Google Ads kampanyalarınızın etkisini ölçme

Kampanya yatırım getirisi (YG) ve izleme rehberi

1 Genel bakış

Zorluk

Yatırımınıza en iyi getiriyi sağlayan kampanyaların hangileri olduğunu bilmek, pazarlama planınızın yurt dışındaki yeni pazarlarda başarılı olmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu sayede, yatırımlarınızı sizin için en etkili kampanyalar üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

Amacınız

Pazarlama bütçenizden en iyi şekilde yararlanmak için Google Ads kampanyalarınızın yatırım getirisini (YG) ölçmek.

2 Yatırım getirinizi ölçmek önemlidir

Satışları artırmak, potansiyel müşteriler elde etmek ya da diğer değerli müşteri işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için kullanıyor olmanız fark etmeksizin, Google Ads'deki YG'nizi ölçerek harcadığınız para karşılığında işletmenizin kâr elde edip etmediğini değerlendirebilirsiniz.

YG nedir?

Basitçe açıklamak gerekirse YG, net kârınızın maliyetlerinize oranıdır. Spesifik pazarlama hedeflerinizi temel alır ve reklamcılık çabalarınızın ihracat yaptığınız pazar üzerindeki gerçek etkisini gösterir.

YG'yi hesaplamak için reklamlardan elde ettiğiniz gelirden toplam maliyeti çıkarın ve sonucu toplam maliyete bölün: YG = (Gelir - Satılan ürünlerin maliyeti) / Satılan ürünlerin maliyeti.

Örnek

Üretim maliyeti 100 TL olan ve 200 TL'ye satılan bir ürününüz olduğunu varsayalım. Google Ads'de reklamını yayınlayarak bu üründen 6 adet sattınız. Toplamda 1.200 TL'lik satış yaptınız ve Google Ads maliyetleriniz 200 TL. YG'niz (1.200 TL-(600 TL+200 TL))/(600 TL+200 TL) veya %50'dir.

YG'nin sizin için anlamı

YG'nizi hesaplayarak, belirli bir Google Ads kampanyasının size ne kadar para kazandırdığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda, pazarlama bütçenizi en iyi şekilde nasıl harcayacağınız konusunda bilinçli kararlar verebilirsiniz. YG'nizi bilmek, başarılı bir Google Ads kampanyasına daha fazla, istediğiniz sonuçları sağlamayan kampanyalara ise daha az para harcamaya karar vermenize yardımcı olabilir. YG verilerini kullanmak, daha az başarılı kampanyalarda ayar değişiklikleri yapmanıza ve bu kampanyaları iyileştirmenize de yardımcı olabilir.

YG'nizi ölçmek

YG'nizi bulmak için, yeni pazarınızda sizin için değerli olan müşteri işlemlerini ölçmeniz gerekir. Bunlar satın alma, kaydolma, web sayfası veya uygulama ziyareti, olası satış ya da video görüntüleme gibi işlemler olabilir. Bu işlemler dönüşüm olarak adlandırılır.

Ücretsiz Google Ads dönüşüm izleme aracı ile, kaç tıklamanın dönüşümle sonuçlandığını izleyebilirsiniz. Bunu izlemek ayrıca, bir anahtar kelime veya reklamın kârlılığını saptamanın yanı sıra dönüşüm oranlarını ve her dönüşümün maliyetini takip etmenize yardımcı olur.

İhracat yaptığınız yeni pazardan gelen dönüşümleri ölçmeye başladıktan sonra YG'nizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Her dönüşümün değeri, o dönüşümü elde etmek için harcadığınız tutardan büyük olmalıdır.

Örneğin, satış yapmak için tıklamalara 10 TL ödediyseniz ve o satıştan 15 TL kazandıysanız 5 TL'lik bir kâr sağlamış ve Google Ads yatırımınız karşılığında iyi bir getiri elde etmiş olursunuz.

4 YG'yi artırmak için Uygulama kampanyalarından yararlanma

Uygulama kampanyaları hakkında

Bir uygulama reklamvereni olarak, uygulamanızı ödeme yapan daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istersiniz. Peki ama bu kullanıcılarla nasıl bağlantı kuracaksınız? Uygulama kampanyaları; Arama Ağı, Google Play, YouTube ve Google Görüntülü Reklam Ağı dahil olmak üzere uygulamalarınızı Google'ın en büyük hizmetlerinde tanıtma sürecini sizin için kolaylaştırır. Tek yapmanız gereken birkaç satırlık metin, bir teklif ve birkaç öğe eklemektir. Geri kalan her şey kullanıcıların sizi bulmasını sağlayacak şekilde optimize edilir.

Uygulama kampanyaları, pazarlama hedefleriniz doğrultusunda optimizasyon için iki farklı yol sunar:

Daha fazla yükleme elde etmeye odaklanma

Google Ads, tekliflerinizi ve hedeflemenizi uygulamanız için maksimum sayıda yeni kullanıcı elde etmenizi sağlayacak şekilde optimize eder. Belirlediğiniz teklif, uygulamanız her yüklendiğinde harcamak istediğiniz ortalama tutar olmalıdır. Yeni Google Ads deneyiminde gelişmiş bir seçenek olarak, uygulamanızı yükleme ve belirli bir işlemi gerçekleştirme olasılığı yüksek kullanıcıları hedefleyebilirsiniz. Bu seçeneği kullandığınızda teklifinizi yine yüklemeler için verirsiniz.

Uygulama içi işlemleri artırmaya odaklanma

Hedefiniz daha değerli kullanıcılar bulmaksa ve dönüşüm etkinliği olarak belirlediğiniz önemli bir uygulama içi işlem varsa bu seçeneği kullanın. Google Ads, bu kampanya için oluşturup belirlediğiniz uygulama içi işlemleri tamamlama olasılığı en yüksek olan kullanıcılara odaklanır. İşlem başına maliyet hedefini, uygulamanızda belirlediğiniz uygulama içi işlem her gerçekleştirildiğinde harcamak istediğiniz ortalama tutara göre belirleyin.

Hedefinize bağlı olarak Uygulama kampanyasını farklı şekilde oluşturma

Uygulama kampanyaları uygulamanız için farklı kullanıcı türlerini bulmanıza yardımcı olabilir. Yeni bir uygulama için yükleme almak veya uygulama içi işlemleri artırmaya odaklanmak isteyebilirsiniz.

Uygulamanızın öncelikli pazarlama hedefine bağlı olarak Uygulama kampanyasını farklı şekilde oluşturun.

Birden fazla Uygulama kampanyasını yönetme

Farklı bir hedef doğrultusunda optimizasyon yapmaya başlamak istiyorsanız yeni bir kampanya oluşturmak daha iyidir. Yeni bir kampanya, tekliflerinizi ve reklamlarınızı her hedefi karşılayabilecek bir kitle için daha iyi optimize edecektir.

Aynı zamanda birden fazla hedefe ulaşmak istiyorsanız, zaman zaman benzer kullanıcı türleri için rekabet edebilecek eşzamanlı Uygulama kampanyaları oluşturabilirsiniz. Bu etkiyi azaltmak için, öncelikli hedefinizi tutturan Uygulama kampanyasının teklif ve bütçesini artırın:

1. Yeni bir uygulama için kullanıcı tabanı oluşturma

Bir hedef yükleme başına maliyet (YBM) karşılığında en çok yüklemeyi elde etmek istiyorsanız, "Yükleme hacmi" için optimizasyon gerçekleştiren ve "Tüm kullanıcılar"ı hedefleyen bir Uygulama kampanyası oluşturun.

Bu kampanya, uygulamanız için bir kullanıcı tabanı oluşturmaya odaklanır. Daha çok yeni kullanıcı elde ettikçe, değeri daha yüksek olan kullanıcılar arasındaki trendleri tespit etmek için dönüşüm verileri toplarsınız.

Örnek: Değere dayalı bir hedef YBM ayarlama

Bir mobil oyun tanıtımı yaptığınızı varsayalım. Geçmişte tanıtımını yaptığınız benzer oyunlardan elde edilen dönüşüm verilerine dayanarak, ilk 30 gün içinde oyununuzu yükleyen 10 kişiden 1'inin 20 TL kâr sağlayan bir yükseltme satın almasını bekliyorsunuz. 10 kullanıcıdan 1'i 20 TL değerinde olduğuna göre, bütçeniz yükleme başına 2 TL'ye (veya 20 TL ÷ 10 yükleme) kadar ödemeyi kaldırabilir.

İpucu

Google Ads'in bütçeyi tüketmeden yeterli miktarda dönüşüm verisi toplamasına izin verin. "Yükleme hacmi" için optimizasyon yaparken, hedef YBM'nizin en az 50 katına eşit bir günlük kampanya bütçesi ayarlayın. Hedef YBM'niz 2 TL ise en az 100 TL'lik bir bütçe belirleyin.

Ek olarak belirli bir işlem gerçekleştirecek yüklemeleri bulun

"Yükleme hacmi"ne odaklanan ancak "Tüm kullanıcılar" yerine "Uygulama içi işlem gerçekleştirme olasılığı yüksek kullanıcılar"ı hedefleyen yeni bir Uygulama kampanyası oluşturun. Hedeflemesi daha iyi olan kampanyada, "Tüm kullanıcılar"ı hedefleyen kampanyadan en az %20 daha yüksek bir hedef YBM ayarlayın. Daha değerli yüklemeler için daha fazla ödeme yapmak mantıklıdır. En az %20 oranındaki bir teklif artışı, Google Ads'in değeri iki kitle arasında bölmesine yardımcı olacaktır.

2. Uygulama içi işlemleri tamamlayan kullanıcılara odaklanma

Hangi uygulama içi işlemin işletmeniz için en değerli olduğuna karar verdikten sonra, işlem başına maliyet hedefi karşılığında bu uygulama içi işlemi gerçekleştirecek yeni kullanıcılar bulabilirsiniz.

Başka bir Uygulama kampanyası oluşturun ve "Kampanya optimizasyonu"nu "Uygulama içi işlemler"e odaklanacak şekilde ayarlayın.

Uygulama kampanyasına etkili bir şekilde optimizasyon yapması için yeterli veriyi sağlayacak bir uygulama içi işlem seçin.

Daha sık gerçekleşen bir dönüşüm işlemi, Google Ads'e o işlemi gerçekleştirecek yeni kullanıcıları nasıl bulacağını öğrenmesi için daha fazla veri sağlar. Her gün en değerli uygulama içi işlemi tamamlayan en az 10 farklı kullanıcınız yoksa bunun yerine daha sık gerçekleştirilen başka bir uygulama içi işlem seçmeniz gerekir.

Örneğin, en değerli uygulama içi işleminiz bir kullanıcının mobil oyununuzdaki bir yükseltmeyi satın alması olmasına rağmen Uygulama kampanyanızda her gün bu işlemi tamamlayan kullanıcı sayısı 10'dan azsa, başka bir işlem seçmeniz gerekir. Ödeme bilgisi ekleme veya seviye atlama gibi, yükseltmeyle sonuçlanması olası olup kampanyanızda her gün en az 10 farklı kullanıcı tarafından tamamlanan bir işlem seçebilirsiniz.

Örnek: Değere dayalı bir işlem başına maliyet hedefi ayarlama

Mobil oyun örneğimizle devam edelim. Yükseltme satın alacak daha fazla kullanıcı bulmak istediğinizi varsayalım. Yükseltme, her gerçekleştiğinde işletmeniz için aynı değere (20 TL kâr) sahip olan bir uygulama içi işlemdir. Bu durumda, işlem başına maliyet hedefinizi 20 TL'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Ne kadar kâr ve dönüşüm hacmi istediğinize bağlı olarak bu tutarı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

İpucu

İşlem başına maliyet hedefini hangi tutara ayarlayacağınızı bilmiyorsanız, uygulamanızın tanıtımını yapan diğer online kampanyaların işlem başına maliyetiyle başlayın. Ardından, kullanıcılarınızın değeriyle ilgili daha fazla veri elde ettikçe işlem başına maliyet hedefinizi ayarlayın.

İpucu

Google Ads'in bütçeyi tüketmeden yeterli miktarda dönüşüm verisi toplamasına izin verin. "Uygulama içi işlemler" için optimizasyon yaparken, işlem başına maliyet hedefinizin en az 10 katı kadar bir bütçe ayarlayın. İşlem başına maliyet hedefiniz 20 TL ise en az 200 TL'lik bir bütçe belirleyin.

Performansı hedefinize göre değerlendirme

Google Ads'in yeteri kadar dönüşüm verisine sahip olduğundan emin olun. Google Ads istediğiniz kullanıcılar arasında sık karşılaşılan özellikleri belirlemek için ne kadar çok veriye sahip olursa, benzer profile uyan yeni kullanıcılar bulma konusundaki tutarlılığı da o kadar artacaktır.

Google Ads değerli yeni kullanıcıları güvenli bir şekilde tanımlamak için yeteri kadar veri topladığında, Uygulama kampanyasının performansının dengelenmesini bekleyebilirsiniz. Örneğin, dönüşüm başına maliyet metriğiniz (YBM veya EBM) günden güne değişiklik gösterebilse de hedefinizi karşılayan aylık ortalama bir rakam ortaya çıkar. Dönüşüm başına maliyetinizi değerlendirmeden önce en az 100 dönüşüm gerçekleşmesini beklemeniz ideal olur.

Performansı değerlendirirken dönüşüm süresini hesaba katın. Bir kullanıcının bir reklamı tıkladıktan sonra dönüşüm gerçekleştirmesi için gereken süreyi hesaba katmayı unutmayın. Buna dönüşüm süresi denir.

Google Ads bir dönüşümü tıklamanın yapıldığı gün ile ilişkilendirdiğinden, elinizdeki son veriler ilerleyen günlerde gerçekleşecek dönüşümleri içermeyeceği için muhtemelen eksik olacaktır.

İpucu

Yeterli dönüşüm veriniz olduğunda, uygulama dönüşümlerinizin farklı sürelerde hangi oranlarda gerçekleştiğine bakın. Örneğin, bir kullanıcının bir reklamı tıklamasından sonraki ilk 7, 14 ve 30 gün içinde dönüşümlerin yüzde kaçının gerçekleştiğine bakın. Normal dönüşüm sürenizi anlamak için uygulama dönüşümlerinin çoğunun ne zaman olduğuna bakın. Ardından, belirlediğiniz dönüşüm aralığının bu dönüşüm süresini karşılamaya yetecek kadar uzun olup olmadığını kontrol edin.

En azından dönüşüm sürenize eşit bir zaman aralığı belirleyerek performansı analiz etmek önemlidir. Ardından, dönüşümlerin muhtemelen eksik olduğu daha yeni tıklama verilerini kaldırın.

Hedef dönüşüm başına maliyetinizi değerlendirin

Öncelikle, Uygulama kampanyasının hedef dönüşüm başına maliyetinizi reklamlarınızın normaldeki dönüşüm süresiyle uyumlu bir zaman aralığında karşılayıp karşılamadığına bakın. Ardından, daha fazla hacim veya yatırım getirisi (YG) isteyip istemediğinize karar verin. Daha fazla dönüşüm elde etmek istiyorsanız, hedef teklifinizi ve bütçenizi artırın. Harcadığınızdan daha fazlasını kazanmak istiyorsanız hedef teklifinizi azaltın.