Διακίνηση των προϊόντων σας

Ένας οδηγός για τη διεθνή διεκπεραίωση και εφοδιαστική

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Έχετε ολοκληρώσει την έρευνα αγοράς και καταλήξατε στη δυνητική αγορά στο εξωτερικό που είναι κατάλληλη για τα προϊόντα σας. Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείτε πώς θα γίνεται η διακίνηση των προϊόντων σας. Ο σχεδιασμός μιας συνολικής στρατηγικής εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης σε διεθνές επίπεδο αποτελεί σημαντική πρόκληση, προκειμένου να διασφαλίσετε τη συνεχή και αξιόπιστη προμήθεια των προϊόντων σας στη νέα αγορά.

Ο στόχος σας

Να έχετε μια διεθνή στρατηγική διεκπεραίωσης και εφοδιαστικής που θα διασφαλίσει ότι οι παραγγελίες σας παραδίδονται στην εξαγωγική αγορά έγκαιρα και χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού σας.

Η απόφασή σας να διαθέσετε το προϊόν σας σε μια δυνητική αγορά στο εξωτερικό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης τάσης. Το διεθνές διασυνοριακό εμπόριο αυξάνεται κατά 28% ετησίως, σύμφωνα με την έκθεση Accenture and AliResearch για το 2015.1: Τα κέντρα διεκπεραίωσης, τα δίκτυα μεταφορών και οι εταιρείες διασφάλισης της συμμόρφωσης αυξάνονται τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσής τους για την κάλυψη αυτής της αυξανόμενης ζήτησης.

Πώς να το καταφέρετε

Ανάλογα με τη στρατηγική της επιχείρησής σας, ίσως είναι σκόπιμη η χρήση κάποιου διασυνοριακού μοντέλου ή νομικού προσώπου σε μια περιοχή, π.χ. χρήση αποθήκης εντός της περιοχής και τοπική διεκπεραίωση.

Για παράδειγμα, αν η βάση εφοδιασμού της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ασία και πολλοί από τους πελάτες σας είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην Ασία και να κάνετε απευθείας αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στον πελάτη σας είτε σε ένα τοπικό κέντρο για την κάλυψη των αναγκών των πελατών σας.

2 Εκπληρώστε τις εξαγωγικές σας ανάγκες

Για κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, η στρατηγική εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

 • από πού γίνεται η αποστολή των προϊόντων σας
 • πού αποστέλλονται τα προϊόντα σας
 • μέσο μέγεθος του καλαθιού ή μέση αξία παραγγελίας
 • εταιρική επωνυμία και περιθώριο κέρδους ανά προϊόν
 • βάρος προϊόντων
 • προτιμήσεις παρακολούθησης και ασφάλισης
 • προτιμήσεις εταιρείας μεταφορών
 • προτιμήσεις αποστολής των πελατών
 • κόστος προϊόντων
 • περιορισμοί και κανονισμοί για τα προϊόντα
 • τέλη και δασμοί.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τις κατάλληλες στρατηγικές διεκπεραίωσης, μεταφοράς και συμμόρφωσης.

Αξιολογήστε τον τύπο του μοντέλου διεκπεραίωσης που χρειάζεται η επιχείρησή σας

Οι αποστολές σας είναι διασυνοριακές ή τοπικές; Τα προϊόντα σας εισέρχονται σε άλλη τελωνειακή ζώνη; Ο τρόπος αποστολής των προϊόντων σας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία τα εξάγετε.

Ας υποθέσουμε ότι η αγορά σας είναι τοπική, αλλά καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, για παράδειγμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα μπορούσατε να διεκπεραιώσετε οι ίδιοι τις παραγγελίες σας ή να συνεργαστείτε με ένα τρίτο κέντρο διεκπεραίωσης που βρίσκεται σε μια κεντρική περιοχή. Αυτό το κέντρο διεκπεραίωσης θα διασφαλίζει την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας. Θα γνωρίζει ποια προϊόντα απαγορεύονται σε διαφορετικές αγορές και θα έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο αξιόπιστων εταιρειών μεταφορών.

Η χρήση μιας τρίτης εταιρείας εφοδιαστικής έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε εσείς με την εφοδιαστική.
 • Θα εξοικονομήσετε έμμεσες δαπάνες και το κόστος πρόσληψης προσωπικού.
 • Η εν λόγω εταιρεία θα σας προσφέρει πρόσβαση σε οικονομίες, καθώς διαθέτει αγοραστική δύναμη σε ό,τι αφορά τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.
 • Αν οι πωλήσεις σας είναι εποχικές ή κυκλικές ή δεν διαθέτετε σχετικές υποδομές, η χρήση τρίτου θα συμβάλει στη γρήγορη κλιμάκωση των δραστηριοτήτων σας.


Αν τα προϊόντα σας εισέρχονται σε διαφορετική τελωνειακή ζώνη, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν τρίτο συνεργάτη διεκπεραίωσης. Οι συγκεκριμένοι συνεργάτες:

 • θα κατανοούν τους κανονισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στη νέα σας αγορά
 • θα διασφαλίζουν την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας
 • θα γνωρίζουν ποια προϊόντα απαγορεύονται σε διαφορετικές εξαγωγικές αγορές
 • θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών, ώστε τα προϊόντα σας να παραδίδονται στην ώρα τους και άθικτα.

Αποφασίστε ποιον θέλετε ως συνεργάτη διεκπεραίωσης

Χρειάζεστε τρίτο πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής ή ιδιόκτητο κέντρο διεκπεραίωσης;

Μπορεί να έχετε ήδη ξεκινήσει την αποστολή των προϊόντων σας σε μια δυνητική αγορά στο εξωτερικό. Ωστόσο, αν θέλετε να αυξήσετε σημαντικά τις διεθνείς πωλήσεις σας, θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα υπηρεσία εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν την ικανότητα να απλοποιούν τις διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς αποστολές.

Ένας συνεργάτης διεκπεραίωσης μπορεί:

 • να διευθετήσει όλα τα ζητήματα σχετικά με τους κανονισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των προϊόντων σας
 • να διασφαλίσει την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας
 • να αυτοματοποιήσει όλες τις παραγγελίες σας
 • να επιλέξει αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών για τα προϊόντα σας
 • να μειώσει το κόστος των αποστολών
 • να βελτιστοποιήσει όλη τη διαδικασία αποστολών για εσάς.

Ο συνεργάτης διεκπεραίωσης μπορεί να βρίσκεται στην ίδια χώρα με εσάς, η έδρα του να είναι στο εξωτερικό ή και τα δύο. Η επιλογή σας θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους σας για τη νέα δυνητική αγορά.

Προχωρώντας σε εξωτερική ανάθεση σε ένα κέντρο διεκπεραίωσης που βρίσκεται στη χώρα της δυνητικής σας αγοράς στο εξωτερικό, μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα και εύκολα περισσότερους πελάτες παγκοσμίως για τα προϊόντα σας. Αυτά τα κέντρα διεκπεραίωσης θα αποθηκεύουν και θα παραδίδουν τα προϊόντα σας στους πελάτες σας πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με εσάς.

Αποφασίστε για τον αριθμό των κέντρων διεκπεραίωσης σύμφωνα με τη ζήτηση των προϊόντων σας, το συνολικό κόστος και την εμπειρία των πελατών

Ο αριθμός των κέντρων διεκπεραίωσης θα εξαρτάται από το πού βρίσκεται η εξαγωγική σας αγορά, την αναμενόμενη ζήτηση των προϊόντων σας από τους πελάτες και από το πόσα χρήματα μπορείτε να δαπανήσετε.

Μπορείτε να έχετε μόνο ένα μεγάλο κέντρο διεκπεραίωσης σε κεντρική περιοχή, το οποίο θα διαχειρίζεται την παράδοση των προϊόντων ή να επιλέξετε αρκετά μικρότερα που θα μπορούσαν να σας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές σας συναλλαγές μαζί τους.

Ρωτήστε το κέντρο διεκπεραίωσης τι είδους υπηρεσίες προσφέρει

Ορισμένα κέντρα, όπως η Amazon, εστιάζουν μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλα κέντρα μπορεί να διεκπεραιώνουν παραγγελίες λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου.

3 Η σημασία των μεταφορών

Η συνολική σας στρατηγική για τη διεθνή εφοδιαστική και διεκπεραίωση θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής σας για τις μεταφορές και τα θέματα συμμόρφωσης. Οι αποφάσεις σας για τα θέματα συμμόρφωσης θα επηρεάσουν τη στρατηγική σας για τις μεταφορές και το αντίστροφο. Επίσης, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης θα γνωρίζουν το εύρος των προϊόντων που αποστέλλουν. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το κόστος και την εμπειρία παράδοσης του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών.

Κατανοήστε και αξιολογήστε τις προσδοκίες των τοπικών πελατών για την ταχύτητα, τις επιλογές και την εμπειρία παράδοσης.

Πάνω από το 50% των κλήσεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αφορούν ζητήματα σχετικά με τις μεταφορές. Είναι κατανοητό ότι οι πελάτες σας θέλουν να γνωρίζουν πού είναι τα πακέτα τους. Κρατήστε τους πελάτες ικανοποιημένους, διαθέτοντας έναν εκπαιδευμένο υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα μπορεί να διαχειρίζεται τις κλήσεις και να παρακολουθεί τα προϊόντα.

Αν διεκπεραιώνετε εσείς τις παραγγελίες σας, θα πρέπει να πραγματοποιείτε έρευνα για τις εταιρείες ταχυμεταφορών που θα παραδίδουν τα προϊόντα σας στη νέα σας εξαγωγική αγορά. Γιατί δεν ρωτάτε τους πελάτες σας ποιος είναι για αυτούς ο ιδανικός τρόπος παράδοσης, χρησιμοποιώντας το Google Surveys;

Προσδιορίστε το περιβάλλον των τοπικών μεταφορών

Αυτό θα μπορούσε να είναι κατακερματισμένο, ώριμο ή να κυριαρχείται από λίγους παίκτες.

Φυσικά, ένα κέντρο διεκπεραίωσης θα γνωρίζει ποιες είναι οι καλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών που θα σας εξυπηρετήσουν στη νέα εξαγωγική αγορά.

Αν διεκπεραιώνετε εσείς τις παραγγελίες σας, θα πρέπει να πραγματοποιείτε διεξοδική έρευνα για τις τοπικές εταιρείες μεταφορών στην εξαγωγική αγορά, από τη φήμη και τη δυνατότητα προσέγγισης πελατών που έχουν οι γνωστές εταιρείες ταχυμεταφορών μέχρι τις μικρότερες εταιρείες που μπορεί να σας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Αναλύστε την κατάλληλη στρατηγική συνεργασίας με παρόχους

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις σχέσεις σας με τρίτους. Μπορεί να είναι σε θέση να σας προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση από τους συνεργάτες μεταφορών.

Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ποια στρατηγική εφαρμόζει για τις μεταφορές. Πολλές διεθνείς εταιρείες διεκπεραίωσης έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το κόστος αποστολής σε χαμηλά επίπεδα.

Για να το πετύχουν, χρησιμοποιούν κρατικές εταιρείες ταχυμεταφορών που δεν χρεώνουν δασμούς όπως οι ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τοπικές αποθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μειώνουν το κόστος παράδοσης και να πραγματοποιούν μαζικές αποστολές από το γραφείο σας στις αποθήκες τους.

Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους αποστολής που πρέπει να πληρώσουν οι πελάτες σας στη νέα αγορά, κάτι που θα τους προσφέρει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουν τα προϊόντα σας.

Αναλύστε τη στρατηγική σας για το τελικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό επιλογών ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών, ανάλογα με την αξία των προϊόντων σας και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να παραδοθούν.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφοδιάσει την εταιρεία ταχυμεταφορών εκ των προτέρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, όταν παρατηρείται συμφόρηση των αποστολών σε όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλεται στην εποχική αγορά δώρων, στις προωθήσεις των λιανικών πωλήσεων στο τέλος του έτους και σε άλλους κλάδους που ολοκληρώνουν τις πωλήσεις τους στο τέλος του έτους. Προετοιμαστείτε να αυξήσετε τα χρονικά διαστήματα παράδοσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με τον έντονο φόρτο εργασίας.

Καθορίστε τη στρατηγική σας για το αρχικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης

Μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας στρατηγική για το αρχικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης, χρησιμοποιώντας τους εδραιωμένους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς που έχετε επιλέξει για τη διανομή των προϊόντων σας.

4 Εξασφαλίστε τη διατήρηση της συμμόρφωσής σας

Αξιολογήστε τις εισαγωγικές και τις εξαγωγικές ροές από τους προμηθευτές προς εσάς και από εσάς προς τις νέες εξαγωγικές αγορές.

Η διαδικασία της διασυνοριακής αποστολής προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ίδια με τη διαδικασία διεθνών αποστολών και των εξαγωγικών αποστολών.

Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία στον ιστότοπό σας, ο πάροχος υπηρεσιών διεκπεραίωσης θα παραλάβει το προϊόν από την επιχείρησή σας ή θα το έχει ήδη αποθηκευμένο στην αποθήκη του.

Από εκεί, ο συγκεκριμένος πάροχος θα το συσκευάσει, θα ετοιμάσει τα έγγραφα σχετικά με την αποστολή και θα συνεργαστεί με τον πάροχο των υπηρεσιών αποστολής, για να παραδώσει το προϊόν στον πελάτη σας.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τους σωστούς όρους αποστολής για τους διεθνείς πελάτες, προκειμένου να κατανοήσετε το επιπλέον κόστος και τα στοιχεία αποστολής λόγω της διασυνοριακής φύσης των Διεθνών Εμπορικών Όρων (Incoterms) για τις συναλλαγές.

Οι συγκεκριμένοι όροι είναι οι ίδιοι τόσο για τις τυπικές εξαγωγές όσο και για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι υπεύθυνος για το σύνολο των εξόδων και των κινδύνων που συνδέονται με μια σύμβαση πωλήσεων ανάμεσα σε εσάς και στη νέα εξαγωγική αγορά. Η κατανόηση των όρων παράδοσης στις συμβάσεις πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μειώσει τυχόν αβεβαιότητες και παρανοήσεις για εσάς όσο και τους αγοραστές των προϊόντων σας.

Αναλύστε τις δομές των νομικών προσώπων όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις

Ελέγξτε εάν πρέπει να δημιουργήσετε κάποιο νομικό πρόσωπο σε μια περιοχή και να αναλάβετε εσείς τις εισαγωγές ή εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τρίτο μέρος που θα αγοράζει και θα εισάγει τα προϊόντα σας, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία νομικού προσώπου.

Εκτιμήστε τις συνέπειες στις βασικές κατηγορίες εισαγωγικών προϊόντων από τους δασμούς και τους φόρους

Δείτε πώς αυτές σχετίζονται με τη χώρα που έχετε επιλέξει για τις εξαγωγές σας.

Σχεδιάστε τρόπους αντιμετώπισης των δασμολογικών φραγμών και των εμποδίων που αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών

Αυτό κάντε το χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία για το εμπόριο. Στα εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή δέσμες εξασφαλίσεων.

Αφιερώνοντας χρόνο στον σχεδιασμό της στρατηγικής σας για τη διεκπεραίωση και την εφοδιαστική, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας θα φτάνουν στους πελάτες σας με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.