszoljon a szolgáltató kérdéseire. Egyértelmű információt adjon, és a saját igényeinek megfelelően osszon meg erőforrásokat és eszközöket.

A projekt lezárása után

 • Adjon visszajelzést a szolgáltatóknak. Tudassa velük, hogy jól dolgoztak, és hogy mely területen érdemes még fejlődniük.

Ezen útmutató segítségével kiválaszthatja és kezelheti azokat a szolgáltatókat, amelyek olyan minőségben készítik el fordításait, amelyet közönsége megérdemel.