Kako doseći globalnu publiku koja prati videozapise

Odabir najprikladnijeg modela YouTube kanala

1 Pregled

Izazov

Videokampanje vam omogućuju samostalno prikazivanje videooglasa ili njihovo prikazivanje unutar drugog strujećeg videosadržaja na YouTubeu i na Google prikazivačkoj mreži. Dok vaša globalna publika raste, a vaš kanal privlači gledatelje u različitim zemljama koji govore različitim jezicima, nije lako znati kako djelovati lokalno i relevantno na svakom tržištu.

Vaš cilj

Pronaći najbolji model koji odgovara vašoj robnoj marki i osigurati angažman i entuzijazam korisnika, bez obzira gdje se oni nalaze.

Kako to postići

Kako kanal vaše robne marke na YouTubeu doseže različite zemlje u kojima se govore različiti jezici, možete primijeniti jedan od tri modela za privlačenje globalne publike. Što će najbolje odgovarati kanalu vaše robne marke na YouTubeu i vašem tržištu? Ovdje navodimo prednosti i nedostatke svakog modela u pogledu upotrebe robne marke, angažmana i upravljanja kanalom, kako bismo vam pomogli u odlučivanju.

Savjet

Da biste privukli globalnu publiku, neka vaša zajednica videozapisima doda naslove, opise i titlove na svom jeziku.

2 Jedan YouTube kanal sa sadržajem na različitim jezicima

Izradite jedan glavni kanal svoje robne marke na YouTubeu i prenesite sadržaj na različitim jezicima za različite zemlje.

Upotreba robne marke

Ako za predstavljanje prisutnosti svoje robne marke upotrebljavate ovaj jedinstveni kanal, vaša će robna marka i snimljeni materijali povezani s njim biti dosljedni u različitim regijama. Ako vaša publika upotrebljava jednake pojmove za pretraživanje neovisno o jezicima (npr. naziv proizvoda), taj će kanal biti vrlo relevantan i korisnici će ga lako pronalaziti.

Angažman

Privlačenje publike koja prati vaše videozapise na jedinstveni globalni kanal doprinosi konsolidaciji gledatelja i pretplatnika na kanal te korisnicima olakšava pronalaženje kanala u YouTube pretraživanju. No kad ga jednom otkriju, možda će interakcija s pretplatnicima iz svih dijelova svijeta kao s jedinstvenom publikom biti zahtjevnija jer je sadržaj dostupan na raznim jezicima. Tako će publika kanala biti fragmentirana po jezicima, a zajednici vašeg kanala prikazivat će se postovi, komentari i ažuriranja feeda na brojnim jezicima.

Da biste povećali angažman publike koja prati vaše videozapise, razmislite o dodavanju titlova na videozapise, što će vaš sadržaj učiniti dostupnijim široj publici. Možete izraditi i jedinstvene odjeljke i popise za reprodukciju na kanalu za svako ključno tržište, što će vam omogućiti konsolidaciju ponude sadržaja prema jeziku i povećanje vremena gledanja.

Upravljanje

Ako je sav sadržaj okupljen na jednom mjestu, vaš tim sve svoje resurse može usmjeriti na upravljanje jednim kanalom te lakše održavati dosljednu globalnu robnu marku i poruku kanala. Naravno, stvarna količina resursa potrebna za upravljanje kanalom u cijelosti ovisi o tome koliko redovito planirate prenositi sadržaje i o intenzitetu vaše individualne strategije razvoja kanala. Dosljedno prenošenje sadržaja, održavanje tržišne vrijednosti robne marke i upravljanje publikom ključni su čimbenici razvoja uspješnog kanala.

3 Više kanala s jedinstvenim sadržajima na različitim jezicima

Izrađujete više kanala, a svaki je na drugačijem jeziku i prikazuje drugačiji geografski sadržaj. To može biti vrlo korisno ako se radi o jezicima s različitim abecedama ili pojmovima za pretraživanje.

Upotreba robne marke

Uz jedinstveni kanal za svako geografsko područje ili jezik, svaki kanal možete prilagoditi lokalnoj publici te u njega lako ugraditi lokalna događanja i promocije. Ako se identitet vaše robne marke neznatno razlikuje u različitim regijama, ovaj će vam pristup omogućiti da uvažite te razlike i ugradite ih u strategiju razvoja kanala vaše robne marke na YouTubeu.

Angažman

Podjela gledatelja i pretplatnika na više kanala ovisno o jezicima omogućuje vam da se u komunikaciji usmjerite na specifične, angažirane skupine publike. Svi sadržaji kanala mogu biti usmjereni na ciljanje publike koja govori određeni jezik, što će poboljšati korisnički doživljaj. Ne zaboravite da trebate navesti za koje su jezike namijenjeni pojedini kanali jer se korisnicima u rezultatima pretraživanjima mogu prikazati razni kanali, a veći su kanali obično vidljiviji od manjih. Važno je da se vaši kanali na različitim jezicima međusobno promoviraju jer time se povećava mogućnosti njihovog otkrivanja. Sjajan način učinkovitog međusobnog promoviranja dodavanje je kanala u odjeljak istaknutih kanala na kartici O kanalu.

Upravljanje

Budući da je sadržaj kanala podijeljen na više različitih regija/jezika, za svaki se lokalni kanal moraju rezervirati resursi za kontinuirano upravljanje kanalom. Bez obzira održavate li sve kanale na temelju unaprijed definiranog okvira ili upravljanje prepuštate lokalnim timovima, trebate osigurati da vaša robna marka ulaže dovoljno resursa u pokretanje i održavanje svakog kanala, uz redoviti raspored prijenosa i angažmana.

4 Jedan globalni kanal s dodatnim lokalnim kanalima

Izrađujete jedan kanal robne marke na YouTubeu koji služi kao središte robne marke na kojemu se objavljuju globalne kampanje na glavnom jeziku robne marke, uz istovremeno podržavanje lokalnih kanala kojima se ciljaju različiti jezici i regije. Cilj je postići veću globalnu prisutnost uz održavanje veze s lokalnim regijama.

Upotreba robne marke

Takva distribucija sadržaja kanala omogućuje dosljednu globalnu upotrebu robne marke na središnjem kanalu uz istovremenu upotrebu raznih lokalnih kanala za isticanje lokalnih događanja i promocija. Korisno je primjenjivati predloške za metapodatke i minijature videozapisa da bi se održala dosljednost robne marke na različitim kanalima.

Angažman

Zbog većeg broja kanala gledatelji i pretplatnici segmentirani su na različitim kanalima. No korisnici i dalje mogu pronaći relevantne sadržaje na svojim jezicima te gledati sadržaje i komunicirati sa zajednicom kanala uz dosljedan doživljaj upotrebe. Važno je da putem glavnog središnjeg kanala usmjeravate gledatelje na lokalne kanale pomoću metapodataka, opisa kanala i istaknutih sadržaja na kanalu. Ovisno o učestalosti prijenosa, lokalni kanali s češćim prijenosima mogu postati vidljiviji u rezultatima pretraživanja.

Upravljanje

Takva organizacijska struktura kanala zahtijeva koordinaciju između globalnog i lokalnih timova, no omogućuje fleksibilnost prilagodbe poruke robne marke lokalnim tržištima ili isticanja lokalnih kampanja. Za ovakvu organizacijsku strukturu kanala možda će biti potrebno najviše resursa jer je potrebno posvetiti se većem globalnom kanalu, a istovremeno i nekoliko lokalnih kanala. No stvarna količina resursa ovisi o redovitosti prijenosa i strategijama angažmana koje su implementirane na svakom kanalu.