Προσαρμόστε την παρουσία σας στο διαδίκτυο στην αγορά της Αυστραλίας

Ένας οδηγός για την προσέγγιση πελατών στην Αυστραλία

1 Επισκόπηση

Αυτός ο οδηγός έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε καλύτερα τους πελάτες σας στην Αυστραλία. Μια παρουσία στο διαδίκτυο που είναι εναρμονισμένη με την αυστραλιανή κουλτούρα θα προδιαθέσει θετικά τους πελάτες σας απέναντί σας και θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε συναλλαγές μαζί σας. Κατανοώντας αυτές τις μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες, θα είστε σε θέση να κάνετε ένα καλό ξεκίνημα σε αυτήν τη νέα αγορά.

2 Η κύρια γλώσσα

Τα Αγγλικά Αυστραλίας είναι η κύρια προφορική και γραπτή γλώσσα στην Αυστραλία. Αν και η Αυστραλία είναι μια χώρα με πολιτισμική πολυμορφία, οι περισσότεροι πελάτες αναμένουν ότι οι επιχειρήσεις θα επικοινωνήσουν μαζί τους στα Αγγλικά.

Η ορθογραφία των Αγγλικών Αυστραλίας μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη των Αγγλικών Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά διαφέρει από εκείνη των Αγγλικών ΗΠΑ. Για παράδειγμα, πολλές λέξεις στα Αγγλικά Αυστραλίας περιέχουν το γράμμα "u", το οποίο δεν περιέχεται στις ίδιες λέξεις των Αγγλικών ΗΠΑ.

Για παράδειγμα:

Αυστραλία Η.Π.Α.
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

Ωστόσο, μερικά ουσιαστικά όπως τα "Australia’s Labor party" και "Victor Harbor" γράφονται χωρίς "u".

Στα Αγγλικά Αυστραλίας χρησιμοποιείται το "s" αντί για το " z" που χρησιμοποιείται στα Αγγλικά Η.Π.Α.

Αυστραλία Η.Π.Α.
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

Tip

Στα Αγγλικά Αυστραλίας ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται με την ορθογραφία των Αγγλικών ΗΠΑ π.χ. program αντί για programme.

Τα Αγγλικά Αυστραλίας έχουν αρκετές κοινές λέξεις με τα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου και πολλές κοινές λέξεις με τα Αγγλικά ΗΠΑ. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

Αγγλικά Αυστραλίας Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου Αγγλικά ΗΠΑ
Mobile Phone Mobile Phone Cell Phone
Public holiday Bank holiday Public holiday
Main street High street Main street
ATM Cash machine ATM
Toll-free Freephone Toll-free
Soccer Football Soccer
Taxi Taxi Cab
Autumn Autumn Fall

3 Επισημότητα

Θα πρέπει να ακολουθείτε επίσημο ή ανεπίσημο ύφος όταν απευθύνεστε στους πελάτες σας στην Αυστραλία;

Η Αυστραλοί χρησιμοποιούν το ανεπίσημο ύφος τόσο στη γραπτή, όσο και στην προφορική επικοινωνία. Ακόμη και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν απλή γλώσσα στις συνεντεύξεις τους στον εθνικό τύπο.

Οι πελάτες σας στην Αυστραλία αναμένουν να είστε φιλικοί και ευγενικοί. Αν έχετε αμφιβολίες, χρησιμοποιήστε ένα λίγο πιο επίσημο αλλά φιλικό ύφος.

Οι Αυστραλοί είναι συνηθισμένοι να βλέπουν διαφημίσεις σε ανεπίσημο και διασκεδαστικό τόνο. Τα κείμενα για τα περισσότερα προϊόντα είναι γραμμένα με ανεπίσημο ύφος. Ορισμένες φορές η διατύπωση μπορεί να είναι σχεδόν παιχνιδιάρικη. Στα προϊόντα που υιοθετούν αυτήν την πιο χαλαρή προσέγγιση περιλαμβάνονται το YouTube, το Gmail και το Google Play.

Αν προσφέρετε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή μια νομική υπηρεσία ή αν αναφέρεστε σε χρηματικά ποσά, θα πρέπει να υιοθετήσετε ένα πιο επίσημο ύφος και στυλ.

Ευκολία ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αυστραλία

Στην έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την ευκολία ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2019, η Αυστραλία κατετάγη 18η ανάμεσα σε 190 χώρες.

4 Συστήματα και μορφές αρίθμησης

Αριθμοί

Διαχωριστικό δεκαδικών
 • Το διαχωριστικό δεκαδικών είναι η κουκκίδα ή τελεία (.)
  • π.χ. 1.5 ώρα.
Διαχωριστικό χιλιάδων
 • Για τους αριθμούς από το 1.000 έως το 9.000 δεν χρησιμοποιείται διαχωριστικό

  • π.χ. 1524 άτομα.
 • Στους αριθμούς από το 10.000 και μετά χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό το κόμμα (,): 10, 000, 100,000, 1,000,000

  • π.χ. 19,524 άτομα
Αριθμοί τηλεφώνου
 • Οι αριθμοί τηλεφώνου έχουν συνήθως την εξής μορφή: τοπικός κωδικός, ακολουθούμενος από έναν οκταψήφιο αριθμό (+02) 1234 5678. Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων αρχίζουν συνήθως με 04 και ακολουθούν τη μορφή: 0412 345 678.

Για τους διεθνείς αριθμούς, χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας 61, ακολουθούμενος από το 0, το οποίο παραλείπεται πριν από τον τοπικό κωδικό,
π.χ. (61) 2 1234 5678.

 • Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων έχουν την εξής μορφή: (61) 123 456 789.

 • Οι αριθμοί δωρεάν κλήσης έχουν το πρόθεμα 1800.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι Αυστραλοί συνήθως γράφουν ολογράφως τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 9 (ένα, πέντε, εννέα), ενώ οι διψήφιοι αριθμοί γράφονται με ψηφία, δηλαδή 12, 24 κ.λπ. Το διαχωριστικό για εύρη αριθμών είναι η μεσαία παύλα (–), π.χ. 11–19 άτομα.

5 Μορφή νομίσματος

Οι Αυστραλοί συναλλάσσονται σε δολάρια Αυστραλίας και σεντ. Αυτό αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο $, ενώ ο εμπορικός κωδικός τριών γραμμάτων είναι AUD.

Οι ονομαστικές αξίες των χαρτονομισμάτων είναι 100 $, 50 $, 20 $, 10 $ και 5 $.

Οι ονομαστικές αξίες των κερμάτων είναι 1 $, 2 $, 50 ¢, 20 ¢, 10 ¢ και 5 ¢.

6 Μορφή ημερομηνίας

Στην Αυστραλία η μορφή ημερομηνίας είναι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ π.χ. 24/03/19.

Εναλλακτικά, αν γράφεται ολογράφως, θα πρέπει να είναι "24 March 2019" (χωρίς κόμματα και τακτικά αριθμητικά όπως th, nd ή st).

Όταν γράφετε ημερομηνίες ολογράφως, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, προσθέστε ένα κόμμα μετά την ημέρα π.χ. "Monday, 27 March 2017".

7 Μορφές ώρας

Στην Αυστραλία χρησιμοποιείται συνήθως το 12ωρο σύστημα.

Στην καθομιλουμένη και στις περισσότερες περιστάσεις προτιμάται η 12ωρη μορφή ώρας και η ώρα γράφεται με τον εξής τρόπο: 9.35 pm ή 6.21 am.

Η 24ωρη μορφή προτιμάται σε ψηφιακές συσκευές, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, tablet κ.λπ., ενώ αποτελεί την τυπική μορφή στο Android, όπου το διαχωριστικό είναι η άνω και κάτω τελεία, π.χ. 14:24.

8 Εργάσιμες ημέρες

Οι τυπικές εργάσιμες ημέρες είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. - 5 μ.μ. Τα Σαββατοκύριακα είναι το Σάββατο και η Κυριακή.

9 Τι πρέπει να αποφύγετε στην αγορά της Αυστραλίας

Κάθε κουλτούρα περιλαμβάνει διαφορετικές δεισιδαιμονίες και παραδόσεις, τις οποίες αξίζει να λαμβάνετε πάντα υπόψη, ειδικά κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά. Οι Αυστραλοί θεωρούν τον αριθμό 13 άτυχο, αλλά δεν το παίρνουν και πολύ στα σοβαρά.

10 Σημαντικές συμβουλές τοπικής προσαρμογής

Ακολουθούν οι πέντε κυριότερες μεταφραστικές συμβουλές που θα σας κάνουν να δίνετε την εντύπωση ότι είστε φυσικός ομιλητής, σε ελάχιστο χρόνο:

 1. Λάβετε υπόψη τις διαφορές όσον αφορά στην ορθογραφία, τη στίξη, την τιμολόγηση, τις μορφές ημερομηνίας, τις μετρήσεις, την ορολογία κ.λπ.

 2. Αποφύγετε ιδιωματισμούς και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα σας, καθώς μπορεί να μην είναι γνωστές στην Αυστραλία. Για παράδειγμα, αποφύγετε την αργκό.

 3. Λάβετε υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές, ώστε να μην μπερδεύετε ή προσβάλλετε το κοινό σας στην Αυστραλία. Αποφύγετε τα πολιτιστικά κλισέ, όπως "put a shrimp on the barbie" και "G’day mate!", καθώς οι περισσότεροι Αυστραλοί δεν μιλούν έτσι.

 4. Φροντίστε το κείμενο μάρκετινγκ να ταιριάζει στο κοινό σας στην Αυστραλία ζητώντας από έναν ντόπιο να διαβάσει το προωθητικό υλικό σας προτού το δημοσιεύσετε.

 5. Στους Αυστραλούς αρέσουν οι συντομεύσεις. Έτσι, το "barbeque" είναι "barbie", το "this afternoon" είναι "this arvo", το "breakfast" είναι "brekkie" και το "university" είναι "uni".

11 Πρόσθετες οδηγίες

Ανακαλύψτε πώς να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας είναι στο ύφος και τη γλώσσα της τοπικής αγοράς στον οδηγό μας για την τοπική προσαρμογή.