Uygulamanızın performansını ölçme ve anlama

1 Genel bakış

Zorluk

Uygulamanızın nasıl performans gösterdiğini anlamanız ve kaynaklarınızı sorunları etkili bir şekilde teşhis edip uygulamanızın performansını optimize etmek için kullanmanız gerekir. Başarmanız gereken, bu bilgileri, işinizi büyütmeye ayırmanız gereken zamanı veya kaynakları boşa harcamadan toplamanızı ve kullanmanızı sağlayacak etkili bir yol bulmaktır.

Amacınız

Uygulamanızın performansıyla ilgili detaylı bilgi edinmek ve kullanıcılarınızın cihazlarında görülen uygulama performansı sorunlarını teşhis etmek.

İzlenecek yaklaşım

Firebase, kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönlendirmeniz için uygulama performansı ve kararlılığı hakkında detaylı bilgiler sunar. Uygulama performans sorunlarını düzeltin, uygulamanızın belirli kısımlarının performansını izlemek için izlerden yararlanın ve Firebase konsolunda özet görünüme ulaşın. Herhangi bir kod yazmadan, uygulamanızın başlangıç süresini takip edebilir ve HTTP isteklerini de izleyebilirsiniz. Bu rehberde, işinizi büyütmeye hazırlanırken performansı izlemenin önemi ve bunu nasıl yapacağınız ele alınmıştır.

2 Performans izlemenin faydaları

Firebase Performance Monitoring, iOS ve Android uygulamalarınızın performans özellikleriyle ilgili bilgi edinmenizi sağlayan bir hizmettir. Performance Monitoring SDK'sını kullanarak uygulamanızdan performans verileri toplayabilir, ardından bu verileri Firebase konsolunda inceleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Performance Monitoring, uygulamanızın performansının nerede ve ne zaman iyileştirilebileceğini anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgilerden yararlanarak performans sorunlarını düzeltebilirsiniz.

Uygulamanızın hızını ve duyarlılığını koruma

Otomatik ve özel performans izleme özelliği sayesinde, uygulamanızın kullanıcılarınızın gözünde nasıl performans gösterdiğine ilişkin bilgi edinin.

Performans koşullarını öğrenmek için izlerden yararlanma

Özel izlerden yararlanarak, performans sorunlarının hangi koşullarda ortaya çıktığını anlayabilir ve sorunları daha kolay çözebilirsiniz. Uygulama başlangıç süresi gibi otomatik izlerden de yararlanabilirsiniz.

Ağ davranışına odaklanma

HTTP/S isteklerini otomatik izleme özelliği sayesinde, kullanıcılarınızı etkileyen ağ gecikmelerini anlayın. Yanıt sürelerini, başarı oranlarını, yük boyutlarını takip edebilir, ayrıca yük beklenirken harcanan zaman ile indirilirken harcanan zamanı karşılaştırmalı olarak izleyebilirsiniz.

Sorunların kaynağını net olarak belirleme

Sorunların temeline inmek için, iz ve ağ verilerini uygulama sürümü, ülke, cihaz ve OS seviyesi gibi boyutlara indirgeyin.

3 Firebase Performance Monitoring'in işleyişi

Temel özellikler

  • Uygulamanın kritik yönlerini otomatik olarak ölçme

Performance Monitoring SDK'sını iOS veya Android uygulamanıza entegre ettiğinizde, uygulama performansının kritik yönlerini izlemek için herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmaz. İzleyebileceğiniz yönler şunlardır: başlangıç süresi, ekrana göre oluşturma verileri, ön plandayken gerçekleştirilen etkinlik, arka plandayken gerçekleştirilen etkinlik ve HTTP/S ağ istekleri.

  • Uygulama performansını doğrulayan bilgiler

Kullanıcı beklentilerinin altında kalma nedenini tam olarak bilmiyorsanız uygulamanızın performansını optimize etmek zor olabilir. Bu nedenle, Performance Monitoring size performans metriklerinin ülke, cihaz, uygulama sürümü ve OS seviyesinde dökümünü sunar.

  • Performance Monitoring'i uygulamanız için özelleştirme

Uygulamanızın yeni ekran yükleme gibi belirli durumlardaki performansını yakalamak için izler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu izler sırasında tanımladığınız etkinlikleri (önbellek isabetleri gibi) saymak için özel metrikler ayarlayabilirsiniz.

İşleyiş şekli

Performance Monitoring, Performance Monitoring SDK'sını içeren iOS ve Android uygulamaları için kullanılabilir. Performance Monitoring, uygulamanızdaki izleri ve HTTP/S ağ isteklerini takip eder.

İz, uygulamanızda zamandaki iki nokta arasında yakalanan performans verilerinin raporudur. Performance Monitoring SDK'sı, yüklendiğinde, kullanıcının uygulamayı açması ile uygulamanın yanıt vermesi arasındaki süreyi ölçen uygulama başlangıç izleri sunar. Uygulamanızın ön planda veya boştayken nasıl performans gösterdiğiyle ilgili bilgi edinmeniz için, ön plandaki uygulama izleri ve arka plandaki uygulama izleri de sunar.

  • Kullanıcının uygulamayı açması ile uygulamanın yanıt vermesi arasındaki süreyi ölçen uygulama başlangıç izleri.
  • Bir ekranın aktif olduğu süre boyunca çalışıp yavaş ve donmuş kareleri ölçen ekran izleri.
  • Uygulamanın arka planda çalışma süresini ölçen arka plandaki uygulama izleri.
  • Uygulamanın ön planda çalıştığı ve kullanıma hazır olduğu süreyi ölçen ön plandaki uygulama izleri.

Özel izler de yapılandırabilirsiniz. Özel iz, uygulamanızdaki kodun bir bölümüyle ilişkili performans verilerinin raporudur. Bir özel izin başlangıç ve bitişini belirlemek için, Performance Monitoring SDK'sının sağladığı API'lerden yararlanırsınız. Bir izde ek yapılandırma yapılarak kendi kapsamında gerçekleşen performansla ilgili etkinliklere ait özel metrikleri kaydetmesi de sağlanabilir. Örneğin, önbellek isabetleri ve önbellekte yok durumlarının sayısı veya arayüzün belirgin bir süre yanıt vermediği durumların sayısı için özel metrik oluşturabilirsiniz.

HTTP/S ağ isteği, uygulamanızın bir hizmet uç noktasına istek göndermesi ile o uç noktanın yanıtının tamamlanması arasındaki süreyi yakalayan bir rapordur. Uygulamanızın istek gönderdiği herhangi bir uç nokta için, SDK birden fazla metrik yakalar:

  • Yanıt süresi: İstekte bulunulması ile yanıtın tam olarak alınması arasında geçen süre
  • Yük boyutu: Uygulama tarafından indirilen ve yüklenen ağ yükünün bayt cinsinden boyutu
  • Başarı oranı: Toplam yanıt sayısına kıyasla başarılı yanıtların yüzdesi (ağ veya sunucu arızalarını ölçmek için)

Hem izler hem de HTTP/S ağ istekleri için, aşağıdaki gibi kategorilere ayrılmış performans izleme verilerini görebilirsiniz:

İzler

Uygulama sürümü Ülke Cihaz OS Radyo Operatör

HTTP/S ağ istekleri

Uygulama sürümü Ülke Cihaz OS Radyo Operatör MIME türü

Kullanıcı verileri

Performance Monitoring, kimliği tanımlayabilecek bilgileri (adlar, e-posta adresleri veya telefon numaraları gibi) kalıcı olarak saklamaz. Performance Monitoring, HTTP/S ağ isteklerini izlerken, toplu ve anonim URL kalıpları oluşturmak için URL'lerden (URL parametreleri dahil edilmez) yararlanır. Bu kalıplar, sonunda kalıcı hale getirilir ve Firebase konsolunda gösterilir.