Vállalat online jelenlétének összehangolása a norvég piac igényeivel

Lokalizálási és marketingcélú útmutató Norvégiához

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsünk közelebb kerülni norvég ügyfeleihez. Ha online jelenléte összhangban van a norvég kultúrával, az ügyfelek nyitottabban állnak vállalkozásához, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, már a kezdetektől előnyös pozícióból indulhat az új piacon.

2 A fő nyelv

Norvégia lakosságának 95%-a norvégul beszél.

Az iskolákban leggyakrabban oktatott idegen nyelv az angol. A norvégok 90%-a beszél valamilyen szinten angolul.

3 Tegeződés vagy magázódás?

Tegeződve vagy magázódva kell az ügyfelekkel kommunikálni?

Norvégiában tegező megszólítást, de tiszteletteljes hangnemet várnak el az ügyfelek.

A norvégok az egyszerűség, az emberiesség, az egyenlőség és a tisztelet értékeit helyezik előtérbe. Nem szeretnek kérkedni, és nem is tesz rájuk jó benyomást, ha valaki kérkedik valamivel.

„Ease of doing business” jelentés, Norvégia

A Világbank Ease of doing business indexének 2019-es kiadásában Norvégia a 7. helyezést érte el 190 ország közül. A norvégok nyílt, átlátható és egyenes üzletkötési stratégiája és kommunikációja is híven tükrözi az eredményt.

Ha pénzről beszélsz, illetve jogi szolgáltatást vagy pénzügyi terméket kínálsz, érdemes formálisabb hangvételt és stílust használni.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Számok

Tizedesjegyeket elválasztó jel
 • Vessző (,)

  • pl. 1,5 óra.
Ezres helyiértéket elválasztó jel
 • A nagyobb számoknál szóköz

  • pl. 1524 ember, de 10 000 ember.
Telefonszámok
 • Az országkód +47. A telefonszámoknál nyolcjegyű formátumot használnak, amely tartalmazza a körzetszámot és a helyi, illetve nemzetközi hívások során tárcsázandó teljes számot, pl (+47) 800 22 222.

 • Az ingyenesen hívható számok előhívója a 8.

Jó tudni

A norvégok 1–12-ig betűvel írják a számokat, 13-tól felfelé pedig számjeggyel,
pl. négy, öt, tizenegy, 18, 59, 300.

5 Pénznemformátum

Norvégia pénzneme a norvég korona (krone). Jele a „kr”. Háromjegyű valutakódja az NOK.

A korona bankjegycímletei: 500 kr, 200 kr,100 kr, 50 kr 20 kr. A korona érmecímletei 20 kr 10 kr 5 kr 1 kr.

A krone szó többesszáma kroner.

6 Dátumformátum

A Norvégiában használt dátumformátum a NN.HH.ÉÉÉÉ. A napot, hónapot és évet egy-egy pont választja el egymástól. 24.03.2019.

7 Időformátum

Norvégiában a 24 órás időformátumot használják. * Az órákat és perceket elválasztó jel egy pont (.), pl. 14.24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

9 Mit érdemes elkerülni a norvég piacon?

Minden kultúrának megvannak a saját babonái és hagyományai, amelyeket fontos figyelembe venni, különösen, amikor új piacra lépünk be.

A norvégok szerencsétlennek tartják a 13-as számot.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme a legfontosabb fordítási tippek, amelyek révén a helyiek nyelvén szólhat az ügyfeleihez:

 1. Szervezzen egy fordítókból, lektorokból és jóváhagyókból álló, elkötelezett csapatot, akik közvetlen kommunikációs kapcsolatban állnak egymással. Így hatékonyan tud majd letisztult fordításokat létrehozni.

 2. Biztosítson minden szükséges információt, referenciát, forrást és eszközt a fordítói csapatnak, amire szükség lehet a fordítások elkészítéséhez, hogy még hatékonyabbak legyenek a munkavégzés során.

 3. Kérje meg fordítóit, hogy kerüljék a szó szerinti fordításokat, hogy minden mottó, cím és bemutatkozószöveg természetesen hangozzon a célnyelven. Biztassa őket, hogy saját belátásuk szerint ültessék át norvégra az eredeti szöveget.

 4. Lényeg az egyszerűség. A norvég nem annyira terjengős nyelv, mint a magyar, ezért a fordítás hatékonysága érdekében összpontosítson a lényegre.

 5. Ha úgy dönt, hogy nem fordítja le a termékneveket, ellenőrizze, hogy ennek milyen hatása lesz a végleges szöveg olvasóira. Ha például a szöveg egyik mondatában a „Banana” angol terméknév szerepel, a következő mondat pedig a „sárga gyümölcs” kifejezést használja, egy norvég olvasó számára nem biztos, hogy egyértelmű lesz az utalás.

 6. A norvég fordítók nem szoktak minden, nagybetűvel kezdődő szót és terminust lefordítani. A félreértések elkerülésére érdekében adjon meg egy szószedetet azokkal a kifejezésekkel, amelyeket szeretne, hogy mindenképp lefordítsanak.

 7. A fordítói csapat összeállítása előtt végeztesse el velük a szükséges teszteket és képzéseket. Győződjön meg arról, hogy van fordítási és reklámszövegírási tapasztalatuk, illetve tisztában vannak a márkája sajátosságaival. Így még azelőtt kiszűrheti a hibákat, mielőtt a szöveges anyag eléri a végleges állapotot.

11 További irányelvek

Lokalizációs útmutatónkban bemutatjuk, milyen hangvételt és nyelvezetet érdemes használni a norvég webhelyeden.