Ενημερωθείτε για τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές

Επεξήγηση της συμμόρφωσης εξαγωγών

Η διαδικασία πωλήσεων στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολη, όταν γνωρίζετε τους νόμους περί εξαγωγών και τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Η γνώση των βασικών κανόνων σχετικά με τις νομικές αμοιβές, την τεκμηρίωση και τους τελωνειακούς κανονισμούς για συγκεκριμένες αγορές θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Νομικά ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την πραγματοποίηση εξαγωγών

Αν κάνετε τα πρώτα σας βήματα στον χώρο των εξαγωγών, συχνά η βέλτιστη προσέγγιση είναι να ξεκινήσετε με μια συγκρατημένη στρατηγική εξαγωγών και, στη συνέχεια, να αποκτήσετε περισσότερη εμπειρία. Από την αρχή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τρία βασικά ζητήματα, για να εξασφαλίσετε ότι η είσοδός σας σε νέες αγορές στο εξωτερικό θα είναι επιτυχημένη.

1. Πρέπει να καταβάλετε δασμούς και να ολοκληρώσετε τελωνειακές διαδικασίες;

Σε πολλές περιπτώσεις, αναλογεί ένας δασμός στη χώρα στην οποία εισάγονται τα προϊόντα σας. Αυτός ο δασμολογικός συντελεστής καθορίζεται με βάση την κατάταξη του εναρμονισμένου δασμολογικού συστήματος ή τον κωδικό εμπορεύματος στον οποίο θεωρείται ότι εμπίπτουν τα προϊόντα σας.

Το εναρμονισμένο δασμολογικό σύστημα είναι ένα διεθνώς τυποποιημένο σύστημα ονομάτων και αριθμών για την κατάταξη των εμπορεύσιμων προϊόντων το οποίο ισχύει σε περισσότερες από 200 χώρες.

Οι κωδικοί εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται κατά τη συμπλήρωση των τελωνειακών εγγράφων και διευκολύνουν τη σχετική διαδικασία. Για τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ ή για μεταφορές εντός της ΕΕ χρησιμοποιούνται οκταψήφιοι κωδικοί, ενώ για τις εισαγωγές εκτός της ΕΕ χρησιμοποιούνται δεκαψήφιοι κωδικοί.

Αν η χώρα εισαγωγής συμμετέχει σε εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία πωλείτε ή αν συμμετέχουν και οι δύο σε μια τελωνειακή ένωση, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ενδέχεται να απαιτούν λιγότερη γραφειοκρατία και να είναι ευκολότερες.

Για παράδειγμα, αν εξάγετε από το Ηνωμένο Βασίλειο και εισάγετε στη Γερμανία, ή το αντίστροφο, τα εμπορεύματά σας κατά κανόνα δεν απαιτείται να περάσουν από τη διαδικασία εκτελωνισμού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Χρειάζεται να εγγραφείτε σε μητρώο ΦΠΑ στη χώρα στην οποία πραγματοποιείτε εξαγωγές;

Η εγγραφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία και τήρηση αρχείων, γι' αυτό και οι εταιρείες που εξάγουν σε μικρότερη κλίμακα μερικές φορές ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν οι εξαγωγές σας κυμαίνονται σε μικρή κλίμακα, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με διανομέα ή να προσλάβετε έναν ειδικό για τη διαχείριση του ΦΠΑ σας.

3. Η χώρα από την οποία πραγματοποιείτε εξαγωγές επιβάλλει απαιτήσεις;

Ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να απαιτούν άδεια εξαγωγής, εάν τα προϊόντα συνδέονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφορά εμπορικά είδη με πιθανή στρατιωτική χρήση ή προϊόντα κρυπτογράφησης.

Μια άδεια εξαγωγής συνεπάγεται να εξασφαλίσετε μια προκαταβολική έγκριση της κυβέρνησης της χώρας εξαγωγής. Αυτό θα επέτρεπε την αποστολή των εμπορευμάτων σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού, τελικό χρήστη ή τελική χρήση. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να εφαρμόζουν ακόμη και έναν εξαγωγικό δασμό, αν και αυτό είναι ασυνήθιστο.

Οι κρατικές εμπορικές αρχές διαθέτουν πολλές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με θέματα που αφορούν στους δασμούς, στη φορολογία και στις άδειες εξαγωγής, καθώς και σε άλλες υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση GOV.UK.

Ζητήματα που σχετίζονται με την πληρωμή

Στις εξαγωγές προκύπτουν επίσης πολλά ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και το χρονικό διάστημα πληρωμής. Αυτά μπορεί να είναι πιο περίπλοκα κατά τις εξαγωγές και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ταμειακών ροών της επιχείρησής σας.

Λάβετε υπόψη τις εξής ερωτήσεις:

  • Οι εξαγωγές σας εξοφλούνται πριν ή μετά την παράδοση;
  • Προσφέρετε πιστωτικές διευκολύνσεις στον αγοραστή;
  • Η εταιρεία σας είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις εξαγωγές της από το κεφάλαιο κίνησης;
  • Θα πρέπει η εταιρεία σας να χρησιμοποιήσει εξωτερική χρηματοδότηση, για να χρηματοδοτήσει τις εξαγωγές της;

Τα εξαγόμενα εμπορεύματα χρειάζονται επίσης χρόνο για να συσκευαστούν, να μεταφερθούν και να εκτελωνιστούν στη χώρα προορισμού. Συνεπώς, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ζημίας ή απώλειας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους πληρωμής σας ή να έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρωθείτε.

Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν εξειδικευμένοι οργανισμοί που παρέχουν ασφάλιση ή μεσολαβούν για να εξασφαλίσουν πίστωση, ώστε να διευκολύνεται η ροή του εμπορίου.

Οι διεθνείς εμπορικοί όροι (International Commercial Terms - Incoterms) αποσαφηνίζουν και διαμορφώνουν με συνέπεια τους όρους που χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις μεταξύ εισαγωγέων και εξαγωγέων. Η κατανόηση των Incoterms είναι το κλειδί για την κατανόηση του πρόσθετου κόστους και των χρόνων αποστολής που προκύπτουν από το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτά τα έξοδα συνήθως μεταβιβάζονται στον πελάτη σας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα Incoterms στον οδηγό μας για τη διεθνή παράδοση.

Γνωρίζοντας τους βασικούς νόμους περί εξαγωγών, καθώς και τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξαγωγική αγορά σας πριν την έναρξη των εξαγωγών, θα εξασφαλίσετε εκ των προτέρων μια συνεκτική στρατηγική εξαγωγών για την επιχείρησή σας.