Intercom, Google çeviri hizmetleri sayesinde hızlı bir şekilde yeni pazarlara açılıyor

Şirket, İngilizce konuşulmayan pazarlara nasıl başarıyla açıldı?

Hedefler

  • İngilizce konuşulmayan daha önce girilmemiş pazarlara hızlı bir şekilde açılmak
  • Kısa sürede yayılma amacıyla yurtdışında Intercom'un ürünlerine olan talebi hızlı bir şekilde değerlendirmek

Yaklaşım

  • Etkili web sitesi çeviri ve yerelleştirme hizmetleri için Google onaylı çeviri hizmeti aldılar
  • Google onaylı çeviri hizmetleri, talebi test etmek için reklamları ve açılış sayfalarını beş yeni dile yerelleştirdi

Sonuçlar

  • Ücretli trafik %25 artarken yerelleştirilmiş yeni trafik Intercom'un İngilizce kampanyalarındakine benzer bir oranda dönüşüm gerçekleştirdi
  • Dış pazarlarda, İngilizce konuşulan pazarlardakine kıyasla %20 daha düşük ortalama edinme başına maliyet (EBM) elde edildi
  • Intercom, normal standartlarda fakat daha ucuza dönüşüm gerçekleştiren yeni pazarlara hızlı bir şekilde açılmayı başardı
  • Yıllık Sürekli Gelir (ARR) son üç yıl içerisinde 1 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseldi

Silikon Vadisi merkezli bir mesajlaşma yazılımı şirketi olan Intercom, 2011 yılında faaliyete geçtiğinden bu yana işletmelerin müşterileriyle iletişim kurma şeklini aşamalı olarak değiştirme konusunda başarılı olmuştur. 2015'te gelirini dörde katlayan Intercom, İngilizce konuşulmayan yeni pazarlara açılmaya karar verdi. Şirket, yurt dışındaki yeni pazarlarda ürünlerine olan talebi etkili bir şekilde değerlendirmek için Google onaylı çeviri hizmetlerinden yararlandı. Ödeme yapan müşteri sayısı bugün 20.000'i aşan Intercom, 1 milyardan fazla son kullanıcıya erişebiliyor.

Intercom, İngilizce konuşulmayan pazarlara hızlı bir şekilde giriş yapmaya karar verdiğinde yerel pazarlarında zaten büyük başarı yakalamış durumdaydı. Yurt dışında uygulamalar, web siteleri, e-posta ve sosyal medya eksenli online mesajlaşma yazılımlarına olan talebi vakit kaybetmeden değerlendirmek istiyorlardı. Intercom, ücretli reklamlarını optimize etmek için özel bir Google Hesap Yöneticisi ile zaten çalışıyordu. Bu nedenle, doğal olarak bir sonraki adım Google onaylı bir çeviri hizmeti1 kullanmaktı.

Intercom Pazarlama Müdürü Tom Newton şunları söylüyor: "Başka yöntemlerle bu denli hızlı şekilde elde edemeyeceğimiz kadar yüksek kaliteli çevirilere ulaşmayı umuyorduk. Google çeviri hizmetlerinden faydalanmak, farklı ajanslar arayıp bunların kalitelerini test etmek için harcayacağımız zamandan tasarruf etmemizi sağladı."

Intercom, farklı tedarikçilerle çalışıp bunları test etmek zorunda kalmadan dış pazarlara hızla açılabilmek için, Google'dan güvenilir bir web sitesi çevirisi ve yerelleştirme hizmeti talebinde bulundu.

Şirket aynı zamanda trafiğin, İngilizce konuşulan kanallarda elde ettiklerine benzer düzeylerde dönüşüm sağlayıp sağlamadığına bakmak ve bu yeni potansiyel pazarlardaki edinme başına maliyeti (EBM) karşılaştırmak da istiyordu.

Google çeviri ve yerelleştirme hizmetleri, Intercom'un ürünlerine olan talebi test etmek için şirketin reklamlarının ve açılış sayfalarının beş yeni dile etkili bir şekilde yerelleştirilmesine katkı sağladı.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. Toplam ücretli trafik %25 artarken, yeni yerelleştirilmiş trafik İngilizce kampanyalarına benzer bir oranda dönüşüm sağladı. Daha da önemlisi, İngilizce konuşulan pazarlardaki maliyetle karşılaştırıldığında ortalama %20 daha düşük EBM gibi beklenmedik bir fayda elde edildi.

Intercom'un Google'ın yerelleştirme hizmetlerinden yararlanması, şirketin normal standartlarda fakat daha ucuza dönüşüm sağlayan yeni pazarlara etkili bir şekilde geçişiyle sonuçlandı.

Tom'un Google onaylı çeviri hizmetiyle ilgili düşünceleri şunlar: "Bizi en çok şaşırtansa kalitenin son derece yüksek olmasıydı. Intercom bünyesinde çalışıp söz konusu hedef dili konuşan kişilerden çeviriyi kontrol etmelerini rica ettiğimde ya çok küçük düzeltmeler yaptılar ya da hiç düzeltme yapmadılar. Bu da oldukça nadir rastlanan bir durumdur."

Intercom, ilerleyen zamanlarda sitesinin yerelleştirilecek yeni kısımlarını belirleyip bunları yabancı dillerdeki mevcut kampanyaları kapsamında sunmayı hedeflemektedir. Bir sonraki aşamada hangi bölgelere açılacağını araştırmaya da çoktan başladı.

"Sonuçları gördüğümüzde hem şaşırdık hem mutlu olduk ... yerelleştirilen içeriği çok hızlı bir şekilde yayına alabiliyorduk." Tom Newton, Intercom Pazarlama Müdürü


  1. Bu hizmet için uygunluk sınırlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen özel satış temsilcinizle iletişime geçin.