Uluslararası teslimat terimlerini anlama

Uluslararası teslimat yaparken yanlış anlamaların önüne geçme

1 Genel Bakış

Zorluk

Sizinle yeni ihracat pazarınız arasındaki bir satış sözleşmesinin getirdiği tüm maliyetler ve risklerden kimin sorumlu olduğunu bilmeniz gerekir. Dünya genelindeki satış sözleşmelerinizde yer verilen uluslararası teslimat terimlerini bilmek, hem sizin hem de ürünlerinizi satın alanlar için olası belirsizlikleri ve yanlış anlamaları azaltır.

Amacınız

Sizinle müşterileriniz arasındaki karşılıklı yükümlülükleri anlamak.

Uluslararası Ticari Terimler: Her iki tarafı da mutlu eder

Uluslararası Ticari Terimler (Incoterms) kuralları, malların ulusal sınırlar arasında taşındığı uluslararası satış sözleşmelerinde olası yanlış anlamaların önüne geçmek üzere oluşturulmuştur.

Bu kurallar Uluslararası Ticaret Odası tarafından oluşturulmuş ve uyarlanmıştır. Bunlar, dünya genelinde satışları kolaylaştırmak ve hukuki sorun riskini azaltmak üzere hem satıcıların hem de alıcıların yükümlülüklerini net bir şekilde tanımlar. Ticarete engel teşkil etsin diye değil, yardımcı olsun diye tasarlanmışlardır.

Incoterms, uluslararası ticaretteki gelişmelere ayak uyduracak şekilde düzenli olarak güncellenir. Incoterms 2010, bu kuralların en son sürümü olup, aşağıdakileri hesaba katacak şekilde uyarlanmıştır:

 • Gümrüksüz serbest bölgelerdeki artış
 • Ticari işlemlerde elektronik iletişimin kullanımındaki artış
 • Malların dolaşımında güvenliği artırma çabası
 • Taşımacılık uygulamalarındaki değişiklikler

Uluslararası teslimat terimleri, hem tedarikçi hem de alıcının bir satış sözleşmesindeki maliyetler ve risklerden kimin sorumlu olduğu hususunda yüksek maliyetli bir yanlış anlamaya kapılmalarını önlemek amacıyla dünya genelinde satış sözleşmelerine konur.

Bu maliyetler ve riskler, aşağıdakiler için geçerli olabilir:

 • Taşımacılık navlunları
 • Sigorta
 • Gümrükleme
 • Ödenecek vergiler

İpucu

Incoterms malların ihracat pazarlarına satışına yönelik sözleşmelerde yer alan ticari hükümleri ifade eden üç harfli ticaret terimleridir.

İhracatçılar için terimleri açıklığa kavuşturma

Yeni bir ülke ve hatta bölgeye ihracat yapacağınız zaman, mallarınızın satışına yönelik iş uygulamalarının farklı ülkelerde farklı şekillerde yorumlanması olasılığı, bir yanlış anlama riskini beraberinde getirir.

Bu kurallar, malların satışına yönelik sözleşmelerde iş uygulamalarını yansıtan bir dizi üç harfli ticaret terimini net bir şekilde açıklar.

Bu terimler esasen, ihracatçıların mallarını müşterilerine teslim ettiği süreçte ortaya çıkabilecek görevleri, maliyetleri ve riskleri açıklar.

Incoterms kuralı, satılan malın türüne, kullanılan taşımacılık yöntemine ve satıcı ile alıcının sigorta veya gümrükleme gibi diğer yükümlülüklerine uygun olarak belirlenir.

Incoterms ne işe yarar (ve yaramaz)

Öncelikle, Incoterms satış sözleşmesi yerine geçmez. Yalnızca aşağıdakileri netleştirir:

 • Sevkiyatın ayarlanması yükümlülüğünü satış sözleşmesinin hangi tarafının üstlendiği
 • Satıcının malları alıcıya ne zaman teslim edeceği
 • Her bir tarafın hangi maliyetlerden sorumlu olacağı

Incoterms, malların mülkiyetinin devriyle veya bir sözleşme ihlalinden doğan sorunlarla ilgili değildir. Bu konular genellikle satış sözleşmesinde veya sözleşmeyi düzenleyen hukuk sisteminde ele alınır.

Incoterms 2010 kuralları ve siz

Sizin yükümlülükleriniz ve müşterinizin yükümlülükleri birbirinin aynasıdır. Bu yükümlülükler, taraflarca bizzat yerine getirilebilir veya nakliyeciler ya da nakliye komisyoncuları gibi başka taraflarca yerine getirilebilir. Sözleşme taraflarının (siz ve müşteriniz) bireysel yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

A Satıcının Yükümlülükleri B Alıcının Yükümlülükleri
A1 Genel yükümlülükler B1 Genel yükümlülükler
A2 Lisanslar, yetkilendirmeler, güvenlik izinleri B2 Lisanslar, yetkilendirmeler, güvenlik izinleri
A3 Taşıma ve sigorta sözleşmeleri B3 Taşıma ve sigorta sözleşmeleri
A4 Teslim etme B4 Teslim alma
A5 Risklerin devri B5 Risklerin devri
A6 Maliyetlerin paylaşımı B6 Maliyetlerin paylaşımı
A7 Alıcıya yapılacak bildirimler B7 Satıcıya yapılacak bildirimler
A8 Teslimat belgesi B8 Teslimat kanıtı
A9 Kontrol, ambalajlama, işaretleme B9 Malların incelenmesi
A10 Bilgi sağlama yardımı ve ilgili maliyetler B10 Bilgi sağlama yardımı ve ilgili maliyetler

2 2010 Incoterms Kurallarının ABC'si

2010 Incoterms Kuralları iki farklı sınıfa ayrılır.

Birinci sınıftaki kurallar tercih edilen taşıma biçiminin türü ve sayısı ne olursa olsun kullanılabilen yedi kuralı içerir. Bu kuralları, ihraç edilen mallarınızın taşınmasının kısmen gemiyle yapıldığı durumlarda kullanabilirsiniz.

İkinci sınıftaki kurallarda teslimat noktası ve mallarınızın alıcıya taşındığı yer deniz veya kara su yolu limanlarıdır. Örneğin, Liverpool'dan Marsilya'ya ihracat yaparken.

Mallarınızın ihracat pazarlarınıza satışına yönelik sözleşmelerde bulabileceğiniz ticari hükümlerle ilgili üç harfli ticaret terimlerinin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Her bir üç harfli kuralın altında, her bir kuralın satıcı olarak sizin için ve müşteriniz için ne anlama geldiğine dair bir açıklama bulacaksınız.

Birinci sınıftaki Incoterms kurallarına ait terimler

EXW

Ex Works (belirlenmiş teslimat yeri) [Satıcının İş Yerinde Teslim]

Mallar satıcının iş yerinde veya bir antrepo ya da fabrika gibi karşılıklı olarak mutabık kalınmış bir yerde alıcının tasarrufuna bırakıldığında, satıcı teslimatı gerçekleştirmiş olur.

Alıcı şunlardan sorumludur:

 • Yükleme
 • Tüm nakliye maliyetleri
 • Malların nihai hedefine taşınması

Malların yüklenmesi satıcı tarafından gerçekleştirilirse bunun riski ve maliyeti alıcıya ait olur.

FCA

Free Carrier (belirlenmiş teslimat yeri) [Taşıyıcıya Masrafsız Teslim]

Satıcı:

 • Malları, ihracat gümrüklemesi gerçekleştirilmiş halde belirlenmiş bir konumda alıcının tayin ettiği nakliyeciye teslim eder. Bu noktada risk alıcıya geçer

 • Malların ithalat gümrüklemesinin yapılması, olası ithalat vergilerinin ödenmesi veya olası ithalat gümrük formalitelerinin yürütülmesi konularında hiçbir yükümlülük taşımaz

 • Malları alıcının nakliyecisine yüklemekle yükümlüdür

CPT

Carriage Paid To (belirlenmiş varış yeri) [Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim]

Bu kural kritiktir çünkü riskin geçişi ve maliyetlerin devri farklı yerlerde gerçekleşir. Mallar ilk nakliyeciye teslim edildiğinde risk geçmiş olur.

Satıcı:

 • Malları, mutabık kalınan bir yerde nakliyeciye veya satıcı tarafından tayin edilen başka bir kişiye teslim etmelidir

 • Malların belirlenmiş varış yerine ulaştırılmasını sağlayacak nakliye maliyetleri için sözleşme ve ödeme yapmalıdır

İpucu

CPT kurallarının kullanılması durumunda, mallar varış yerine ulaştığında değil nakliyeciye teslim edildiğinde satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

CIP

Carriage and Insurance Paid to (belirlenmiş varış yeri) [Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim]

CPT kuralı gibi bu kural da kritiktir çünkü riskin geçişi ve maliyetlerin devri farklı yerlerde gerçekleşir.

Satıcı:

 • Malları, mutabık kalınan bir yerde nakliyeciye veya satıcı tarafından tayin edilen başka bir kişiye teslim eder

 • Malların belirlenmiş varış yerine ulaştırılması için gerekli nakliye maliyetlerini ödemekle yükümlüdür

 • Malların taşınma esnasında kaybolması veya zarar görmesi riskini teminat altına alan sigorta sözleşmesi yapar

 • En azından, Institute Cargo Clauses (C) Klozları tarafından sağlanan minimum teminata uygun kargo sigortasını masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür

Bu sigorta:

 • Saygın bir sigorta şirketiyle sözleşmeye bağlanır
 • Alıcıya doğrudan sigortacıdan hak talebinde bulunma imkanı verir
 • En azından, sözleşmede öngörülen fiyatın %10 fazlasını teminat altına alabilir
 • Sözleşmenin yapıldığı para birimindedir

İpucu

CIP kurallarının kullanılması durumunda, mallar varış yerine ulaştığında değil nakliyeciye teslim edildiğinde satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

DAT

Delivered at Terminal (belirlenmiş limandaki terminal veya varış yeri) [Terminalde Teslim]

Mallar belirlenmiş limandaki belirlenmiş terminalde veya varış yerinde alıcının tasarrufuna bırakıldığında, satıcı teslimatı gerçekleştirmiş olur

Burada “terminal” bir antrepo, konteyner parkı veya kara yolu, demir yolu ya da hava yolu kargo terminali gibi kapalı veya açık herhangi bir yeri ifade eder.

Malların terminale ulaştırılması ve terminalde boşaltılması ile bağlantılı tüm navlunlar ve riskleri satıcı üstlenir.

DAP

Delivered at Place (belirlenmiş varış yeri) [Belirlenen Yerde Teslim]

Mallar, belirlenmiş varış yerinde gelen taşıma aracı üzerinde boşaltma için hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakıldığında, satıcı teslimatı gerçekleştirmiş olur.

Malların belirlenmiş yere ulaştırılmasıyla bağlantılı tüm riskleri satıcı üstlenir.

Satıcı, varış yerinde malların boşaltılması için ayarlama yapmakla yükümlü değildir.

DDP

Delivered Duty Paid (belirlenmiş varış yeri) [Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim]

Bu kural, malların varış yerine ulaştırılmasıyla bağlantılı tüm maliyetleri ve riskleri satıcının üstlenmesini gerektirir. Satıcı için en fazla yükümlülük getiren kuraldır. Satıcı hem ihracat hem de ithalat gümrük formalitelerini gerçekleştirmeli, tüm ilgili harçları ve vergileri ödemelidir.

Aşağıdaki hedeflerin üçü de gerçekleştirildiğinde satıcı teslimatı gerçekleştirmiş olur; yani mallar:

 • Alıcının tasarrufuna bırakıldığında
 • Gelen ulaşım aracı üzerinde ithalat gümrüklemesi yapıldığında
 • Belirlenmiş varış yerinde boşaltılmaya hazır olduğunda

İkinci sınıftaki Incoterms kurallarına ait terimler:

Mal ihraç ediyorsanız ve hem çıkış yeri hem de varış yeri denizdeki bir liman veya iç su yolu ise yalnızca aşağıdaki kurallara bağlı kalmanız gerekir.

FAS

Free Alongside Ship (belirlenmiş sevkiyat limanı) [Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim]

Bu kural deniz ve kara su yolu taşımacılığında yaygın biçimde kullanılır ancak malların gemi güvertesine ulaştırılmadan önce nakliyeciye devredildiği durumlarda uygun olmayabilir.

Mallar, belirlenmiş sevkiyat limanında geminin yanına, örneğin bir rıhtım üzerine bırakıldığında satıcı teslimatı gerçekleştirmiş sayılır

Malların belirlenmiş bir sevkiyat limanında bir geminin yanına bırakıldığı andan itibaren, daha öncesinde satıcıya ait olan malların kaybolması veya zarar görmesi riski de geçmiş olur.

CFR

Cost and Freight (belirlenmiş varış limanı) [Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Halde Teslim]

Bu kuralın kritik bir noktası vardır çünkü riskin geçişi ve maliyetlerin devri farklı yerlerde gerçekleşir. Her ne kadar kuralda her zaman bir varış limanı belirtilse de riskin alıcıya geçtiği sevkiyat limanı belirtilmeyebilir.

Satıcı:

 • Malları gemi güvertesine teslim etmekle
 • Malların belirlenen varış limanına ulaştırılmasını sağlayacak maliyetler ve navlun için sözleşme ve ödeme yapmakla yükümlüdür

Mallar gemi güvertesine ulaştığında malların kaybolması veya zarar görmesi riski tedarikçiden geçmiş olur.

CFR kuralının kullanılması durumunda, mallar varış yerine ulaştığında değil nakliyeciye teslim edildiğinde satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

CIF

Cost, Insurance, and Freight (belirlenmiş varış limanı) [Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Halde Teslim]

Satıcı:

 • Malları gemi güvertesine teslim etmekle

 • Malların belirlenen varış limanına ulaştırılmasını sağlayacak maliyetler ve navlun için sözleşme ve ödeme yapmakla

 • Alıcıya ait olan, malların taşınma esnasında kaybolması veya zarar görmesi riskini teminat altına alan sigorta için sözleşme yapmakla

 • Yalnızca minimum teminat sağlayan sigorta yaptırmakla yükümlüdür

Mallar gemi güvertesine ulaştığında malların kaybolması veya zarar görmesi riski tedarikçiden geçmiş olur.

CIF kuralının kullanılması durumunda, mallar varış yerine ulaştığında değil nakliyeciye teslim edildiğinde satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

İpucu

Daha fazla sigorta koruması elde etmek için alıcı hesabına ekstra sigorta düzenlemelerine ihtiyaç vardır.

3 American Foreign Trade Definitions, hızlı başvuru

Revised American Foreign Trade Definitions (RAFTD) [Revize Edilmiş Amerikan Dış Ticaret Tanımları], ABD Ticaret Odası tarafından ilk olarak 1941 yılında uyarlanmıştır.
Bu kadar uzun süredir kullanılmalarına rağmen bu terimlere, uluslararası ticari işlemlerde daha yaygın biçimde kullanılan ICC Incoterms arasında rastlayamazsınız. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyat teklifi taleplerinde bunları bulabilirsiniz. Bu kuralları, Incoterms 2010 ile karşılaştırabilmeniz için aşağıda sıraladık.

Revised American Foreign Trade Definitions için pratik rehber

Ex Point of Origin (belirlenmiş menşe noktası) [Menşe Noktasında Teslim]

Satıcı:

 • Malları alıcıya belirlenen bir yerde, çoğunlukla kendi fabrikası, tesisi veya antreposunda teslim eder

Alıcı:

 • Malların varış yerine ulaştıracak olan nakliyeciye yüklenmesinden başlayarak tüm maliyetler ve sorumlulukları üstlenir

FOB

Free on Board (çıkış noktasındaki veya sevkiyat limanındaki belirlenmiş kara nakliyecisi) [Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim]

Bu kuralın pek çok kullanımı vardır. İçeriği EXW kuralıyla özdeş bile olabilir.

Satıcı:

 • Malları belirlenen çıkış noktası, ihracat noktası veya sevkiyat limanında yüklenmek üzere ulaştırmakla ya da bu işi yapacak bir kara nakliyecisine teslim etmekle yükümlüdür

Not: Belirlenen nokta alıcının ülkesinde bile olabilir.

FAS

Free Alongside Ship (belirlenmiş varış limanı) [Gemi Doğrultusunda Teslim]

Satıcı aşağıdaki durumda teslimatı gerçekleştirmiş olur:

 • Mallar belirlenmiş ihracat limanında yüklenmek üzere deniz nakliyecisinin taşıtının bulunduğu noktaya (iskele, mavna vb.) ulaştırıldığında

C&F

Cost and Freight (belirlenmiş varış limanı) [Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim]

Satıcı:

 • Yurt içi kara taşıma ve kargonun bir deniz taşıtına yüklenmesi maliyetlerini karşılar
 • Sevkiyat limanından varış limanına olan okyanus navlunlarının maliyetlerini karşılar

CIF

Cost, Insurance, and Freight (belirlenmiş varış limanı) [Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim]

Bu kural C&F kuralıyla özdeştir. C&F kuralının getirdiği yükümlülüklere ek olarak satıcı, alıcının malların taşınma esnasında kaybolması veya zarar görmesi riskini teminat altına alan bir sigorta için sözleşme yapar.

Ex Dock (belirlenmiş ithalat limanı)

Satıcı:

 • Malların belirlenmiş bir limanda gemiden indirilmesinin ve orada teslimata hazır hale getirilmesinin sorumluluğunu

 • Gemiden boşaltma maliyeti de dahil olmak üzere, malların varış limanındaki iskelede boşaltılmasına kadar olan tüm maliyetleri üstlenir

Incoterms sayesinde, bir dahaki sefere bir satış sözleşmesini gözden geçirirken ihracat pazarınızla ilişkili maliyetler ve risklerden tam olarak kimin sorumlu olduğunu çok daha kolay anlayabileceksiniz. Böylece, yeni müşterilerinizle iş yaparken gereksiz yanlış anlamalar yaşanmayacaktır.

Özet kontrol listesi

Bir satış sözleşmesi imzalanmadan önce aşağıdakilerin kontrol edilmesi önemlidir:

 • Yükümlülüklerinizi netleştirecek olan Incoterms 2010
 • Hangi sınıftaki Incoterms kurallarının sizin için geçerli olduğu
 • Sözleşmede yer alan üç harfli Incoterms