Διακίνηση των προϊόντων σας

Ένας οδηγός για τη διεθνή διεκπεραίωση και εφοδιαστική

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Έχετε ολοκληρώσει την έρευνα αγοράς και καταλήξατε στη δυνητική αγορά στο εξωτερικό που είναι κατάλληλη για τα προϊόντα σας. Έχετε σκεφτεί πώς θα γίνει η διακίνηση των προϊόντων σας;

Σχεδιάζοντας μια συνολική στρατηγική εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης, μπορείτε να διασφαλίσετε τη συνεχή και αξιόπιστη προμήθεια των προϊόντων σας στη νέα αγορά.

Ο στόχος σας

Να έχετε μια διεθνή στρατηγική διεκπεραίωσης και εφοδιαστικής που θα διασφαλίσει ότι οι παραγγελίες σας παραδίδονται στην εξαγωγική αγορά έγκαιρα και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού σας.

Η απόφασή σας να διαθέσετε το προϊόν σας σε μια δυνητική αγορά στο εξωτερικό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης τάσης. Το διασυνοριακό διεθνές εμπόριο αυξάνεται κατά 28% σε ετήσια βάση σύμφωνα με την έκθεση Accenture and AliResearch για το 2015.1 Τα κέντρα διεκπεραίωσης, τα δίκτυα συγκοινωνιών και οι εταιρείες συμμόρφωσης αυξάνονται σε αριθμό και αποκτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αυτήν την αυξανόμενη ζήτηση.

Πώς να το καταφέρετε

Ανάλογα με τη στρατηγική της επιχείρησής σας, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο ενός διασυνοριακού μοντέλου ή ενός νομικού προσώπου σε μια περιοχή. Π.χ. μια αποθήκη σε συγκεκριμένη περιοχή και τοπική διεκπεραίωση.

Για παράδειγμα, αν η βάση προμηθειών σας βρίσκεται στην Ασία και πολλοί από τους πελάτες σας είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην Ασία και να κάνετε απευθείας αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον πελάτη σας ή σε ένα τοπικό κέντρο που θα εκπληρώνει τις ανάγκες των πελατών σας.

2 Εκπληρώστε τις εξαγωγικές σας ανάγκες

Για κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, η στρατηγική εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

 • από πού γίνεται η αποστολή των προϊόντων σας
 • πού αποστέλλονται τα προϊόντα σας
 • μέσο μέγεθος του καλαθιού ή μέση αξία παραγγελίας
 • εταιρική επωνυμία και περιθώριο προϊόντων
 • βάρος προϊόντων
 • προτιμήσεις για την παρακολούθηση και την ασφάλιση
 • προτιμήσεις μεταφορέα
 • προτιμήσεις αποστολής των πελατών
 • κόστος προϊόντων
 • περιορισμοί και κανονισμοί για τα προϊόντα
 • τέλη και δασμοί.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τις κατάλληλες στρατηγικές διεκπεραίωσης, μεταφοράς και συμμόρφωσης.

Αξιολογήστε τον τύπο του μοντέλου διεκπεραίωσης που χρειάζεται η επιχείρησή σας

Οι αποστολές σας είναι διασυνοριακές ή τοπικές; Τα προϊόντα σας εισέρχονται σε άλλη τελωνειακή ζώνη; Ο τρόπος αποστολής των προϊόντων σας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία τα εξάγετε.

Ας υποθέσουμε ότι η αγορά σας είναι τοπική, αλλά καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, για παράδειγμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα μπορούσατε να διεκπεραιώσετε οι ίδιοι τις παραγγελίες σας ή να συνεργαστείτε με ένα τρίτο κέντρο διεκπεραίωσης που βρίσκεται σε μια κεντρική περιοχή. Αυτό το κέντρο διεκπεραίωσης θα διασφαλίζει την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας. Θα γνωρίζει ποια προϊόντα απαγορεύονται σε διαφορετικές αγορές και θα έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο αξιόπιστων μεταφορέων.

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση τρίτων εφοδιαστικών εταιρειών:

 • Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε εσείς με την εφοδιαστική.
 • Θα εξοικονομήσετε έμμεσες δαπάνες και το κόστος πρόσληψης προσωπικού.
 • Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε οικονομίες με την αγοραστική τους ισχύ με όφελος στο κόστος συσκευασίας και αποστολής.
 • Αν οι πωλήσεις σας είναι εποχικές ή κυκλικές, ή δεν διαθέτετε σχετικές υποδομές, η χρήση τρίτου θα συμβάλει στη γρήγορη προώθησή σας.


Αν τα προϊόντα σας εισέρχονται σε διαφορετική τελωνειακή ζώνη, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν τρίτο συνεργάτη διεκπεραίωσης

Οι συγκεκριμένοι συνεργάτες:

 • Θα κατανοήσουν τους κανονισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στη νέα σας αγορά.
 • Θα διασφαλίσουν την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας.
 • Θα μάθουν ποια προϊόντα απαγορεύονται σε διαφορετικές εξαγωγικές αγορές.
 • Θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών, ώστε τα προϊόντα σας να παραδίδονται έγκαιρα και άθικτα.

Αποφασίστε ποιον θέλετε ως συνεργάτη διεκπεραίωσης

Χρειάζεστε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής ή ένα ιδιόκτητο κέντρο διεκπεραίωσης;

Μπορεί να έχετε ήδη ξεκινήσει να αποστέλλετε τα προϊόντα σας στη δυνητική αγορά στο εξωτερικό. Ωστόσο, αν θέλετε να αυξήσετε σημαντικά τις διεθνείς πωλήσεις σας, θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα υπηρεσία εφοδιαστικής και διεκπεραίωσης. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν την ικανότητα να απλοποιούν τις διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς αποστολές.

Ένας συνεργάτης διεκπεραίωσης μπορεί:

 • Να διευθετήσει όλα τα ζητήματα σχετικά με τους κανονισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των προϊόντων σας.
 • Να διασφαλίσει την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων σας.
 • Να αυτοματοποιήσει όλες τις παραγγελίες σας.
 • Να επιλέξει αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών για τα προϊόντα σας.
 • Να μειώσει το κόστος των αποστολών.
 • Να βελτιστοποιήσει όλη τη διαδικασία αποστολών για εσάς.

Ο συνεργάτης διεκπεραίωσης μπορεί να βρίσκεται στην ίδια χώρα με εσάς, η έδρα του να είναι στο εξωτερικό ή και τα δύο. Η επιλογή σας θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους σας για τη νέα δυνητική αγορά.

Προχωρώντας σε εξωτερική ανάθεση σε ένα κέντρο διεκπεραίωσης που βρίσκεται στη χώρα της δυνητικής σας αγοράς στο εξωτερικό, μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα και εύκολα περισσότερους πελάτες παγκοσμίως για τα προϊόντα σας. Αυτά τα κέντρα διεκπεραίωσης θα αποθηκεύουν και θα παραδίδουν τα προϊόντα σας στους πελάτες σας πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με εσάς.

Αποφασίστε για τον αριθμό των κέντρων διεκπεραίωσης σύμφωνα με τη ζήτηση των προϊόντων σας, το συνολικό κόστος και την εμπειρία των πελατών

Ο αριθμός των κέντρων διεκπεραίωσης θα εξαρτάται από το πού βρίσκεται η εξαγωγική σας αγορά, την αναμενόμενη ζήτηση των προϊόντων σας από τους πελάτες και από το πόσα χρήματα μπορείτε να δαπανήσετε.

Μπορείτε να έχετε μόνο ένα μεγάλο κέντρο διεκπεραίωσης σε κεντρική περιοχή, το οποίο θα διαχειρίζεται την παράδοση των προϊόντων ή να επιλέξετε αρκετά μικρότερα που θα μπορούσαν να σας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές σας συναλλαγές μαζί τους.

Ρωτήστε το κέντρο διεκπεραίωσης τι είδους υπηρεσίες προσφέρει

Ορισμένα κέντρα, όπως η Amazon, εστιάζουν μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλα κέντρα μπορεί να διεκπεραιώνουν παραγγελίες λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου.

3 Η σημασία των μεταφορών

Η συνολική σας στρατηγική για τη διεθνή εφοδιαστική και διεκπεραίωση θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής σας για τις μεταφορές και τα θέματα συμμόρφωσης. Οι αποφάσεις σας για τα θέματα συμμόρφωσης θα επηρεάσουν τη στρατηγική σας για τις μεταφορές και το αντίστροφο. Επίσης, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης θα γνωρίζουν το εύρος των προϊόντων που αποστέλλουν. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το κόστος και την εμπειρία παράδοσης του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών.

Κατανοήστε και αξιολογήστε τις προσδοκίες των τοπικών πελατών για την ταχύτητα, τις επιλογές και την εμπειρία παράδοσης.

Πάνω από το 50% των κλήσεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αφορούν ζητήματα σχετικά με τις μεταφορές. Είναι κατανοητό ότι οι πελάτες σας θέλουν να γνωρίζουν πού είναι τα πακέτα τους. Κρατήστε τους πελάτες ικανοποιημένους, διαθέτοντας έναν εκπαιδευμένο υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα μπορεί να διαχειρίζεται τις κλήσεις και να παρακολουθεί τα προϊόντα.

Αν διεκπεραιώνετε εσείς τις παραγγελίες σας, θα πρέπει να πραγματοποιείτε έρευνα για τις εταιρείες ταχυμεταφορών που θα παραδίδουν τα προϊόντα σας στη νέα σας εξαγωγική αγορά. Γιατί δεν ρωτάτε τους πελάτες σας ποιος είναι για αυτούς ο ιδανικός τρόπος παράδοσης, χρησιμοποιώντας το Google Surveys;

Προσδιορίστε το περιβάλλον των τοπικών μεταφορών

Αυτό θα μπορούσε να είναι κατακερματισμένο, ώριμο ή να κυριαρχείται από λίγους παίκτες.

Φυσικά, ένα κέντρο διεκπεραίωσης θα γνωρίζει ποιες είναι οι καλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών που θα σας εξυπηρετήσουν στη νέα εξαγωγική αγορά.

Αν διεκπεραιώνετε εσείς τις παραγγελίες σας, θα πρέπει να πραγματοποιείτε διεξοδική έρευνα για τις τοπικές εταιρείες μεταφορών στην εξαγωγική αγορά, από τη φήμη και τη δυνατότητα προσέγγισης πελατών που έχουν οι γνωστές εταιρείες ταχυμεταφορών μέχρι τις μικρότερες εταιρείες που μπορεί να σας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Αναλύστε την κατάλληλη στρατηγική παρόχου

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις σχέσεις σας με τους τρίτους. Μπορεί να είναι σε θέση να σας προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση από τους συνεργάτες μεταφορών.

Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ποια είναι η στρατηγική του για τις μεταφορές. Πολλές διεθνείς εταιρείες διεκπεραίωσης έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το κόστος αποστολής σε χαμηλά επίπεδα.

Αυτό το κάνουν χρησιμοποιώντας κρατικές εταιρείες ταχυμεταφορών που δεν χρεώνουν δασμούς όπως κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τοπικές αποθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μειώνουν το κόστος παράδοσης και να πραγματοποιούν μαζικές αποστολές από το γραφείο σας στις αποθήκες τους.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους αποστολής που πρέπει να πληρώσουν οι πελάτες στη νέα αγορά, οι οποίοι πλέον θα έχουν ακόμα έναν λόγο για να επιλέξουν τα προϊόντα σας.

Αναλύστε τη στρατηγική σας για το τελικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό επιλογών ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών, ανάλογα με την αξία των προϊόντων σας και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να παραδοθούν.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφοδιάσει την εταιρεία ταχυμεταφορών εκ των προτέρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, όταν παρατηρείται συμφόρηση των αποστολών σε όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλεται στην εποχική αγορά δώρων, στις προωθήσεις των λιανικών πωλήσεων στο τέλος του έτους και σε άλλους κλάδους που ολοκληρώνουν τις πωλήσεις τους στο τέλος του έτους. Προετοιμαστείτε να αυξήσετε τα χρονικά διαστήματα παράδοσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με τον έντονο φόρτο εργασίας.

Καθορίστε τη στρατηγική σας για το αρχικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης

Μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας στρατηγική για το αρχικό στάδιο της διαδικασίας παράδοσης, χρησιμοποιώντας τους εδραιωμένους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς που έχετε επιλέξει για τη διανομή των προϊόντων σας.

4 Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τις πολιτικές

Αξιολογήστε τις εισαγωγικές και τις εξαγωγικές ροές από τους προμηθευτές προς εσάς και από εσάς προς τις νέες εξαγωγικές αγορές.

Η διαδικασία της διασυνοριακής αποστολής προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ίδια με τη διαδικασία διεθνών αποστολών και των εξαγωγικών αποστολών.

Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία στον ιστότοπό σας, ο πάροχος υπηρεσιών διεκπεραίωσης θα παραλάβει το προϊόν από την επιχείρησή σας ή θα το έχει ήδη αποθηκευμένο στην αποθήκη του.

Από εκεί, ο συγκεκριμένος πάροχος θα το συσκευάσει, θα ετοιμάσει τα έγγραφα σχετικά με την αποστολή και θα συνεργαστεί με τον πάροχο των υπηρεσιών αποστολής, για να παραδώσει το προϊόν στον πελάτη σας.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τους σωστούς όρους αποστολής για τους διεθνείς πελάτες, προκειμένου να κατανοήσετε το επιπλέον κόστος και τα στοιχεία αποστολής λόγω της διασυνοριακής φύσης των Διεθνών Εμπορικών Όρων (Incoterms) για τις συναλλαγές.

Οι συγκεκριμένοι όροι είναι οι ίδιοι τόσο για τις τυπικές εξαγωγές όσο και για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι υπεύθυνος για το σύνολο των εξόδων και των κινδύνων που συνδέονται με μια σύμβαση πωλήσεων ανάμεσα σε εσάς και στη νέα εξαγωγική αγορά. Η κατανόηση των όρων παράδοσης στις συμβάσεις πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μειώσει τυχόν αβεβαιότητες και παρανοήσεις για εσάς όσο και τους αγοραστές των προϊόντων σας.

Αναλύστε τις δομές των νομικών προσώπων όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις

Ελέγξτε εάν πρέπει να δημιουργήσετε κάποιο νομικό πρόσωπο σε μια περιοχή και να αναλάβετε εσείς τις εισαγωγές ή εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τρίτο μέρος που θα αγοράζει και θα εισάγει τα προϊόντα σας, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία νομικού προσώπου.

Εκτιμήστε τις συνέπειες στις βασικές κατηγορίες εισαγωγικών προϊόντων από τους δασμούς και τους φόρους

Δείτε πώς αυτές σχετίζονται με τη χώρα που έχετε επιλέξει για τις εξαγωγές σας.

Σχεδιάστε τρόπους αντιμετώπισης των δασμολογικών φραγμών και των εμποδίων που αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών

Αυτό κάντε το χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία για το εμπόριο. Στα εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή δέσμες εξασφαλίσεων.

Αφιερώνοντας χρόνο στον σχεδιασμό της στρατηγικής σας για τη διεκπεραίωση και την εφοδιαστική, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας θα φτάνουν στους πελάτες σας με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.