Ciljanje međunarodnih ključnih riječi

Vodič za širenje i preciziranje popisa međunarodnih ključnih riječi

1 Pregled

Izazov

Pri oglašavanju na novim tržištima može biti teško pronaći ključne riječi, pogotovo ako ne razumijete ponašanje, kulturu i jezik lokalnog pretraživanja.

Cilj

Saznati kako proširiti i precizirati popis ključnih riječi radi dosezanja novih inozemnih korisnika.

Kako to ostvariti

Alat za planiranje ključnih riječi besplatan je Googleov alat koji može pomoću u stvaranju novih popisa ključnih riječi ili proširivanju postojećih. Sjajan je resurs za sve tvrtke koje žele stvoriti međunarodne kampanje za širenje na nova tržišta.

Alat za planiranje ključnih riječi pojednostavljuje određivanje broja ključnih riječi i razine konkurencije u brojnim zemljama. Može vam pomoći da povežete opseg pretraživanja sa stopom konverzije na web-lokaciji, stopom napuštanja početne stranice, vremenom na web-lokaciji i ponovnim posjetima te da jednostavno prepoznate najuspješnije ključne riječi za buduće kampanje s oglasima ciljanim na pretraživačku mrežu. Alat za planiranje ključnih riječi također generira popis ideja za ključne riječi za svaku zemlju ili jezik koji odaberete i prikazuje broj za svaku ključnu riječ na mjesečnoj bazi. U nastavku je opisano kako možete upotrijebiti alat za planiranje ključnih riječi za stvaranje uspješnih međunarodnih kampanja:

S pomoću alata za planiranje ključnih riječi možete učiniti sljedeće:

 • pretraživati dodatne ključne riječi — kada tražite dodatne ključne riječi koje želite dodati u postojeću kampanju, imate pristup idejama za ključne riječi i grupe oglasa na temelju izraza koji su relevantni za vaš proizvod ili uslugu, odredišnu stranicu ili različite kategorije proizvoda

 • primati povijesne statističke podatke i predviđanje prometa — statistički podaci (na primjer opseg pretraživanja) mogu vam pomoći da odlučite koje ćete ključne riječi upotrijebiti u novoj ili postojećoj kampanji. Predviđanja (kao što su predviđeni klikovi i procijenjene konverzije) mogu vam dati ideju kakvu bi izvedbu popis ključnih riječi mogao imati uz navedenu licitaciju i proračun. Ta predviđanja mogu vam olakšati donošenje odluke o tome koje je licitacije i proračune potrebno postaviti.

Savjet

Pojedinačna kampanja neka bude povezana s pojedinačnim jezikom. Najbolji način za dosezanje osoba koje govore određenim jezikom jest upotreba ključnih riječi, oglasa i odredišnih stranica na tom jeziku.

U sljedećim poglavljima opisat ćemo kako vam alat za planiranje ključnih riječi može poslužiti za postavljanje temelja za uspješnu kampanju.

2 Pretraživanje novih ključnih riječi pomoću izraza, web-lokacije ili kategorije

Alat za planiranje ključnih riječi generira najbolje ključne riječi za novo tržište. Te se riječi mogu proširiti s vremenom. Na primjer, možete upotrijebiti alat za planiranje ključnih riječi da biste pronašli dodane specifične ključne riječi — poznate kao dugačke ključne riječi — koje nemaju veliki opseg pretraživanja, ali postoji veća vjerojatnost da će dovesti do konverzije.

Dugačke ključne riječi precizniji su izrazi od tri do pet riječi koje pretraživači koriste kada se usmjeravaju na kupnju. Na primjer, pretpostavimo da je korisnik započeo pretraživati pojam "blagovaonska stolica". Nakon što je posjetio razne web-lokacije, gledao stilove i uspoređivao cijene pri kupnji, možda počne pretraživati "moderna blagovaonska stolica u Eames stilu".

Kako pronaći ključne riječi za ciljanje

Pomoću Google Ads računa prijavite se u Alat za planiranje ključnih riječi.

 • Alat za planiranje ključnih riječi nalazi se ispod kartice alata na početnoj stranici Google Adsa
 • Upišite ili zalijepite jednu ili više sljedećih opcija u okvir za pretraživanje "Pronađi nove ključne riječi" i pritisnite tipku "Enter" nakon svakog unosa
 • Riječi ili izrazi koji opisuju vaš proizvod ili uslugu

  • URL stranice na web-lokaciji ili cijele web-lokacije
  • Kliknite "Početak" da biste dobili ideje za ključne riječi
  • Pregledajte ili preuzmite ključne riječi iz kartice s pregledom plana
 • Kliknite Preuzmi ideje

 • Pregledajte ključne riječi na kartici s idejama za grupu oglasa (koja je vidljiva prema zadanim postavkama) ili na kartici s idejama za ključne riječi

Dodajte ideje

Da biste u grupu oglasa dodali dodatne ključne riječi, kliknite grupu oglasa, a zatim potvrdite okvir za ključnu riječ koju želite dodati i kliknite "Dodaj u plan".

Uklonite ideje

Da biste uklonili ključnu riječ za grupu oglasa, otvorite karticu s ključnim riječima, kliknite grupu oglasa, a zatim X pored ključne riječi koju želite ukloniti. Da biste uklonili cijelu grupu oglasa, otvorite karticu za grupe oglasa i kliknite X pored te grupe oglasa.

Izmjena raspona licitacije

Prilagodite raspon maks. CPC licitacija da biste dobili procjene klikova i cijena za ključne riječi u svom planu.

3 Dohvaćanje predviđanja na temelju povijesnih podataka

Ako već imate popis ključnih riječi, u statističkim podacima o opsegu pretraživanja možete pogledati koliko su popularne. Također možete grupirati ključne riječi u grupe oglasa.

Kako to ostvariti

Pomoću Google Ads računa prijavite se u Alat za planiranje ključnih riječi.

 • Kliknite "Dohvaćanje mjernih podataka i predviđanja za ključne riječi"
 • U okvir za pretraživanje "Dohvaćanje mjernih podataka i predviđanja za ključne riječi" unesite ili zalijepite popis ključnih riječi. Odvojite ih zarezima ili svaku unesite u zasebni redak. Te ključne riječi neće se dodati ni u jednu postojeću kampanju na vašem računu

 • Kliknite "Početak" da biste pregledali svoja predviđanja
 • Za pregled povijesnih statističkih podataka, na primjer broja prosječnih mjesečnih pretraživanja ili podataka o konkurenciji, otvorite karticu s povijesnim mjernim podacima pri vrhu stranice

Savjet

Pri izračunu predviđanja prometa u obzir uzimamo vrste podudaranja ključnih riječi ako se koriste s ključnim riječima. Na primjer, ako ključnu riječ dodate kao točno podudaranje, prikazat će se predviđanja povezana s očekivanom izvedbom te ključne riječi kao ključne riječi s točnim podudaranjem.

4 Kombiniranje popisa ključnih riječi za dobivanje novih ključnih riječi

Umjesto ručnog kombiniranja ključnih riječi, uštedite na vremenu i iskombinirajte dva ili više popisa ključnih riječi. Zatim dohvatite povijesne statistike ili predviđanja prometa za novu listu kombiniranih ključnih riječi.

Na primjer, oglašavate lanac luksuznih odmarališta. Možete imati jedan popis ključnih riječi geografskih lokacija i drugi popis ključnih riječi koje opisuju vaša odmarališta kao u nastavku:

Popis ključnih riječi 1 Popis ključnih riječi 2
Meksiko luksuzno odmaralište
Cabo hoteli
Cancun odmaralište na plaži

Kombinirat ćemo ključne riječi s oba popisa da bismo dobili nove izraze ključne riječi, kao što su Cabo hoteli ili Meksiko luksuzno odmaralište. Zatim možete dohvatiti predviđanja prometa ili povijesne statistike za te nove ključne riječi.

Kako to ostvariti

Pomoću Google Ads računa prijavite se u Alat za planiranje ključnih riječi.

 • Klinite Kombiniranje popisa ključnih riječi da biste dohvatili nove ključne riječi
 • U okvir 1. popis unesite ključne riječi, jednu po retku ili ih odvojite zarezima. U okvir 2. popis unesite drugi popis ključnih riječi koji želite kombinirati s 1. popisom. Te ključne riječi unesite isto tako jednu po retku ili odvojene zarezima. Da biste kombinirali više od dva popisa, kliknite X da biste dodali više okvira
 • Kliknite Dohvati predviđanja da biste za svoje ključne riječi dohvatili predviđanja prometa, kao što je predviđeni broj klikova ili pojavljivanja. Ili kliknite Dohvati opseg pretraživanja da biste dohvatili povijesne statističke podatke za izraze kombiniranih ključnih riječi, kao što su podaci o mjesečnom opsegu pretraživanja ili podaci o konkurenciji

5 Razumijevanje predviđanja za ključne riječi

Ako već imate popis ključnih riječi, možete ih ručno unijeti ili ih prenijeti kao CSV datoteku da biste dobili predviđanja o broju klikova i cijeni koja se odnose na vaš Google Ads račun i licitaciju koju ste odabrali.

Kako to ostvariti

Pomoću Google Ads računa prijavite se u Alat za planiranje ključnih riječi.

Klikovi

Broj klikova koje bi oglas mogao ostvariti svakoga dana ako ključna riječ pokrene prikazivanje oglasa.

Pojavljivanje (poj.)

Koliko se često oglas može prikazati u jednom danu. Pojavljivanje se bilježi pri svakom prikazu oglasa na stranici rezultata pretraživanja.

Udio pojavljivanja oglasa

Broj pojavljivanja koji ste ostvarili podijeljen s ukupnim brojem pretraživanja za lokaciju i mrežu koju ciljate s točnim podudaranjem s ključnom riječi u zadnjem kalendarskom mjesecu. Stupac udjela pojavljivanja oglasa u Alatu za planiranje ključnih riječi razlikuje se od stupaca udjela pojavljivanja i udjela pojavljivanja točnog podudaranja u upravljanju kampanjom. Temelje se na broju pojavljivanja za čije ste ostvarivanje za ključnu riječ ispunili uvjete. U alatu za planiranje ključnih riječi udio pojavljivanja oglasa temelji se na opsegu pretraživanja upravo za tu ključnu riječ. Kada vidite crticu (–) u stupcu udjela pojavljivanja oglasa, to znači da nemamo dovoljno podataka za izračun te brojke.

Prosječna pozicija (Prosj. poz.)

Prosječna pozicija na stranici rezultata pretraživanja na kojoj bi se vaš oglas mogao prikazati kada ključna riječ pokrene prikaz oglasa. "1" je najviša pozicija na prvoj stranici rezultata pretraživanja. Ključne riječi s prosječnom pozicijom od 1 do 8 općenito pokreću oglase na prvoj stranici rezultata pretraživanja, dok ključne riječi s prosječnom pozicijom od 9 do 16 općenito pokreću oglase na drugoj stranici i tako dalje. Primjerice, prosječna pozicija "1,7" znači da se oglas obično prikazuje na pozicijama 1 ili 2. Prosječne pozicije oglasa nisu nepromjenjive. Mogu se mijenjati ovisno o raznim čimbenicima izvedbe.

Cijena

Prosječni iznos koji biste mogli dnevno potrošiti za tu ključnu riječ.

Stopa klikanja (CTR)

Broj klikova koje je oglas ostvario podijeljen s brojem prikaza oglasa (poznat i kao pojavljivanje).

Prosječna cijena po kliku (prosj. CPC)

Prosječni iznos koji plaćate za klik. Automatski namještamo konačni iznos koji plaćate za klik, a to se naziva stvarna cijena po kliku (stvarni CPC), tako da plaćate samo jedan cent više od najnižeg iznosa potrebnog za zadržavanje pozicije oglasa. Dakle, prikazani iznos može biti niži od raspona predviđanja ukupne cijene za sve ključne riječi ili CPC licitacije koja je već određena za vašu grupu oglasa.

Konverzije (sve konv.)

Ukupan broj konverzija koje možete ostvariti za te ključne riječi. Kao zadanu postavku upotrebljavamo povijesnu procjenu ukupne stope konverzije, no tu postavku možete urediti.

Prosječna cijena po akviziciji (pred. prosj. CPA)

Predviđena cijena podijeljena s brojem mogućih konverzija.

Ukupna vrijednost konverzije (ukupna vrijednost konv.)

Ukupna vrijednost svih konverzija koje se očekuju za te ključne riječi. Kao zadanu postavku upotrebljavamo povijesnu prosječnu vrijednost konverzije, no tu postavku možete urediti.

Povrat ulaganja u oglašavanje (ROAS)

Ukupna vrijednost konverzije koju biste mogli ostvariti podijeljena s predviđenom cijenom za oglase.

Imajte na umu da se povijesni statistički podaci poput mjesečnih prosjeka pretraživanja prikazuju samo za točno podudaranje. Recimo da je vaša ključna riječ "tamna čokolada". Ako želite provjeriti prosječni broj mjesečnih pretraživanja za tu ključnu riječ, pokazat ćemo vam statističke podatke za točno podudaranje bez obzira na to koristite li široko podudaranje, podudaranje fraze ili točno podudaranje za izraz "tamna čokolada".

No u predviđanjima prometa kao što su broj klikova i cijene u obzir se uzimaju vrste podudaranja ključnih riječi za račun. Na primjer, ako dohvatite predviđanja za popis ključnih riječi sa širokim podudaranjem, uzet ćemo u obzir sva preklapanja između tih ključnih riječi.

Pregled predviđanja prema uređaju

Nakon što dohvatite predviđanja prometa za ključne riječi ili kampanje, možete vidjeti analizu predviđanja prema uređaju. U nastavku je opisano kako to učiniti:

 • unesite licitaciju u tekstni okvir pri vrhu
 • da biste pregledali predviđanja prema uređaju, kliknite karticu Uređaj iznad grafikona

Stupac Prilagodba licitacije možete upotrijebiti za povećanje ili smanjenje postotka mobilne licitacije. U stupcima koji se nalaze pored njega vidjet ćete kako prilagodba licitacije za mobilne uređaje utječe na predviđanja, kao što su klikovi, pojavljivanja, cijena, stopa klikanja, prosječna cijena po kliku i prosječna pozicija.

Pregled predviđanja prema lokaciji

Predviđanja možete također segmentirati po lokaciji. Evo kako to učiniti:

 • kliknite karticu Lokacija. Prema zadanim postavkama prikazat će se tablica s analizom predviđanja prema ciljanim područjima

 • Da biste vidjeli određeniji zemljopisni segment ciljanih područja, kao što su regija, država, okrug ili grad, odaberite segment s padajućeg izbornika Lokacija na toj istoj kartici. Napominjemo da možete odabrati samo zemljopisne segmente koji postoje na svim vašim ciljanim područjima. Ostalo će biti zasivljeno.

6 Preciziranje popisa ključnih riječi

Kada izradite plan, možete uređivati i precizirati grupe oglasa i ideje za ključne riječi da biste imali bolju sliku o mogućoj izvedbi ključnih riječi. Svaka vaša kampanja sadrži grupe oglasa. Grupe oglasa sadrže ključne riječi navedene u vašim oglasima i usmjeravaju korisnike na vašu odredišnu stranicu.

Možete jednostavno izmijeniti sve ključne riječi u grupi oglasa iz širokog u točno podudaranje kako biste vidjeli jesu li ključne riječi s točnim podudaranjem bolje za postizanje ciljeva oglašavanja.

Kako to ostvariti

Izradite plan pomoću jedne od opcija u alatu za planiranje ključnih riječi, a zatim kliknite Pregled plana s desne strane.

Dodajte više grupa oglasa ili ključnih riječi

 • Kliknite +Dodaj ključne riječi
 • Da biste dodali novu grupu oglasa, u okvir unesite naziv grupe oglasa i ključne riječi. Da biste dodali ključne riječi u postojeću grupu oglasa, odaberite naziv grupe oglasa i unesite ključne riječi u okvir. Obvezno unesite ključne riječi jednu po retku ili odvojene zarezima
 • Kliknite Spremi

Promjena vrste podudaranja ključnih riječi

 • Ako želite izmijeniti vrste podudaranja za ključne riječi u nekim grupama oglasa, potvrdite okvire grupa oglasa u koje želite unijeti izmjene i kliknite padajući izbornik Vrsta podudaranja
 • Odaberite Odabrano da biste promijenili vrstu podudaranja za ključne riječi u odabranim grupama oglasa. Odaberite Sve da biste promijenili vrstu podudaranja za sve ključne riječi u planu
 • Odaberite Široko podudaranje, Točno podudaranje ili Podudaranje fraze, ovisno o vrsti podudaranja koju želite primijeniti na ključne riječi u odabranoj grupi oglasa
 • Kliknite Da kako biste primijenili promjene

Razumijevanje vrste podudaranja ključnih riječi

Široko podudaranje

Široko podudaranje zadana je vrsta podudaranja za sve ključne riječi. Oglasi se mogu prikazati i za pretraživanja koja sadrže krivo napisanu riječ, sinonim, povezana pretraživanja i druge relevantne varijacije.

Primjer ključne riječi: ženski šeširi
Primjer pretraživanja: kupi ženske šešire

Podudaranje fraze

Oglasi se mogu prikazivati u pretraživanjima koja sadrže frazu i bliske varijacije predmetne fraze.

Simbol: "ključna riječ"
Primjer ključne riječi: "ženski šeširi"
Primjer pretraživanja: kupi ženske šešire

Točno podudaranje

Oglasi se mogu prikazati za pretraživanja točnog izraza ili bliskih varijacija točnog izraza.

Simbol: [ključna riječ]
Primjer ključne riječi: [ženski šeširi]
Primjer pretraživanja: ženski šeširi

Negativno podudaranje

Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja bez izraza.

Simbol: -ključna riječ
Primjer ključne riječi: -ženski
Primjer pretraživanja: bejzbolske kape

Modifikator širokog podudaranja

Dodavanje izmijenjenih ključnih riječi sa širokim podudaranjem može povećati broj klikova i konverzija u kampanji, a pruža bolji nadzor od širokog podudaranja. Uz izmijenjene ključne riječi sa širokim podudaranjem ne treba vam toliko ključnih riječi koliko bi vam trebalo da upotrebljavate samo podudaranje fraze ili točno podudaranje jer se svaka ključna riječ može podudarati s varijacijama riječi različitog redoslijeda ili pravopisa. Za upotrebu izmijenjenog širokog podudaranja stavite znak plusa (+) ispred jedne ili više ključnih riječi sa širokim podudaranjem. Riječi koje slijede iza znaka plusa (+) moraju se prikazati u izrazu ključne riječi korisnika točno ili što sličnije varijaciji.

Simbol: +ključna riječ
Primjer ključne riječi: +ženski +šeširi
Primjer pretraživanja: šeširi za žene

Dodatne smjernice: