Prilagajanje prisotnosti v spletu nizozemskemu trgu

Vodnik po lokalizaciji za trženje na Nizozemskem

1 Pregled

Ta vodnik smo ustvarili, da se boste lažje približali nizozemskim strankam. Prisotnost v spletu, ki je usklajena z nizozemsko kulturo, vam bo zagotovila naklonjenost strank in vzpodbudila njihovo zaupanje za poslovanje z vami. Z razumevanjem teh drobnih, pa vendar pomembnih podrobnosti, boste na nizozemskem trgu že od začetka v dobrem položaju.

2 Glavni jezik

Glavni govorjeni in pisni jezik na Nizozemskem je nizozemščina.

3 Formalnost

Ali je pri nagovarjanju strank bolje uporabljati formalni ali neformalni jezik?

Način nagovarjanja nizozemskih strank je odvisen od ciljne skupine, glasu blagovne znamke in konteksta komunikacije.

V uradnejših besedilih, pri nagovarjanju starejše ciljne skupine ali v uradnejših poslovnih kontekstih na splošno uporabite obliko »u«.

Za neformalnejša besedila in mlajšo ciljno skupino uporabite »je«.

Enostavnost poslovanja na Nizozemskem

Poročilo Svetovne banke o enostavnosti poslovanja za leto 2020 uvršča Nizozemsko na 42. mesto od 190 držav.

4 Sistemi in oblike zapisa številčenja

Številke

Decimalno ločilo
 • Uporablja se vejica (,)
  • npr. 1,5 ure.
Ločilo tisočic
 • Ločilo tisočic je pika (.)
  • npr. 1.524 ljudi.
Telefonske številke
 • Klicna številka države je +31. Pri mednarodnih številkah Nizozemci zamenjajo 00 z znakom plus, npr. +31.

 • Na Nizozemskem ni enotne oblike zapisa telefonskih številk. Vse stacionarne številke pa so devetmestne, pri čemer se morajo vsi klici na stacionarne številke znotraj države začeti z 0.

Območne številke
 • Nizozemske območne številke so dvo- ali trimestne.

 • Večja mesta in območja imajo dvomestne območne številke, ki jim sledi sedemmestna naročniška številka, manjša mesta pa imajo do trimestne območne številke, ki jim sledi šestmestna številka.

  • Večje mesto Rotterdam ima na primer dvomestno območno številko in obvezno kodo za dostop 0: 010-1234567, manjše mesto Goor pa ima štirimestno območno številko, kar vključuje obvezno kodo za dostop 0: 0547-123456.
 • Območna številka je od drugih števk ločena z vezajem (-),

  • npr. 0547-123456.
 • Brezplačne telefonske številke se začnejo z 0800.

Dobro je vedeti

Nizozemci števila od 0 do 20 izpišejo z besedo, npr. tri, deset, sedemnajst.
Za števila nad dvajset uporabljajo števke, npr. 21, 59, 100.

5 Oblika zapisa valute

Evro. To valuto predstavlja znak €. Njena trgovalna tričrkovna koda je EUR. En evro je razdeljen na cente, ki jih označuje črka »c«.

Nizozemci denarne zneske zapisujejo tako, da je znak za evro pred vrednostjo, cente pa ločijo z vejico, npr. € 99,95.

Bankovci so na voljo v vrednostih po € 500, € 200, € 100, € 50, € 20, € 10, € 5.

Kovanci so na voljo v osmih vrednostih: € 2, € 1, 50 centov, 20 centov, 10 centov, 5 centov, 2 centa, 1 cent.

V vseh pogodbah se denarni zneski obvezno zapišejo v naslednji obliki: 200 EUR, npr. »znesek za plačilo znaša 200 EUR«.

6 Oblika zapisa datuma

Na Nizozemskem je oblika zapisa datuma DD-MM-LLLL, npr. 24-03-2017.

7 Oblike zapisa ure

Na Nizozemskem se uporabljata 24-urna in 12-urna oblika zapisa ure.

V vsakdanjem govoru se uporablja 12-urna oblika. Nizozemci ne uporabljajo okrajšav »a.m.« ali »p.m.«; namesto tega rečejo »8 uur ‘s avonds«, kar pomeni »8. ura zvečer«.

24-urna oblika zapisa se prednostno uporablja pri pisanju in v digitalnih napravah, kot so osebni računalniki, telefoni, tablični računalniki itd.

Ločilo je dvopičje, vrednosti pa pogosto sledi beseda »ura«, npr. »14:24 uur«.

8 Delovni dnevi

Standardni delovni dnevi so od ponedeljka do petka.

9 Zadeve, ki se jim je dobro izogibati na nizozemskem trgu

Vsaka kultura ima drugačna vraževerja in tradicije, ki si jih je vedno dobro zapomniti, zlasti pri vstopu na nov trg.

Med Nizozemci velja, da je 13 nesrečna številka.

10 Pomembni nasveti za lokalizacijo

Tu je pet najboljših nasvetov glede prevajanja, s katerimi boste na nizozemskem trgu takoj zveneli kot domačin:

 1. Ko prevajate, se pri izbiri besed, strukture stavka in besednega reda ne držite preveč izvirnika.

 2. Izogibajte se pogovornemu jeziku in izrazom, ki se uporabljajo v vašem jeziku, ker se morda ne morejo prenesti na nizozemski trg. Izogibajte se na primer lokalnemu slengu.

 3. Uporabite ustrezen ton za nizozemske stranke. Angleški izvirniki so lahko zelo zanesenjaški ali opravičujoči. Nizozemski jezik je stvarnejši in neposrednejši.

 4. Izogibajte se uporabi staromodnih izrazov, npr. »koppeling« namesto »link«. Prav tako ne uporabljajte preveliko angleških izrazov, za katere obstajajo povsem ustrezni prevodi v nizozemščino.

 5. Prevajalcem zagotovite čim več konteksta glede besedil, ki jih je treba prevesti. Sporočite jim, kdo je ciljna skupina in kaj je namen besedila. Posredujte jim glosar izrazov, ki se uporabljajo v zvezi z vašo blagovno znamko, ter zagotovite ključne besedne zveze in terminologijo.

11 Dodatne smernice