Hangolja össze vállalkozása online jelenlétét a brazil piac igényeivel

Útmutató a brazil ügyfelek eléréséhez

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsünk közelebb kerülni brazil ügyfeleihez. Ha a webes jelenléte összhangban van a brazil kultúrával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozáshoz, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, előnyös pozícióból indulhat az új piacon már a kezdetektől.

2 A fő nyelv

Brazíliában a legfőbb beszélt és írásban használt nyelv a portugál, a lakosság 85%-a használja. A legtöbb ügyfél elvárja a portugál nyelven történő kommunikációt, ugyanakkor az ország lakosságának 12%-a angolul beszél.

A brazilok az amerikai angol helyesírással használják az angol nyelvet, és nem a brit helyesírással, például:

Amerikai Brit
Favor Favour
Color Colour
Honor Honour
Organize Organise
Maximize Maximise
Stylize Stylise

3 Formalitás

Formális vagy informális megszólítás ajánlott a brazil ügyfelekhez? Udvarias, ha megkérdezzük.

Brazíliában a legtöbb termékről informális stílusban írnak online. Időnként ez a játékosság határát súrolhatja. A játékos informalitást használó termékek közé tartozik a YouTube és a Google Play.

Ha pénzügyi terméket, jogi szolgáltatást vagy pénzügyi tartalmat kínálsz, érdemes formálisabb hangvételt és stílust használni, ugyanakkor olyan nyelvezetet, amely érthető az olvasó számára.

Akár formális, akár informális kontextusban kommunikálsz, E/2-ben szólítsd meg az olvasót. Ezután a szöveget az igényeid szerint alakítsd.

!!!Tipp: „Ease of doing business” jelentés, Brazília

A Világbank 2019-es „Ease of doing business” jelentése 109. helyen rangsorolja Brazíliát 190 ország közül.

4 Számozás és formátum

Számok

Tizedesjel
 • A tizedesjel vessző (,)
  • pl. 1,5 óra.
Ezres tagolás
 • Az ezres tagolás pont (.)
  • pl. 1.524 ember.
Telefonszámok
 • Az országkód a +55.

 • Minden telefonszám rendelkezik egy kétjegyű területi kóddal, amelyet a fő szám követ. A területi kódot leggyakrabban „DDD-kódnak” hívják.

 • A telefonszámok formátuma: (+55) 12 4567-8910.

 • A számokat szóközzel vagy kötőjellel választják el a jobb olvashatóságért.

 • Az ingyenesen hívható számok előhívója a 0800.

5 A pénznem formátuma

A brazilok brazil reálban kereskednek. Ezt az R$ szimbólum jelöli, és hárombetűs kódja a BRA.

A használt bankjegycímletek:

R$100,00 R$50,00 R$20,00 R$10,00 R$5,00 és R$2,00

6 Dátumformátum

Brazíliában a dátumformátum a NN/HH/ÉÉ vagy kevésbé gyakran használt formátumban NN/HH/ÉÉÉÉ, pl. 24/03/17 vagy 24/03/2017.

Teljes alakban: „24 março 2017” vessző és sorszámév-jelölés (th, nd, vagy st) nélkül.

Amikor teljesen kiírják a dátumot a nappal együtt, vesszőt tesznek a nap után, pl. Segunda-feira, 27 de março de 2017 (2017. március 27., hétfő).

A dátumtartomány tagolására nagykötőjelet (–) használnak, pl. 24–27 de março.

7 Időformátum

A 24 órás időformátum széles körben elterjedt Brazíliában.

Formális írásbeli kommunikáció esetén a formátum 7ó45p, informális esetén 13:25.

Formális írásban az egész órához csak egy „ó” betűt kell írni, pl. 8ó (és nem 8ó00p).

A köznyelvben a brazilok a 12 órás formátumot használják, így a 20 óra helyett azt mondják, „este nyolc”.

A digitális eszközökön, például asztali számítógépen, telefonon, táblagépen stb. a 24 órás időformátumot részesítik előnyben, és az Android rendszeren is ez az alapértelmezett formátum, ahol a kettőspont választja el az órát a perctől, pl. 14:24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart. Az irodák szombaton zárnak, ugyanakkor a szolgáltatások és üzletek nyitva maradnak.

9 Mit érdemes elkerülni a brazil piacon?

Minden kultúrának megvannak a maga babonái és hagyományai, amelyekkel érdemes tisztában lenni, különösen akkor, amikor egy új piacra szeretnénk belépni. A brazilok szerencsétlennek tartják a 13-as számot.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme az öt legfontosabb fordítási tipp, amelyek révén azonnal a helyiek nyelvén szólhat ügyfeleihez a brazil piacon:

 1. Kerülje a szó szerinti fordítást, és törekedjen a portugál mondatszerkezetek használatára.

 2. Kerülje az angol vagy egyéb idegen szavakat, vagy az anyanyelvére jellemző szófordulatokat és kifejezéseket, mivel azok nem feltétlenül ültethetők át fordítással a brazil piacra. Például a helyi szleng nem fordítható könnyen, mivel nagyon eltérő az ország különböző területein.

 3. Ügyeljen a kulturális különbségekre, hogy ne zavarja össze vagy sértse meg brazil közönségedet. Például ne említse a húsvéti locsolást a promócióiban, és ne feltételezze, hogy ismerik ezt a hagyományt Brazíliában.

 4. Fordítson különös figyelmet a fizetési folyamat, a támogatási központ és a webhely minden olyan részének fordítására, amelyeken a felhasználónak tennie kell valamit a vásárlás vagy a konverzió elvégzéséhez.

 5. Kerülje a gépi fordítás használatát, mivel az nem képes természetes hangzású szöveget előállítani.

11 További irányelvek

A lokalizációs útmutatónkból megtudhatod, hogyan biztosíthatod, hogy a webhely hangneme és nyelvezete megfeleljen a helyi igényeknek.