Prilagajanje prisotnosti v spletu švedskemu trgu

Vodnik za trženje in lokalizacijo na Švedskem

1 Pregled

Ta vodnik smo ustvarili, da se boste lažje približali švedskim strankam. Prisotnost v spletu, ki je usklajena s švedsko kulturo, vam bo zagotovila naklonjenost strank in vzpodbudila njihovo zaupanje za poslovanje z vami. Z razumevanjem teh drobnih, pa vendar pomembnih podrobnosti, boste na novem trgu že od začetka v dobrem položaju.

2 Glavni jezik

Glavni govorjeni in pisni jezik na Švedskem je švedščina.

Angleščino razume večina prebivalstva, pri čemer se jo poučuje v vseh šolah. V veliki meri se jo uporablja v vsakdanji poslovni komunikaciji.

Manjšinski jeziki v državi so:

 • finščina,
 • meankieli,
 • samijščina,
 • romščina,
 • jidiš.

3 Formalnost

Ali je pri nagovarjanju švedskih strank bolje uporabljati formalni ali neformalni jezik?

Na Švedskem se pri poslovanju in komuniciranju uporablja večinoma neformalen pristop.

Ko Švedi govorijo s posameznikom ali mu pišejo, ne glede na starost, družbeni razred in spol osebe uporabljajo neformalno obliko »du« (tikanje).

Formalnejšo obliko »Ni« uporabljajo starejše osebe, pri čemer se ta oblika redko uporablja.

Švedom ni všeč pretiravanje, zato pazite, da v svojih sporočilih ne uporabljate napihnjenih trditev.

Na Švedskem je komunikacija neposredna in odprta, pri čemer je običajno, da se ljudi naslavlja po imenu že v začetni fazi poslovnega odnosa.

Če imate finančni produkt, pravne storitve ali govorite o denarju, pa uporabite formalnejši ton in slog.

Enostavnost poslovanja na Švedskem

Poročilo Svetovne banke o enostavnosti poslovanja za leto 2020 uvršča Švedsko na 10. mesto od 190 držav.

4 Sistemi in oblike zapisa številčenja

Številke

Decimalno ločilo
 • Uporablja se vejica (,) npr. 1,5 ure.
Ločilo tisočic
 • Ločilo tisočic je presledek ( ) npr. 1 524 ljudi.
Telefonske številke
 • Klicna številka države je +45. Območne številke so dvo-, tri- ali štirimestne, kar vključuje začetno 0. Večja mesta imajo krajše območne številke, da se omogoči večje število telefonskih številk. Območnim številkam sledi osem- do desetmestna naročniška številka (kar vključuje začetno 0). Samo v prestolnici Stockholm imajo osemmestne naročniške številke; stockholmska številka, ki se začne z 08, ima na primer obliko zapisa 08 xxx xxx xx.

 • Številka iz Göteborga, ki se začne z 031, ima obliko zapisa 031 xxx xx xx.

 • Širše območje Stockholma ima dvomestno območno številko 08. Malmö ima trimestno območno številko 040,
  vas Bastuträsk pa štirimestno območno številko 0915.

 • Omrežne številke mobilnih operaterjev so običajno štirimestne. Običajna oblika zapisa številke mobilnega telefona je 0xxx xx xx xx.

Dobro je vedeti

Števila od 1 do 12 se v besedilu izpišejo z besedami, števila, večja od 13, pa s števkami, npr. dve, deset, enajst, 13, 45, 100.

5 Oblika zapisa valute

Valuta Švedske je švedska krona. Množinska oblika je »kronor«. Ta se označuje z malima črkama »kr«. Trgovalna tričrkovna koda je SEK. Kovanci se imenujejo »öre«.

Apoeni kron so 500 kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr, 20 kr. Apoeni kovancev »öre« so 10 kr, 5 kr, 2 kr, 1 kr.

6 Oblika zapisa datuma

Na Švedskem je oblika zapisa datuma LLLL-MM-DD, npr. 2017-03-24.

Pri pisanju na roko je oblika zapisa »18 februari 2017« ali »18/2 2017«, pri čemer se mesec zapiše z malo začetnico.

7 Oblike zapisa ure

Na Švedskem se uporabljata 24-urna in 12-urna oblika zapisa ure.

Pri pisanju ter v urnikih in uradnih dokumentih se večinoma uporablja 24-urna oblika zapisa. Ura in minute so ločene s piko, npr. 18.10.

V govoru Švedi uporabljajo 12-urno obliko, pri čemer minute zaokrožijo na najbližjih pet minut, npr. dvajset do enajstih.

24-urna oblika zapisa se pogosteje uporablja v digitalnih napravah, kot so osebni računalniki, telefoni, tablični računalniki itd., in je standardna oblika zapisa v sistemu Android, pri čemer je ločilo dvopičje, npr. 14:24.

8 Delovni dnevi

Standardni delovni dnevi so od ponedeljka do petka.

Teden se začne s ponedeljkom.

9 Zadeve, ki se jim je dobro izogibati na švedskem trgu

Vsaka kultura ima drugačna vraževerja in tradicije, ki si jih je vedno dobro zapomniti, zlasti pri vstopu na nov trg. Med Švedi velja, da je 13 nesrečna številka.

10 Pomembni nasveti za lokalizacijo

To so najboljši nasveti glede prevajanja, s katerimi boste takoj zveneli kot domačin:

 1. Lokalizirajte cene, oblike zapisa datuma, mere in valuto.

 2. Izogibajte se pogovornemu jeziku in izrazom, ki se uporabljajo v vašem jeziku, ker se morda ne morejo prenesti na švedski trg. Izogibajte se na primer lokalnemu slengu.

 3. Izogibajte se dobesednim prevodom in ugibanju.

 4. Besede latinskega izvora uporabljajte previdno. Take besede so na Švedskem pogosto formalne.

 5. Če je le mogoče, uporabite prevajalce, ki so naravni govorci švedščine in specializirani za dano področje. Tehnični prevajalci na primer ne bodo razumeli vseh pomenskih odtenkov trženjskega besedila.

 6. Pri zemljepisnih imenih in imenih oseb se včasih uporablja švedski zapis in dogovor o poimenovanju, npr. Björn Borg namesto Bjorn Borg.

 7. Prevajalcem čim bolj pomagajte s tem, da jim predstavite kontekst prevajanja in ciljno skupino ter zagotovite slike in vizualno vsebino, če je to mogoče.

11 Dodatne smernice