Naj bo vaša prisotnost v spletu ustrezna za švicarsko tržišče

Vodnik za trženje in lokalizacijo v Švici

1 Pregled

Ta vodnik smo ustvarili, da bi vam pomagali približati se švicarskim strankam. Če bo vaša prisotnost v spletu skladna s švicarsko kulturo, vam bodo stranke bolj naklonjene, lažje pa boste tudi dosegli, da bodo zaupale v poslovanje z vami. Če boste seznanjeni s temi še kako pomembnimi podrobnostmi, boste imeli dobro osnovo za odlično predstavitev na novem trgu.

2 Glavni jezik

Švicarski vladni organ Swiss Federal Council je objavil naslednje ocene za Švico:

– nemščino govori 63 % prebivalcev – francoščino govori 22,7 % prebivalcev – italijanščino govori 8,4 % prebivalcev – retoromanščino govori 0,6 % prebivalcev

Država je razdeljena na tri območja, vsako območje pa ima svoj jezik.

Nemško govoreča mesta in število prebivalcev Francosko govoreča mesta in število prebivalcev Italijansko govoreča mesta in število prebivalcev
Zurich 970.000 Ženeva 410.000 Lugano 40.000
Bern 290.000 Lozana 240.000 Bellinzona 25.000
Basel 240.000 Motreaux 50.000 Locarno 20.000

3 Formalnost

Ali morate pri nagovarjanju švicarskih strank uporabljati formalni ali neformalni ton?

Švicarska družba je precej uradna in spoštuje posameznikovo zasebnost. Osebo vedno naslovite s strokovnim nazivom, npr. Dr., nato dodajte priimek. Ime uporabite samo na željo zadevne osebe.

Način, kako naslavljate stranke, se razlikuje glede na to, kateri jezik se govori na območju, kjer poslujete.

Naziv Nemško govoreče območje Francosko govoreče območje Italijansko govoreče območje
Moški spol Herr Monsieur Signore
Ženski spol Frau Madame Signora
Najstnice Fraülein Mademoiselle Signorina

V Švici je besedilo izdelkov lahko v neformalnem slogu. Včasih to lahko meji celo na igrivost. Izdelki s tako igrivo neformalnostjo so na primer YouTube, Gmail in Google Play.

Če imate finančni izdelek, ponujate pravno storitev ali govorite o denarju, naj bosta vaša ton in slog formalna.

!!!Namig »Preprostost poslovanja v Švici«

V poročilu svetovne banke glede preprostosti poslovanja za leto 2020 je Švica uvrščena na 36. mesto med 190 državami.

4 Sistemi in oblike zapisovanja številk

Številke

Ločilo za tisočice
 • To je pika (.). – npr. 1.5 ure
Telefonske številke
 • Koda države je +41. Telefonske številke so zapisane v naslednji obliki: (+41) 12 3456789. Telefonske številke so brez kode države zapisane v naslednji obliki: 030 12345678.

 • Mobilne telefonske številke imajo predpono 0151,
  npr. 0151/1234567.

 • Brezplačne telefonske številke imajo običajno predpono 0848.

5 Oblika valute

Švicarski frank. To valuto predstavlja kratica Fr. Njena trimestna koda za poslovanje je CHF.

Uporabljajo se bankovci z vrednostmi 1,000 fr, 200 fr, 100 fr, 50 fr, 20 fr, 10 fr. Uporabljajo se kovanci z vrednostmi 1 fr, 2 fr, 5 fr.

6 Oblika datuma

V Švici datume zapisujejo tako: DD.MM.LLLL. Dan, mesec in leto so ločeni s piko, npr. 24.03.17.

7 Oblike zapisa časa

V Švici se v vsakdanjem govoru in zapisih uporablja 24-urna oblika časa. Nemško govoreče prebivalstvo v vsakdanjem govoru uporablja 12-urno obliko.

24-urna oblika se pogosteje uporablja v digitalnih napravah, kot so računalniki, telefoni, tablični računalniki itd. To je tudi standardna oblika v napravah Android, kjer se za ločilo uporablja dvopičje, npr. 14:24.

8 Pomembni namigi za lokalizacijo

Tu je pet najboljših namigov za prevajanje, da boste lažje hitro videti kot lokalec:

 1. Pazite na črkovanje, rabo ločil, cenovne modele, oblike zapisa datumov, merske enote, terminologijo itd.

 2. Prevajalcem zagotovite čim več informacij glede namena vaše komunikacije in ciljne skupine.

 3. Poskrbite, da bodo prevajalci imeli na voljo dovolj časa za prevajanje. Tako boste dosegli bolj naravno in lokalno naravnano komunikacijo

 4. Spoznajte svojo ciljno skupino ter na podlagi teh informacij oblikujte slog in ton. Kar je ustrezno za specialiste s področja IT, ni nujno ustrezno tudi za najstnike, in obratno.

 5. Poskrbite za naravno komunikacijo, tako da se izogibate preveč dobesednim prevodom in prevajanju vsake besede posebej.

9 Dodatna navodila