Ένας οδηγός για τη διασφάλιση της ποιοτικής τοπικής προσαρμογής

Πώς να διασφαλίσετε και να διατηρήσετε την ποιότητα σε όλο το τοπικά προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας.

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Η ποιότητα των παροχών που προσφέρει η επιχείρησή σας πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις αγορές. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να μεταφέρεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας. Αφού επιλέξετε κατάλληλους προμηθευτές τρίτου μέρους ή εσωτερικό προσωπικό για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, πώς αξιολογείτε συγκριτικά, βελτιστοποιείτε και διατηρείτε την επιθυμητή ποιότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής;

Ο στόχος σας

Να εξασφαλίσετε ότι η ποιότητα της μετάφρασης αξιολογείται συγκριτικά, βελτιστοποιείται και διατηρείται, προκειμένου να διασφαλίσετε μια συνεπή υπηρεσία για όλους τους ανθρώπους και ότι η επωνυμία σας εκφράζεται με συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς να το επιτύχετε

Οι παρακάτω οδηγίες δείχνουν μια συστηματική προσέγγιση στη διασφάλιση ποιότητας (QA) σε ολόκληρο το πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής.

Αρχικά, εξετάστε την κλίμακα του προγράμματος τοπικής προσαρμογής. Ξεκινήστε εξετάζοντας τις εξής ερωτήσεις:

  • Τι μέσα και εργαλεία μετάφρασης διαθέτουμε;
  • Πώς θα αποκτήσουμε έμπειρους μεταφραστές και αναθεωρητές;
  • Ποιος θα είναι επικεφαλής της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας της τοπικής προσαρμογής;

2 Επιλέξτε την ομάδα σας και ταξινομήστε το περιεχόμενο

Αυτά τα βήματα κινούνται πέρα από τα βασικά θεμέλια της διασφάλισης ποιότητας και επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες, πλήρως ανεπτυγμένες στρατηγικές προγραμμάτων.

Βήμα 1: Ενισχύστε την ομάδα μεταφραστών σας

Είτε έχετε μια εσωτερική ομάδα είτε συνεργάζεστε με έναν προμηθευτή τρίτου μέρους για την εξωτερική ανάθεση σε μεταφραστές, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εφόδια για ποιοτικές μεταφράσεις:

Χρησιμοποιήστε γλωσσολόγους της μητρικής γλώσσας

Αναθέστε τη μετάφραση κάθε γλώσσας που σας ενδιαφέρει σε άτομα που την έχουν ως μητρική.

Αναζητήστε ειδικούς όταν χρειάζεται

Εάν το περιεχόμενό σας έχει εξειδικευμένη ορολογία, π.χ. σχετίζεται με προϊόντα που είναι επιχειρηματικά, τεχνικά ή αφορούν συγκεκριμένο κλάδο, αναζητήστε γλωσσολόγους που διαθέτουν εμπειρία στη μετάφραση αυτού του είδους περιεχομένου.

Παράσχετε στους μεταφραστές σας τους σωστούς πόρους

Βεβαιωθείτε ότι έχουν συγκεκριμένα γλωσσάρια και οδηγούς στυλ για προϊόντα και γλώσσες, τα οποία είναι ενημερωμένα, ώστε να είναι συναφή με τα εξειδικευμένα insights για κάθε περιοχή.

Βήμα 2: Προσδιορίστε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου και την προτεραιότητά τους ως προς την τοπική προσαρμογή τους

Είναι μάλλον απίθανο η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας να είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε μεμονωμένη μεταφρασμένη λέξη. Επομένως, ελέγχετε το τοπικά προσαρμοσμένο περιεχόμενο, για να προσδιορίσετε τον τύπο του και την προτεραιότητα που θέλετε να του αναθέσετε στη διαδικασία αξιολόγησης.

Τύπος περιεχομένου Ορισμός Παραδείγματα Προτεραιότητα αξιολόγησης
Καθιέρωση επωνυμίας/μάρκετινγκ Περιεχόμενο που υποστηρίζει την επικοινωνιακή προσέγγιση πελατών και τις πωλήσεις. Ιστότοπος, βοηθητικό υλικό πωλήσεων, καμπάνιες μάρκετινγκ, περιγραφές, παροτρύνσεις για δράση Υψηλή

Συνήθως, αυτό είναι το περιεχόμενο με τη μεγαλύτερη ορατότητα. Επίσης, στοχεύει σε πιθανούς και νέους πελάτες, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν ακόμη αναπτύξει αφοσίωση στην επωνυμία.
Νομικό Περιεχόμενο που ειδοποιεί τους πελάτες σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις, περιέχει νομικές συμφωνίες ή απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης. Συμφωνίες απορρήτου, συμβάσεις, έντυπα και άλλες νομικές ειδοποιήσεις Υψηλή

Η εσφαλμένη μετάφραση μπορεί να προκαλέσει νομικά ζητήματα για την εταιρεία.

Συμβουλή: Ιδανικά αναθεωρείται από μεταφραστές με νομικό υπόβαθρο και ελέγχεται από τη νομική ομάδα.
Διεπαφή χρήστη/εφαρμογή για κινητά Διεπαφή χρήστη (UI) ή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από την εταιρεία σας για πελάτες. Ιδιόκτητος πίνακας ελέγχου ή άλλο UI, αυτόνομη εφαρμογή για κινητά Ποικίλλει

Ελέγξτε τις μετρήσεις επισκεψιμότητας και χρήσης. Όσο πιο ορατό είναι το περιεχόμενό σας τόσο μεγαλύτερη είναι η προτεραιότητα που πρέπει να του αναθέσετε για αξιολόγηση.
Υποστήριξη Περιεχόμενο που βοηθάει τους πελάτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνοι τους. Εγχειρίδια, οδηγοί χρήσης, κέντρα βοήθειας Ποικίλλει

Ελέγξτε το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο σε κάθε γλώσσα και αναθέστε την ανάλογη προτεραιότητα.

3 Διασφάλιση ποιότητας

Βήμα 3: Δημιουργήστε τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας του περιεχομένου σας

Η βέλτιστη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας καλύπτει δύο βασικά σημεία ελέγχου:

α. Γλωσσική αναθεώρηση

Βεβαιωθείτε ότι η μετάφραση μεταφέρει τα ίδια βασικά σημεία με το περιεχόμενο-πηγή. Ελέγξτε ότι η ορολογία είναι συνεπής και συμφωνεί με το γλωσσάριο, καθώς και ότι χρησιμοποιούνται οι σωστές γραμματοσειρές βάσει του οδηγού στυλ κ.λπ.

Ο τρόπος ρύθμισης της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από τον όγκο των έργων τοπικής προσαρμογής. Για παράδειγμα:

Μεμονωμένη τοπική προσαρμογή

Ένας ομιλητής μητρικής γλώσσας αναθεωρεί τη μετάφραση, ιδανικά με ένα εργαλείο μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT), έτσι ώστε μελλοντικοί αναθεωρητές να μπορούν να επωφεληθούν από το έργο του.

Χαμηλός έως μέτριος όγκος

Ο προμηθευτής παρέχει τη μετάφραση και την τελική αναθεώρηση περιεχομένου. Οι μεταφράσεις και η αναθεώρηση ολοκληρώνονται σε ένα εργαλείο CAT. Αυτό θα βοηθήσει τους μελλοντικούς γλωσσολόγους να μάθουν από κάθε έργο και να χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες μεταφράσεις για το ίδιο περιεχόμενο.

Συνεχείς ανάγκες τοπικής προσαρμογής

Ο προμηθευτής σας χρησιμοποιεί ένα εργαλείο CAT, για να συντονίσει τη ροή εργασιών τοπικής προσαρμογής και να αναπτύξει ένα ιστορικό, γνωστό και ως "μεταφραστική μνήμη" των προηγούμενων έργων. Εξειδικευμένοι αναθεωρητές παρέχουν σχόλια σε κάθε έργο τοπικής προσαρμογής και οι βαθμολογίες παρακολουθούνται για τον εντοπισμό συστηματικών βελτιώσεων και τη βαθμολογία της απόδοσης των μεταφραστών. Περιστασιακά, φέρνετε τους γλωσσολόγους στις εγκαταστάσεις σας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης και του περιεχομένου σας.

β. Τεχνική επικύρωση

Εκτελέστε τον κώδικα για μια τοπικά προσαρμοσμένη έκδοση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας, για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο αποδίδεται σωστά. Ελέγξτε πώς εμφανίζεται το περιεχόμενο στην οθόνη επιτραπέζιων υπολογιστών και κινητών συσκευών. Ο στόχος είναι να εντοπίζετε σφάλματα πριν από τη δημοσίευση της τοπικά προσαρμοσμένης έκδοσης του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας στους πελάτες.

Βήμα 4: Μετρήστε την ποιότητα τοπικής προσαρμογής σύμφωνα με τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI)

Μπορείτε να μετρήσετε και να παρακολουθήσετε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους βασικούς δείκτες απόδοσης ως σημείο εκκίνησης αλλά και για να προσδιορίσετε σημεία βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

Για παράδειγμα, εάν το ποσοστό μετατροπής επισκεπτών σας είναι χαμηλό σε μια αγορά, εξετάστε λεπτομερώς την ποιότητα μετάφρασης για τη συγκεκριμένη περιοχή και απευθυνθείτε σε άτομα που έχουν τη γλώσσα μετάφρασης ως μητρική, για να συγκεντρώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο.

Γλωσσικοί KPI • αναγνωσιμότητα/στυλ/ύφος
• συμμόρφωση
• νόημα
• γραμματική
• σημεία στίξης/ορθογραφία
• ορολογία.
KPI αντίκτυπου • νέοι πελάτες που αποκτήθηκαν στις αγορές
• επισκεψιμότητα ιστοτόπου (κατά χώρα και γλώσσα)
• ποσοστό μετατροπών επισκεπτών
• ποσοστό μεριδίου αγοράς
• ποσοστό απόδοσης επένδυσης (ROI) μετάφρασης.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες διαχείρισης ποιότητας, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε προσωπικό που θα ζωντανέψει το περιεχόμενό σας σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.