COVID-19 sürecinde sınır ötesi alışveriş davranışları

Koronavirüsün ihracatçılar üzerindeki tam etkisini daha net bir şekilde anlamak amacıyla, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Polonya, ABD ve Kanada'yı kapsayan dokuz farklı ülkedeki tüketiciler arasında bir anket çalışması yürüttük. Salgının sınır ötesi alışveriş davranışlarını nasıl değiştirdiğini sorduk ve bu değişikliklerin arkasındaki bazı nedenleri inceledik.

İnsanların finansal durumları üzerindeki etki

Öncelikle, virüsün ülkelerindeki ekonomiyi ve kendi finansal durumlarını nasıl etkilediği konusunda tüketicilerin ne düşündüğünü öğrenelim. İspanya ve İtalya'da insanların %95'inden fazlası, ekonomik kriz endişesi duyuyor. Bu da anlaşılabilir bir durum. Fransa'da bu rakam %89'un biraz altında. Almanya'daki tüketicilerse %81 oranla, ankete katılanlar arasında en az endişe duyan grup.1

Batı Avrupa'nın geneline bakıldığında, insanların yaklaşık %30 ila 40'ının geçen yıla kıyasla ekonomik durumlarında bir gerileme yaşadığı görülüyor. Bu etkiyi en ciddi biçimde hisseden ülke %39 oranla İspanya.2

Peki tüm bunlar tüketicilerin alışveriş davranışlarını nasıl etkiliyor?

Tüketiciler internetten daha fazla gıda ürünü satın alıyor

İşletmelerin bu durumdan nasıl etkilendiğine baktığımızda, en büyük etkiyi gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazaların hissettiğini görüyoruz. Kepenk indirme, çalışma saatlerindeki azalma ve evden çıkamayan müşteri tabanı, gıda ve kişisel bakım ürünü satan mağazaları etkiledi. Batı Avrupa'daki insanların %20 ila 40'ı, pandemi öncesine göre internetten daha sık ürün satın aldığını söylüyor. Bu rakam, %19 oranla Çekya'da biraz daha düşük.3

Online işletmeler, talepteki bu artışı karşılamak amacıyla en popüler ürünlere öncelik verip, mümkün olduğunda teslimat sürelerini optimize edebilir.

Tüketiciler büyük satın alma işlemlerini erteliyor

Ayrıca, alışveriş yapanlar büyük satın alma işlemlerini krizden sonrasına erteliyor. Örneğin giyim sektöründe, insanların yaklaşık %30 ila 40'ı satın alma işlemlerini erteliyor. Bu konuda en tedbirli tüketiciler İtalyanlar (%55) olurken en düşük erteleme oranı Hollandalılarda (%28) görülüyor.4 İşletmeler, talebi artırmak ve tüketicileri satın almaya motive etmek için neler yapabilir? Ürünlere sınırlı süreli indirimler uygulamak bir seçenek olabilir. Aylık taksit planları da tüketiciler arasında popüler. Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu salgın döneminde esnek ödeme seçenekleri ve ek avantajlar sunan işletmeleri tercih ettiğini söylüyor.5

Yurt dışından alışveriş hâlâ tercih ediliyor

Pandemiden önce EMEA bölgesi ve diğer ülkelerde sınır ötesi alışveriş yaygın şekilde tercih ediliyordu. İtalyan ve Polonyalı tüketicilerin %46'sı, İspanya'daki tüketicilerinse %41'i yurt dışından ayda en az bir kez ürün satın alıyordu.6

Chat showcasing frequency of online cross-border shopping before the pandemic

Sınır ötesi alışverişte en popüler kategorilerden biri giyimdi. ABD'li (%48) ve Polonyalı (%51) tüketicilerin yaklaşık yarısı, moda ve dış giyim ürünlerini yurt dışından satın alıyordu. Benzer şekilde, ABD'li (%24), İtalyan (%22) ve İspanyol (%22) tüketicilerin neredeyse dörtte biri, elektronik eşyaları kendi ülkelerinin dışındaki perakendecilerden satın alıyordu.7

Chart showcasing the most popular product categories purchased cross border during COVID-19 pandemic

Koronavirüsten sonra bu davranış nasıl değişti? Küresel lojistik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kargo süreleri uzadı ve huzursuzluk artmaya başladı. Buna rağmen, EMEA bölgesinde yurt dışından alışveriş yapan müşterilerin yaklaşık yarısı bu davranışını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum özellikle Almanya ve Hollanda'da görülüyor. Tüketicilerin yaklaşık %60'ı sınır ötesi alışveriş alışkanlıklarını hiç değiştirmedi. Fransa, Polonya ve İspanya ise yurt dışından alışveriş yapan müşteri oranındaki en büyük azalmanın görüldüğü ülkeler. Bununla birlikte, İtalyan tüketicilerin (%26) dörtte biri, yurt dışından daha sık alışveriş yapmaya başladı.

Chart showing change in frequency of online cross-border shopping during the pandemic

ABD ve Kanada'da da benzer bir durum söz konusu. Tüketicilerin dörtte üçü, salgından sonra yurt dışındaki mağazalardan daha sık alışveriş yapmaya başladığını söylüyor. Buna yol açan en önemli faktör, birçok tüketicinin internette gezinip online alışveriş yapmaya daha fazla zaman ayırabilmesi.8 Özellikle Hollanda'da, insanların %50'si bu durumu yurt dışından daha fazla ürün satın almasının temel sebebi olarak gösteriyor.9

Chart explaining key reasons why shoppers increase their cross border shopping during COVID-19 pandemic

Pandemi öncesine göre yurt dışından daha az sıklıkta alışveriş yaptığını belirtilen tüketiciler için bunun en önemli nedenleri arasında şunlar yer alıyor: teslimat sürelerindeki artış (Birleşik Krallık'taki tüketicilerin %49'u), yerel mağazaları ve ürünleri destekleme isteği (İtalya'daki tüketicilerin %43'ü) ve insanların finansal durumlarının genel olarak kötüye gitmesi.10 İhracatçılar, müşteri araştırması ve satış ortağı reklamcılığı üzerinden ürün tanıtmanın, fiyatla ilgili promosyonlarla birlikte sınır ötesi alışveriş trendini canlandıracağını düşünüyor. Mümkün olduğu durumlarda, daha hızlı teslimat seçeneklerini de inceleyebilirsiniz. Bu makale söz konusu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Chart explaining key reasons why shoppers limit their cross border shopping during COVID-19 pandemic

İhracatçılar için ek kaynaklar

Pandemi sürecinde, en güncel tüketici eğilimleri hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan ve taktiklerinizi buna göre değiştirdiğinizden emin olun. Örneğin, Market Finder lojistik ve kitle demografisi konusunda yararlı bir kaynaktır. Ayrıca, değişen zamanlarda pazarlama konusunun ele alındığı bu makale size yardımcı olabilir. Tüketicilerin şu anda ne istediği konusunda daha net bir fikir edinmek için Shopping Insights kaynağından yararlanın ve Yükselen Perakende Kategorileri aracını kullanarak, Google aramalarında hızla yükselen perakende kategorilerini takip edin. Ayrıca, Google Trends uygulaması tüketicilere ait arama modellerini gerçek zamanlı olarak takip etmenize yardımcı olabilir. Find My Audience aracı da, hedef kitlenize ulaşmanın yeni yollarını keşfetme konusunda yararlı bir kaynaktır.


  1. GfK Consumer Pulse Study 

  2. GfK Consumer Pulse Study 

  3. GfK Consumer Pulse Study 

  4. GfK Consumer Pulse Study 

  5. GlobalWebIndex (GWI) 

  6. Covid-19'un sınır ötesi alışveriş üzerindeki etkisi, Kantar pazar araştırması, her ülkeden 500 katılımcı, 18 yaş üzerindeki internet popülasyonu, Nisan 2020 

  7. Covid-19'un sınır ötesi alışveriş üzerindeki etkisi, Kantar pazar araştırması, her ülkeden 500 katılımcı, 18 yaş üzerindeki internet popülasyonu, Nisan 2020 

  8. Covid-19'un sınır ötesi alışveriş üzerindeki etkisi, Kantar pazar araştırması, her ülkeden 500 katılımcı, 18 yaş üzerindeki internet popülasyonu, Nisan 2020 

  9. Covid-19'un sınır ötesi alışveriş üzerindeki etkisi, Kantar pazar araştırması, her ülkeden 500 katılımcı, 18 yaş üzerindeki internet popülasyonu, Nisan 2020 

  10. Covid-19'un sınır ötesi alışveriş üzerindeki etkisi, Kantar pazar araştırması, her ülkeden 500 katılımcı, 18 yaş üzerindeki internet popülasyonu, Nisan 2020