Potansiyel pazarları değerlendirmek için İş Yapma Kolaylığı 2016 göstergelerinden yararlanma

Yönetim, yasal düzenleme ve lojistik konularında karşınıza çıkabilecek zorlukları anlayın

1 Genel bakış

Zorluk

İster köklü ister yükselen bir pazar olsun, yeni bir ülkede ticaret yaparken yönetim, yasal düzenleme ve lojistik konularında karşınıza çıkabilecek zorluklar hakkında bilgi edinmeniz faydalıdır.

Amacınız

İş Yapma Kolaylığı 2016 göstergelerinin ülkelerle ilgili bilgileri ölçmek üzere kullandığı yeni yöntemi anlamak ve bu bilgileri, sizin açınızdan ihracat yapmaya en uygun ülkeleri güvenle belirlemek için kullanmak.

İş Yapma Kolaylığı 2016 göstergeleri işletmenize nasıl yardımcı olabilir?

İhracat ve ithalat süresi, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilir. İthalat ve ihracat süreçlerinin hangi ülkelerde daha verimli işlediğini öğrenerek, zamandan ve paradan büyük tasarruf edebilirsiniz.

Birçok işletme, küresel ekonomilerdeki ithalat ve ihracat süreçlerini değerlendirmek için İş Yapma Kolaylığı göstergelerinden yararlanıyor. İş Yapma Kolaylığı, işletmelere dünya çapındaki ithalat ve ihracat süreçleri hakkında daha doğru bilgi vermek için 2016'da yeni bir yöntem izlemiştir.

Bu yeni yöntemde, ithalat ve ihracat için gerekli üç prosedür grubuyla ilişkili zaman ve maliyet ölçülmüştür:

  • Belgelerle ilgili kanunlara uygunluk
  • Sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk
  • Ülke içi taşımacılık

İş Yapma Kolaylığı 2016'da ilk kez, ihracat prosedürleri ölçülürken her ekonominin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ürünü değerlendirilmiştir. İthalat işlemlerinde, yaygın bir şekilde üretildiğinden otomotiv parçalarına odaklanılmıştır. Böylece işletmeler, daha doğru, adil ve temsili veri gruplarını inceleyebilir.

İlgilendiğiniz pazarların İş Yapma Kolaylığı endeksini inceleyebilir veya aşağıdan, metrikler ve yöntem hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

*  $[Kısa listenizdeki pazarların *İş Yapma Kolaylığı* Endeksini inceleyin](tool)$+

2 İş Yapma Kolaylığı 2016'nın yeni yaklaşımı

Sınır ötesi ticarete yönelik İş Yapma Kolaylığı göstergeleri; uluslararası ticarette yönetim, yasal düzenleme ve lojistik için gerekli zaman ve maliyetin etkisini belirlemek amacıyla yapılan ilk küresel ölçümler arasındadır.

İş Yapma Kolaylığı, 2016'da ithalat ve ihracatla ilgili örnek olay varsayımlarının özelleştirildiği yeni bir yöntem izlemiştir.

İhracatla ilgili İş Yapma Kolaylığı örnek olayında, bir ülkede madencilik dışındaki başlıca ihracat ürünlerinden birine ait 15 tonluk bir gönderi ihraç edilirken kanunlar doğrultusundaki nakliye, sınır ve belgeleme işlemlerinin süresi ve maliyeti ölçülmüştür.

Ürünün, ülkenin iş dünyası açısından en önemli şehrindeki bir depodan, temel ihracat ortağına gönderilmek üzere, en çok kullanılan kara sınırına veya limana taşınma süreci izlenmiştir.1

İthalatla ilgili örnek olayda ürünün, ülkenin en çok kullanılan kara sınırından veya limanından, iş dünyası açısından en önemli şehrindeki bir depoya taşınma süreci izlenmiştir. Tüm ülkelerdeki gönderiler, konteyner içindeki 15 ton otomotiv parçasından oluşmaktadır.

Yeni yöntemde, uluslararası ticaret akışlarının şu etmenlere göre yürütüldüğü varsayılmıştır:

  • Karşılaştırmalı üstünlük
  • Tüketici tercihleri
  • Üretimin uluslararası yapısı
  • Ülkenin ve ticaret ortaklarının büyüklüğü ve coğrafi konumu

  1. 11 ülkede iş dünyası açısından en önemli birinci ve ikinci şehir için veriler ayrı ayrı toplanmıştır. 

3 İthalatla ilgili İş Yapma Kolaylığı bulguları

Yurt dışına ürün ihraç ederken, türlerine ve nereye gönderildiklerine bağlı olarak ürünleriniz gümrükte farklı şekilde işlem görür.

Bunun için biri ithalat biri ihracatla ilgili olmak üzere iki durum, iki örnek olayda gösterilmiştir (sonraki bölümde).

Otomotiv parçası ithalatına dair çalışma

İş Yapma Kolaylığı 2016'da ölçüme dahil edilen 189 ülkenin tümü, benzer ürünleri ithal etmektedir. İş Yapma Kolaylığı, tüm bu ekonomiler için tek ithalat ürünü olarak otomotiv parçalarını seçmiştir.

Veriler neler gösterdi?

Otomotiv parçalarının ithalatı, ihracatına kıyasla ortalama olarak daha fazla zaman ve maliyet gerektirmektedir.

İthal edilen otomotiv parçaları, ihraç edilenlere göre daha fazla denetim ve prosedüre tabi tutulmaktadır. Bu nedenle sınırlar ve belgelerle ilgili kanunlara uymak için gerekli süre ve maliyet artmaktadır. Hatta ülkelerin %40'ında, ithal edilen otomotiv parçalarının gümrük dışında diğer kurumlar tarafından da denetlenmesi gerekmektedir.

Otomobil parçası ithalatı için gerekli ortalama süre ve maliyet, tarım ürünlerinin ihracatı için gerekli ortalama süre ve maliyetle neredeyse aynıdır. Bunun nedenlerinden biri, ülkelerin 17'sinde sevkiyat öncesi denetimlerin de zorunlu tutulmasıdır. Bu denetimler, otomobil parçalarının geldiği ülkedeki üçüncü taraf şirketler tarafından yapılır.

İş Yapma Kolaylığı 2016 raporu, otomotiv parçalarının sevkiyat öncesinde denetlenmesinin zorunlu olduğu ülkelerde, kanunlara uygunluk için ayrılması gereken sürenin 56 ila 1.330 saat olduğunu göstermiştir.

4 İhracatla ilgili İş Yapma Kolaylığı bulguları

İhracat işlemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. İş Yapma Kolaylığı, tarımsal ihracat ürünleri için belge alma, hazırlama ve gönderme işleminin diğer ürün kategorilerine kıyasla iki kat daha maliyetli olduğunu buldu.

Bu farklılıkların ana nedeni, başlıca ihracat ürünleri tarımsal ürünler olan ülkelerin %81'inde, ihracat için ürüne özel denetimlerin ve prosedürlerin ve diğer ülkelerin yalnızca %21'inde başlıca ihracat ürünleri için ürüne özel denetimlerin zorunlu tutulmasıdır.

Başlıca ihracat ürünleri tarımsal ürünler olan ülkelerde, belgeler ve sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk süreleri büyük değişiklik göstermekte olup 11 ila 210 saattir.

Başlıca ihracat ürünleri tarımsal ürünler olan 69 ülkenin 56'sında, ihracat için ürüne özel prosedürler bulunmaktadır.

Başlıca ihracat ürünleri metal tabanlı ağır imalat veya hafif imalat ürünleri olan 118 ülkenin yalnızca 25'inde bunun için ürüne özel prosedürler bulunur.

Bu ekonomiler, OECD'ye göre yüksek gelirli ekonomiler arasında olan Norveç'ten, Afrika'daki Gine-Bissau'ya kadar tüm bölgeleri ve gelir gruplarını kapsar.

Grenada ve Avustralya karşılaştırması

Önemli olan, denetimlerin ve prosedürlerin zorunlu tutulup tutulmaması değil, bunların verimli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesidir.

Örneğin hem Grenada hem Avustralya'da ihraç edilen başlıca ürünler için sağlık denetimleri ve sertifikaları zorunlu tutuluyor. Ancak sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk prosedürlerinin tamamlanması, Grenada'da muskat için 101 saat sürüp 800 İngiliz sterlini tutmaktadır. Avustralya'da et ihracatçıları içinse bu rakamlar yalnızca 36 saat ve 580 İngiliz sterlinidir.

Belgelerle ilgili kanunlara uygunluk için gereken süre, Avustralya'daki ihracatçılara kıyasla Grenada'daki ihracatçılar için 10 kat daha uzundur.

5 Verileri karşılaştırma

İş Yapma Kolaylığı verilerine bakıldığında, OECD'ye göre yüksek gelirli ekonomilerde ithalat, diğer ekonomilere kıyasla ortalama olarak çok daha az zaman alıyor. Bu, ihracat için de geçerli.

Örneğin, Kanada'da sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk için gereken süre, Kamerun'dakinden çok daha az.

Kanada

Satıcılar, Kanada ile ABD gümrüğü arasındaki iyi işleyen elektronik sistemden yararlanır. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk için gerekli süreç iki saatte tamamlanabilir. Sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk prosedürlerini tamamlama maliyeti, Kanadalı ithalatçılar (134 İngiliz sterlini) ile Kanadalı ihracatçılar (130 İngiliz sterlini) için neredeyse aynıdır.

Afrika

Afrika'da sınırlarla ilgili kanunlara uygunluk için ithalatçılar ortalama 160 saat, ihracatçılar ise 108 saat harcar. Örneğin Kamerun'dan kakao ihracatı, 202 saat sürmekte ve 763 İngiliz sterlini tutmaktadır. Bu durum kısmi olarak, kakao için bitki sağlığı denetimlerinin zorunlu olmasından kaynaklanır. Sevkiyat öncesi denetimin zorunlu olduğu otomotiv parçalarının ithalatı içinse bu rakamlar 271 saat ve 1.092 İngiliz sterlinidir.

Özet

İşletmeler, İş Yapma Kolaylığı 2016 göstergelerinden yararlanarak potansiyel olarak ithalat veya ihracat yapacakları ülkedeki süreçlerin verimliliğini değerlendirebilir. İhraç edilen ürün türü ve ortaklık yapılan ülke, ticaret için gerekli zamanı ve maliyeti etkileyebileceğinden, yeni bir ülkede ticarete atılmadan önce olası sorunları bilmek faydalıdır.