İnternetteki varlığınızı Birleşik Krallık pazarına uygun hale getirin

Birleşik Krallık pazarı için yerelleştirme rehberi

1 Genel Bakış

Bu rehberi, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize daha yakın olmanıza yardımcı olmak için hazırladık. Birleşik Krallık kültürüne uygun bir internet dilinizin olması, müşterilerinizin sizi kendilerine yakın hissetmelerini sağlayacak ve sizinle iş yapmaları için güven oluşturacaktır. Bu küçük ama önemli ayrıntıları anlamanız, bu yeni pazarda kısa süre içinde iyi bir yer edinmenizi sağlayacaktır.

2 En çok kullanılan dil

Britanya'da en çok kullanılan konuşma ve yazı dili Britanya İngilizcesi'dir. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bir ülke olsa da çoğu müşteri kendisiyle Britanya İngilizcesi dilinde iletişim kurulmasını bekler.

Britanya İngilizcesi yazım kuralları Amerikan İngilizcesindeki kurallardan farklıdır. Örneğin, Britanya İngilizcesinde birçok kelime "u" ile yazılırken Amerikan İngilizcesinde böyle bir yazım kuralı yoktur.

Örneğin:

BK ABD
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

Amerikan İngilizcesinde z kullanılan bazı sözcükler Britanya İngilizcesinde s ile yazılır:

BK ABD
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

3 Resmiyet

Birleşik Krallık'taki müşterilerinize hitap ederken kullandığınız dil resmi mi yoksa samimi mi olmalı?

Britanya'da ürünlerle ilgili bilgiler genellikle samimi bir dille yazılır. Zaman zaman esprili bir dil kullanıldığı da olur. YouTube, Gmail ve Google Play bu samimiyetin sergilendiği ürünler arasındadır.

Birleşik Krallık'ta iş yapmanın kolaylığı

Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Yapma Kolaylığı raporunda Birleşik Krallık, 190 ülke arasında 9. sıradaydı.

4 Numaralandırma sistemleri ve biçimleri

Sayılar

Ondalık ayırıcı
 • Nokta (.) kullanılır
  • ör. 1.5 saat.
Binlik ayırıcı
 • Binlik ayırıcı olarak virgül (,) kullanılır
  • ör. 1,524 kişi.
Telefon numaraları
 • Telefon numaraları genellikle (+44) 123 4567 8910 biçimindedir. Ücretsiz hizmet telefon numaraları genellikle 0800 123 4567 biçimindedir.

Yararlı bilgiler

Britanyalılar genellikle 1–9 arasındaki rakamları yazarak belirtir (bir, beş, dokuz) ve çift basamaklı sayılar rakam olarak yazılır (ör. 12, 24). Sayı aralığı için ayırıcı olarak uzun tire (–) kullanılır
(ör. 11–19 kişi).

5 Para birimi biçimi

Birleşik Krallık'ın para birimi İngilizce Sterlini'dir. Bu para birimi, sterlin işareti olan £ ile ve üç harfli ticari kodu GBP ile temsil edilir.

Pound kağıt para değerleri 50 £, 20 £, 10 £, 5 £, 2 £, 1 £ şeklindedir. Peni madeni para değerleri 50 p, 20 p, 10 p, 5 p, 2 p, 1 p şeklindedir.

6 Tarih biçimi

 • Britanya'da tarih biçimi GG/AA/YY şeklindedir (ör. 24/03/17).

 • Kısaltılmadan kullanılıyorsa "24 March 2017" şeklinde yazılır (virgül ya da th, nd, veya st gibi sıra belirten ifadeler kullanılmaz).

 • Tarihleri günle birlikte kısaltmadan yazmak için günden sonra bir virgül koyun, ör. "Monday, 27 March 2017".

 • Tarih aralıkları için ayırıcı olarak uzun tire (–) kullanılır, ör. "24–27 March".

 • Her iki tarih de farklı aylardaysa aylar tam olarak yazılır. Uzun tirenin (–) öncesine ve sonrasına bir boşluk eklenir, ör. "28 March – 4 April".

 • Bunu aynı ay içindeki aralığı belirtirken de kullanabilirsiniz (ör. 27 March – 29 March).

7 Saat biçimleri

Birleşik Krallık'ta hem 24 saatlik hem de 12 saatlik sistem kullanılır.

Günlük konuşmada 12 saatlik biçim tercih edilir ve 9.35 p.m. veya 6.21 a.m. olarak yazılır (başka bir ifadeyle, saat ile dakika arasında ayırıcı olarak nokta kullanılır ve p.m. - a.m. bölümünde her zaman nokta bulunur).

Bilgisayar, telefon, tablet ve benzer dijital cihazlarda 24 saatlik biçim tercih edilir. Ayrıca bu, ayırıcı olarak iki nokta kullanılan Android cihazlarda da standart biçimdir (ör. 14:24).

8 Çalışma günleri

Standart iş günleri Pazartesi-Cuma'dır.

Britanyalıların yazılı ve sözlü dilde "Monday through Friday" yerine "Monday to Friday" kullandığını unutmayın.

9 Birleşik Krallık pazarında kaçınılması gerekenler

Her kültürde, özellikle yeni bir pazara girerken dikkat edilmesi gereken farklı batıl inançlar ve gelenekler vardır. Britanyalılar 13 rakamını uğursuz olarak kabul eder. Friday 13 (Cuma 13) tarihinin de özellikle yolcular için uğursuz olduğuna inanılır.

10 Yerelleştirmeyle ilgili önemli ipuçları

Aşağıda, kısa sürede yerel bir üsluba sahip olmanızı sağlayacak, çeviriyle ilgili en etkili beş ipucu verilmiştir:

 1. Yazım, noktalama işaretleri, fiyatlandırma, tarih biçimleri, ölçü birimleri, terimler gibi konularda ABD ile Birleşik Krallık arasındaki farkları unutmayın.

 2. Birleşik Krallık pazarına uygun olarak çevrilemeyebileceği için kendi dilinizdeki günlük konuşma tarzını veya deyimleri kullanmaktan kaçının. Örneğin, "göle maya çalmak".

 3. Britanya'daki kitlenizde kafa karışıklığına neden olmamak veya onları gücendirmemek için kültürel farklılıkları göz önünde bulundurun. Örneğin, bir promosyonda Şükran Günü'nden bahsetmeyin veya bunun Birleşik Krallık'ta anlaşılacağını varsaymayın.

 4. ABD kitlesi için oluşturulan bir pazarlama metni, Birleşik Krallık kitlesi için her zaman uygun olmayabilir. Bu tür durumlarda, orijinal fikri ve tonu korurken metni Birleşik Krallık kitlesi için daha uygun hale getirmenize yardımcı olacak bir yaratıcı çeviri hizmeti kullanın.

 5. ABD'de, metinlerin tamamında kelimelerin ilk harflerinin büyük olması tercih edilir. Ancak bu biçim, Birleşik Krallık'ta başlık ve sekmelerde bile neredeyse hiç kullanılmaz. Böyle metinlerin bir "bağırma" hissi verdiği düşünülür.

11 Ek kurallar

Web sitenizin üslubunun ve dilinin yerel nitelikler taşıdığından emin olmak için yerelleştirme rehberimizden yararlanabilirsiniz.