İşletme tescili rehberi

Birleşik Krallık'ta işletme tescili hakkında önemli bilgiler içerir

1 Genel bakış

Zorluk

İşletmenizi mümkün olan en düşük maliyetli ve en az zaman alacak şekilde resmi olarak tescil ettirmeniz gerekir.

Amacınız

Sadece tescilli işletmelere özel olarak sunulan belirli avantajlar vardır. Bu avantajlardan yararlanmak için işletmenizi tescil ettirmeniz gerekir. Böylece işletmeniz yasal bir kimlik kazanarak yasalar çerçevesinde her türlü faaliyeti gösterme hakkını elde eder. Amaç, ticari bankalar tarafından sunulan finansal hizmetlere erişim sağlamak için işletmenizi resmi olarak tescil ettirmektir. Çalışanlarınızın, işletme tesciliyle sağlanan sosyal haklardan yararlanmasını istersiniz.

2 Tescil hakkında açıklamalar

Bir şirket tescil kurumu, kendi yargı alanındaki yeni ve mevcut şirketler hakkındaki bilgileri kaydeder ve günceller. Tescilli şirketlerin, şirket yasalarıyla alakalı olanlar da dahil mevcut düzenlemelerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesini sağlar.1

Tescil kurumu, tüzel kişilikleri şirketleştirir, onlara benzersiz bir kimlik verir ve iflas etmiş şirketlerin tescil kaydını siler.

Tescil kurumunun sağladığı hizmetler şunlardır:

 • Şirket adı aramalarını yürütmek
 • Şirket adı ayırmak
 • İşletme lisansı başvuru işlemlerini yürütmek

Tescil kurumları devlete aşağıdaki olanakları sağlar:

 • Resmi sektörde vergi ödemelerini ve vergiden kaçınmaları ölçme
 • Sektöre göre istatistik alma
 • Kamu ihaleleri ve teklif vermek için hangi kuruluşların uygun olduğunu saptama
 • İlaç üretimi ve gıda hazırlama gibi "yüksek riskli" sektörlerde, gerekli sağlık, güvenlik ve ortam standartlarının karşılanmasını sağlayarak tüketicileri koruma

İşletme tescil kurumunu etkili kılan nedir?

Bir tescil kurumu kapsamlı bir elektronik veritabanı, tüm işlemlerin yapıldığı tek bir merkez veya gittikçe yaygınlaşan bir online tescil platformu olması durumunda etkili kabul edilir.

Elektronik veritabanı

Etkili bir elektronik veritabanında, yeni tescil edilen veya mevcut şirketler hakkındaki güncel bilgiler ve dokümanlar bulunur. Elektronik veritabanları, bilgilere internet üzerinden veya tescil kurumunun ofisinden erişimi kolaylaştırır.

Geçmişte tescil kayıtları kağıt dokümanlar olarak saklanıyordu, ancak bu kayıtlar gittikçe artan oranda elektronik olarak saklanmaktadır. Bu nedenle, iş bilgilerini güncellerken yapılan hatalar azalmış, aramalar hızlanmıştır. Elektronik kayıt tutulması istatistiklere erişimi de kolaylaştırmıştır.

Tüm işlemlerin yapıldığı tek bir merkez

Tüm işlemlerin yapıldığı tek bir merkez, çeşitli işletme tescil işlemlerinin belirli bir hizmet noktasından gerçekleştirilmesini sağlar. Bu, farklı devlet kurumlarından temsilcilerin bulunduğu, yeni şirket sahiplerinin sırayla uğradığı bir dizi ofis olabilir. Tüm işlemlerin yapıldığı merkezlerden bazıları, bir işletme sahibi ile işletme tesciliyle görevli devlet kurumları arasında tek bir etkileşim noktası sağlar. Buralarda, işletme sahibi tescil için gerekli tüm dokümanları tek bir ilgili kişiye verir ve o da aldığı dokümanları işlenmek ve onaylanmak üzere ilgili kurumlara gönderir.

Tüm işlemlerin yapıldığı merkezler gittikçe yaygınlaşmaktadır ve 100'den fazla ekonomide kullanılmaya başlamıştır. Bunların 64 tanesi düşük veya orta gelirli ekonomilerdedir.

3 Online tescil platformları

İşletmenizi internet üzerinden tescil ettirmek en etkili yoldur. Şirket kuruluşuna ilişkin dokümanları elektronik olarak doldurmanızı ve bazen, tescil işleminin tümüyle internet üzerinden tamamlamanızı sağlar.

En yaygın kullanılan online tescil özellikleri şunlardır:

 • Online şirket adı arama
 • Dokümanların ve başvuruların online gönderilmesi
 • Yıllık hesapların online iletilmesi
 • Farklı kurumlar arasında veri alışverişi

Örneğin, Singapur ve Yeni Zelanda'da yeni şirket sahipleri tescil işlemlerinin tümünü internet üzerinden tamamlayabiliyor. Farklı kurumların sistemleri arasındaki bağlantılar sayesinde, tescil işlemini tamamladıklarında işletmelerini vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu için de tescil ettirebiliyorlar.

Online tescil yöntemini kullanmanın avantajları

İşletmenizi tescil ettirmek için online hizmetleri kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Tüm işlemlerin yapıldığı merkezlere gitmekten hızlıdır. Kağıt evrak kullanılan tescil işlemlerinden daha ucuzdur, Maliyeti (varsa) minimum düzeydedir. Diğer bir avantajı, yeni kurulan işletmelerin online tesciline izin veren ekonomilerde rüşvet ve yolsuzluk olasılığı daha düşüktür, çünkü resmi görevlilerle temas kurma imkanı yoktur.

4 Birleşik Krallık yeni şirket kurmayı kolaylaştırıyor

Birleşik Krallık'ta şirket kuruyorsanız tescilinizi ulusal işletme tescil kurumu Companies House'a yaptırmalısınız. 2006 Şirketler Yasası ve ondan önce 1985 yılında yürürlüğe giren yasa, sınırlı sorumlu tüm yeni şirketlerin faaliyete geçmek için tescil işlemlerini Companies House'la yapmasını yasal bir zorunluluğa dönüştürmüştür.

Companies House, tescil işlemlerini mümkün olduğunca basitleştirmek için 2001'de elektronik sistemi devreye sokmuştur. Elektronik sistem, şirket kurulmasını, önceden uygulanan Companies House'a bizzat giderek tescil yaptırma yöntemine göre daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz hale getirmiştir. Elektronik sistem, Birleşik Krallık'ta yeni kurulan şirketlerin hemen hepsinde kullanılmaktadır. 2013'te yeni şirketlerin %98'den fazlası tescil işlemlerini elektronik olarak gerçekleştirmiştir2.

Yeni işletmenizin tescilini online yaptırmak için şirket kurma dokümanlarını doldurmanız yeterlidir. Tüm işlemler yalnızca birkaç saat sürmektedir. Companies House web sitesinde tüm şirket kurma formları ücretsiz ve ayrıntılı talimatlarla birlikte sağlanmaktadır.

Tescil işlemlerinizi online veya Companies House'ın ofisindeki bilgisayarları kullanarak elektronik ortamda yapabilirsiniz.

5 Companies House tescil işlemlerini nasıl basitleştirdi?

Companies House, online tescil olanağı sunarak tescil işlemlerini basitleştirdi. Ayrıca ön tescili de basitleştirdi.

Companies House bunu, tescil verilerinin erişilebilirliğini artırarak yaptı. Bu sayede yeni kurulan bir şirketin başlangıçta yapacağı araştırmalar çok daha kolay hale geldi. 1996'da Companies House mevcut şirketlere ait bilgilere erişimi ücretsiz hale getirerek işletme kurucularının internet üzerinden ve Companies House ofisinde kolayca ad araması yapmasına olanak tanıdı.

Günümüzde Companies House her yıl, internet üzerinden veya kullanıma sunduğu mobil uygulama yoluyla yapılan 235 milyon ücretsiz temel şirket bilgisi araması işliyor.

2016'da Companies House şirket bilgilerini aşağıdakileri içerecek şekilde genişletti:

 1. Şirket numarası
 2. Adres
 3. Statü
 4. Şirket kurma verileri
 5. Hesaplar
 6. Yıllık beyanname verme tarihleri

Companies House'ın şirket kuranlar için veri erişilebilirliğini, elektronik prosedürleri ve ücretsiz kaynakları artırmasından bu yana, Birleşik Krallık'taki tescilli şirketlerin sayısı iki katına çıktı.

Kaynak Listesi:

 1. Motta, Oviedo ve Santini 2010; Klapper ve Love 2011

 2. Birleşik Krallık Companies House 2013