Ενημερωθείτε για τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές

Επεξήγηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης για τις εξαγωγές

Η διαδικασία πωλήσεων στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολη, όταν γνωρίζετε τους νόμους περί εξαγωγών και τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Η γνώση των βασικών κανόνων σχετικά με τις νομικές αμοιβές, την τεκμηρίωση και τους τελωνειακούς κανονισμούς για συγκεκριμένες αγορές θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Νομικά ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την πραγματοποίηση εξαγωγών

Αν κάνετε τα πρώτα σας βήματα στον χώρο των εξαγωγών, συχνά η βέλτιστη προσέγγιση είναι να ξεκινήσετε με μια συγκρατημένη στρατηγική εξαγωγών και, στη συνέχεια, να αποκτήσετε περισσότερη εμπειρία. Θα πρέπει να λάβετε εξαρχής υπόψη τρία βασικά ζητήματα, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι η είσοδός σας σε νέες αγορές στο εξωτερικό θα είναι επιτυχημένη.

1. Πρέπει να καταβάλετε δασμούς και να ολοκληρώσετε τελωνειακές διαδικασίες;

Σε πολλές περιπτώσεις, αναλογεί ένας δασμός στη χώρα στην οποία εισάγονται τα προϊόντα σας. Αυτός ο δασμολογικός συντελεστής καθορίζεται με βάση την κατάταξη του εναρμονισμένου δασμολογικού συστήματος ή τον κωδικό εμπορεύματος στον οποίο θεωρείται ότι εμπίπτουν τα προϊόντα σας.

Ένα εναρμονισμένο δασμολογικό σύστημα είναι ένα διεθνώς τυποποιημένο σύστημα ονομάτων και αριθμών για την κατάταξη των εμπορεύσιμων προϊόντων το οποίο ισχύει σε περισσότερες από 200 χώρες.

Οι κωδικοί εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται κατά την συμπλήρωση των τελωνειακών εγγράφων και διευκολύνουν τη σχετική διαδικασία. Για τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ ή για μεταφορές εντός της ΕΕ ισχύουν οκταψήφιοι κωδικοί, ενώ για τις εισαγωγές εκτός της ΕΕ ισχύουν δεκαψήφιοι κωδικοί.

Εάν η χώρα εισαγωγής συμμετέχει σε εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία πωλείτε ή αν είναι και οι δύο μέρος μιας κοινής τελωνειακής ένωσης, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ενδέχεται να απαιτούν λιγότερη γραφειοκρατία και να είναι ευκολότερες.

Για παράδειγμα, αν εξαγάγετε από το Ηνωμένο Βασίλειο και εισαγάγετε στη Γερμανία, ή αντίστροφα, τα εμπορεύματά σας συνήθως δεν θα απαιτούν εκτελωνισμό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Χρειάζεται να εγγραφείτε σε μητρώο ΦΠΑ στη χώρα στην οποία πραγματοποιείτε εξαγωγές;

Η εγγραφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία και τήρηση αρχείων, γι' αυτό και οι εταιρείες που εξάγουν σε μικρότερη κλίμακα μερικές φορές ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν οι εξαγωγές σας κυμαίνονται σε μικρή κλίμακα, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με διανομέα ή να προσλάβετε έναν ειδικό για τη διαχείριση του ΦΠΑ σας.

3. Ισχύουν απαιτήσεις στη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε εξαγωγές;

Ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να απαιτούν άδεια εξαγωγής, εάν τα προϊόντα συνδέονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφορά εμπορικά είδη με πιθανή στρατιωτική χρήση ή προϊόντα κρυπτογράφησης.

Για την άδεια εξαγωγής απαιτείται και μια προέγκριση από τις κρατικές υπηρεσίες της εξαγωγικής χώρας. Με αυτήν την προέγκριση παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αγαθών σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτείται ακόμα και η καταβολή εξαγωγικού δασμού, αν και αυτό δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.

Οι κρατικές εμπορικές αρχές διαθέτουν πολλές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με θέματα που αφορούν στους δασμούς, στη φορολογία και στις άδειες εξαγωγής, καθώς και σε άλλες υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση GOV.UK.

Ζητήματα που σχετίζονται με την πληρωμή

Στις εξαγωγές προκύπτουν επίσης πολλά ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και το χρονικό διάστημα πληρωμής. Αυτά μπορεί να είναι πιο περίπλοκα στην περίπτωση των εξαγωγών και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ταμειακών ροών της επιχείρησής σας.

Λάβετε υπόψη τις εξής ερωτήσεις:

  • Οι εξαγωγές σας εξοφλούνται πριν ή μετά την παράδοση;
  • Προσφέρετε πιστωτικές διευκολύνσεις στον αγοραστή;
  • Είναι σε θέση η εταιρεία σας να χρηματοδοτήσει τις εξαγωγές της μέσω του κεφαλαίου κίνησης;
  • Θα χρειαστεί η εταιρεία σας να χρησιμοποιήσει εξωτερική χρηματοδότηση για να στηρίξει τις εξαγωγές της;

Επίσης, απαιτείται χρόνος για τη συσκευασία, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό των εξαγόμενων αγαθών στη χώρα προορισμού. Συχνά υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος ζημίας ή απώλειας των αγαθών, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να λάβετε την πληρωμή σας με καθυστέρηση ή ακόμα και να μην πληρωθείτε.

Για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, υπάρχουν εξειδικευμένοι οργανισμοί που παρέχουν ασφάλιση ή φροντίζουν για την εξασφάλιση πίστωσης, ώστε να διευκολύνεται η ροή του εμπορίου.

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (International Commercial Terms - Incoterms) ξεκαθαρίζουν και διαμορφώνουν τους όρους που χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις μεταξύ εισαγωγέων και εξαγωγέων. Η κατανόηση των Incoterms είναι το κλειδί για την κατανόηση του πρόσθετου κόστους και των χρόνων αποστολής που προκύπτουν από το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτά τα έξοδα συνήθως μεταβιβάζονται στον πελάτη σας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους όρους Incoterms στον οδηγό μας για τη διεθνή παράδοση αγαθών.

Γνωρίζοντας τους βασικούς νόμους περί εξαγωγών, καθώς και τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξαγωγική αγορά σας πριν την έναρξη των εξαγωγών, θα εξασφαλίσετε εκ των προτέρων μια συνεκτική στρατηγική εξαγωγών για την επιχείρησή σας.