Dijital varlığınızı Finlandiya kültürüne uygun hale getirin

Finlandiya için yerelleştirme rehberi

1 Genel Bakış

Bu rehberi, Fin müşterilerinizle daha iyi iletişim kurmanız için hazırladık. Finlandiya kültürüne uygun bir internet diliniz olması müşterilerinizin sizi kendilerine yakın hissetmesini sağlayacak ve sizinle iş yapmaları için güven oluşturacaktır. Küçük ayrıntılardan doğru şekilde yararlanırsanız yeni girdiğiniz bu pazarda kısa sürede iyi bir yer edinirsiniz.

2 En çok kullanılan dil

Finlandiya'da en çok kullanılan konuşma ve yazı dili Fincedir. Nüfusun %89'u tarafından konuşulur. İsveççe nüfusun %6'sı tarafından, Sami dili ise %1'den az bir kısmı tarafından konuşulmaktadır.

3 Resmiyet

Müşterilerinize hitap ederken resmi mi yoksa samimi bir dil mi kullanmalısınız?

Ürünlerinizi tanıtırken samimi ya da resmi bir dil kullanabilirsiniz. Ürün veya hizmetinize uygun olması yeterlidir. Her iki biçim de Finlandiya'da kabul görür. YouTube, Gmail ve Google Play bu samimiyetin veya resmiyetin sergilendiği ürünler arasındadır.

Finansal bir ürün ya da yasal bir hizmet sunuyor veya parayla ilgili konulardan bahsediyorsanız daha resmi bir dil ve üslup kullanmanız gerekir.

4 Sayı sistemleri ve biçimleri

Sayılar

Binlik ve ondalıklar

Binlik ayırıcısı virgüldür (,),

ör. 1,524 kişi.

Telefon numaraları

Ülke kodu +358'dir. Telefon numaraları genellikle "+358 (0) 12 3456789" biçimindedir. Ücretsiz numaraların başında 116 veya 0800 vardır.

5 Para birimi biçimi

Finlandiya'da para birimi Euro'dur. Para birimi € sembolüyle ifade edilir. Üç harfli ticari kodu ise EUR ile temsil edilir. € işareti rakamlardan sonra eklenir. En küçük madeni para birimi c harfiyle gösterilen senttir.

Kağıt para değerleri: 500€ 200€ 100€ 50€ 20€ 10€ 5€. Madeni para değerleri: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c ve 1c sent.

Yasal bir belge veya sözleşmede rakamdan önce EUR kodunu yazmak zorunludur. Ör. "gereken tutar EUR 200."

6 Tarih ve saat

Tarih ve saat biçimleri

Finlandiya'da tarih biçimi GG/AA/YY veya GG/AA/YYYY şeklindedir. Gün, ay ve yıl nokta ile ayrılır,
ör. 24.03.17 veya 24.03.2017.

Ülkedeki İsveççe konuşan kitle tarihi genelde eğik çizgi kullanarak yazar ve ay ile yıl arasında boşluk bırakır,
ör. 31/5 2002.

7 Saat Biçimleri

Günlük konuşmada 12 saatlik sistem tercih edilir ve saat ayırıcı olarak noktayla birlikte 9.35 p.m. şeklinde yazılır.

Bilgisayar, telefon, tablet ve benzer dijital cihazlarda 24 saatlik biçim tercih edilir ve Android cihazlarda standart biçimdir, ayırıcı olarak iki nokta kullanılır,
ör. 14:24.

8 Çalışma günleri

Standart çalışma günleri Pazartesi'den Cuma'yadır.

9 Finlandiya pazarında kaçınılması gerekenler

Her kültürde, özellikle yeni bir pazara girerken, dikkat edilmesi gereken farklı batıl inançlar ve gelenekler vardır. Finler 13 rakamını uğursuz olarak kabul eder.

10 Önemli kurallar

Aşağıda, dilinizin kısa sürede yerel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak yedi çeviri ipucu verilmiştir:

  1. Tüm sayı, fiyat, tarih biçimleri, ölçümler, para birimleri ve benzer kullanımları yerelleştirmeye özen gösterin

  2. Finceye çevrilemeyebileceği için kendi dilinizdeki günlük konuşma tarzını veya deyimleri kullanmaktan kaçının. Örneğin, dilinizdeki argo ifadeleri kullanmayın.

  3. Bağlam ve dile özgü ince kullanımlar kaybolacağından makine çevirisi kullanmaktan kaçının

  4. Finlandiya'daki kitlenizde kafa karışıklığına neden olmamak veya onları gücendirmemek için kültürel farklılıkları göz önünde bulundurun. Örneğin, tanıtımlarınızda ülkenizin resmi bayramlarından söz etmeyin veya bunların anlaşılacağını varsaymayın.

  5. Kendi ülkenizdeki kitle için oluşturulan pazarlama metinleri Finlandiya'daki kitle için her zaman uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda metni Finlandiya'daki kitlelere daha uygun hale getirmek için orijinal fikrinizi ve üslubunuzu koruduğunuzdan emin olmak üzere mümkünse ana dili Fince olan bir uzmandan yardım alın

  6. Cümlelerin uzunluklarını değiştirmeyin ve belirli alanlara sığdırmak için anlamları kaybolacak şekilde kısaltmayın

  7. İletişim metinlerinizin çevirisinde ve redaksiyonunda Ana dili Fince olan bir uzmanla çalışın

11 Ek kurallar

Web sitenizin üslubunun ve dilinin yerel nitelikler taşıdığından emin olmak için yerelleştirme rehberimizden yararlanabilirsiniz.