Vállalat online jelenlétének összehangolása a holland piac igényeivel

Marketingcélú lokalizációs útmutató a holland piachoz

1 Áttekintés

Azért készítettük ezt az útmutatót, hogy segítsünk megtalálni a hangot a holland ügyfelekkel. Ha az Ön online jelenléte összhangban van a holland kultúrával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozásához, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, előnyös pozícióból indulhat a holland piacon.

2 A fő nyelv

Hollandia fő nyelve a holland.

3 Tegezés vagy magázás?

Tegeződve vagy magázódva kell az ügyfelekkel kommunikálni?

A holland ügyfelekkel folytatott kommunikációban használt hangnem függ a közönség összetételétől, a márka hangvételétől és a kommunikáció kontextusától.

Hivatalos szövegeknél, formális üzleti kommunikációban, illetve ha idősebb közönséghez fordulsz, az „u” névmást használd.

A „je” névmást informálisabb szövegekben és fiatalabb közönség esetén használhatod.

„Ease of doing business” jelentés, Hollandia

A Világbank Ease of doing business indexének 2019-es kiadásában Hollandia a 36. helyezést érte el 190 ország közül.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Számok

Tizedesjegyeket elválasztó jel
 • Vessző (,)
  • pl. 1,5 óra.
Ezres helyiértéket elválasztó jel
 • Pont (.)
  • pl. 1.524 ember.
Telefonszámok
 • Az ország előhívószáma +31. Nemzetközi hívószámok esetén a hollandok a 00 helyett pluszjelet használnak, pl. +31.

 • Hollandiában nincs egységes módja a telefonszámok leírásának. A vezetékes telefonok hívószámai azonban mindig kilencjegyűek, és minden belföldi hívószám elé a 0 előhívószámot kell illeszteni.

Körzetszámok
 • A holland körzetszámok két- vagy háromjegyűek.

 • A nagyobb városok kétjegyű körzetszámmal rendelkeznek, ezután egy hétjegyű előfizetői szám következik. A kisebb városoknak legfeljebb háromjegyű körzetszámuk van, amelyet hat számjegy követ.

  • pl. Rotterdam mint nagyváros két számjegyű körzetszámmal rendelkezik, kiegészítve a kötelező belföldi előtéttel: 010-1234567, míg egy kisebb város, Goor négyjegyű körzetszámmal rendelkezik, kiegészítve a kötelező belföldi előtéttel: 0547-123456
 • A körzetszámot kötőjel (-) választja el a többi számtól.

  • e.g. 0547-123456.
 • Az ingyenes telefonszámok előhívószáma 0800

Jó tudni

A hollandok a 0 és 20 közötti számokat betűvel írják, pl. három, tíz, tizenhét.
A húsz feletti számokat számjegyekkel írják, pl. 21, 59, 100.

5 Pénznemformátum

Az euró. Jelölésére az eurójelet (€) használják. Hárombetűs valutakódja az EUR. Váltópénze a kis „c” betűvel jelölt cent.

A hollandok a pénzösszegeket az eurójel után írják, az összegtől vesszővel elválasztva a centeket, például € 99,95

A bankjegyek címletei € 500 € 200 € 100 € 50 € 20 € 10 € 5 .

Nyolc érmecímlet van forgalomban: € 2 , € 1, 50 cent 20 cent 10 cent 5 cent, 2 cent, 1 cent.

A szerződésekben a következő formátumban kell írni az összegeket: 200 EUR, pl. „a tartozás összege 200 EUR”.

6 Dátumformátum

A Hollandiában használt dátumformátum a NN-HH-ÉÉÉÉ, pl. 24-03-2017.

7 Időformátum

A hollandok egyaránt használják a 24 órás és a 12 órás időformátumot is.

A mindennapi beszélgetések során a 12 órás formátumot használják. A hollandok nem használnak időpont utáni rövid jelölést (mint az angol a.m. és p.m.), ehelyett azt mondják: „8 uur ‘s avonds”, azaz „este 8 óra”.

Írásban, illetve digitális eszközökön, például asztali számítógépen, telefonon, táblagépen stb. a 24 órás időformátumot részesítik előnyben.

Az óra és a perc elválasztására kettőspontot használnak, a végéhez pedig gyakran hozzáteszik írásban az „óra” szót, pl. 14:24 uur.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

9 Mit érdemes elkerülni a holland piacon?

Minden kultúrának megvannak a saját babonái és hagyományai, amelyeket fontos figyelembe venni, különösen, amikor új piacra lépünk be.

A hollandok szerencsétlennek tartják a 13-as számot.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme az öt legfontosabb fordítási tipp, amelyek révén azonnal a helyiek nyelvén szólhat ügyfeleihez a holland piacon:

 1. Fordítás során ne ragaszkodjon túlságosan a forrásszöveghez, kerülje a szavak, a mondatformálás és a szórend szigorú megfeleltetését.

 2. Kerülja az anyanyelvére jellemző szófordulatokat és kifejezéseket, mivel azok nem feltétlenül ültethetők át a holland piacra. Kerülendő például a helyi szleng használata.

 3. A holland közönség számára megfelelő hangnemet használjon. Előfordulhat, hogy a forrásszöveg lelkendező stílusú, esetleg mentegetőző. A holland szövegekre gyakorlatiasabb, egyenesebb nyelvhasználat jellemző.

 4. Próbálja meg elkerülni az ódivatú kifejezéseket, például a „koppeling” (= hivatkozás) használatát a „link” helyett, viszont arra is ügyelj, hogy olyan esetekben, amikor a szavaknak van tökéletes holland megfelelőjük, ne vigye túlzásba az angol kölcsönszavak használatát.

 5. Minél részletesebben mutassa be a fordítandó szövegek kontextusát a fordítók számára. Mondja el nekik, kikből áll a célközönség, és mi az adott szöveg célja. Biztosítson részükre a márka által használt szakkifejezésekből összeállított szószedetet, illetve adjon meg nekik egyes kulcsmondatok és terminusok fordítását.

11 További irányelvek

Lokalizációs útmutatónkban bemutatjuk, milyen hangvételt és nyelvezetet érdemes használni a holland webhelyeden.