Útmutató a kiváló minőségű lokalizációhoz

A kiváló minőség biztosítása az összes lokalizált tartalomra vonatkozóan

1 Áttekintés

A kihívás

A vállalkozásod nyújtotta minőségnek minden piacon egységesnek kell lennie. A minőségnek az üzeneted átadásához használt nyelvezetnek is tükröznie kell. Miután kiválasztottad a harmadik félként működő, megfelelő szolgáltatókat vagy a házon belüli munkatársakat a fordítások elvégzésére, a következő kihívás annak meghatározása, hogy mihez fogod mérni, hogyan fogod észszerűsíteni és folyamatosan biztosítani a minőséget a lokalizációs folyamat során.

A cél

Értékelési rendszer kidolgozása a fordításokhoz, a lokalizációs folyamat észszerűsítése és a minőség fenntartása, hogy ügyfeleid egységes szolgáltatást kapjanak, és világszerte egységesen jelenjen meg a márkád.

Az alapok

Az alábbi lokalizációs útmutatóban az egész lokalizációs programra alkalmazandó, szisztematikus megközelítést mutatunk be a minőségbiztosításra (QA) vonatkozóan.

Először gondolja át, hogy milyen méretű lokalizációs programban gondolkozik. Kezdésképp gondolja végig az alábbi kérdéseket:

  • Milyen, a fordítási munka során használható erőforrásokkal és eszközökkel rendelkezik?
  • Hogyan fog tapasztalt fordítókat és lektorokat szerezni?
  • Ki fogja irányítani a lokalizáció minőségbiztosítási folyamatát?

2 A csapat kiválasztása és a tartalmak osztályozása

A lépések az alapszintű minőségbiztosítástól a fejlettebb, teljes körű programstratégiák felé haladnak.

1. lépés: A fordítói csapat támogatása

Akár házon belül szervez csapatot, akár harmadik fél szolgáltató fordítóit alkalmazza, a következő tanácsok segítségére lesznek a fordítás minőségének megalapozásában:

Válasszon anyanyelvi fordítókat

Mindegyik célnyelv esetén anyanyelvi szakembereket alkalmazzon. Ezzel biztosíthatja a fordítások minőségét és pontosságát.

Szükség esetén forduljon szakértőkhöz

Ha a tartalom szakterminológiában gazdag, pl. business-to-business (vállalatok közötti), műszaki vagy iparágspecifikus termékekről szól, olyan nyelvi szolgáltatókat alkalmazzon, akiknek van gyakorlatuk az adott típusú tartalom fordításában.

Biztosítsa a fordítóknak a megfelelő erőforrásokat

Ügyeljen rá, hogy kapják meg a termékekhez és témakörökhöz kapcsolódó, a helyspecifikus ismeretek alapján frissített szószedeteket és fordítási útmutatókat.

2. lépés: A különböző tartalmi típusok és azok lokalizációs prioritásának meghatározása

Nem valószínű, hogy a minőségbiztosítási folyamat során minden egyes lokalizált szót át fognak nézni. Kategorizálja a lokalizált tartalmakat, és döntse el, hogy a lektorálási folyamatban melyik tartalomtípust milyen prioritással szeretné kezelni.

Tartalomtípus Definíció Példák Lektorálási prioritás
Márkaépítés/Marketing Az ügyfelekkel való kapcsolattartást és az értékesítést támogató tartalom. Webhely, értékesítési segédanyag, marketingkampányok, mottók, cselekvésre ösztönzők Fontos

Általában ez a leginkább látható tartalom. Továbbá ez célozza meg a potenciális és új ügyfeleket, akiknél még nem feltételezhetünk márkahűséget.
Jogi Olyan tartalom, amely jogi előírásokról értesíti az ügyfeleket, szerződéseket tartalmaz, vagy megfelelőségi célokat szolgál Adatvédelmi megállapodások, szerződések, űrlapok és más jogi közlemények Fontos

A félrefordítás jogi problémákat okozhat a cég számára.

Tipp: A legjobb, ha jogászok és jogi ismeretekkel rendelkező fordítók is lektorálják.
Kezelőfelület/mobilalkalmazás Saját cég által készített kezelőfelület (UI) vagy alkalmazás az ügyfelek számára Saját készítésű irányítópult vagy más UI, önállóan használható mobilalkalmazás Változó

Ellenőrizze a forgalmat és a használatra vonatkozó mutatókat. Minél jobban látható a tartalom, annál fontosabbként érdemes megjelölni.
Támogatás Olyan tartalom, amely az önálló problémamegoldásban segíti az ügyfeleket Kézikönyvek, felhasználói útmutatók, súgók Változó

Ellenőrizze, hogy az egyes nyelveken mekkora a tartalmat használó ügyfelek aránya, és ez alapján állapítsa meg a fontossági szintet.

3 Minőségbiztosítás

3. lépés: A minőségbiztosítási folyamat kidolgozása

Az optimális minőségbiztosítási folyamat két fő ellenőrzőpontot foglal magában:

a. Nyelvi lektorálás

Annak biztosítása, hogy a fordítás ugyanazokat a kulcsfontosságú pontokat tartalmazza, mint a forrásszöveg. Ellenőrizze a következőket: a terminológia egységes használata, a szószedettel egyező szóhasználat, a fordítási útmutatóban meghatározott betűtípus stb.

A lokalizálandó projektek mennyiségéhez igazítva dolgozza ki a folyamatot. Például:

Egyszeri lokalizáció

Egy anyanyelvi beszélő lektorálja a fordítást ideális esetben egy fordítástámogató (CAT) eszköz használatával, így a későbbi lektorok felhasználhatják a munkáját.

Kis vagy közepes mennyiség

A szolgáltató elkészíti fordítást, és a végleges tartalom lektorálását is elvégzi. A fordítást és a lektorálást CAT-eszköz segítségével végzik el. Ennek köszönhetően a jövőben alkalmazott nyelvi szakemberek tanulhatnak az egyes projektekből, és egyező tartalom esetén felhasználhatják a korábbi fordításokat.

Folyamatos lokalizáció igénylése

A szolgáltató CAT-eszköz használatával koordinálja a lokalizációs munkamenetet, és megőrzi a fordítási előzményeket, azaz „fordítási memóriát” hoz létre a korábbi projektekből. A különböző területeken jártas lektorok visszajelzést adnak az egyes lokalizációs projektekről, a pontozás nyomon követésével pedig felmérhető a fejlődés mértéke, illetve értékelhető a fordítók teljesítménye. Alkalmanként érdemes behívni a nyelvi szolgáltatókat a céghez, hogy pontosabb képet kapjanak a vállalkozásról és a tartalommal kapcsolatos elvárásokról.

b. Technikai ellenőrzés

Futtassa a lokalizált webhely vagy alkalmazás kódját, és ellenőrizze, hogy megfelelően jelenik-e meg a lokalizált verzió. Nézze meg, hogy mutat a tartalom asztali számítógépen és mobileszközökön. Az a cél, hogy még azelőtt észrevegye a webhely vagy alkalmazás lokalizált verziójának hibáit, hogy a tartalom láthatóvá válna az ügyfelek számára.

4. lépés: A lokalizáció minőségének felmérése KPI-ok segítségével

Érdemes felmérni és nyomon követni a lokalizációs program teljesítményét. Használja a következő kulcsfontosságú teljesítmény-mutatókat (KPI) kiindulópontként, és figyelje meg, hogy a későbbiekben javul-e a teljesítmény.

Ha például alacsony egy piacon a látogatói konverziók aránya, alaposan vizsgálja meg az adott régió számára készült fordítások minőségét, és kérjen fel anyanyelvi beszélőket, hogy adjanak visszajelzést a tartalmakról.

Nyelvre vonatkozó KPI-ok • Olvashatóság/stílus/hangnem
• Megfelelőség
• Jelentés
• Nyelvtan
• Központozás/helyesírás
• Terminológia
Hatásra vonatkozó KPI-ok • A piacokon megszerzett új ügyfelek
• Webhely forgalma (országonként és nyelvenként)
• Látogatói konverziós arány
• Piaci részesedés aránya
• Fordítás ROI aránya

A fenti minőségkezelési iránymutatások megismerése után a következő lépés, hogy kiválassza azokat az embereket, akik más nyelveken életre keltik az általad létrehozott tartalmakat.