İnternetteki varlığınızı Finlandiya kültürüne uygun hale getirin

Finlandiya için yerelleştirme rehberi

1 Genel Bakış

Bu rehberi, Fin müşterilerinizle daha iyi iletişim kurmanız için hazırladık. Finlandiya kültürüne uygun bir internet dilinizin olması müşterilerinizin sizi kendilerine yakın hissetmelerini sağlayacak ve sizinle iş yapmaları için güven oluşturacaktır. Bu küçük ama önemli ayrıntıları anlamanız, bu yeni pazarda kısa süre içinde iyi bir yer edinmenizi sağlayacaktır.

2 En çok kullanılan dil

Finlandiya'da en çok kullanılan konuşma ve yazı dili Fincedir. Nüfusun %89'u tarafından konuşulur. İsveççe nüfusun %6'sı tarafından, Sami dili ise %1'den az bir kısmı tarafından konuşulmaktadır.

3 Resmiyet

Müşterilerinize hitap ederken resmi mi yoksa samimi bir dil mi kullanmalısınız?

Ürünlerinizi tanıtırken samimi ya da resmi bir dil kullanabilirsiniz. Ürün veya hizmetinize uygun olması yeterlidir. Her iki biçim de Finlandiya'da kabul görür. YouTube, Gmail ve Google Play bu samimiyetin veya resmiyetin sergilendiği ürünler arasındadır.

Finansal bir ürün ya da yasal bir hizmet sunuyor veya parayla ilgili konulardan bahsediyorsanız daha resmi bir dil ve üslup kullanmanız gerekir.

Finlandiya'da iş yapmanın kolaylığı

Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Yapma Kolaylığı raporunda Fransa, 190 ülke arasında 17. sıradaydı.

4 Sayı sistemleri ve biçimleri

Sayılar

Binlik ayırıcı
 • Binlik ayırıcı olarak virgül (,) kullanılır

  • ör. 1,524 kişi.
Telefon numaraları
 • Ülke kodu +358'dir. Telefon numaraları genellikle "+358 (0) 12 3456789" biçimindedir.
 • Ücretsiz numaraların başında 116 veya 0800 vardır.

5 Para birimi biçimi

Finlandiya'da para birimi Euro'dur. Bu para birimi, € işareti ile temsil edilir. Üç harfli ticari kodu EUR'dur. € işareti rakamdan sonra gelir. Madeni para birimi "sent"tir ve "c" ile temsil edilir.

Kağıt para değerleri 500 € 200 € 100 € 50 € 20 € 10 € 5 € şeklindedir. Madeni para değerleri 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c ve 1 c sent şeklindedir.

Yasal bir belge veya sözleşmede rakamdan önce EUR kodunu yazmak zorunludur (ör. "gerekli tutar EUR 200").

6 Tarih biçimi

Finlandiya'da tarih biçimi GG/AA/YY veya GG/AA/YYYY şeklindedir. Gün, ay ve yıl noktayla ayrılır (ör. 24.03.17 veya 24.03.2019).

Ülkedeki İsveççe konuşan kitle tarihi genelde eğik çizgi kullanarak yazar ve ay ile yıl arasında boşluk bırakır. (ör. 31/5 2002).

7 Saat Biçimleri

Günlük konuşma dilinde 12 saatlik sistem tercih edilir ve saat ayırıcı olarak noktayla birlikte 9.35 p.m. şeklinde yazılır.

Bilgisayar, telefon, tablet ve benzer dijital cihazlarda 24 saatlik biçim tercih edilir ve Android cihazlarda bu, standart biçimdir. Ayırıcı olarak iki nokta kullanılır (ör. 14:24).

8 Çalışma günleri

Standart çalışma günleri Pazartesi'den Cuma'yadır.

9 Finlandiya pazarında kaçınılması gerekenler

Her kültürde, özellikle yeni bir pazara girerken, dikkat edilmesi gereken farklı batıl inançlar ve gelenekler vardır. Finler 13 rakamını uğursuz olarak kabul eder.

10 Yerelleştirmeyle ilgili önemli ipuçları

Aşağıda, kısa sürede yerel bir üsluba sahip olmanızı sağlayacak, çeviriyle ilgili en etkili yedi ipucu verilmiştir:

 1. Tüm sayı, fiyat, tarih biçimleri, ölçü birimleri, para birimleri ve benzer kullanımları yerelleştirmeye özen gösterin.

 2. Finlandiya pazarına uygun olarak çevrilemeyebileceği için kendi dilinizdeki günlük konuşma tarzını veya deyimleri kullanmaktan kaçının. Örneğin, dilinizdeki argo ifadeleri kullanmayın.

 3. Bağlam ve dile özgü ince kullanımlar kaybolacağından makine çevirisi kullanmaktan kaçının.

 4. Finlandiya'daki kitlenizde kafa karışıklığına neden olmamak veya onları gücendirmemek için kültürel farklılıkları göz önünde bulundurun. Örneğin, tanıtımlarınızda ülkenizin resmi bayramlarından söz etmeyin veya bunların anlaşılacağını varsaymayın.

 5. Kendi ülkenizdeki kitle için oluşturulan pazarlama metinleri Finlandiya'daki kitle için her zaman uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda metni Finlandiya'daki kitlelere daha uygun hale getirmek için orijinal fikrinizi ve üslubunuzu koruduğunuzdan emin olmak üzere mümkünse ana dili Fince olan bir uzmandan yardım alın.

 6. Cümlelerin uzunluklarını değiştirmeyin ve belirli alanlara sığdırmak için anlamları kaybolacak şekilde kısaltmayın.

 7. İletişim metinlerinizin çevirisinde ve redaksiyonunda ana dili Fince olan bir uzmanla çalışın.

11 Ek kurallar

Web sitenizin üslubunun ve dilinin yerel nitelikler taşıdığından emin olmak için yerelleştirme rehberimizden yararlanabilirsiniz.