[Πρόκειται να καταργηθεί] Εισαγωγή στην τοπική προσαρμογή