Pazar genişlemesiyle ilgili vergi sorunları hakkında bilgi edinin

Bir işletme uluslararası pazarlara açılırken göz önünde bulundurulacak yasal etkenler

İhracat yaptığınız pazarda yeni bir oyuncu olarak, yeni vergi yasalarının ve yönetim kurallarının geçerli olduğu bir oyuna giriyorsunuz. Bu kuralları bilip ona göre planlama yapmak, en avantajlı şekilde ve daha düşük riskle giriş yapmanızı sağlar.

Yeni pazar, yeni kurallar

Uluslararası vergi yasalarına uygun şekilde sorunsuz bir giriş yapmak hem fazladan mali yük hem de yönetim ve zamanla ilgili zorunluluklar getirir. Buna ek olarak, uluslararası vergi yasalarına uyulmadığı takdirde sert cezalara maruz kalınabileceğinden, bu yasalara titizlikle uymak çok önemlidir.

Market Finder sayesinde, araştırmaya harcadığınız zamandan tasarruf edebilir, vergi bilgilerinizin alakalı ve güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz. Böylece işinize odaklanmak için daha fazla zamanınız olur ve operasyonlarınız sorunsuz şekilde gerçekleşir.

Vakit nakittir

Verginizin miktarını hesaplamak ve ödemek, zamanınızı ve kaynaklarınızı önemli ölçüde tüketebileceği için ihracat yaptığınız pazardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmenizi önleyebilir.

İhracat yaptığınız pazarın vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için gereksinim duyacağınız zamanı değerlendirirken, başlangıçtaki planlama, hesaplama ve ödemeden daha fazlasını göz önünde bulundurun. Değişen kurallara uygunluk sağlamak, hataları düzeltmek, vergi denetimlerini yanıtlamak ve geri ödemeler için başvuruda bulunup bunları almak, zaman ayrılması gereken diğer faktörlerdir.

Dünyadaki vergi sistemlerinin farklı gelişmişlik düzeylerinde olması, verimliliğin de farklı düzeylerde olduğu anlamına geliyor. Ekonomik yönden daha az gelişmiş ülkeler güçlü elektronik sistemlere sahip olmayabilir, vergi yükümlülükleri için harcanan süre1 ve yapılan ödeme sayısı2 artabilir, bu da sonuç olarak daha fazla denetim gerektirir.

Ortalama olarak, orta büyüklükte yerli bir şirket vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için 251 saat harcar, 25 ödeme yapar ve ortalama Toplam Vergi Oranı %40,6'dır.3

Küresel resim

Aşağıdaki küresel özette, ihracat yapmak isteyen orta büyüklükte yerli bir şirketin göz önünde bulundurması gereken temel noktalar hakkında bilgi verilmektedir.

Afrika

Vergi ödemek açısından hâlâ zor bir bölge, en yüksek ortalama ödeme sayısına sahip ve toplam vergi oranı ile vergi yükümlülükleri için harcanan süre ikinci en yüksek olan bölge.4

 • Toplam vergi oranı artmaya devam etti (minimum vergi oranlarının uygulanması ve sosyal güvenlik katkı paylarının artması nedeniyle)
 • Muhasebe yazılımlarının ve vergi iadesi ödeme ve doldurmaya yönelik elektronik sistemlerin gelişmesi sayesinde vergi yükümlülükleri için harcanan süre kısaldı
 • Bölge, başvuru sonrasındaki işlemler konusunda gelişme gösterdi: şirket gelir vergisi iadesini düzeltmek Afrika ülkelerinin %51'inde büyük olasılıkla bir vergi denetimini tetikleyecektir, ancak bu denetimlerin tamamlanma süresi dünya ortalamasından kısadır

Asya Pasifik/Okyanusya

Asya Pasifik, başvuru sonrasındaki işlemler haricinde tüm konularda dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdi. Vergi yükümlülükleri için harcanan süre ve ödeme sayısı düşmeye devam ediyor, ancak toplam vergi oranı biraz yükseldi.

 • Elektronik sistemlerin kullanılmaya başlaması veya gelişmesi nedeniyle veri yükümlülükleri için harcanan süre ve ödeme sayısı azaldı
 • Bölgede çalışma vergilerinin ve iş tarifelerinin artması nedeniyle toplam vergi oranları biraz yükseldi
 • Başvuru sonrasındaki işlemler, KDV iadesi alma süresi dışında her yönden dünya ortalamasından uzun sürüyor
 • Bölgede şirket gelir vergisi denetimi için harcanan süre tüm bölgelerden uzun ve ekonomilerin %45'inde gelir vergisi denetimi isteniyor

Orta Amerika ve Karayipler

Kârdan alınan vergilerdeki değişiklikler ve elektronik sistemlerin iyileştirilmesi sayesinde toplam vergi oranı ve ödeme sayısı düşmeye devam etti.

 • Bahamalar'da KDV uygulamasının başlamasıyla vergi yükümlülükleri için harcanan süre biraz arttı
 • Bölge, başvuru sonrasındaki işlemler konusunda gelişme göstermedi, bunlar dünya ortalamasından uzun sürüyor
 • Vergi yükümlülükleri ve KDV iadesi için dünyanın diğer tüm bölgelerinden daha fazla zaman harcamak gerekiyor

Orta Asya ve Doğu Avrupa

Orta Asya ve Doğu Avrupa, toplam vergi oranı, yükümlülükler için harcanan süre ve ödeme sayısı konularında iyi performansını sürdürüyor. Bunların tamamı dünya ortalamalarının altında ve bu yıl düşüş gösterdi.

 • Sürekli yeni elektronik sistemlerin devreye sokulması ve geliştirilmesi, ayrıca vergilerin kaldırılması nedeniyle bölgede ödeme sayısında bu yıl en büyük düşüş görüldü
 • Başvuru sonrasındaki işlemlerde gelişme göstererek, üç bileşende dünya ortalamalarından daha iyi sonuçlar sağladı: KDV iadesi için beklenen süre, vergi yükümlülükleri için harcanan süre ve şirket gelir vergisi denetiminin tamamlanma süresi

AB ve EFTA

Bölgedeki ekonomilerin neredeyse üçte ikisi, toplam vergi oranlarını etkileyen değişiklikler yaptı.

 • Ancak, toplam vergi oranı değişiklikleri, kâr, çalışma ve diğer vergi türlerinde çoğunlukla küçük tutarlarda yapıldı
 • AB ve EFTA, internet üzerinden ödenemeyen bir verginin yürürlüğe koyulması nedeniyle ödeme sayısının arttığı tek bölge oldu
 • Başvuru sonrasındaki işlemlerde, şirket gelir vergisi iadesini hataları gidermek için denetleme yöntemi yalnızca birkaç ekonomide uygulanıyor
 • Bölgenin tamamında KDV iadesi alınabiliyor

Orta Doğu

En düşük vergi oranına ve vergi yükümlülükleri için harcanan en kısa süreye sahip bu bölge vergi ödeme açısından en kolay bölge olmayı sürdürüyor. Başvuru sonrasındaki işlemlerle ilgili konularda dünya ortalamasından daha düşük bir performans gösterdi.

Vergi ve gümrükle ilgili göz önünde bulundurulması gereken noktalar da dahil, Orta Doğu'da iş yapma hakkında daha fazla bilgi için GOV.UK'yı ziyaret edin.

Kuzey Amerika

Bu bölge üç ekonomisiyle hâlâ en düşük ödeme sayısına sahip ve vergi yükümlülükleri için harcanan süre de dünya ortalamasından düşük.

 • Varlık ve çalışma vergilerindeki değişiklik nedeniyle oluşan küçük bir artışa rağmen, bölgenin toplam vergi oranı dünya ortalamasının altında kaldı
 • ABD'de şirket gelir vergisi düzeltmesi sonucunda denetim yapıldığı için bölgenin başvuru sonrasındaki işlemlere ait puanı iyi

Güney Amerika

Toplam vergi oranı düştü ve vergi yükümlülükleri için harcanan süre kısaldı, ancak yine de bölgenin en yükseği olmaya devam ediyor.

 • Ciro vergisine ait eşik oranları değiştiği için toplam vergi oranı düştü
 • Bölgede elektronik sistemlerin kullanılmaya başlaması ve gelişmesiyle vergi yükümlülükleri için harcanan süre kısaldı
 • Elektronik sistemlerin gelişmesi, ödeme sayısını da dünya ortalamasının altında tuttu
 • Güney Amerika, başvuru sonrasındaki işlemler bakımından diğer bölgelerin tümünden daha düşük bir verim düzeyine sahip. Bunun başlıca nedenleri, hiçbir ekonomide KDV iadesi olmaması ve şirket gelir vergisi süreçlerinin dünya ortalamasından uzun sürmesi

 1. Vergi yükümlülükleri için harcanan süre, her bir ana vergi türü (şirket gelir vergileri, çalışma vergileri ve zorunlu katkılar, tüketim vergileri) için hazırlık yapılması, evrakların doldurulması ve ödeme yapılması için gereken süreyi içerir. 

 2. Ödeme sayısı, şirketin farklı türlerdeki vergi ve katkılar için gerekli evrakları doldurma ve bunları ödeme işlemlerini ne sıklıkta yaptığıdır. Bu işlemlerin yapılma şekline göre ayarlanır. 

 3. Dünya Bankası Grubu'nun Paying Taxes (Vergi Ödeme) 2017 başlıklı araştırması 

 4. PwC