Harmadik felek bevonása vállalkozás elindításába

A harmadik félként működő szakemberek előnyei és költségei

1 Áttekintés

A vállalkozások létrehozása során fellépő költségek nagyrészt a harmadik félként működő szakemberek, például közjegyzők és ügyvédek miatt merülnek fel. A közjegyzők és az ügyvédek alkalmazására vonatkozó követelmények országonként és régiónként eltérőek lehetnek. Számos kormányzat döntött már úgy, hogy lehetővé teszi a folyamat online végrehajtását, így csökkentve az induló vállalkozások költségeit. Nézzen utána, hogy mely országokban és régiókban kötelező a közjegyző megbízása, mivel így a vállalati költségek alacsonyan tarthatók, miközben biztosítja vállalkozása megfelelőségét is. Ebből az útmutatóból megismerheti a különböző lehetséges opciókat, bárhol is indítsa el vállalkozását.

A harmadik felek előnyei és költségei

A vállalkozások létrehozásához harmadik félként általában közjegyzőkre és ügyvédekre van szükség. Ők segítenek az összetett folyamatok végrehajtásában, illetve biztosítják a vállalkozások megfelelőségét. Ugyanakkor a vállalkozás helyétől függően ezek jelentős költséggel is járhatnak.

2 A közjegyzők és a kisvállalkozások

A közjegyzők olyan állami tisztviselők, akiket a kormány és az állami ügynökségek a dokumentumok hitelesítésére neveznek ki, így a dokumentumok hivatalossá tehetők. A tevékenységüknek pártatlannak kell lennie. A közjegyzők hatásköre országonként és néha régiónként eltérő.

Például Olaszországban a közjegyző az egyetlen hatósági szerv, amely ingatlanügyleteket hitelesíthet, és jogosult nyilvános alapító okiratok létrehozására.1

A Világbank Doing Business jelentése kimondja, hogy az induló kisvállalkozások a világon a felsorolt 189 gazdaság közül 76-ban használnak közjegyzői szolgáltatásokat, és ebből a 79 gazdaságból 40 ezt jogilag meg is követeli az induló vállalkozásoktól.

A közjegyző igénybevételének költségei

A közjegyzői hitelesítés költséges lehet. A vállalkozást alapító személyek közjegyzői díjat fizethetnek, amely az egy főre eső jövedelem 5,6%-át teszi ki. Ezek a díjak az OECD legmagasabb jövedelmű gazdaságaiban a legmagasabbak, ezt követi Latin-Amerika és a Karib-térség. Egyes gazdaságokban, például Costa Ricán2, a vállalkozások regisztrációjának közjegyzői díjait rendelet rögzíti. Máshol a közjegyzői díjakról az általuk nyújtott szolgáltatások alapján kell megegyezni.

A Gazdasági, Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) magas jövedelmű gazdaságainak kisvállalkozásai széles körben használják a közjegyzői szolgáltatásokat a vállalkozás megalapításakor.

Például Olaszországban, Lengyelországban és Hollandiában a társaság nyilvános alapító okiratát és szabályzatát gyakran közjegyző előtt írják alá.

Azok a régiók, ahol a közjegyzők igénybe vétele kötelező jogi ügyletekben, ideértve a jogi entitások létrehozását, föld átruházását és a jogi dokumentumok ellenőrzését is:

 • Afrika
 • Latin-Amerika
 • A Karib-térség

Afrika

2014-ben az Afrikai Vállalati Jogharmonizációs Szervezet (OHADA) Minisztereinek Tanácsa a közjegyzői szolgáltatások igénybevételét a vállalkozások indításánál opcionálisnak nyilvánította a 17 OHADA-tagállamban, bár sok OHADA-országban továbbra is működik a közjegyzői hitelesítés.

Burkina Fasóban például egy közjegyző hitelesíti a kezdőtőke-jegyzéseket.

A 17 OHADA-ország a következő:

 • Benin
 • Burkina Faso
 • Cameroon
 • Közép-Afrikai Köztársaság
 • Chad
 • Comoros
 • Elefántcsontpart
 • Kongói Demokratikus Köztársaság
 • Egyenlítői Guinea
 • Gabon
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Niger
 • Kongói Köztársaság
 • Szenegál
 • Togo

Latin-Amerika

A latin-amerikai gazdaságokban a közjegyzői gyakorlat jelenleg eltérő. Például Argentínában a társaság nem köteles a szabályzatát közjegyzővel hitelesíttetni.

Guatemalában a társaság alapítóinak közjegyzői levelet kell benyújtaniuk bankszámla megnyitásához.

Elektronikus rendszerek

A közjegyzői szakma jelentős előrelépéseket tett az elektronikus rendszerek bevezetésével egyes magas jövedelmű gazdaságokban.

Például Belgiumban az e-közjegyzői rendszer lehetővé teszi a közjegyzők számára, hogy a társaság létesítő okiratát elektronikusan nyújtsák be különböző intézményeknek, és perceken belül megszerezzék a vállalkozás cégbejegyzési számát. Horvátországban a közjegyzők elektronikus rendszeren keresztül nyújthatnak be dokumentumokat a bíróságokhoz.

Közjegyzői törvények, országonként

Európában és Közép-Ázsiában a gazdaságok körülbelül egyharmada vesz igénybe közjegyzői szolgáltatásokat a vállalkozások alapítása során.

Például Bosznia és Hercegovinában a 2002. évi közjegyzői törvény előírja, hogy a társaság nyilvántartásba vételéhez szükséges összes dokumentumot közjegyző készítse el és hitelesítse. Törökországban a társaság törvényes számviteli könyveit közjegyzőnek kell igazolnia. Kazahsztánban az állami cégbejegyzési igazolást közjegyzőnek kell hitelesítenie.


  1. február 16-i 89. törvény.

 1. Costa Ricán a 2011. január 31-i 36562-JP végrehajtási rendelettel (95a. szakasz) bevezetett díjstruktúra 150 000 kolonnán (288 dolláron) rögzíti a társasági szerződés közjegyzői hitelesítési díját minden társaság számára, bár a közjegyzők eltérő díjakat is kialkudhatnak. 

3 Ügyvédek és kisvállalkozások

Sok kisvállalkozás ügyvédet vesz igénybe a következőkhöz:

– A társasági szerződés előkészítése és összeállítása – Társulási nyilatkozatok előkészítése és összeállítása – Vállalati dokumentumok aláírása – A társaság alapszabályának elkészítése – Névkeresések elvégzése – Társasági okiratok elkészítése

A jogi szolgáltatások igénybevétele a társaság bejegyzésénél növelheti a vállalkozás megkezdéséhez kapcsolódó költségeket. A jogi szolgáltatások költségei többet jelenthetnek a közjegyzői szolgáltatás igénybevételénél. A Világbank Doing Business jelentése kimondja, hogy körülbelül 17 gazdaságban írják elő törvények a jogi szolgáltatások használatát a társaságok bejegyzésénél.

Például a Bahamákon egy ügyvédnek kell elkészítenie a cég bejegyzési dokumentumait.

Mikor érdemes jogi szolgáltatásokat igénybe venni?

Ha az indulási folyamat összetett, és sok bürokratikus akadállyal kell szembesülni, érdemes fontolóra venni a professzionális jogi szolgáltatások igénybevételét. Egy ügyvéd igénybe vétele költséges lehet, de időt takaríthat meg, és segíthet biztosítani a folyamat zökkenőmentes működését.

Az induló vállalkozások továbbra is jogi tanácsadást kérnek még azokban az országokban is, ahol erre jogilag nincs szükség. Ez biztosítja, hogy a vállalkozás bejegyzési folyamata zökkenőmentesen menjen végbe, mivel ez bonyolult folyamat lehet.

Példák a különböző országokban nyújtott jogi szolgáltatásokra, a Doing Business-adatok szerint:

República Bolivariana de Venezuela megköveteli az ügyvédektől, hogy jogi értékelést nyújtsanak be a társaság alapszabályának elkészítésekor. Ez öt napot vehet igénybe, és az egy főre eső jövedelem több mint 87%-ába kerülhet.

St.Lucia megköveteli az ügyvédektől a cégnévre való rákeresést, és a javasolt név jóváhagyását. Miután a cégnyilvántartás garantálja a cégnév jóváhagyását, az ügyvéd elkészíti az alapító okiratokat, ami két napot vesz igénybe, és az egy főre eső jövedelem 18%-ába kerül.

Latin-Amerikában és a Karib-térségben van azoknak a gazdaságoknak a legnagyobb része, ahol az induló vállalkozások ügyvédet vesznek igénybe a társaság bejegyzéséhez.

Antigua és Barbuda egy új társaság tulajdonosától megköveteli, hogy egy ügyvéd nyilatkozzon arról, hogy a tulajdonosok nincsenek csődben, mentálisan egészségesek és 18 évesnél idősebbek. Az induló vállalkozások tulajdonosainak ügyvéddel is rendelkezniük kell, aki elkészíti az alapító okiratokat, ideértve a cím igazolását és az alapszabályt.

Ecuador megköveteli, hogy az új társaságot alapító személyek ügyvédet vegyenek igénybe a társasági jegyzőkönyv elkészítésére.

Bolívia megköveteli, hogy az induló tulajdonosok ügyvédet vegyenek igénybe az alapító okiratok, az alapszabály és az alkotmányos rendelkezések elkészítése érdekében. A bolíviai ügyvédi szövetség által megállapított díjszabás meghatározza a társaságalapítás minimális díját, amely körülbelül az egy főre eső jövedelem 42%-a, plusz a társaság tőkéjének 2%-a.

Országok, amelyekben nem használnak jogi szolgáltatásokat

A Szaharától délre eső afrikai országokban ritkán használnak jogi szolgáltatásokat a társaságok alapításának folyamatában, bár az eljárás a leggyakoribb Dél-Szudánban, Szváziföldön és Ugandában.

A szubszaharai Afrika számos más országában nemrégiben hajtottak végre reformokat, amelyek megszüntették a jogi szolgáltatások igénybevételének szükségességét a társaságok alapításakor.

Például 2009-ben Libéria formanyomtatványokat vezetett be a társasági alapszabályokhoz, és elérhetővé tette őket több monroviai kormányhivatalban. Ezek lehetővé teszik az induló vállalkozások tulajdonosának, hogy ügyvéd nélkül bejegyeztesse vállalkozását.

A dél-afrikai kormány 2009-ben bejelentette, hogy az induló vállalkozásoknak már nem kell ügyvéden keresztül benyújtaniuk a dokumentumokat.

4 A jogi szolgáltatások költségei

Az OECD magas jövedelmű gazdaságaiban az induló vállalkozásokra vonatkozó átlagos közjegyzői díjak majdnem négyszeresei az átlagos jogi eljárási díjaknak.

Annak ellenére, hogy a társaságalapítási ügyvédek igénybevételének költsége magas, megvan az az előnye, hogy ha ügyvédet vesznek igénybe, a társaság létrehozása általában nem tart sokáig.

Az ügyvédi szolgáltatások igénybevételével járó eljárások világszerte átlagosan mindössze két napot vesznek igénybe, míg a közjegyzői szolgáltatásokkal járó eljárások kétszer olyan hosszú ideig tartanak.

Európában és Közép-Ázsiában a társaságok nyilvántartásba vételénél szükséges ügyvédi szolgáltatások átlagköltsége a második legmagasabb.

Néhány példa az ügyvédi szolgáltatások költségeire világszerte:

Ciprus törvényileg megköveteli, hogy ügyvéd készítse el az alapító okiratot és az alapszabályt, amely egy kis vagy közepes méretű társaság esetén kb. 1000 fontba kerül.

Magyarországon az induló vállalkozásnak először ügyvédet kell igénybe vennie a cég képviseletére, a társaság alapító okiratának elkészítésére, és az összes többi alapító dokumentum elkészítésére. A cégbejegyzési eljárás során ügyvédet kell igénybe venni. A költségek az eset összetettségétől függően alakulnak, és az egy főre jutó jövedelem csaknem 7%-át tehetik ki.

Egy induló vállalkozásnak átlagosan az egy főre jutó jövedelem 18%-át szükséges ügyvédre költenie az alapítás során, és ez meghaladja a közjegyzői szolgáltatások átlagos költségét.

5 Reformok és bevált gyakorlatok

Hogyan vonhatók be harmadik felek a vállalkozás indításakor?

Harmadik felek szolgáltatásainak igénybevétele egy vállalkozás indításakor általános és bevált gyakorlat. A harmadik felek azonban időigényesek és költségesek lehetnek. Ez az oka annak, hogy több ország kormánya opcionálissá tette a harmadik felektől származó szolgáltatások igénybevételét.

Burundi például 2011-ben elfogadott egy törvényt, amely megszüntette az alapszabály hitelesítésének szükségességét. Ez 21%-kal csökkentette a vállalkozás bejegyzésének költségeit, az idejét pedig négy nappal.

Az online társaságalapítási rendszerek előnyei

Egyes kormányok ösztönözték az online cégbejegyzési platformok használatát a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások költségeinek csökkentése érdekében. Ezek az online rendszerek általában nem igénylik ügyvédek vagy közjegyzők közvetítőként való közreműködését a vállalati dokumentumok hitelesítésében és a cégbejegyzés folyamatának elvégzésében. Ezek a platformok lehetővé teszik az azonosítás digitális formáit is, például az elektronikus aláírásokat, amelyek átveszik a közjegyző egyes feladatait.

Például Németország1 kötelezővé tette az elektronikus regisztrációt minden államában, és engedélyezte az alapítási dokumentumok online közzétételét, hat nappal csökkentve a vállalkozás elindulási idejét.

2013-ban a chilei kormány leegyszerűsítette az üzleti vállalkozások alapítását, lehetővé téve a vállalkozók számára, hogy bizonyos típusú jogi személyeket ingyenesen online regisztrálhassanak. Ez a módosítás két napról egy napra csökkentette a társasági alapszabályok közjegyző általi nyilvántartásba vételének idejét.

Végső tanulság

A jogi szolgáltatások és a közjegyzők igénybe vétele biztosítja a megfelelőséget, és ezáltal a nyugalmat. A kezdetektől fogva tisztában kell lenned azzal, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a díjai összeadódnak, és ezt vedd figyelembe az alapítási költségekben. A költségek csökkentése érdekében érdemes megfontolni az elektronikus regisztrációs eljárások alkalmazását, ha ez megengedett.

Fedezd fel a legjobb országokat a vállalkozásod bővítéséhez

A [Market Finder] (http://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/hu)+ a Google ingyenesen használható eszköze, amely segít a vállalkozásoknak megtalálni azokat a megfelelő piacokat, amelyekre terjeszkedni szeretnének. Az eszköz támogatást nyújt a tervezési műveletekhez, és megtanítja a leendő exportőröket a globális marketingstratégiákra és egyebekre.


 1. Németországban az elektronikus regisztrációt és közzétételt az elektronikus kereskedelmi nyilvántartások, a szövetkezeti nyilvántartások és a társasági nyilvántartások fenntartásáról szóló, 2007. január 1-jétől hatályos törvény tette lehetővé.